Märket grund för ordning och reda

NYHET Publicerad

DEBATT LO-facken Fastighets och Seko har varslat om strejk och andra stridsåtgärder för att försöka tvinga till sig högre löneökningar än alla andra i avtalsrörelsen. Strejkerna hotar att slå hårt mot såväl företagen som direkt drabbas som mot allmänhet och svensk industri. Det är allvarligt. LO och deras förbund behöver ta sitt ansvar för ordning och reda på arbetsmarknaden.

Lemne
Foto: Maja Suslin/TT
Peter Jeppsson
Foto: Henrik Montgomery/TT

I årets avtalsrörelse har industrin satt ett märke på 6,5 procents lönekostnadsökningar över tre år. Den svenska modellen med märket är en förutsättning för ordning och reda i lönebildningen. Utan en sammanhållen modell för vår lönebildning, som värnar om svenska företags förmåga att konkurrera globalt och sälja sina varor och tjänster till andra länder, försvagas vår internationella konkurrenskraft. Och haltar företagens exportförmåga hotas jobb och välfärd.

Det faktum att Seko och Fastighets i sina försök att få mer än andra avtalsområden riktar varsel mot industrin är därför särskilt allvarligt. Sekos varslade strejk hotar dessutom att stoppa tågtrafiken på flera håll i landet och drabba både pendlare och svensk exportindustri som är beroende av godstågen. Bland annat omfattas Stockholms tunnelbana och LKAB:s malmtåg. På Fastighets område omfattas Ringhals kärnkraftverk och Volvo.

Från arbetsgivarhåll finns visserligen invändningar mot att LO-facken prioriterar sin så kallade låglönesatsning i avtalsförhandlingarna, men låglönesatsningen har accepterats på flera områden – så länge den ryms inom ramen för märket. Den hotande konflikten är alltså inte en fråga om låglönesatsningen, utan om att facken utmanar grunderna för ordning och reda i hela den svenska lönebildningen. Det handlar om jobb och tillväxt i Sverige.

Modellen med märket innebär att industrins avtal är kostnadsnormerande för hela arbetsmarknaden. Perioden innan denna etablerades, i och med Industriavtalets tecknande 1997, präglades av kostnadskriser i näringslivet och destruktiva lönespiraler som inte gav reella löneökningar. Den vägen var skadlig för Sverige och kulminerade i 90-talskrisen.

Vi arbetsgivare kommer aldrig att medverka till den farliga väg som Seko och Fastighets med stöd av LO-ledningen och sympativarsel nu försöker leda in Sverige på. I samtliga avtalsrörelser de senaste två decennierna har industrin satt märket, vilket är en grundbult i den nutida svenska modellen på arbetsmarknaden.

Facken som genom strejkvapnet nu vill tvinga till sig mer än andra medger att de kräver mer än märket, men vill hävda att det enbart rör sig om ören. Men om så verkligen vore fallet skulle det inte vara meningsfullt för facken att motsätta sig att växla in de löneökningarna utöver industrins märke mot andra kostnadsförändringar i avtalen så att märket håller. Allt måste räknas.

Hela modellen med märket syftar till att undvika just den sorts skadliga lönekonflikter vi nu ser försök till, där några fackförbund försöker tvinga till sig mer än andra. Ett sådant agerande är oansvarigt.

Samtliga fackförbund och arbetsgivare som hittills har tecknat avtal i årets avtalsrörelse har kommit överens om avtal inom ramen för industrins märke. Däribland finns såväl facken inom industrin Unionen, IF Metall, GS och Livs som LO-facken Transport, Elektrikerna, Pappers, Handels, Hotell- och Restaurangfacket och Byggnads.

Det är nu upp till LO-ledningen att bidra till att Seko och Fastighets tar sin del av ansvaret, så att märket respekteras också på dessa avtalsområden. Det handlar ytterst om jobb och tillväxt i Sverige.

Debattartiklen har publicerats på arbetet.se 5/5

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Dahl: Allt fokus på att värna jobben

AVTAL 2020 I årets avtalsrörelse har alla parter ett intresse av att se till att jobben stannar i Sverige, konstaterar vice vd Mattias Dahl som inte utesluter ett nollbud från arbetsgivarsidan. ”Det beror helt på hur ekonomin ser ut och vad företagen klarar av”, säger han.
NYHET Publicerad:

Avtalsrörelsen skjuts upp till hösten

AVTALSRÖRELSE LO och Svenskt Näringsliv rekommenderar parterna på arbetsmarknaden att prolongera kollektivavtalen som löper ut i vår. Det innebär att avtalsrörelsen skjuts upp till hösten.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv har enats om korttidsarbete med flera fackförbund

UPPDATERAD Svenskt Näringsliv har kommit överens om centrala kollektivavtal rörande korttidsarbete med fackförbunden Unionen, Sveriges Ingenjörer och Ledarna. "Vi har länge efterfrågat ett nytt system för korttidsarbete och coronavirusets allvarliga konsekvenser för svenska företag och jobb har gjort detta än mer angeläget", säger vice vd Mattias Dahl.
NYHET Publicerad:

Färre får jobb när facket trissar upp lönekravet

AVTALSRÖRELSEN Fackets anspråk på ökade pensioner, låglönekrav och gränser för lägsta löner trissar upp lönekraven i årets avtalsrörelse. De som befaras stå för notan är alla de som inte har ett jobb, när barriären till svensk arbetsmarknad höjs väsentligt.
NYHET Publicerad:

Las-förhandlingar: Dahl beklagar fackligt avhopp

ANSTÄLLNING Kommunal och fyra andra fackförbund lämnar förhandlingarna om anställningsskydd och omställning. Mattias Dahl, vice vd, beklagar att några LO-förbund hoppar av och understryker att ambitionen är att driva förhandlingarna i hamn med PTK och LO.
NYHET Publicerad:

Dahl om Kommunals avhopp: ”Mer komplicerat när LO inte håller ihop"

AVTALSRÖRELSEN Kommunal hoppar av LO-samordningen. Mattias Dahl, ansvarig för arbetsgivarfrågor, anser att sprickan inom LO-familjen i första hand är en intern fråga. ”I mina öron är det ett konstigt resonemang. Varför skulle de ha mer när vi inte ens vet vad märket blir.”
NYHET Publicerad:

Höga lönelyft skapar utsatt läge för svensk industri

AVTALSRÖRELSE Inför avtalsrörelsen vill Svenskt Näringsliv se lägre löneökningar än de senaste åren. Bland annat bör arbetsmarknadens parter ta hänsyn till produktiviteten vid lönebildningen, anser vice vd Mattias Dahl.
NYHET Publicerad:

Mattias Dahl: ”Industrin ska sätta märket”

NY PÅ JOBBET Med lång gedigen bakgrund i arbetsgivarsfären är Mattias Dahl rustad för rollen som vice vd och ansvarig för arbetsgivarfrågor. ”Jag gillar förhandlingar, människor och att hitta lösningar. Och att då få vara den som är ytterst ansvarig inom Svenskt Näringsliv är en enorm möjlighet”, säger han.
NYHET Publicerad:

Målen inför avtalsrörelsen 2020 klubbade

ARBETSMARKNAD De privata arbetsgivarnas mål i nästa års avtalsrörelse är lönenivåer, flexibilitet och långsiktighet som värnar konkurrenskraften.
NYHET Publicerad:

Svenska löner ökar för snabbt

ARBETSKRAFTSKOSTNADER Lönerna ökar för snabbt, samtidigt som produktiviteten minskar i Sverige jämfört med övriga Västeuropa. På sikt är utvecklingen inte hållbar, visar en ny rapport.
NYHET Publicerad:

Debatt: "Värna industrins märke"

AVTALSRÖRELSEN Snart ska avtal som omfattar 2,8 miljoner medarbetare förhandlas fram. Avtalen får stor betydelse för framtida jobb och företagande i Sverige, skriver ordförande Fredrik Persson.
NYHET Publicerad:

Almega jobbar vidare för fler sifferlösa avtal

HALLÅ DÄR Stefan Koskinen, förbundsdirektör Almega Tjänsteföretagen. Vad ser ni som viktigast när unga väljer arbetsgivare?
NYHET Publicerad:

Märket är här för att stanna – trots kritik

ARBETSMARKNAD Industrin sätter nivån för löneökningarna. Så har det varit sedan Industriavtalet kom till 1997. Det finns visserligen kritik mot att just industrin ska sätta märket och bestämma löneutvecklingen. Men den konkurrensutsatta industrin bör också i fortsättningen sätta normen, visar en ny rapport från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Jeppsson: Hamnkonflikten får oproportionerliga konsekvenser

KONFLIKT Hamnkonflikten är ytterligare bevis på behovet av en förändring av konfliktreglerna, menar vice vd Peter Jeppsson. Hur svåra konsekvenserna blir är svårt att säga i dagsläget. Men redan nu står det klart att skogsindustrin får problem, visar en rundringning.
NYHET Publicerad:

Jeppsson: Riksbanken ska inte lägga sig i avtalsrörelsen

AVTALSRÖRELSEN Riksbanken ska inte lägga sig i avtalsrörelsen. Det menar Peter Jeppsson, vice vd, efter att vice riksbankschef Per Jansson sagt att det vore önskvärt med högre löneökningar i avtalsrörelsen 2020.
NYHET Publicerad:

PTK och Svenskt Näringsliv överens om bättre villkor i omställningsavtal

NYTT AVTAL Betalda studier, ersättning även för den som blivit uppsagd på grund av sjukdom, och sänkta avgifter för företagen. Det är resultatet av en överenskommelse mellan PTK och Svenskt Näringsliv om nya villkor i omställningsavtalet för privatanställda tjänstemän.
NYHET Publicerad:

80 år av samförstånd?

SVENSKA MODELLEN Idag är det 80 år sedan LO och SAF skrev under Saltsjöbadsavtalet. Men hur är det med den så kallade Saltsjöbadsandan i dag? "Som jag ser det finns det tre tydliga hot och ett av dem är kompetensutvisningarna", säger Claes Stråth, tidigare generaldirektör på Medlingsinstitutet.
NYHET Publicerad:

Jeppsson: Stoppa lag om tjänstepensionsföretag

PENSION Regeringens förslag till ny lag om reglering av tjänstepensionsföretag får tummen ner av arbetsmarknadens parter. Idag uppvaktar därför LO, PTK och Svensk Näringsliv finansmarknadsminister Per Bolund i hopp om att få honom att skjuta på lagstiftningen.
NYHET Publicerad:

Calmfors utmanar industriavtalet

ARBETSMARKNAD Det är dags att ifrågasätta den konkurrensutsatta industrins roll som lönesättande norm i svenskt näringsliv. Så argumenterade Lars Calmfors, nationalekonom och professor i internationell ekonomi, på ett fullsatt seminarium i Stockholm. Men förslaget fick kritik av både arbetsgivare och fack.
NYHET Publicerad:

Arbetsgivarna: 6F har fel om lönerna

KONKURRENSKRAFT De fem fackförbunden inom 6F tycker att lönebildningen behöver anpassa sig till nya tider. Därför menar de bland annat att hemmamarknaden måste få större inflytande på det så kallade märket. Men det är fel väg att gå, menar tunga företrädare för arbetsgivarna.