Rapport8 november 2018

Ett utmanat Sverige nr 7- Fortsatt stort reformbehov

Hösten 2016 startade Svenskt Näringsliv projektet ”Ett Utmanat Sverige”. Bakgrunden är att reformtempot har varit mycket lågt under lång tid. Sverige är idag ett framgångsrikt land på många sätt men framgångarna beror av tidigare genomförda strukturreformer. Trots framgångarna finns ett antal stora samhällsproblem som växer. Samtidigt är förändringstakten i t.ex. teknik och internationell konkurrens hög. Därför behöver reformtakten öka.

Den här rapporten sammanfattar det hittills gjorda arbetet i form av en gedigen problemanalys i sex block och de fem konkreta reformförslag som Svenskt Näringsliv hittills har lagt inom ramen för projektet. Dessa reformförslag berör regelkrångel, höga marginalskatter som försvårar kompetensförsörjning, bristande infrastruktur, en dåligt fungerande Arbetsförmedling och ungdomars sena inträde på arbetsmarknaden.
Rapporten skall ses som ett avstamp för ett fortsatt arbete med fler konkreta reformförslag i nästa steg.

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist