Förtroendet är noll för livsmedelsinspektionen

NYHET Publicerad

REGELKRÅNGEL "Vårt förtroende för Leksands kommuns livsmedelsinspektion är noll. Miljöavdelningen borde föra en dialog med oss istället för att komma med fullständigt orealistiska krav som saknar verklighetsanknytning", säger Jesper Ehlis, styrelseordförande i Tällbergsgården. Nu får han hjälp av föreningen Tillväxt och Tillsyn.

Jesper Ehlis 2

Jesper Ehlis, styrelseordförande i Tällbergsgården i Leksands kommun.

Foto: Sören Karlsson
Oscar Fredriksson

Oscar Fredriksson menar att Tillväxt och Tillsyn gynnar alla parter och ger en effektivare tillsyn av regelverket parallellt med att det lokala företagsklimatet får ett lyft.

Tällbergsgården är ett av åtta hotell i Tällberg i Leksands kommun. Sedan 1994 har verksamheten drivits som ett familjeföretag med huvudinriktning mot privatgäster, främst under sommaren. Ett speciellt fokus ligger på restaurangen som finns med i White Guide och som tillhör den exklusiva skaran på totalt tre professionella medlemmar i Dalarna i det gastronomiska sällskapet Chaîne des Rôtisseurs.

I september genomförde en livsmedelsinspektör från Leksands kommun en oanmäld kontroll på Tällbergsgården. I sin rapport till restaurangen några dagar senare konstaterade inspektören ett antal avvikelser.

På punkt efter punkt påpekade Tällbergsgårdens ansvariga att de angivna avvikelserna i stort sett saknade relevans. Då drogs den första rapporten tillbaka och en delvis reviderad sammanställning skickades istället, men från Tällbergsgårdens sida menade man att också denna nya version hade svag verklighetsförankring. Följden blev att även version två togs tillbaka. Nu väntar restaurangen på ytterligare en kontrollrapport.

– Inspektören letade med ljus och lykta efter något att anmärka på. Allt har präglats av ett synnerligen oprofessionellt beteende, betonar Jesper Ehlis.

Han vill inte tro att det är illvilja som styr agerandet.

– Däremot verkar inspektören ha missuppfattat sin roll, har fel inställning till sitt yrke och är dessutom djupt okunnig om restaurangbranschen och vad som är praktiskt genomförbart, förklarar Jesper Ehlis.

Hjälp av Tillväxt och Tillsyn

Tällbergsgården har i sitt arbete med det här ärendet fått hjälp av föreningen Tillväxt och Tillsyn. Enligt föreningens kontaktperson är den mest hårresande kritiken från livsmedelsinspektören punkten om hanteringen av färsk abborre. Här kräver inspektören en uppvärmning till 72 grader för att inga parasiter ska kunna överleva.

– 72 grader gör fisken torr, oaptitlig och hård. Ingen kund är naturligtvis beredd att betala för en sådan abborre. Kommunen övertolkar reglerna och ställer orimliga krav på tillagningen. Jag har fått berättat för mig att HACCP, som värmebehandlingskontrollen heter, utvecklades av NASA för livsmedelskontroll i rymden, understryker Jesper Ehlis.

Att leva upp till det som regelverket föreskriver är en självklarhet för Tällbergsgården.

– Det värsta som kan hända oss är naturligtvis att våra gäster skulle bli sjuka. Genom Anticimex gör vi egenkontroller för att förvissa oss om att allt är i sin ordning. Vi har verkligen ingenting emot kommunens livsmedelskontroller, men med den nuvarande uppläggningen finns inget sunt förnuft och ingen konstruktiv dialog.

Genom kontakter med kolleger i andra kommuner vet Jesper Ehlis att attityderna där är helt annorlunda.

– Företagen har en dialog med kommunen. Den borde finnas också i Leksand. Utan en någotsånär enhetlig bedömning blir konkurrensen snedvriden, säger Jesper Ehlis.

Vill modernisera den kommunala tillsynen

För att överbrygga klyftorna mellan kommuner och företag startades nyligen den ideella föreningen Tillväxt och Tillsyn. Sedan tidigare finns en arbetsmodell med namnet Tillväxt och Tillsyn och modellen tillämpas helt eller delvis på olika håll i landet. Målet med modellen är att få kommunernas tillsyn av företagens regelefterlevnad och arbetet för att skapa en uthållig tillväxt att gå hand i hand.

– Genom att bilda en ideell förening där såväl företag som kommuner kan vara medlemmar hoppas vi kunna driva på arbetet med att modernisera den kommunala tillsynen, säger Oscar Fredriksson, som är ordförande i föreningen och en av initiativtagarna.

Han har själv lång erfarenhet av förenklings- och förändringsprojekt inom kommunal förvaltning och understryker behovet av att samla olika kompetenser på området.

– Det är viktigt att binda ihop skilda perspektiv när det gäller samspelet mellan tillväxt- och tillsynsarbetet inom kommunerna. Ibland kan det vara lite spretigt när olika delar i kommunen ger olika besked. Därför är det nödvändigt att hitta och utveckla fungerande arbetssätt och former för dialog.

Oscar Fredriksson nämner också internationella studier, bland annat från OECD, som i sina rekommendationer ligger i linje med det som Tillväxt och Tillsyn verkar för.

– OECD fokuserar mycket på vikten av råd och stöd till företagen som en mer effektiv tillsynsmetod som dessutom bidrar till tillväxt, säger Oscar Fredriksson.

Läs mer om Tillväxt och Tillsyn

Sören Karlsson

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Livsmedelskontroll debiteras i efterhand

FÖRETAGSKLIMAT Företag som berörs av kommunal livsmedelskontroll kan glädjas. Regeringen vill införa obligatorisk efterhandsdebitering, framgår av en lagrådsremiss.
NYHET Publicerad:

Så undviker du bluffakturor och vd-bedrägerier

SÄKERHET Bluffakturor och internetbedrägerier är något som drabbar företagen under hela året. Särskilt besvärligt är det under sommaren då ordinarie personal inte är på plats och därför inte heller erfarenheten kring vilka leverantörer företaget använder och således vilka fakturor som ska betalas. Nina Jelver, bedrägeriexpert på Svensk Handel, listar sina bästa tips för hantering av bluffakturor och vd-bedrägerier. 
NYHET Publicerad:

Kommuner som satsar på hyresrabatter

CORONAKRISEN Många företag har svårt att betala hyran. Utsatta branscher kan ta del av ett särskilt hyresstöd. Kiruna och Örnsköldsvik hjälper kämpande företag genom att vara generösa med hyran i de kommunala bostadsbolagen.
NYHET Publicerad:

Så kan fler kommunala åtgärder rädda företagen

CORONAKRISEN Idag har nio av tio kommuner vidtagit någon form av åtgärd för att stödja det lokala näringslivet. I ett andra stödpaket från Svenskt Näringsliv ligger fokus på företagens kostnader och den kommunala ekonomin.
NYHET Publicerad:

Kommunala åtgärder under coronakrisen

Vad kan kommuner göra för att fler företag ska klara sig igenom coronakrisen?
NYHET Publicerad:

Vill bredda ungas syn på arbetslivet

SYV I mitten av februari öppnar storsatsningen Jobblabb – Arbetets museums nya utställning, som ska nå alla elever i årskurs 5 i Östergötland. Då möter experimentverkstad studie- och yrkesvägledning.
NYHET Publicerad:

Företagarenkäten uppdateras

FÖRETAGSKLIMAT Årets företagarenkät innehåller nya frågor och sakområden. Björn Lindgren, ansvarig för lokalt företagsklimat, hoppas att uppdateringarna bättre ska spegla vad företagarna tycker om företagsklimatet.
NYHET Publicerad:

Här är landets första krångelombudsman

FÖRETAGSKLIMATET Malin Johnsson är landets första krångelombudsman. Kommunalrådet Peter Danielsson (M) jobbar hårt för att minska regelkrånglet men anser att kommunen har hamnat i en återvändsgränd och vill därför testa något nytt.
NYHET Publicerad:

Så blev kommunen kvitt förlorarstämpeln

FÖRETAGSKLIMATET 195 platser uppåt i kommunrankingen på tre år. Det är effekten av att Kungsör lägger sig nära företagarnas hållning. ”Vi satte oss ner och började prata med varandra, inte om varandra. Det hade ingen gjort tidigare, säger kommundirektören Claes-Urban Boström.
NYHET Publicerad:

Snabbfotade politiker lyfter Falkenberg i näringslivsranking

RANKING 2019 Det är enkelt att driva företag i Falkenberg, anser Lotta Peltoarvo, en av kommunens entreprenörer. ”Mycket handlar om närheten mellan kommun och företag. Vi känner oss lyssnade på”, säger hon.
NYHET Publicerad:

Sjudande näringsliv hos årets klättrare

RANKING 2019 Dalakommunen klättrar 158 placeringar, från plats 256 till 98 i årets undersökning. ”Det har aldrig varit roligare att vara företagare i Malung-Sälen”, säger Leif Nilsson.
NYHET Publicerad:

Här trivs företagen bäst – och sämst

RANKING 2019 Tydlig, tillgänglig och professionell. Så vill många företag att deras hemkommun ska vara. Och alla dessa egenskaper hittar vi hos – just det – Solna. Kommunen är bäst på företagande för tolfte gången i rad, enligt en färsk näringslivsranking.
NYHET Publicerad:

Prao omtyckt återvändare till skolan

PRAO Under tre veckor i oktober är det återigen dags för elever från Vara kommuns två högstadieskolor att prova på arbetslivet. Kommunen anses som ett gott exempel på en lyckosam process för att återinföra den lagstadgade praktiska arbetslivsorienteringen för elever.
NYHET Publicerad:

”Teknisk kompetens måste in i alla utbildningar”

KOMPETENS Vilka kunskaper och förmågor behövs i framtiden? Hur utbildar man till jobb som inte ens finns än? Måste alla ha teknisk kompetens? Det diskuterades under ett seminarium i Almedalen.
NYHET Publicerad:

Landets bästa myndighetskommuner – så tycker företagarna 

FÖRETAGSKLIMAT Tillstånd, tillsyn, bygglov och tillgången till mark och lokaler. Kommuner hanterar frågor som påverkar företagandet på många sätt. Se vilket betyg det lokala näringslivet ger myndighetsutövningen i sin hemkommun.
NYHET Publicerad:

Här betalar företagarna livsmedelsfakturan utan att klaga

FÖRETAGSKLIMAT Surahammar sticker ut i positiv bemärkelse när det gäller myndighetsutövningen. Kommunen har bland annat infört en modell med efterhandsdebitering för sina livsmedelskontroller. "Inte en enda företagare har ifrågasatt varför de har fått en faktura", säger Minal Mistry, ansvarig för miljötillsyn.
NYHET Publicerad:

Rekordet för att få ett bygglov – en timme

FÖRETAGSKLIMAT Vårgårda är den kommun i landet som fått högst betyg i det sammanfattande omdömet i årets företagarenkät om lokalt företagande. "Vi har en inställning från kommunens sida att saker går att lösa", säger kommunstyrelsens ordförande Bengt Hilmersson (C).
NYHET Publicerad:

Här finns bäst förutsättningar för företagen

FÖRETAGSKLIMAT Företagsklimatet i landets kommuner har aldrig varit så bra som nu. Samtidigt är skillnaderna stora mellan topp och botten visar årets företagarenkät. ”Fler kommuner presterar bättre, färre fastnar i botten”, konstaterar Christer Östlund, ansvarig för kommunrelationer.
NYHET Publicerad:

Krögare optimistiska till ny e-tjänst – mindre krångel utlovas

FÖRETAGSKLIMAT Det ska vara lika enkelt att söka serveringstillstånd i hela Blekinge, och hela processen ska kunna skötas digitalt. Det är tanken bakom e-tjänsten Serverat, som nu rullas ut i Blekinges fem kommuner. Länet  ska nu erbjuda en helt digital process. "Denna typ av kontakt med myndigheter uppskattar jag som företagare på grund av de tydliga stegen som i sin tur är tidsbesparande", säger David Berg, vd på restaurang Havsviken i Karlskrona.
NYHET Publicerad:

Engagerade företag gjorde Strömstads strategiarbete framgångsrikt

FÖRETAGSKLIMAT 2016 började Strömstad ta fram en ny näringslivsstrategi. Två år senare fick kommunen utmärkelsen ”Årets klättrare” i Svenskt Näringslivs ranking av det lokala företagsklimatet.