CETA: Ökad handel ger positiva klimateffekter

NYHET Publicerad

FRIHANDEL Frihandelsavtalet mellan EU och Kanada, CETA, innebär fördelar för Gränsfors Bruk. "Lägre tullar, minskat krångel och och likartade standarder på varor gör att vi kan konkurrera på samma villkor som andra", sa Adam Brånby när han deltog i ett seminarium i Bryssel.

Adam Brånby 2

Adam Brånby i Bryssel.

För att öka medvetenheten om kopplingen handel och klimatåtgärder anordnade nyligen EU och Kanada konferensen CETA: Taking Action for Trade and Climate. Huvudfokus på konferensen var att undersöka hur man kan utnyttja CETA:s institutionella och rättsliga ramar för att främja ytterligare gemensamma åtgärder för att stödja genomförandet av Parisavtalet. Handelspolitiken kan stödja ländernas ansträngningar för att hantera klimatförändringen, precis som politiken för att hantera klimatförändringar kan påverka handeln mellan länder.

Under dagen sammanfördes företag, civilsamhälle och politiker från båda sidor av Atlanten. Adam Brånby från Gränsfors Bruk var på plats och presenterade sitt företag, vars produkter har ett 100 årsperspektiv med fokus på produktens hela livscykel. 

Företaget Gränsfors Bruk grundandes år 1902. De tillverkar handsmidda yxor som de säljer både här hemma via bland annat Naturkompaniet och järnhandlare, samt internationellt som till USA, Japan, Sydkorea och Kanada. De har 35-40 anställda och omsätter omkring 40 mkr. Företaget ägs av Adam Brånby och hans bror Daniel. Det ligger i orten Gränsfors i norra Hälsingland.

För omkring 100 år sedan var yxan en viktig del av samhället. Man byggde sitt hus, man högg sin ved. Men när motorsågen kom på 1950-talet så blev konkurrensen väldigt hård för yxan och många tillverkare gick i konkurs – vilket även Gränsfors Bruk var nära att göra. De som var kvar försökte konkurrera med pris och försökte producera så billiga yxor som möjligt.

På 1980-talet köpte Adam och Daniel Brånbys far företaget och beslöt sig för att gå tillbaka till rötterna och göra yxor som de gjordes förr. Hållbara, handsmidda och med hög kvalitet. De smids i en smedja, märks med smedens initialer, har bästa möjliga träskaft, läderskydd och det medföljer en liten bok om hur yxan bör användas och skötas om. De har 20 års garanti på produktionsfel och håller mycket, mycket länge.

Tidigt beslöt sig ägarna att också fokusera på den miljömässiga biten. Allt stål är återvunnet, oljeugnarna är utbytta till miljöbättre HF-ugnar och alla kringprocesser görs på ett hållbart sätt. Gränsfors bruk vann också Veckans Affärers E-price för något år sen.

CETA skapar en unik möjlighet att stärka kanadensiska och EU:s ekonomiska band och samtidigt fördjupa länkarna i handeln med klimatvänliga varor, teknologier och tjänster. På vilket sätt har CETA påverkat just dina affärer?

– Dels har tullarna minskat, vilket förstås är mycket bra. Det gör att vi kan konkurrera på samma villkor som andra. Vi har dyra produkter med hög kvalitet och det enda sättet att vara miljömässig är att tillverka produkter som håller länge. Vårt fokus är kvalitet och vi märker att allt fler kunder efterfrågar detta. Efter att CETA startat så har deras inköpare lyft blicken till nya marknader, såsom Sverige.  Nu får vi allt fler förfrågningar just från Kanada. Det ska bli spännande att utvärdera hur affärerna med kanadensiska kunder utvecklats om några år. En viktig aspekt förutom tullarna är att vi får samma standarder på varorna och minskat krångel.

Några positiva överraskningar respektive svårigheter du stötte på som du inte förväntat dig i detta?

– Det är förstås positivt att förfrågningarna att få bli kunder ökade i omfång. Sen så finns det inget negativt med frihandelsavtal, det gynnar alla parter – inte minst vi som driver SME-företag. Negativt: nej. Frihandel bra – speciellt för oss små.

Vilka tips har du till andra som vill dra nytta av olika FTA?

– Satsar på länder där det redan finns etablerade frihandelsavtal och börja undersöka de markander där avtal är på gång.

– Har vi inga handelshinder så kommer ju de företag som är bäst att gå bättre. Ingen illojal konkurrens någonstas, vilket alla tjänar på i det långa loppet. Bra för företag som tänker och agerar miljömässigt också.

Upplever du att ditt företag drabbas av de handelskonflikter som pågår globalt? I så fall, hur hanterar du/ni det osäkra läget? 

– Vi har inte märkt något än, men vi köper ju stål och plötsligt så händer något med priserna där. Tullarna till USA kan bli högre och krångligare, insatsvaror kan bli dyrare. Men det är inget vi går och oroar oss över i dagsläget.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Näringslivet behöver ha stenkoll på EU

EU ”Trots vi varit medlemmar i EU sen 1995 har svensken fortfarande en tendens att se EU som ”dem”. Fortsätter vi så blir vårt konkurrensläge sämre.” Kommentaren fällde Anders Edholm, chef för EU-kontoret, när han träffade företagare, politiker och representanter för offentlig sektor i Skåne.
NYHET Publicerad:

Akut kris i WTO

INTERNATIONELL HANDEL Världshandelsorganisationen, WTO, är i kris. Organisationen, som kan beskrivas som ett smörjmedel för det globala utbytet av varor och tjänster, hänger inte med i utvecklingen. Samtidigt kivas världens länder om bland annat fiske och e-handel.
NYHET Publicerad:

Handelssamtal i fokus på EU-klubben

EU Inom EU-klubbens ramar träffas svenska företagsföreträdare i Bryssel. Vid senaste mötet var företagaren och Europaparlamentarikern Jörgen Warborn (M) gäst.
NYHET Publicerad:

Blandade omdömen om politisk vision

EU Von der Leyen har presenterat sin politiska plattform. Anders Edholm, chef för EU-kontoret, är positiv till att EU tar ledartröjan i klimatarbetet, att den digitala inre marknaden ska genomföras fullt ut. Samtidigt ger han en kritisk släng åt fullbordandet av den sociala pelaren.
NYHET Publicerad:

Inre marknaden: Norden tar på sig ledartröjan

EU Europas kronjuvel, den inre marknaden, ska stärkas. Det är Europaparlamentariker och näringslivsorganisationer från Norden överens om. Bland annat bör den fria rörligheten bli bättre, kvarvarande hinder röjas undan och tjänstedirektivet tillämpas fullt ut.
NYHET Publicerad:

Anna Stellinger ny chef för internationella frågor

PÅ NY POST Anna Stellinger blir ny chef för EU-frågor och internationella frågor och samtidigt medlem i ledningsgruppen. Hon tillträder sin tjänst den 1 november.
NYHET Publicerad:

Så kan EU bli bättre för företagen

EU Förutom brexit och handelskriget mellan USA och Kina finns det flera utmaningar som EU måste möta under de kommande fem åren. Det konstaterades på ett seminarium arrangerat av Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Stort intresse för miljöfrågor hos svenska parlamentariker

EU-PARLAMENTET Nu är fördelningen av utskottsplatser till EU-parlamentarikerna är klar. Och det finns svensk representation i alla utskott utom fem. "Många frågor som dessa parlamentariker kommer få på sitt bord kommande fem år är avgörande för både svensk och europeisk konkurrenskraft", säger Anders Edholm, chef Svenskt Näringslivs Brysselkontor.
NYHET Publicerad:

Immaterialrätten: EU riskerar bli överkört av Asien

IMMATERIALRÄTTEN Globalisering och ny teknik sätter press på immaterialrätten. Rådet till svenska företag är att göra en inventering av nuvarande tillgångar men också undersöka om det krävs ytterligare skydd för att hävda sig på den inre marknaden. ”Det händer mer än en gång att avtal inte skrivits som borde varit på plats. Lätt att göra tidigt, dyrt och svårt att göra i efterhand”, säger Christina Wainikka, policyexpert på immaterialrätt.
NYHET Publicerad:

"EU ska vara ett samarbete inte en bankomat"

EU-VALET EU-valets toppkandidater drabbade i veckan samman i en debatt arrangerad av Svenskt Näringsliv och Företagarna. Den inre marknaden, men även frågan om EU:s utvidgning och framtid, nagelfors av kandidaterna.
NYHET Publicerad:

Detta väntar EU-parlamentarikerna

EU-VALET 20 svenska ledamöter tar plats i Europaparlament efter valet. Vad som väntar är plenarsessioner, utskottsmöten, jobb på hemmaplan samt klippkort mellan Strasbourg och Bryssel.  
NYHET Publicerad:

Frihandel glädjeämnet när EU-beslut rangordnas

UTVÄRDERING Frihandelsområdet är ett glädjepiller medan den inre marknaden är ett sorgebarn när Svenskt Näringsliv betygsätter 57 EU-beslut från den senaste mandatperioden.
NYHET Publicerad:

EU-krångel i vägen för svenska tillväxtunder

EU Digitaliseringen öppnar upp större marknader för små och medelstora företag. Men för att tillväxten ska ta fart på allvar krävs en rad förändringar, inte minst när det gäller krånglet inom EU, menar Anna-Lena Bohm, vd för Uniguide och vice ordförande i Svenskt Näringsliv. ”Det ska vara lika enkelt att sälja en produkt i hela EU som i sitt hemland”, säger hon. 
NYHET Publicerad:

CETA: Ökad handel ger positiva klimateffekter

FRIHANDEL Frihandelsavtalet mellan EU och Kanada, CETA, innebär fördelar för Gränsfors Bruk. "Lägre tullar, minskat krångel och och likartade standarder på varor gör att vi kan konkurrera på samma villkor som andra", sa Adam Brånby när han deltog i ett seminarium i Bryssel.
NYHET Publicerad:

Jacke: "Det hämmar företagens investeringsvilja"

EU Jan-Olof Jacke, vd, beklagar att det brittiska parlamentet säger nej till Theresa Mays brexitavtal. "Det hämmar företagens investeringsvilja", säger han.
NYHET Publicerad:

EU:s plan för artificiell intelligens stärker företagens konkurrenskraft

KOMMENTAR EU:s medlemsländer har presenterat en AI-plan för att främja utveckling och användning av artificiell intelligens. Att stärka AI vad gäller utveckling och användning i Europa är välkommet. Svenskt Näringsliv betonar bland annat betydelsen av ett hållbart och flexibelt regelverk, en investeringsvänlig politik och en infrastruktur av hög kvalitet. 
NYHET Publicerad:

EU: Regelförbättringar vinner mark – Sverige sladdar

REGELARBETE 39 europeiska länder redovisar förbättringar i regelarbetet på EU-nivå, visar en OECD-rapport. Vi har kommit en bit på vägen, men det behövs mer arbete, konstaterade ansvarige kommissionären Frans Timmermans vid ett seminarium i Bryssel.
NYHET Publicerad:

EU:s största tillgång moderniseras

EUROPA EU:s inre marknad är en 25-åring med utvecklingspotential. Rörligheten för personer, varor, tjänster och kapital måste fungera bättre och regelverket moderniseras, visar en analys från kommissionen.
NYHET Publicerad:

”Ett första steg mot fortsatt handel och investeringar"

BREXIT Brittiska regeringen godkände ett utträdesavtal under gårdagskvällen. ”Medlemsföretagen behöver få definitiva besked att riskerna för en avtalslös brexit är undanröjda”, säger Jonas Berggren, chef för Internationella sekretariatet, i en kommentar.
NYHET Publicerad:

”Utmärkt att Sverige säger nej till digitalskatt i EU”

EU Vd Jan-Olof Jacke tycker att det är bra att finansminister Magdalena Andersson håller fast vid kritiken mot en digitalskatt. ”För ett exportberoende land, med liten hemmamarknad, finns det all anledning att hålla fast vid de principer som råder idag”, säger han.