Rapport18 juni 2020

Lösningar för ökad flexibilitet i elsystemet - möjligheter och utmaningar

Inom ramen för projektet Kraftsamling elförsörjning tas en rad olika underlagsrapporter fram. Denna rapport handlar om hur flexibilitetsbehovet ökar i det svenska elsystemet, och huvudsaklingen kommer behovet från variationerna i efterfrågan samt från ökad variabel elproduktion av sol- och vindkraft. Dessutom har ett ökat elbehov, framförallt i storstäerna, lett till utmaningar för både satmnät och underliggande nät då utbyggnaden av elnätet inte har hunnit med i den snabba tillväxttakten vilket har resulterat i lokala kapacitesproblem i vissa regioner.

Flexibilitet är ett allmänt och inte entydigt samlingsbegrepp som innefattar flertalet situationer, behov och åtgärder för att kunna reglera elsystemet och möta efterfrågan varje timme på året. Flexibiliteten kan finnas i olika former, variera från en tidpunkt till en annan samt variera beroende på hur den geografiska systemgränsen dras. I denna rapport delas de olika formerna av flexibilitet in i flexibel produktion, flexibel användning och energilager.

Olika tekniker för flexibilitet och lagring redovisas tillsammans med en beömning av deras potential och påverkan på elsystemet.

Skriven avErica Edfeldt, Linda Dyab, Linda Schumacher, Johan Bruce
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist