NYHET17 april 2020

Så får vi igång den internationella handeln

Den internationella handeln drabbas hårt av coronakrisen. Därför har Svenskt Näringsliv lyft ett antal förslag till regeringen som kan bidra till att få igång handeln och försörjningen av nödvändiga varor och tjänster, skriver Anna Stellinger, chef för Internationella och EU-frågor.

Sverige måste verka för att den inre marknaden fungerar fullt ut och att inga restriktioner införs. En fragmenterad inre marknad drabbar företagen, och därmed jobben, både kort- och långsiktigt, skriver Anna Stellinger, chef för Internationella och EU-frågor.

Den internationella handeln har drabbats hårt av coronakrisen. Företagens verksamhet blir lidande av stängda gränser, förhindrade transporter och brist på insatsvaror. Det är en stor fara för företag och samhället i stort när regeringar runt om i världen reagerar med en protektionistisk ryggmärgsreflex.

Att gränser stängs är inte konstigt i rådande läge, men vi ser tyvärr också hur onödiga och kontraproduktiva hinder sätts upp. Därför har Svenskt Näringsliv lyft ett antal förslag till regeringen som kan bidra till att få igång handeln och försörjningen av nödvändiga varor och tjänster.

För att hantera problem som företagen möter med anledning av krisen och dämpa ytterligare ekonomiska effekter av utbrottet behöver åtgärder vidtas för att underlätta företagens handel inom och utanför EU.

Sverige måste verka för att den inre marknaden fungerar fullt ut och att inga restriktioner införs. En fragmenterad inre marknad drabbar företagen, och därmed jobben, både kort- och långsiktigt. 1,3 miljoner jobb i Sverige understöds av exporten, varav 700 000 av exporten till EU:s inre marknad. EU har byggt upp mekanismer för att underlätta handel och utbyte på den inre marknaden som företag ska kunna räkna med fungerar. Det utgör grunden för en säker och gemensam marknad.

Givet företagens globala värdekedjor är det viktigt att den internationella handeln fungerar och att ytterligare åtgärder som försvårar handeln undviks. Såväl varu- som persontransporter behöver komma igång för att inte samhället ska ta stor skada.

Några av de föreslagna åtgärderna behöver regeringen driva inom EU-samarbetet, som till exempel att tillfälligt ta bort ursprungskravet. Andra, som till exempel att förlänga säsongsanställdas kontrakt till nio månader, istället för sex som idag, är en förhållandevis enkel åtgärd för regeringen att hantera här och nu.

Internationalisering och handelsfrämjandeInternationell handel
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist