Lösningar för ökad flexibilitet i elsystemet - möjligheter och utmaningar

RAPPORT Publicerad
LOSNINGAR_FOR_OKAD_FLEXIBILITET_I_ELSYSTEMET_-_MOJLIGHETER_OCH_UTMANINGAR.pdf

Inom ramen för projektet Kraftsamling elförsörjning tas en rad olika underlagsrapporter fram. Denna rapport handlar om hur flexibilitetsbehovet ökar i det svenska elsystemet, och huvudsaklingen kommer behovet från variationerna i efterfrågan samt från ökad variabel elproduktion av sol- och vindkraft. Dessutom har ett ökat elbehov, framförallt i storstäerna, lett till utmaningar för både satmnät och underliggande nät då utbyggnaden av elnätet inte har hunnit med i den snabba tillväxttakten vilket har resulterat i lokala kapacitesproblem i vissa regioner. 

Flexibilitet är ett allmänt och inte entydigt samlingsbegrepp som innefattar flertalet situationer, behov och åtgärder för att kunna reglera elsystemet och möta efterfrågan varje timme på året. Flexibiliteten kan finnas i olika former, variera från en tidpunkt till en annan samt variera beroende på hur den geografiska systemgränsen dras. I denna rapport delas de olika formerna av flexibilitet in i  flexibel produktion, flexibel användning och energilager. 

Olika tekniker för flexibilitet och lagring redovisas tillsammans med en beömning av deras potential och påverkan på elsystemet.