Arbetskraftsinvandring nyckel till kompetensbristen

NYHET Publicerad

UTBILDNING Svenska företag har ett stort behov av arbetskraftsinvandring för att säkra kompetensförsörjningen, och att den möjligheten kvarstår även framöver är avgörande för många företags fortsatta överlevnad. Det säger Amelie Berg, expert på arbetsgivarfrågor på Svenskt Näringsliv.

Amelie Berg
Foto: Ernst Henry Photography AB

– För att göra processen så enkel som möjligt för företagen måste myndigheterna samordna sig bättre redan vid ansökningstillfället, säger Amelie Berg.

– Många svenska företag i olika branscher har behov av att kunna rekrytera rätt kompetens från utlandet. Idag är det allra svårast för företag inom bygg, installation och transportindustri att hitta rätt kompetens i landet. Även IT-sektorn har ett skriande behov av arbetskraft och man bedömer att 70 000 personer behöver rekryteras till den sektorn de närmsta åren, medan endast 3567 personer med utbildning som matchar sektorn examinerades 2017. Ekvationen går helt enkelt inte ihop och därför blir möjligheten att kunna rekrytera rätt kompetens från utlandet en nödvändighet för att vissa sektorer på den svenska arbetsmarknaden ska kunna fortsätta att växa, konkurrera och överleva, säger hon.

De skadliga kompetensutvisningarna

Bland de beviljade förstagångs- och förlängsansökningar under 2018 stod yrkeskategorierna IT-experter, arkitekter och systemutvecklare för 25 procent av alla arbetskraftsinvandrare, och bärplockare och plantörer för 16 procent, för att nämna några siffror. När ett företag rekryterar från utanför EU är det ofta en stor investering som det ligger mycket möda bakom. Därför är de kompetensutvisningar som har skett de senaste åren ett hårt slag mot arbetsgivarna.

– Problemet har varit att alla avvikelser från kollektivavtalsliknande nivåer på arbetsvillkor har lett till utvisning, oavsett orsak eller storlek på avvikelserna. 2017 kom en dom i Migrationsöverdomstolen som fastslog att Migrationsverket ska göra en helhetsbedömning utifrån hur det har sett ut under hela tillståndsperioden vilket skulle leda till en mer nyanserad bedömning. Detta var jättebra, men löste inte hela problematiken eftersom Migrationsverket inte tar hänsyn till om företaget som personen arbetar på har kollektivavtal eller inte. Om företaget inte har kollektivavtal måste arbetskraftsinvandraren hitta försäkringar på marknaden som motsvarar villkoren i kollektivavtalet för branschen, vilket är både krångligt och kostsamt.

– Om vi ska underlätta för den svenska arbetsmarknaden att fylla kompetensgapen framöver så kan det inte fortsätta så här, fortsätter Amelie Berg. Migrationsverket måste ändra sin tillämpning och anpassa sig till det faktum att det både finns företag som har kollektivavtal och företag som inte är bundna av kollektivavtal. För att göra processen så enkel som möjligt för företagen måste myndigheterna samordna sig bättre redan vid ansökningstillfället.

Stort behov av arbetskraftsinvandrare

Till skillnad från många politikers uppfattning betonar hon att det för Svenskt Näringsliv är oerhört viktigt att man som arbetsgivare ska kunna rekrytera arbetstagare från tredje land oavsett utbildning eller yrke. Detta särskilt med tanke på den breda kompetensbrist som finns idag.

– Det talas ofta om att det är viktigt att vi rekryterar högkvalificerade personer, men behovet är så mycket bredare än så. Svenskt Näringsliv brukar prata om plantörer, chaufförer och ingenjörer; det finns behov av alla dessa arbetstagare och många däremellan på den svenska arbetsmarknaden. Det är till exempel väldigt svårt att hitta medarbetare till de gröna näringarna idag. Plantörer och skogsarbetare är exempel på kompetens som branschen efterfrågar. Som väl är har januariöverenskommelsen inneburit att det politiska utrymmet för att begränsa arbetskraftsinvandringen har minskat.

Framtidens arbetskraft

När Amelie Berg blickar framåt ser hon stora utmaningar för den svenska arbetsmarknaden men även flera möjligheter. Hon har svårt att se att man lyckats komma tillrätta med kompetensförsörjningsgapet om 10-20 år, och att arbetskraftsinvandringen därför måste bli en mer självklar del av svensk arbetsmarknad.

– Det viktigaste för våra företag är att möjligheten att rekrytera arbetskraft i tredje land finns kvar och att de personer som kommer hit ska behandlas på samma sätt som de som finns i Sverige. Vi ska inte begränsa företagens konkurrenskraft utan hjälpa den att bli ännu starkare.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

”Överlever företagen har fler ett jobb att gå till”

ARBETSMARKNAD Svensk arbetsmarknad är i gungning. Arbetslösheten ökar rekordartat, visar Arbetsförmedlingens senaste prognos. ”Det är viktigt att företagen överlever krisen, så att så många som möjligt har ett jobb att gå till”, säger chefekonom Bettina Kashefi.
NYHET Publicerad:

LO: ”Coronahöjning” för vissa grupper fungerar inte

LÖNEBILDNING Att höja lönen kraftigt för vissa grupper på grund av corona fungerar inte. Lönebildningen måste vara långsiktigt hållbar. Det menar LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson. ”Sedan kanske det kommer en ny kris och då vill en annan grupp ha mer betalt”, säger han.
NYHET Publicerad:

Tappa inte greppet om lönebildningen

KRÖNIKA Vi är i den största kris som de flesta av oss upplevt och det är oklart hur länge den kommer att pågå. För att inte riskera att fler jobb går förlorade är det viktigt att hålla huvudet kallt i lönebildningen. Det skriver Edel Karlsson Håål, lönebildningsexpert.
NYHET Publicerad:

Unionen vill se permanent system för korttidsarbete

STÖDSYSTEM Exportföretagen är ryggraden i svensk ekonomi som ger pengar till välfärden och utrymme för reallöneökningar. Därför är det viktigt att corona inte leder till protektionism och stängda gränser, säger Martin Wästfelt förhandlingschef på Unionen.
NYHET Publicerad:

Sveriges Ingenjörer: Viktigt att komma snabbt ur startblocken

KOMPETENS Att rädda kompetensen är en av de viktigaste frågorna just nu, hävdar Camilla Frankelius på Sveriges Ingenjörer. Mängder av verksamhetskritiska projekt har frysts och Sverige måste vara redo när hjulen börjar rulla igen för att inte hamna i bakvattnet.
NYHET Publicerad:

EU:s klåfingrighet hotar svensk lönebildning

EU Arbetsmarknadsfrågorna klättrar allt högre upp på EU:s agenda, trots att det är ett område där förutsättningarna är så olika. ”Det är väldigt tokigt att trycka på alla länder samma regler”, säger Gabriella Sebardt, som arbetar med EU-arbetsrättsliga frågor i Bryssel.
NYHET Publicerad:

Så blir företagen fortsatt attraktiva

INTERNATIONELLA AFFÄRER Handel, investeringar och innovation genomgår dramatiska förändringar världen över. Svenska företag bör ta tag i taktpinnen för att inte tappa konkurrenskraft. ”Det går så fort och staten vet inte vad den ska göra. På nationell nivå är det offentliga dåligt koordinerat”, säger konsulten Mikael Román.
NYHET Publicerad:

Så är arbetsplatsen som passar alla

ARBETSMILJÖ Nyanländ eller funktionsnedsättning spelar ingen roll. Här är projektet som skapar arbetsplatser med bra villkor för alla, samtidigt som företagen är framgångsrika.
NYHET Publicerad:

Är vi redo för framtidens arbetsmarknad?

FREDAGSKRÖNIKA Trots att vi vet hur trenderna ser ut återstår frågan, hur ska vi egentligen rusta oss för framtiden? I dagens fredagskrönika skriver Christina Riksén om hur vi förbereder oss för framtidens arbetsmarknad.
NYHET Publicerad:

UD: Ha koll på Kina för att förstå framtidens arbetsmarknad

ARBETSMARKNAD Blicka utanför landets gränser för att förstå hur framtidens arbetsmarknad utvecklas. Kina är ett av de länder som vi bör hålla extra koll på, hävdar Hans-Christian Hagman, analyschef på Utrikesdepartementet.
NYHET Publicerad:

Grundskolan orsak till yrkesgymnasiets misslyckande

UTBILDNING Trots goda möjligheter till anställning är behovet av kompetens skriande i de flesta branscher. Nyckeln finns i en effektivisering av yrkesgymnasiet, men först måste man ta tag i grundskolan, enligt professor Inger Enkvist.
NYHET Publicerad:

Så förändrar digitaliseringen svensk arbetsmarknad

ARBETSMARKNAD Digitaliseringens intåg på den svenska arbetsmarknaden är sedan länge här. Utvecklingen går snabbt och både företag och politiker måste vara proaktiva för att hänga med. Det gäller även arbetstagare som får ett allt större personligt ansvar, säger Mårten Blix på Institutet för näringslivsforskning.
NYHET Publicerad:

”Sverige kan bara konkurrera med kvalitet”

ARBETSMARKNAD En fortsatt framskjuten global position kräver satsningar på forskning och utbildning samt teknikutveckling. Det hävdar UD:s analyschef dr Hans-Christian Hagman. ”Det handlar om att maximera de nationella resurser vi har”, säger han.
NYHET Publicerad:

AI betyder arbetsnytta för många företag

ARBETSMARKNAD Ny teknik och global konkurrens utmanar arbetsmarknaden i allt snabbare takt. "I framtiden kommer människan att arbeta mer kognitivt för vi har intelligenta verktyg", säger Joakim Wernberg vid Entreprenörskapsforum.
NYHET Publicerad:

Klanstyre och höga trösklar – utmanar svensk arbetsmarknad

ARBETSMARKNAD Den svenska samhällsmodellen bygger på ett stort förtroende för myndigheter och övertygelsen om individens frihet. Så vilka utmaningar möter människor från länder där hederskultur råder, och tilltron till staten är låg, på den svenska arbetsmarknaden?
NYHET Publicerad:

Forskare efterlyser mer samarbete med företag

FORSKNING Gränsen mellan forskning och näringsliv måste suddas ut, särskilt när det gäller tillämpad forskning. Det säger Robin Teigland, professor på Chalmers. ”Varför sitter inte fler forskare ute hos företag? Varför tar inte företag fler studenter och doktorander innanför sina väggar?”
NYHET Publicerad:

Svårt för unga amerikaner att få jobb

GÄSTKRÖNIKA Den amerikanska arbetslösheten är visserligen rekordlåg men fortfarande saknar många unga vuxna jobb. En ny studie pekar på att de nu måste få bättre förutsättningar, skriver Janerik Larsson.
NYHET Publicerad:

Nya krav i AI-världen

KOMPETENS Digitalisering och artificiell intelligens ger inte färre jobb utan nya typer av jobb som ställer högre krav på kognitiv förmåga. Det gör att fler måste bli bättre på att anpassa sig och lära nytt under arbetslivet, menar Joakim Wernberg på Entreprenörsforum.
NYHET Publicerad:

”Teknisk kompetens måste in i alla utbildningar”

KOMPETENS Vilka kunskaper och förmågor behövs i framtiden? Hur utbildar man till jobb som inte ens finns än? Måste alla ha teknisk kompetens? Det diskuterades under ett seminarium i Almedalen.
NYHET Publicerad:

"I framtiden blir ingen serverad utbildningar"

UTBILDNING Den snabba digitala utvecklingen ökar kravet på ett lärande genom hela yrkeslivet. Men att åka iväg på flerdagarskurser fungerar inte. Lärandet måste ske i stunden – och det är de anställda själva som har ansvaret. Det diskuterades på ett seminarium.