LogoLogo
LogoLogo
PRESSMEDDELANDE16 maj 2020

Nya fakta om företagens svåra läge

För många företag är läget synnerligen ansträngt. Det visar nya resultat från Svenskt Näringslivs företagarpanel med svar från 1000 medlemsföretag.

24 procent av företagen räknar med att ansöka om omställningsstöd. För att få stöd krävs att omsättningen minskade med 30 procent under mars och april. Först den 1 juli blir det möjligt att söka stödet. Regelverket kring stödet är fortfarande otydligt.

– Att vart fjärde företag räknar med att söka omställningsstöd visar hur allvarlig situationen är för många företag, säger Johan Kreicbergs, företagarekonom på Svenskt Näringsliv.

Om inte stödet förlängs bortom april uppger 68 procent av företagen att en konsekvens blir likviditetsproblem. 57 procent svarar att följden blir personalneddragningar och 50 procent ser en risk för insolvens och konkurs.

– Utifrån de siffrorna är det helt uppenbart att omställningsstödet måste utgå för en längre period än bara mars och april. För många företag kommer tyvärr både maj och de närmast följande månaderna att bli extremt tuffa. De kämpar nu för sin överlevnad.

39 procent av företagen har utnyttjat statliga lönesubventioner vid korttidspermittering.

– Möjligheten till korttidsarbete är ett av de bästa verktygen för att rädda jobb under krisen, säger Johan Kreicbergs.

Om undersökningen
Urval: Slumpmässigt urval av 3 000 företag i Svenskt Näringslivs företagarpanel.
Metod: Internetundersökning Tidsperiod: 2-14 maj 2020. Svarande: 1 001 intervjuer (svarsfrekvens 33 procent).

För ytterligare information
:
Svenskt Näringslivs presstjänst: 08-553 430 01

coronakrisenSvenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist