Arbetskraftsinvandring nyckel till kompetensbristen

NYHET Publicerad

UTBILDNING Svenska företag har ett stort behov av arbetskraftsinvandring för att säkra kompetensförsörjningen, och att den möjligheten kvarstår även framöver är avgörande för många företags fortsatta överlevnad. Det säger Amelie Berg, expert på arbetsgivarfrågor på Svenskt Näringsliv.

Amelie Berg
Foto: Ernst Henry Photography AB

– För att göra processen så enkel som möjligt för företagen måste myndigheterna samordna sig bättre redan vid ansökningstillfället, säger Amelie Berg.

– Många svenska företag i olika branscher har behov av att kunna rekrytera rätt kompetens från utlandet. Idag är det allra svårast för företag inom bygg, installation och transportindustri att hitta rätt kompetens i landet. Även IT-sektorn har ett skriande behov av arbetskraft och man bedömer att 70 000 personer behöver rekryteras till den sektorn de närmsta åren, medan endast 3567 personer med utbildning som matchar sektorn examinerades 2017. Ekvationen går helt enkelt inte ihop och därför blir möjligheten att kunna rekrytera rätt kompetens från utlandet en nödvändighet för att vissa sektorer på den svenska arbetsmarknaden ska kunna fortsätta att växa, konkurrera och överleva, säger hon.

De skadliga kompetensutvisningarna

Bland de beviljade förstagångs- och förlängsansökningar under 2018 stod yrkeskategorierna IT-experter, arkitekter och systemutvecklare för 25 procent av alla arbetskraftsinvandrare, och bärplockare och plantörer för 16 procent, för att nämna några siffror. När ett företag rekryterar från utanför EU är det ofta en stor investering som det ligger mycket möda bakom. Därför är de kompetensutvisningar som har skett de senaste åren ett hårt slag mot arbetsgivarna.

– Problemet har varit att alla avvikelser från kollektivavtalsliknande nivåer på arbetsvillkor har lett till utvisning, oavsett orsak eller storlek på avvikelserna. 2017 kom en dom i Migrationsöverdomstolen som fastslog att Migrationsverket ska göra en helhetsbedömning utifrån hur det har sett ut under hela tillståndsperioden vilket skulle leda till en mer nyanserad bedömning. Detta var jättebra, men löste inte hela problematiken eftersom Migrationsverket inte tar hänsyn till om företaget som personen arbetar på har kollektivavtal eller inte. Om företaget inte har kollektivavtal måste arbetskraftsinvandraren hitta försäkringar på marknaden som motsvarar villkoren i kollektivavtalet för branschen, vilket är både krångligt och kostsamt.

– Om vi ska underlätta för den svenska arbetsmarknaden att fylla kompetensgapen framöver så kan det inte fortsätta så här, fortsätter Amelie Berg. Migrationsverket måste ändra sin tillämpning och anpassa sig till det faktum att det både finns företag som har kollektivavtal och företag som inte är bundna av kollektivavtal. För att göra processen så enkel som möjligt för företagen måste myndigheterna samordna sig bättre redan vid ansökningstillfället.

Stort behov av arbetskraftsinvandrare

Till skillnad från många politikers uppfattning betonar hon att det för Svenskt Näringsliv är oerhört viktigt att man som arbetsgivare ska kunna rekrytera arbetstagare från tredje land oavsett utbildning eller yrke. Detta särskilt med tanke på den breda kompetensbrist som finns idag.

– Det talas ofta om att det är viktigt att vi rekryterar högkvalificerade personer, men behovet är så mycket bredare än så. Svenskt Näringsliv brukar prata om plantörer, chaufförer och ingenjörer; det finns behov av alla dessa arbetstagare och många däremellan på den svenska arbetsmarknaden. Det är till exempel väldigt svårt att hitta medarbetare till de gröna näringarna idag. Plantörer och skogsarbetare är exempel på kompetens som branschen efterfrågar. Som väl är har januariöverenskommelsen inneburit att det politiska utrymmet för att begränsa arbetskraftsinvandringen har minskat.

Framtidens arbetskraft

När Amelie Berg blickar framåt ser hon stora utmaningar för den svenska arbetsmarknaden men även flera möjligheter. Hon har svårt att se att man lyckats komma tillrätta med kompetensförsörjningsgapet om 10-20 år, och att arbetskraftsinvandringen därför måste bli en mer självklar del av svensk arbetsmarknad.

