NYHET25 mars 2020

Jacke: ”Utmärkt att även familjeföretag omfattas av korttidsarbete”

I veckan gick Tillväxtverket ut med ett förtydligande om att även familjeföretag och bemanningsföretag omfattas av reglerna för korttidsarbete. Beskedet välkomnas av Svenskt Näringsliv, som flera gånger påtalat att regeltolkningen behöver utvidgas.

Foto: Evelina Carborn

– Det är ett mycket välkommet besked från Tillväxtverket. Korttidsarbete är ett viktigt verktyg för att undvika uppsägningar och något som många företag behöver i detta svåra läge, säger vd Jan-Olof Jacke.

Det var förra veckan som regeringen aviserade att det ska vara möjligt för företag att korttidspermittera personal. Detta innebär i praktiken att arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften samtidigt som arbetstagaren får ut runt 90 procent av lönen.

Men enligt de första direktiven så skulle detta inte gälla alla företag och det har rått oklarhet om hur regelverket ska tolkas. Bland annat omfattades inte familjeföretag och bemanningsföretag.

Nu har Tillväxtverket gått ut med ett förtydligande på sin hemsida:

”Tillväxtverket gör här tolkningen att de enda arbetsgivare som kan anses ha en familj är enskilda näringsidkare eftersom endast dessa är fysiska personer. Det är en extensiv tolkning i ljuset av syftet med det nya systemet för korttidsarbete och den exceptionella situation som nu råder. Tolkningen innebär att även anställda ägare och anställda som tillhör dennes familj kan omfattas, med undantag för företagsformen enskild firma”, skriver Tillväxtverket.

Det innebär att enmansföretagare med AB, familjeföretag med anställda familjemedlemmar och bemanningsföretag ska omfattas av möjligheten till korttidsarbete under perioden. Soloföretagare, som bedriver sin verksamhet som enskild näringsidkare, omfattas dock inte av stödet.

– Svenskt Näringsliv har flera gånger påpekat att den tidigare regeltolkningen behöver utvidgas. Det är utmärkt att Tillväxtverket har lyssnat på våra synpunkter, säger Jan-Olof Jacke.

Läs mer om kortidsarbete på Tillväxtverkets hemsida

Svenskt NäringslivArbetsrätt
Skriven avAnna Dalqvist
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist