Immaterialrätten: EU riskerar bli överkört av Asien

NYHET Publicerad

IMMATERIALRÄTTEN Globalisering och ny teknik sätter press på immaterialrätten. Rådet till svenska företag är att göra en inventering av nuvarande tillgångar men också undersöka om det krävs ytterligare skydd för att hävda sig på den inre marknaden. ”Det händer mer än en gång att avtal inte skrivits som borde varit på plats. Lätt att göra tidigt, dyrt och svårt att göra i efterhand”, säger Christina Wainikka, policyexpert på immaterialrätt.

Christina Wainikka
Foto: Ernst Henry Photography

Christina Wainikka

I tisdags anordnade Svenskt Näringslivs Brysselkontor ett frukostseminarium för att diskutera de utmaningarna, och EU:s roll för att anpassa och utveckla lagstiftningen på patentområdet.

Sverige har länge toppat internationella forsknings- och innovationsrankningar, men nu ser vi en nedåtgående trend. Sverige föll från en andra plats förra året till en sjunde plats i år på Bloombergs topplista över världens mest innovativa länder.

För att fortsatt vara ett föregångsland för forskning och innovation, och för att klara samhällets utmaningar, behövs den samlade innovationskraften i alla samhällssektorer. Men värdet för näringslivets går förlorat om forskningsresultat inte skyddas genom exempelvis patent.

Christina Wainikka, policyexpert för immaterialrätt, ser många utmaningar på det immaterialrättsliga området framöver. Ett av dem är globaliseringen.

– Det handlar om utmaningar på olika plan. En är att reglerna ser olika ut i olika delar av världen. Spotify har en patentportfölj i USA på drygt 80 patent, i Europa har de en handfull. Detta beror på att det som kan patenteras i USA ser annorlunda ut, det som går att patentera där går inte alltid att patentera här. Dessa rättsliga skillnader får betydelse, inte minst för den typen av företag.

En annan utmaning är att många länder i Asien arbetar betydligt mer aktivt med både innovationsstrategier och strategier kring immaterialrätt. Såväl Korea som Kina satsar rejält på immaterialrätt. Om vi inte tar tillvara det riskerar vi att bli överkörda.

Även den tekniska utvecklingen sätter immaterialrättigheterna under tryck. Det vi sett kring hur digitaliseringen påverkat film- och musikbranscherna är förmodligen bara början. 3D-skrivare kan göra även tredimensionella föremål till binär kod. Det kan ställa allt på ända, menar Christina Wainikka.

En fungerande immaterialrätt måste balansera många intressen: Skapa skydd och bejaka konkurrensfriheten. Sätta skydd i relation till avtalsfrihet och informationsfrihet. Det kan handla om att begränsa skyddstid, definitionen av det som kan få skydd med mera. Dessa balanspunkter gäller dock under vissa förutsättningar, som nu rubbas i och med främst globalisering och en ny teknisk verklighet.

– Det gör att vi måste tänka om och tänka nytt. Varumärkesrätten är EU:s kronjuvel, säger Christina Wainikka.  Den borde tjäna som föredöme även för andra immaterialrättigheter.

EU-kommissionen har aviserat att de vill se över designrätten och det bör göras omgående. På upphovsrättsområdet bör ett helhetsgrepp tas, så att vi kommer från det lapptäcke som upphovsrätten är idag. Det finns en uppsjö direktiv på upphovsrättsområdet gällande skyddstid, databaser, herrelösa verk och så vidare.

– Inte ens den mest hängivna upphovsrättsjurist kan med lätthet navigera i detta. Hur ska då ett uppstartsföretag, där kanske hela den tänkta affärsmodellen kretsar kring upphovsrätt, kunna utvärdera de legala möjligheterna och riskerna?

Chalmers vicerektor Fredrik Hörstedt, menade att näringslivets och akademins olika tolkningar av lagstiftning skapar låsningar kring hur rättigheter och värdeskapande av forskningsresultat och andra kunskapstillgångar bäst hanteras. EU:s statsstödsregler, där skattemedel inte får gynna enskilda organisationer, är ett exempel.

– Vi måste ta samverkan mellan näringslivet och akademin till nästa nivå för att säkra att de investeringar som görs skapar största möjliga värde för det svenska samhället. Då behövs även en initiativförmåga och handlingskraft från regeringen.

Natalia Zebrowska-Marmais, Policy Officer, Intellectual Property and Fight Against Counterfeiting på DG GROW, berättade att immatrialrättsintensiva sektorer står för 42 procent av EU:s BNP och genererar 38 procent av sysselsättningen inom unionen. Men IPR-intrången ökar i EU, och det är allvarligt.

– I förlängningen påverkar det både jobben och tillväxt negativt. 5 procent av de varor som importeras till EU är förfalskade eller piratkopierade, det motsvarar 85 miljarder euro i olaglig handel.

Vad har de för råd till svenska företag för att skydda sina immateriella tillgångar på EU:s inre marknad?

Först bör företagen göra en inventering, eller översyn, över vilka immateriella tillgångar de har. Detta ser olika ut från företag till företag, vad som är viktigt för det enskilda företaget beror på företags affärsmodell och affärsstrategi.

När detta har gjorts bör det undersökas om det ska sökas ytterligare skydd, inte minst är EU-varumärke ofta viktigt om det inte finns. Sen bör också undersökas om nödvändiga avtal verkligen har skrivits. Behöver upphovsrättigheter användas måste säkerställas att företaget har avtal som gör att verken faktiskt får användas.

– Det händer mer än en gång att avtal inte skrivits som borde varit på plats. Lätt att göra tidigt, dyrt och svårt att göra i efterhand, säger Christina Wainikka.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

En konkurrenskraftig europeisk industri

POSITIONSPAPPER EU-kommissionen presenterar sin industristrategi i mars. Svenskt Näringsliv vill ha fokus på tillväxt, kompetensförsörjning och regelbördan.
NYHET Publicerad:

Sverige halkar efter i EU:s lagstiftningsarbete

EU Sverige måste flytta fram positionerna i EU:s lagstiftningsarbete. ”Olika samhällsaktörer kommer in först när lagstiftningen ska implementeras i svensk lag, men då har ju allt arbete på EU-nivå redan ägt rum. Då är det för sent”, säger EU-samordnare Sara Lowemark.
NYHET Publicerad:

Lina Håkansdotter: Positiv till EU-kommissionens gröna giv

EU Klimatet är en högt prioriterad fråga för EU. Redaktionen har frågat Lina Håkansdotter, avdelningschef för hållbarhet och infrastruktur, om näringslivets syn på åtgärdspaketet som går under namnet "en europeisk grön giv."
NYHET Publicerad:

Nordiska arbetsgivare satsar på cirkulär ekonomi

EU Svenskt Näringsliv har tillsammans med sina nordiska systerorganisationer tagit fram ett positionspapper om cirkulär ekonomi.
NYHET Publicerad:

Företagare i EU: Dessa problem måste lösas

INRE MARKNADEN Otydliga regler, kompetensbrist och språkliga skillnader är problem som tjänsteföretagare runt om i EU upplever, enligt preliminära resultat från en EU-granskning som BusinessEurope står bakom.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv: Ökar engagemanget i internationella frågor

INTERNATIONELLT Svenskt Näringsliv vill vara där besluten fattas. Därför ökar engagemanget i Bryssel. Ordförande Fredrik Persson vill att den nya EU-kommissionen förbättrar villkoren för företagen.
NYHET Publicerad:

Näringslivet behöver ha stenkoll på EU

EU ”Trots vi varit medlemmar i EU sen 1995 har svensken fortfarande en tendens att se EU som ”dem”. Fortsätter vi så blir vårt konkurrensläge sämre.” Kommentaren fällde Anders Edholm, chef för EU-kontoret, när han träffade företagare, politiker och representanter för offentlig sektor i Skåne.
NYHET Publicerad:

Akut kris i WTO

INTERNATIONELL HANDEL Världshandelsorganisationen, WTO, är i kris. Organisationen, som kan beskrivas som ett smörjmedel för det globala utbytet av varor och tjänster, hänger inte med i utvecklingen. Samtidigt kivas världens länder om bland annat fiske och e-handel.
NYHET Publicerad:

Handelssamtal i fokus på EU-klubben

EU Inom EU-klubbens ramar träffas svenska företagsföreträdare i Bryssel. Vid senaste mötet var företagaren och Europaparlamentarikern Jörgen Warborn (M) gäst.
NYHET Publicerad:

Blandade omdömen om politisk vision

EU Von der Leyen har presenterat sin politiska plattform. Anders Edholm, chef för EU-kontoret, är positiv till att EU tar ledartröjan i klimatarbetet, att den digitala inre marknaden ska genomföras fullt ut. Samtidigt ger han en kritisk släng åt fullbordandet av den sociala pelaren.
NYHET Publicerad:

Inre marknaden: Norden tar på sig ledartröjan

EU Europas kronjuvel, den inre marknaden, ska stärkas. Det är Europaparlamentariker och näringslivsorganisationer från Norden överens om. Bland annat bör den fria rörligheten bli bättre, kvarvarande hinder röjas undan och tjänstedirektivet tillämpas fullt ut.
NYHET Publicerad:

Anna Stellinger ny chef för internationella frågor

PÅ NY POST Anna Stellinger blir ny chef för EU-frågor och internationella frågor och samtidigt medlem i ledningsgruppen. Hon tillträder sin tjänst den 1 november.
NYHET Publicerad:

Så kan EU bli bättre för företagen

EU Förutom brexit och handelskriget mellan USA och Kina finns det flera utmaningar som EU måste möta under de kommande fem åren. Det konstaterades på ett seminarium arrangerat av Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Stort intresse för miljöfrågor hos svenska parlamentariker

EU-PARLAMENTET Nu är fördelningen av utskottsplatser till EU-parlamentarikerna är klar. Och det finns svensk representation i alla utskott utom fem. "Många frågor som dessa parlamentariker kommer få på sitt bord kommande fem år är avgörande för både svensk och europeisk konkurrenskraft", säger Anders Edholm, chef Svenskt Näringslivs Brysselkontor.
NYHET Publicerad:

Immaterialrätten: EU riskerar bli överkört av Asien

IMMATERIALRÄTTEN Globalisering och ny teknik sätter press på immaterialrätten. Rådet till svenska företag är att göra en inventering av nuvarande tillgångar men också undersöka om det krävs ytterligare skydd för att hävda sig på den inre marknaden. ”Det händer mer än en gång att avtal inte skrivits som borde varit på plats. Lätt att göra tidigt, dyrt och svårt att göra i efterhand”, säger Christina Wainikka, policyexpert på immaterialrätt.
NYHET Publicerad:

"EU ska vara ett samarbete inte en bankomat"

EU-VALET EU-valets toppkandidater drabbade i veckan samman i en debatt arrangerad av Svenskt Näringsliv och Företagarna. Den inre marknaden, men även frågan om EU:s utvidgning och framtid, nagelfors av kandidaterna.
NYHET Publicerad:

Detta väntar EU-parlamentarikerna

EU-VALET 20 svenska ledamöter tar plats i Europaparlament efter valet. Vad som väntar är plenarsessioner, utskottsmöten, jobb på hemmaplan samt klippkort mellan Strasbourg och Bryssel.  
NYHET Publicerad:

Frihandel glädjeämnet när EU-beslut rangordnas

UTVÄRDERING Frihandelsområdet är ett glädjepiller medan den inre marknaden är ett sorgebarn när Svenskt Näringsliv betygsätter 57 EU-beslut från den senaste mandatperioden.
NYHET Publicerad:

EU-krångel i vägen för svenska tillväxtunder

EU Digitaliseringen öppnar upp större marknader för små och medelstora företag. Men för att tillväxten ska ta fart på allvar krävs en rad förändringar, inte minst när det gäller krånglet inom EU, menar Anna-Lena Bohm, vd för Uniguide och vice ordförande i Svenskt Näringsliv. ”Det ska vara lika enkelt att sälja en produkt i hela EU som i sitt hemland”, säger hon. 
NYHET Publicerad:

CETA: Ökad handel ger positiva klimateffekter

FRIHANDEL Frihandelsavtalet mellan EU och Kanada, CETA, innebär fördelar för Gränsfors Bruk. "Lägre tullar, minskat krångel och och likartade standarder på varor gör att vi kan konkurrera på samma villkor som andra", sa Adam Brånby när han deltog i ett seminarium i Bryssel.