EU:s statsstödsregler räddar företag och jobb

NYHET Publicerad

CORONAKRISEN För att ge medlemsstaterna möjlighet att rädda företag och jobb under coronakrisen har kommissionen snabbt utvidgat EU:s regelverk för statligt stöd. Samtidigt behöver jämlika konkurrensvillkor och ett fritt företagande värnas, skriver konkurrens- och statsstödsexpert Stefan Sagebro.

Stefan Sagebro

"Det är viktigt att de nya stöden kompenserar för skador som orsakats av coronakrisen, och inte kompenserar för allmän ineffektivitet eller dåliga affärsbeslut", skriver Stefan Sagebro.

Foto: Mia Berglund

EU-kommissionen har på rekordtid tagit fram ett särskilt regelverk för medlemsstaternas räddningsåtgärder med anledning av corona. Det europeiska statsstödsregelverket, som vanligtvis sätter ganska stora begränsningar på ländernas möjligheter att ge stöd till företag för att värna en fungerande konkurrens, har snabbt byggts ut för att ge möjlighet till omfattande stödgivning i form av till exempl statliga garantier, lån till subventionerad ränta samt bidrag och skattenedsättningar.

Därutöver har kommissionen snabbat upp hanteringen av stödärenden. Anmälningar från medlemsländer om att ge stöd har tidigare tagit flera månader eller till och med år innan de lett till godkännande. Nu hanteras de i snabbspår och beslut fattas på några få dagar istället. Detta har sammantaget varit helt avgörande för att medlemsländerna ska ha en möjlighet att i enlighet med EU:s regler kunna rädda så många företag och jobb som möjligt.

Medlemsstaterna har också i stor utsträckning utnyttjat dessa möjligheter att ge stöd. Fram till den 9 april 2020 har kommissionen sammantaget godkänt 53 nationella stödåtgärder med hänvisning till coronakrisen. Inledningsvis bestod många åtgärder av statliga kreditgarantier riktade till hela ekonomin. I takt med att krisen fördjupats har sedan åtgärderna och målgruppen förändrats. Åtgärderna har blivit allt mer selektiva – riktade till enskilda branscher som drabbats särskilt hårt eller som tillhandahåller samhällsviktiga nyttigheter. Åtgärderna har dessutom inte bara stöttat upp företagens likviditet med lån eller garantier, utan också övergått i rena subventioner för att täcka delar av den skada som företagen ådragit sig. Ett exempel är den danska stödordningen som kommissionen godkände den 8 april 2020, där stöd ges för att täcka delar av företagens fasta kostnader i företag som till följd av coronakrisen upplevt en minskad omsättning på minst 40 procent. Det är rimligt att, i takt med att krisen drar ut på tiden och allt fler företag närmar sig konkurs, åtgärderna byggs ut till att även stödja företagens balansräkning och riktas mot de företag som drabbats hårdast och som har de minsta buffertarna att klara några månader med små eller inga intäkter. 

Samtidigt fyller det särskilda och tillfälliga regelverket fortfarande en viktig funktion. Det är viktigt att de nya stöden kompenserar för skador som orsakats av coronakrisen, och inte kompenserar för allmän ineffektivitet eller dåliga affärsbeslut. Om inte alla medlemsländer har samma regler när det gäller stöd, och faktiskt också utnyttjar de regelverk som finns, så är risken uppenbar att konkurrensen mellan företag från olika länder kommer snedvridas. Risken finns att skillnaden ökar inte minst mellan stora och små medlemsstater – de som har resurser och de som inte har det.

