Hur beräknas ekonomisk skada vid arbetskonflikt?

RAPPORT Publicerad
Ekonomisk_skada_vid_arbetskonflikt.pdf

Hur beräknas den ekonomiska skadan vid strejk eller konflikt och hur utformas ansökan om ersättning?

Här följer några allmänna riktlinjer som kan göra det arbetet lättare. Det är ingen heltäckande beskrivning på hur beräkningen skall göras i varje enskilt fall. Den som är tveksam på någon punkt kan ange det i sin skadeberäkning och tala om vari tveksamheten består.