Långsamma studenter får lägre pension

NYHET Publicerad

ETT UTMANAT SVERIGE Det tar allt längre tid för svenska högskoleutbildade att komma ut på arbetsmarknaden. Det är ett växande samhällsproblem som också är en del i diskussionen om höjd pensionsålder. Att studierna, när de väl kommer igång dessutom tar i snitt sex år att genomföra, är inte rimligt. Det håller studenterna själva med om.


Det kan ta över tio år innan en elev som lämnar gymnasiet har vidareutbildat sig och gör sitt inträde på arbetsmarknaden. Under den perioden vill man gärna jobba lite först och sedan ge sig iväg på den närmast obligatoriska halvårslånga resan utomlands. Sedan arbeta lite till och så börja fundera på vilka högskole- eller universitetsstudier som är aktuella. När de väl är igång tas det inte sällan också ett sabbatsår.

Det är en schematisk bild av situationen, men illustrerar det faktum att svenska studenter är allt äldre när de kommer ut på arbetsmarknaden. Faktum är att de är de äldsta och mest skuldsatta studenterna i Europa. Det visar rapporten ”Hur kan vi sänka etableringsåldern bland högskoleutbildade” som Svenskt Näringsliv presenterar i dagarna.

Ett sent inträde på arbetsmarknaden är ett bekymmer för den enskilda personen och den livsinkomst som sedan ska samlas under en allt kortare period. Men det är också ett allt växande problem för arbetsmarknaden och för de arbetsgivare som ropar efter kvalificerad arbetskraft. Det blir också ett inlägg i diskussionen om att höja pensionsåldern. Att börja arbeta tidigare är en vinst för den enskildes livsinkomst men ger även en tydlig samhällsekonomisk vinst i stort.

I rapporten presenterar Svenskt Näringsliv en rad åtgärder – bland annat en studiebonus på 50 000 kronor för dem som klarar utbildningen inom föreskriven tid – som kan skynda på högskolestudenternas arbetsmarknadsdebut.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Bostadsbristen stoppar nyckelrekryteringar

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Företagen skriker efter arbetskraft, men arbetskraften har inte råd att flytta dit jobben finns. Det kan leda till oöverskådliga konsekvenser för näringslivet och mycket beror på en illa fungerande bostadsmarknad. Men hur kommer man tillrätta med problemen? Det är utgångspunkten i Svenskt Näringslivs nya rapport ”Arbetskraft utan bostäder”.
NYHET Publicerad:

”Långliggare” på högskolan ett växande problem

ETT UTMANAT SVERIGE Vilken högskoleutbildning ska jag välja? Det är en fråga som allt fler unga ställer sig. Men de får knappa eller inga svar alls. Information om hur utbildningen påverkar karriär och löneutveckling saknas till stora delar idag. Det är en av de faktorer som förlänger svenska studenters studietid och medför ett allt senare inträde på arbetsmarknaden.
NYHET Publicerad:

Långsamma studenter får lägre pension

ETT UTMANAT SVERIGE Det tar allt längre tid för svenska högskoleutbildade att komma ut på arbetsmarknaden. Det är ett växande samhällsproblem som också är en del i diskussionen om höjd pensionsålder. Att studierna, när de väl kommer igång dessutom tar i snitt sex år att genomföra, är inte rimligt. Det håller studenterna själva med om.
NYHET Publicerad:

Arbetsförmedlingen bör sluta förmedla jobb

ARBETSMARKNAD Arbetsförmedlingen kostar mycket, men ger för klena resultat. Därför föreslår Svenskt Näringsliv en rejäl förändring av myndigheten, som presenteras i den femte rapporten av framtidsprojektet ”Ett utmanat Sverige”.
NYHET Publicerad:

LIVE: Väl fungerande infrastruktur och transporter

LIVE Livesändning av seminariet "Väl fungerande infrastruktur och transporter" sändes mellan 14:00 och 16:00 30 januari. Se hela seminariet här.
NYHET Publicerad:

Hundratals arbetstimmar förlorade i bilköer

TV Stockholms trafiksituation hindrar effektiviteten hos företagen på grund av bilköer, och bidrar till längre arbetsdagar. ”Det är dags att färdigställa Förbifart Stockholm nu”, säger Robin Seger, vd Cremab.
NYHET Publicerad:

Jobbmål kräver radikala reformer

ENKLA JOBB Regeringens mål är att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet 2020. Det förutsätter 340 000 nya jobb. För att de ska skapas krävs genomgripande åtgärder, anser vd Carola Lemne.
NYHET Publicerad:

Sänkt skatt ger mer kvalificerad arbetskraft

WEBB-TV Locktoner från svenska företag biter inte på högutbildade. De väljer att jobba i andra länder. För att rekrytera och behålla talanger krävs lägre skatt på arbete, visar den tredje rapporten i framtidsprojektet ”Ett utmanat Sverige”.
NYHET Publicerad:

Höga marginalskatter skadar välståndet

DEBATT Att göra Sverige till ett attraktivt land för högutbildad arbetskraft och talanger är en av våra viktigaste framtidsutmaningar och krävs för att utveckla välståndet. Därför är det nödvändigt att anpassa våra skatter på inkomster, främst marginalskatterna, till internationellt konkurrenskraftiga nivåer, skriver Caroline af Ugglas, Johan Fall och Tobias Krantz.
NYHET Publicerad:

Bakläxa för förenklingsarbete 

REGELKRÅNGEL Regelförenkling är ett långlivat önskemål från svenska företag. Men regeringen lägger inte tillräckligt med krut på frågan. Nu krävs krafttag, enligt den andra rapporten från projekt Ett utmanat Sverige. ”Vi går åt fel håll. Siffrorna är alarmerande, säger jurist Göran Grén.
NYHET Publicerad:

Helhetsgrepp ska lösa framtidens utmaningar

NYSATSNING Trots att det går bra för Sveriges ekonomi tornar flera utmaningar upp sig. Svenskt Näringsliv har därför dragit igång projektet "Ett utmanat Sverige". I en serie rapporter ska reformförslag presenteras inom flera samhällsområden. En första problemanalys diskuterades under ett seminarium.