Så kan kommunerna hjälpa företagen

NYHET Publicerad

CORONAKRISEN Myndigheter, kommuner och regioner kan hjälpa till att mildra effekterna av coronaviruset. Regionverksamheten har tagit fram ett åtgärdspaket för att öka förståelsen för företagens utsatta läge och föreslår bland annat förlängda betalningstider och mer tid till krishantering.

Kris

Senareläggning av avgifter för sophämtning, vatten och avlopp för företag är åtgärder som kommuner kan bidra med.

Björn Lindgren

Björn Lindgren, chef för lokalt företagsklimat, har varit i kontakt med flera medlemsföretag. En företagare vittnar om byggstarter som skjuts upp med 20 veckor.

Foto: STEFAN TELL

Företagen går på knäna under coronaviruset. För att minska smällen har regeringen lanserat ett par stora stödpaket i mångmiljardklassen. Bland åtgärderna finns att staten tillfälligt tar över kostnaderna för sjukskrivningar, delar av lönekostnaderna vid korttidspermitteringar och ger anstånd för företagens skattebetalningar.

Även kommuner regioner och länsstyrelser kan hjälpa till för att mildra effekterna. Enligt ett förslag från Svenskt Näringslivs regionverksamhet så ska förlängda betalningstider för till exempel VA, sophantering, tillstånd och tillsyn och en generös inställning vid inställda konferenser och resor röja väg för en bättre kortsiktig betalningsförmåga.

– För många företag är det oerhört pressat, inte minst ekonomiskt. Likviditeten sinar snabbt när kunder och försäljning uteblir. Pratade nyligen med en företagare inom byggsektorn som berättade om byggstarter som skjuts upp med 20 veckor, säger Björn Lindgren, chef för lokalt företagsklimat.

Enligt förslaget bör myndigheterna även se till att företagen får tid att hantera krisen, ta upp en dialog med dem som vill ta en paus eller avbryta pågående tillstånds- och tillsynsärenden. Vissa typer av tillsynsbesök bör skjutas på framtiden, samtidigt som informationen till företagen ska vara tydlig, uppdaterad och lättillgänglig.

Björn Lindgren bedömer att företagare lägger ner enormt med tid för att lösa alla stora och små problem som nu uppstår. Inte minst för att förstå hur alla nya och tillfälliga regler ska hanteras.

– Därtill kommer oron för medarbetare. Det sista en företagare vill är att varsla om uppsägning, men många ser ingen annan utväg.

Från kommunerna kommer positiva signaler. De inser allvaret och vill agera. I Trosa och Staffanstorp har beslutat att inte kräva in avgiften för tillsyn och kontroll och det kan bli aktuellt med ytterligare åtgärder.

Östersunds kommunen skjuter upp debiteringar av avgifter till, i första hand, den 1 september.

– Nu måste vi alla hjälpas åt så gott det går. När vi fick frågan från Svenskt Näringsliv om vad vi kunde göra var det självklart att vi omgående tittade på vilka lättnader vi kunde erbjuda, säger Anders Wennerberg, kommundirektör i ett pressmeddelande.

Enligt Wennerberg handlar det just om avgifter för sophämtning, vatten och avloppskostnader för företag, tillstånd- och tillsynsavgifter enligt bland annat miljöbalken, plan- och bygglagen, alkohol- och nya tobakslagen.

Så kan kommuner, regioner och länsstyrelser agera

Kommuner och kommunala bolag

Åtgärder för att stärka företagens likviditet:

• Ge anstånd/förlänga betalningstider på avgifter inom VA, sophantering, tillstånd och tillsyn etc samt återbetalning om ett ärende dras tillbaka

• Ge anstånd/förlänga betalningstider på hyra i lokaler

• Korta ner betalningstider till leverantörer

• Generös hållning till leverantören vid inställda konferenser, föredrag, resor etc, exempelvis genom att dela på faktiska kostnader

Åtgärder för att frigöra tid hos företagen:

• Förlänga tidsfrister i tillstånds- och tillsynsärenden där så är möjligt

• Skjuta på tillsynsbesök som inte är kritiska

• Prioritera verksamhetskritiska tillstånds- och tillsynsärenden

• Ta upp en dialog om pågående tillstånds- och tillsynsärenden. Vill företaget pausa eller avbryta?

• Säkerställa tydlig, uppdaterad och tillgänglig information till företagen

Regioner

Åtgärder för att stärka företagens likviditet:

• Korta ner betalningstider till leverantörer

• Ge anstånd/förlänga betalningstider på hyra i lokaler

• Generös hållning till leverantören vid inställda konferenser, föredrag, resor etc, exempelvis genom att dela på faktiska kostnader

Åtgärder för att frigöra tid hos företagen:

• Säkerställa tydlig, uppdaterad och tillgänglig information till företagen

Länsstyrelser

Åtgärder för att stärka företagens likviditet:

• Tidigarelägga utbetalning av företagsstöd

• Korta ner betalningstider till leverantörer

• Ge anstånd/förlänga betalningstider på avgifter inom tillstånd och tillsyn samt återbetalning om ett ärende dras tillbaka

• Generös hållning till leverantören vid inställda konferenser, föredrag, resor etc, exempelvis genom att dela på faktiska kostnader

Åtgärder för att frigöra tid hos företagen:

• Prioritera verksamhetskritiska tillstånds- och tillsynsärenden

• Ta upp en dialog om pågående tillstånds- och tillsynsärenden. Vill företaget pausa eller avbryta?

• Förlänga tidsfrister i tillstånds- och tillsynsärenden där så är möjligt

• Skjuta på tillsynsbesök som inte är kritiska

• Säkerställa tydlig, uppdaterad och tillgänglig information till företagen

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Jacke: "Företagen kommer att vara motorn i återhämtningen"

ÅTERSTARTA SVERIGE Svenskt Näringsliv vill se en bred kraftsamling för jobben när Sverige lämnar den akuta fasen av den ekonomiska krisen. I dag presenteras därför ett första jobbpaket med åtgärder som lägger grunden för en återhämtning baserad på framtidstro, konkurrenskraft och hållbarhet.
NYHET Publicerad:

”Överlever företagen har fler ett jobb att gå till”

ARBETSMARKNAD Svensk arbetsmarknad är i gungning. Arbetslösheten ökar rekordartat, visar Arbetsförmedlingens senaste prognos. ”Det är viktigt att företagen överlever krisen, så att så många som möjligt har ett jobb att gå till”, säger chefekonom Bettina Kashefi.
NYHET Publicerad:

Ny prognos: Ekonomiska krisen allt djupare

KONJUNKTUREN Trots tecken på en svag vändning uppåt, så räknar Svenskt Näringsliv med en fortsatt djup ekonomisk nedgång. BNP krymper med drygt sex procent under innevarande år, enligt en ny prognos. ”Situationen sätter en enorm press på våra företag och deras verksamheter”, säger chefekonom Bettina Kashefi.
NYHET Publicerad:

Bilmetro ställer om för att klara av krisen

CORONAKRISEN Bilmetros planer för året ställdes på ända när coronakrisen slog till. Nybilsförsäljningen har minskat märkbart. Nu skär bolaget i sina kostnader för att ta sig igenom krisen.
NYHET Publicerad:

Flygplatschef tror på framtiden – men det kan ta tid att komma tillbaka

CORONAKRISEN När coronakrisen slog till försvann 99 procent av alla passagerare från Malmö Airport. I avgångshallen, som normalt brukar eka av liv, är det allt som oftast tomt. Men nu börjar resandet så sakteliga komma igång igen med fler avgångar och fler passagerare. ”Det finns en lust och en önskan efter att resa och den kommer inte att försvinna”, säger flygplatschefen Peter Weinhandl.
NYHET Publicerad:

Fortsatt osäkerhet hos campingföretagen

CORONAKRISEN Beskedet om friare resor inom Sverige har inte gjort att campingföretagen vågar blåsa faran över. Osäkerheten är fortfarande stor. Ingen vet hur sommaren kommer att se ut. "Vi har haft både avbokningar och nya bokningar de senaste dagarna. Sammantaget har det blivit en liten ökning, men vi känner oss fortfarande väldigt osäkra. Det gäller att avvakta", säger Maria Bootsman på Ljusdals Camping.
NYHET Publicerad:

Kompetensförsprång efter krisen

KOMPETENSFÖRSÖRJNING För många företag har det sedan i mitten av mars handlat om att hantera coronakrisens mest akuta effekter. Många åtgärder har vidtagits och ett stort antal verksamheter har varslat, sagt upp eller permitterat sin personal. Nu går tankarna till hur man kan göra det bästa av tiden fram tills dess att det vänder. Kan man kanske till och med stå starkare när hjulen börjar snurra igen? 
NYHET Publicerad:

Tillförsikt i besöksnäringen efter slopade reserestriktioner

CORONAKRISEN Reserestriktionerna hävs och från och med den 13 juni bedöms symptomfria personer kunna resa i hela Sverige. Det meddelade statsminister Stefan Löfven på en pressträff den fjärde juni. Ett besked som välkomnas av flera företagare i besöksnäringen.
NYHET Publicerad:

Förslag: Rätt till förebyggande sjukpenning för högriskgrupper

CORONAKRISEN Kritik har riktats mot regeringen för att ersättningen dröjer till personer som är i riskgrupper och inte kan arbeta hemma. Efter förhandlingar i riksdagen presenterades nyligen ett förslag till ersättning som innebär rätt till förebyggande sjukpenning för riskgrupper.
NYHET Publicerad:

Försiktig optimism hos västmanländskt företag

CORONAKRISEN Kadesjös i Västerås med cirka 60 anställda går likt många andra företag just nu en osäker framtid till mötes. Företaget har trots krisen haft full beläggning under hela våren och bland annat hjälpt vården i form av att tillverka bågar till de skyddsvisir som används. VD Birgitta Lindblad berättar dock att osäkerheten inför hösten är påtaglig och att det måste råda en försiktighet i planeringen inför framtiden.
NYHET Publicerad:

Åtgärdspaketen som ska ta företagen ur krisen

ÅTERSTARTA SVERIGE Svenskt Näringsliv tar ledningen i ett nytt, stort projekt för att återstarta ett coronadrabbat Sverige. Redan i juni, trots att krisen är långt ifrån över, kommer de första förslagen. ”Vi är i det här tillsammans. Om vi ska få fart på Sverige måste företagen få fart”, säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Återstarta Sverige med bättre villkor för jobb och företagande

CORONAKRISEN Förutsättningarna för företagande, arbete, forskning och utveckling, investeringar och handel avgör hur bra och hur snabbt Sverige tar sig tillbaka till ett nytt normalläge. Projekt ”Återstarta Sverige” bidrar med konkreta reformförslag och prioriteringar, skriver vd Jan-Olof Jacke på DN Debatt.
NYHET Publicerad:

”Fysiska möten värdesätts mer i framtiden”

ARBETSMARKNAD Företag och anställda kommer att jobba på ett annat sätt på andra sidan corona. Det säger Mattias Dahl, vice vd. ”Det som annars hade hänt under tio år händer på ett år när det gäller digitalisering, men samtidigt upptäcker vi hur mycket det mänskliga mötet betyder”, säger han.
NYHET Publicerad:

Tappa inte greppet om lönebildningen

KRÖNIKA Vi är i den största kris som de flesta av oss upplevt och det är oklart hur länge den kommer att pågå. För att inte riskera att fler jobb går förlorade är det viktigt att hålla huvudet kallt i lönebildningen. Det skriver Edel Karlsson Håål, lönebildningsexpert.
NYHET Publicerad:

Utdelningsstopp tar företag tillbaka till ruta ett

STÖDPAKETEN Beskedet att permitteringsstöd inte får kombineras med utdelning gör förvirringen och osäkerheten hos företagen än större. I stället för att få hjälpen från staten lämnas de nu ensamma i kampen mot corona. ”Får vi inte permittera måste vi säga upp”, säger Joakim Nilsson på Triator.
NYHET Publicerad:

Jacke: "Beskedet om utdelningar och korttidsarbete kan leda till varsel"

CORONAKRISEN Företag som gör aktieutdelningar får inget permitteringsstöd. Det har Tillväxtverket kommit fram till i en utredning. ”Beskedet skapar en olycklig osäkerhet”, säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Förlängda krisåtgärder räddningen för kämpande företagare

STÖDPAKETEN Om regeringens stödåtgärder förlängs kan krisen mildras och företag komma igång snabbare. Annars befarar vartannat företag att konkursen är nära, visar senaste Företagarpanelen.
NYHET Publicerad:

Kompetenslyft tar fjällhotellet ur krisen

BESÖKSNÄRING Anställda hos Sälens högfjällshotell går utbildningar inom marknadsföring och digitalisering under korttidspermitteringen. "Ingen mår bra av att sitta hemma 80 procent av sin arbetstid och inte veta vad man ska göra", säger Thommy Backner, vd och ägare.
NYHET Publicerad:

Trygghetsfonden: Ta vara på tillfället

OMSTÄLLNING Trots att pandemin innebär stora utmaningar är det ett bra tillfälle både för företag och individer att stärka sin kompetens för att stå ännu bättre rustade när det lättar. Det menar Caroline Söder, vd på Trygghetsfonden.
NYHET Publicerad:

Nytt avtal öppnar för utbildning

BESÖKSNÄRING Ett nytt avtal inom besöksnäringen öppnar för att använda korttidspermitteringen till kompetensutveckling. Det kan göra att fler stannar kvar i branschen och ser chansen att komma tillbaka till något ännu bättre efter krisen, menar Kersti Wittén på Visita.