I denna vecka väntas kommissionen besluta om ytterligare möjligheter att ge stöd till företag med anledning av coronakrisen. Statsstödsregelverket ska byggas ut och även ge möjlighet för medlemsstaterna att rekapitalisera enskilda bolag i kris genom att staten går in som delägare i bolag. Även om kommissionen i det nya regelverket föreslår ett antal villkor och kriterier som ska möta de stora risker för konkurrenssnedvridningar som följer, så är kanske de största riskerna och problemen med de utökade möjligheterna att ge långsiktiga stöd. Ett ökat statligt ägande i stora Europeiska bolag främjar inte det fria företagande som kommer behövas för att driva en stark ekonomisk återhämtning i Europa.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Fortsatt allvarligt läge

CORONAKRISEN Trots statistik som pekar på att vi börjar få bättre kontroll över smittospridningen kommer oroande statistik för företagens resultat. ”Vi kan inte slappna av nu om det ska finnas några jobb att komma tillbaka till efter semestrarna”, säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Jacke: "Företagen kommer att vara motorn i återhämtningen"

ÅTERSTARTA SVERIGE Svenskt Näringsliv vill se en bred kraftsamling för jobben när Sverige lämnar den akuta fasen av den ekonomiska krisen. I dag presenteras därför ett första jobbpaket med åtgärder som lägger grunden för en återhämtning baserad på framtidstro, konkurrenskraft och hållbarhet.
NYHET Publicerad:

”Överlever företagen har fler ett jobb att gå till”

ARBETSMARKNAD Svensk arbetsmarknad är i gungning. Arbetslösheten ökar rekordartat, visar Arbetsförmedlingens senaste prognos. ”Det är viktigt att företagen överlever krisen, så att så många som möjligt har ett jobb att gå till”, säger chefekonom Bettina Kashefi.
NYHET Publicerad:

Ny prognos: Ekonomiska krisen allt djupare

KONJUNKTUREN Trots tecken på en svag vändning uppåt, så räknar Svenskt Näringsliv med en fortsatt djup ekonomisk nedgång. BNP krymper med drygt sex procent under innevarande år, enligt en ny prognos. ”Situationen sätter en enorm press på våra företag och deras verksamheter”, säger chefekonom Bettina Kashefi.
NYHET Publicerad:

Bilmetro ställer om för att klara av krisen

CORONAKRISEN Bilmetros planer för året ställdes på ända när coronakrisen slog till. Nybilsförsäljningen har minskat märkbart. Nu skär bolaget i sina kostnader för att ta sig igenom krisen.
NYHET Publicerad:

Flygplatschef tror på framtiden – men det kan ta tid att komma tillbaka

CORONAKRISEN När coronakrisen slog till försvann 99 procent av alla passagerare från Malmö Airport. I avgångshallen, som normalt brukar eka av liv, är det allt som oftast tomt. Men nu börjar resandet så sakteliga komma igång igen med fler avgångar och fler passagerare. ”Det finns en lust och en önskan efter att resa och den kommer inte att försvinna”, säger flygplatschefen Peter Weinhandl.
NYHET Publicerad:

Fortsatt osäkerhet hos campingföretagen

CORONAKRISEN Beskedet om friare resor inom Sverige har inte gjort att campingföretagen vågar blåsa faran över. Osäkerheten är fortfarande stor. Ingen vet hur sommaren kommer att se ut. "Vi har haft både avbokningar och nya bokningar de senaste dagarna. Sammantaget har det blivit en liten ökning, men vi känner oss fortfarande väldigt osäkra. Det gäller att avvakta", säger Maria Bootsman på Ljusdals Camping.
NYHET Publicerad:

Kompetensförsprång efter krisen

KOMPETENSFÖRSÖRJNING För många företag har det sedan i mitten av mars handlat om att hantera coronakrisens mest akuta effekter. Många åtgärder har vidtagits och ett stort antal verksamheter har varslat, sagt upp eller permitterat sin personal. Nu går tankarna till hur man kan göra det bästa av tiden fram tills dess att det vänder. Kan man kanske till och med stå starkare när hjulen börjar snurra igen? 
NYHET Publicerad:

Tillförsikt i besöksnäringen efter slopade reserestriktioner

CORONAKRISEN Reserestriktionerna hävs och från och med den 13 juni bedöms symptomfria personer kunna resa i hela Sverige. Det meddelade statsminister Stefan Löfven på en pressträff den fjärde juni. Ett besked som välkomnas av flera företagare i besöksnäringen.
NYHET Publicerad:

Förslag: Rätt till förebyggande sjukpenning för högriskgrupper

CORONAKRISEN Kritik har riktats mot regeringen för att ersättningen dröjer till personer som är i riskgrupper och inte kan arbeta hemma. Efter förhandlingar i riksdagen presenterades nyligen ett förslag till ersättning som innebär rätt till förebyggande sjukpenning för riskgrupper.
NYHET Publicerad:

Försiktig optimism hos västmanländskt företag

CORONAKRISEN Kadesjös i Västerås med cirka 60 anställda går likt många andra företag just nu en osäker framtid till mötes. Företaget har trots krisen haft full beläggning under hela våren och bland annat hjälpt vården i form av att tillverka bågar till de skyddsvisir som används. VD Birgitta Lindblad berättar dock att osäkerheten inför hösten är påtaglig och att det måste råda en försiktighet i planeringen inför framtiden.
NYHET Publicerad:

Åtgärdspaketen som ska ta företagen ur krisen

ÅTERSTARTA SVERIGE Svenskt Näringsliv tar ledningen i ett nytt, stort projekt för att återstarta ett coronadrabbat Sverige. Redan i juni, trots att krisen är långt ifrån över, kommer de första förslagen. ”Vi är i det här tillsammans. Om vi ska få fart på Sverige måste företagen få fart”, säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Återstarta Sverige med bättre villkor för jobb och företagande

CORONAKRISEN Förutsättningarna för företagande, arbete, forskning och utveckling, investeringar och handel avgör hur bra och hur snabbt Sverige tar sig tillbaka till ett nytt normalläge. Projekt ”Återstarta Sverige” bidrar med konkreta reformförslag och prioriteringar, skriver vd Jan-Olof Jacke på DN Debatt.
NYHET Publicerad:

”Fysiska möten värdesätts mer i framtiden”

ARBETSMARKNAD Företag och anställda kommer att jobba på ett annat sätt på andra sidan corona. Det säger Mattias Dahl, vice vd. ”Det som annars hade hänt under tio år händer på ett år när det gäller digitalisering, men samtidigt upptäcker vi hur mycket det mänskliga mötet betyder”, säger han.
NYHET Publicerad:

Tappa inte greppet om lönebildningen

KRÖNIKA Vi är i den största kris som de flesta av oss upplevt och det är oklart hur länge den kommer att pågå. För att inte riskera att fler jobb går förlorade är det viktigt att hålla huvudet kallt i lönebildningen. Det skriver Edel Karlsson Håål, lönebildningsexpert.
NYHET Publicerad:

Utdelningsstopp tar företag tillbaka till ruta ett

STÖDPAKETEN Beskedet att permitteringsstöd inte får kombineras med utdelning gör förvirringen och osäkerheten hos företagen än större. I stället för att få hjälpen från staten lämnas de nu ensamma i kampen mot corona. ”Får vi inte permittera måste vi säga upp”, säger Joakim Nilsson på Triator.
NYHET Publicerad:

Jacke: "Beskedet om utdelningar och korttidsarbete kan leda till varsel"

CORONAKRISEN Företag som gör aktieutdelningar får inget permitteringsstöd. Det har Tillväxtverket kommit fram till i en utredning. ”Beskedet skapar en olycklig osäkerhet”, säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Förlängda krisåtgärder räddningen för kämpande företagare

STÖDPAKETEN Om regeringens stödåtgärder förlängs kan krisen mildras och företag komma igång snabbare. Annars befarar vartannat företag att konkursen är nära, visar senaste Företagarpanelen.
NYHET Publicerad:

Kompetenslyft tar fjällhotellet ur krisen

BESÖKSNÄRING Anställda hos Sälens högfjällshotell går utbildningar inom marknadsföring och digitalisering under korttidspermitteringen. "Ingen mår bra av att sitta hemma 80 procent av sin arbetstid och inte veta vad man ska göra", säger Thommy Backner, vd och ägare.
NYHET Publicerad:

Trygghetsfonden: Ta vara på tillfället

OMSTÄLLNING Trots att pandemin innebär stora utmaningar är det ett bra tillfälle både för företag och individer att stärka sin kompetens för att stå ännu bättre rustade när det lättar. Det menar Caroline Söder, vd på Trygghetsfonden.