Rapport8 november 2018

Ett utmanat Sverige nr 7- Fortsatt stort reformbehov

H√∂sten 2016 startade Svenskt N√§ringsliv projektet ‚ÄĚEtt Utmanat Sverige‚ÄĚ. Bakgrunden √§r att reformtempot har varit mycket l√•gt under l√•ng tid. Sverige √§r idag ett framg√•ngsrikt land p√• m√•nga s√§tt men framg√•ngarna beror av tidigare genomf√∂rda strukturreformer. Trots framg√•ngarna finns ett antal stora samh√§llsproblem som v√§xer. Samtidigt √§r f√∂r√§ndringstakten i t.ex. teknik och internationell konkurrens h√∂g. D√§rf√∂r beh√∂ver reformtakten √∂ka.

Den här rapporten sammanfattar det hittills gjorda arbetet i form av en gedigen problemanalys i sex block och de fem konkreta reformförslag som Svenskt Näringsliv hittills har lagt inom ramen för projektet. Dessa reformförslag berör regelkrångel, höga marginalskatter som försvårar kompetensförsörjning, bristande infrastruktur, en dåligt fungerande Arbetsförmedling och ungdomars sena inträde på arbetsmarknaden.
Rapporten skall ses som ett avstamp för ett fortsatt arbete med fler konkreta reformförslag i nästa steg.

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist