Rekordlyft för Vännäs

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT Vännäs är den kommun som klättrar snabbast i Svenskt Näringslivs ranking över företagsklimatet i landets kommuner. Kommunföreträdare och företagare ser en ökad dialog som främsta framgångsfaktorn. ”Viljan att lyssna och att försöka vara en bra kommun har verkligen ökat”, säger åkeriägaren Stefan Johansson.

video spelare

Förra året var Vännäs mål att klättra från plats 236 till en placering över 200, men då slutade kommunen på plats 216.

I år var siktet inställt på en plats mellan 150 och 200. Och den här gången nåddes målet med råge. Vännäs klättrar 107 placeringar och hamnar på plats 109, vilket gör kommunen till årets klättrare i rankingen över företagsklimatet.

Vännäs satsning startade för flera år sedan efter att enkäten om företagsklimatet visade att företagen på orten saknade tydlighet, information och dialog från kommunens sida. Enda tillfället då företagen kom i kontakt med kommunen var i samband med myndighetsärenden. Och då förstod företagarna ofta inte varför kommunen agerade som den gjorde.

Kommunen har sedan dess, med rankingen som måttstock, arbetat strukturerat för att förbättra företagsklimatet. Fokus har främst legat på att skapa bättre dialog med näringslivet.

Från skepsis till tillit

Stefan Johansson, vd och delägare i Kaj Johansson Åkeri och företaget Allmiljö, har märkt en positiv skillnad i kommunens attityd till företagen.

– Kommunen har varit mycket mer aktiv de senaste åren. Största förändringen är att dialogen har ökat. Det är viktigt att vi företagare kan vara med och påverka i frågor som berör oss och vår verksamhet, säger han.

Egentligen är det inget revolutionerande som hänt, förklarar han. Det är många små saker som tillsammans gör stor nytta. En konkret skillnad är att myndighetsärenden hanteras enklare och snabbare. Ytterligare ett exempel är frukostmöten med intressanta föreläsare och att kommunen i olika sammanhang stöttar företag och i större utsträckning lyssnar på de problem företagen ställs inför. Själv deltar Stefan Johansson genom att sitta med i näringslivsrådet.

– Vännäs har blivit en bra kommun att verka i. Viljan att lyssna och att försöka vara en bra kommun för företagen har verkligen ökat. 

Den första åtgärden kommunen gjorde för att förbättra företagsklimatet var att flytta näringslivsfunktionen från ett kommunalt bolag och att göra näringslivsfrågorna närvarande i alla förvaltningarna. Nästa steg var att ta reda på vad företagen ville och strukturera arbetet utifrån det.

De första åren gick det lite trögt, men för ett par år sedan tog det fart, berättar Christin Westman, näringslivsutvecklare i Vännäs. 

– Nu vet företagen vad vi jobbar med och de inser att vi försöker göra mer för att förbättra villkoren för dem. Det har gått från skepsis till tillit, säger hon.

Inom kommunen finns en bredare förståelse för hur viktigt det är att lyssna på näringslivet.

– Nyckeln till ett bra företagsklimat är att få igång dialogen. Det handlar om att lära känna varandra och att förstå varandras förutsättningar. Att skapa relationer helt enkelt.

Startskott för fler förbättringar

Beskedet om att Vännäs är årets klättrare väcker många känslor hos kommunstyrelsens ordförande Johan Söderling (S).

– Det känns väldigt bra att se resultat av en tydlig strategi och en vilja till förbättring. Men jag hoppas också att det blir startskottet för ännu fler förbättringar framöver.

Han är nöjd med att flera års arbete för att förbättra företagsklimatet nu har satt sig. Det är fler inom kommunen som har en förståelse för näringslivets förutsättningar och behov av service, och företagen deltar mer i samhällsutvecklingen, enligt Johan Söderling.

Det leder i sin tur till öppnare och konstruktivare diskussioner som gynnar alla, konstaterar han.

– När förtroendet ökar blir det lättare att släppa in varandra. Jag tror att det är så enkelt, att man umgås och lär känna varandra och då ökar förtroendet.

Och ett starkt näringsliv som är engagerat i samhällsutvecklingen ger Vännäs bättre förutsättningar för framtiden, konstaterar han.

– Vi vill vara en attraktiv kommun på alla sätt och därför prioriterar vi det här arbetet. När näringslivet växer skapas fler arbetstillfällen och då får vi in mer skattepengar och kan utveckla kommunen.

Stefan Johansson på Kaj Johansson Åkeri ser mycket positivt på att kommunen försöker locka fler att flytta till Vännäs, bland annat genom att öka bostadsbyggandet.

– Det är viktigt att Vännäs syns så att vi kan attrahera kompetenta personer att flytta hit. Det är betydelsefullt både för företagen och kommunens utveckling. 

Men även om kommunen utvecklas åt rätt håll, så återstår en del att göra, anser han.

– Vi tycker att kommunen gör för mycket i egen regi och att fler verksamheter borde läggas ut på entreprenad. Det vore bra för oss företag om mer upphandlades och det skulle höja kvaliteten i tjänsterna och produkterna och sänka kommunens kostnader, säger Stefan Johansson.

Svenskt Näringsliv har rankat företagsklimatet i Sveriges kommuner sedan 2001. Årets ranking bygger på enkätsvar från 31 400 företag tillsammans med statistik från SCB och UC. Hela rankinglistan hittas på www.foretagsklimat.se.

Så förbättrade Vännäs dialogen med näringslivet
  • Ett näringslivsråd har införts som diskuterar både strategiska och mer vardagliga frågor. Här träffas representanter från näringslivsorganisationer, banker, kommunledning och kommunens olika verksamhetsområden.
  • Dialogfrukostarna där företagare träffas har utökats med information om vad som händer i kommunen och som kan tänkas beröra företagen.
  • Bättre struktur kring företagsbesök. Två heldagar per termin är kommunchef, kommunstyrelsens ordförande, oppositionsråd och näringslivsutvecklare ute tillsammans och träffar företag.
  • Två gånger om året informerar näringslivsutvecklaren kommunstyrelsen om läget i näringslivet och förmedlar synpunkter från företagen.
  • Näringslivsutvecklaren sitter med i interna ledningsgrupper och projektgrupper i kommunen för att bidra med näringslivets perspektiv och för att föra ut aktuella frågor i kommunen till företagen.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Snabbfotade politiker lyfter Falkenberg i näringslivsranking

RANKING 2019 Det är enkelt att driva företag i Falkenberg, anser Lotta Peltoarvo, en av kommunens entreprenörer. ”Mycket handlar om närheten mellan kommun och företag. Vi känner oss lyssnade på”, säger hon.
NYHET Publicerad:

Sjudande näringsliv hos årets klättrare

RANKING 2019 Dalakommunen klättrar 158 placeringar, från plats 256 till 98 i årets undersökning. ”Det har aldrig varit roligare att vara företagare i Malung-Sälen”, säger Leif Nilsson.
NYHET Publicerad:

Här trivs företagen bäst – och sämst

RANKING 2019 Tydlig, tillgänglig och professionell. Så vill många företag att deras hemkommun ska vara. Och alla dessa egenskaper hittar vi hos – just det – Solna. Kommunen är bäst på företagande för tolfte gången i rad, enligt en färsk näringslivsranking.
NYHET Publicerad:

Prao omtyckt återvändare till skolan

PRAO Under tre veckor i oktober är det återigen dags för elever från Vara kommuns två högstadieskolor att prova på arbetslivet. Kommunen anses som ett gott exempel på en lyckosam process för att återinföra den lagstadgade praktiska arbetslivsorienteringen för elever.
NYHET Publicerad:

”Teknisk kompetens måste in i alla utbildningar”

KOMPETENS Vilka kunskaper och förmågor behövs i framtiden? Hur utbildar man till jobb som inte ens finns än? Måste alla ha teknisk kompetens? Det diskuterades under ett seminarium i Almedalen.
NYHET Publicerad:

Landets bästa myndighetskommuner – så tycker företagarna 

FÖRETAGSKLIMAT Tillstånd, tillsyn, bygglov och tillgången till mark och lokaler. Kommuner hanterar frågor som påverkar företagandet på många sätt. Se vilket betyg det lokala näringslivet ger myndighetsutövningen i sin hemkommun.
NYHET Publicerad:

Här betalar företagarna livsmedelsfakturan utan att klaga

FÖRETAGSKLIMAT Surahammar sticker ut i positiv bemärkelse när det gäller myndighetsutövningen. Kommunen har bland annat infört en modell med efterhandsdebitering för sina livsmedelskontroller. "Inte en enda företagare har ifrågasatt varför de har fått en faktura", säger Minal Mistry, ansvarig för miljötillsyn.
NYHET Publicerad:

Rekordet för att få ett bygglov – en timme

FÖRETAGSKLIMAT Vårgårda är den kommun i landet som fått högst betyg i det sammanfattande omdömet i årets företagarenkät om lokalt företagande. "Vi har en inställning från kommunens sida att saker går att lösa", säger kommunstyrelsens ordförande Bengt Hilmersson (C).
NYHET Publicerad:

Här finns bäst förutsättningar för företagen

FÖRETAGSKLIMAT Företagsklimatet i landets kommuner har aldrig varit så bra som nu. Samtidigt är skillnaderna stora mellan topp och botten visar årets företagarenkät. ”Fler kommuner presterar bättre, färre fastnar i botten”, konstaterar Christer Östlund, ansvarig för kommunrelationer.
NYHET Publicerad:

Krögare optimistiska till ny e-tjänst – mindre krångel utlovas

FÖRETAGSKLIMAT Det ska vara lika enkelt att söka serveringstillstånd i hela Blekinge, och hela processen ska kunna skötas digitalt. Det är tanken bakom e-tjänsten Serverat, som nu rullas ut i Blekinges fem kommuner. Länet  ska nu erbjuda en helt digital process. "Denna typ av kontakt med myndigheter uppskattar jag som företagare på grund av de tydliga stegen som i sin tur är tidsbesparande", säger David Berg, vd på restaurang Havsviken i Karlskrona.
NYHET Publicerad:

Engagerade företag gjorde Strömstads strategiarbete framgångsrikt

FÖRETAGSKLIMAT 2016 började Strömstad ta fram en ny näringslivsstrategi. Två år senare fick kommunen utmärkelsen ”Årets klättrare” i Svenskt Näringslivs ranking av det lokala företagsklimatet.
NYHET Publicerad:

Mod och nyfikenhet lyfter företagsklimatet

FÖRETAGSKLIMAT "Mod, nyfikenhet och vilket perspektiv vi väljer är avgörande faktorer i arbetet med att förbättra företagsklimatet. Här gäller det att lära av varandra, att lära av de bästa", säger Christer Östlund, ansvarig för Svenskt Näringslivs kommunrelationer, på inspirationsdagen på Arlanda för 150 politiker och tjänstemän från kommuner runt om i Sverige.
NYHET Publicerad:

Gotland sätter fokus på företagsklimatet

FÖRETAGSKLIMAT Gotland har länge suttit fast i bottenskiktet i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet. Vid den senaste mätningen blev det placering 253 bland landets 290 kommuner. Ungefär i detta härad har Gotland befunnit sig under en lång rad år.
NYHET Publicerad:

Lågt betyg på företagsklimatet fick Svedala att agera

FÖRETAGSKLIMAT På sju år har Svedala sjunkit från plats 63 till 189 på Svenskt Näringslivs ranking av det lokala företagsklimatet. De negativa mätningarna har fått kommunen att reagera, bland annat genom att starta upp ett näringslivsråd och utbilda kommunrepresentanter i bättre bemötande. ”Vi har alla ett gemensamt ansvar för att se till så företagsklimatet förbättras”, säger Thomas Carlsson, näringslivs- och turismutvecklare i Svedala kommun.
NYHET Publicerad:

Förenklingar och dialog ska lyfta Dalarnas näringsliv

UPPHANDLING Genom att arbeta strategiskt med upphandlingsfrågor kan kommuner både förbättra det lokala företagsklimatet och få större nytta för skattemedlen. Det har man insett i Dalarna och nu börjar Upphandlingscenters arbete märkas hos företagen.
NYHET Publicerad:

Företagsamheten växer snabbast i Jokkmokk

FÖRETAGSKLIMAT Jokkmokk kan stoltsera med Sveriges snabbast växande företagsamhet. Dessutom har kommunen landets sjunde högsta nyföretagsamhet och den tolfte högsta överlevandegraden. "Kommunens uppgift är att möjliggöra, inte att vara ett hinder", säger Stefan Andersson, tillväxtchef i Jokkmokks kommun.
NYHET Publicerad:

Nyföretagsamheten på rekordlåg nivå

FÖRETAGSKLIMAT Samtidigt som Sverige behöver fler och växande företag för att säkra tillväxt och välstånd sjunker andelen personer som väljer att starta företag. "Det är anmärkningsvärt och oroväckande. Nyföretagsamheten för kvinnor är särskilt bekymmersam eftersom den fortsätter att sjunka från en redan låg nivå", säger projektledare Jakob Steinstö.
NYHET Publicerad:

Företagen gillar när han drar i kommuntyglarna

FÖRETAGSKLIMAT Han är kommunalrådet som var med om att varsla 55 anställda, avvecklade näringslivskontoret och uppmanar företagare att ringa till honom. Möt Hans Unander (S) som leder Malung/Sälen, kommunen som har byggboom och attraherar flera livskraftiga företag.
NYHET Publicerad:

Handfasta råd till kommunpolitiker

FÖRETAGSKLIMAT Alla kommuner vill ha ett bra företagsklimat. Svårigheten är att veta vad man ska göra. Svenskt Näringsliv publicerar därför en serie guider riktade till kommunala politiker och chefer.
NYHET Publicerad:

"Det handlar om att använda vanligt bondförnuft"

GISLAVEDS FÖRETAGSRESA I två och ett halvt år har Gislaveds kommun arbetat aktivt för att stärka servicenivån i myndighetsutövningen. Resultatet har inte låtit vänta på sig. Företagen uppskattar den nya inställningen och grannkommunen Tranemo har inlett ett samarbete med Gislaved över länsgränsen.