– Det viktigaste för våra företag är att möjligheten att rekrytera arbetskraft i tredje land finns kvar och att de personer som kommer hit ska behandlas på samma sätt som de som finns i Sverige. Vi ska inte begränsa företagens konkurrenskraft utan hjälpa den att bli ännu starkare.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

AI betyder arbetsnytta för många företag

ARBETSMARKNAD Ny teknik och global konkurrens utmanar arbetsmarknaden i allt snabbare takt. "I framtiden kommer människan att arbeta mer kognitivt för vi har intelligenta verktyg", säger Joakim Wernberg vid Entreprenörskapsforum.
NYHET Publicerad:

Klanstyre och höga trösklar – utmanar svensk arbetsmarknad

ARBETSMARKNAD Den svenska samhällsmodellen bygger på ett stort förtroende för myndigheter och övertygelsen om individens frihet. Så vilka utmaningar möter människor från länder där hederskultur råder, och tilltron till staten är låg, på den svenska arbetsmarknaden?
NYHET Publicerad:

Forskare efterlyser mer samarbete med företag

FORSKNING Gränsen mellan forskning och näringsliv måste suddas ut, särskilt när det gäller tillämpad forskning. Det säger Robin Teigland, professor på Chalmers. ”Varför sitter inte fler forskare ute hos företag? Varför tar inte företag fler studenter och doktorander innanför sina väggar?”
NYHET Publicerad:

Svårt för unga amerikaner att få jobb

GÄSTKRÖNIKA Den amerikanska arbetslösheten är visserligen rekordlåg men fortfarande saknar många unga vuxna jobb. En ny studie pekar på att de nu måste få bättre förutsättningar, skriver Janerik Larsson.
NYHET Publicerad:

Nya krav i AI-världen

KOMPETENS Digitalisering och artificiell intelligens ger inte färre jobb utan nya typer av jobb som ställer högre krav på kognitiv förmåga. Det gör att fler måste bli bättre på att anpassa sig och lära nytt under arbetslivet, menar Joakim Wernberg på Entreprenörsforum.
NYHET Publicerad:

”Teknisk kompetens måste in i alla utbildningar”

KOMPETENS Vilka kunskaper och förmågor behövs i framtiden? Hur utbildar man till jobb som inte ens finns än? Måste alla ha teknisk kompetens? Det diskuterades under ett seminarium i Almedalen.
NYHET Publicerad:

"I framtiden blir ingen serverad utbildningar"

UTBILDNING Den snabba digitala utvecklingen ökar kravet på ett lärande genom hela yrkeslivet. Men att åka iväg på flerdagarskurser fungerar inte. Lärandet måste ske i stunden – och det är de anställda själva som har ansvaret. Det diskuterades på ett seminarium.
NYHET Publicerad:

Sverige tappar experter på ai till USA och Kina

AI Att utvecklingen inom artificiell intelligens inte har tagit fart i Sverige beror på att det saknas fokus på konkreta tillämpningar hos de som faktiskt ska använda tekniken, enligt Christian Guttmann, AI-chef och forskare. Därför tappar Sverige AI-experter till Kina och USA där de får jobba i framkant.
NYHET Publicerad:

Arbetskraftsinvandring nyckel till kompetensbristen

UTBILDNING Svenska företag har ett stort behov av arbetskraftsinvandring för att säkra kompetensförsörjningen, och att den möjligheten kvarstår även framöver är avgörande för många företags fortsatta överlevnad. Det säger Amelie Berg, expert på arbetsgivarfrågor på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Så sätter Kina press på konkurrenterna

GLOBAL KONKURRENS Kinas plan är att senast år 2049 vara globalt ledande militärt, ekonomiskt, vetenskapligt och kulturellt. Metodiskt och målinriktat jobbar Kina på för att komma ikapp USA och Europa inom ett efter ett av framtidens stora teknikområden – och ta täten, enligt journalisten och Kinakännaren Ola Wong.
NYHET Publicerad:

Varför är unga allt mer frånvarande från jobbet?

SJUKFRÅNVARO Psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till sjukskrivning, speciellt bland unga. Forskare pekar på brister inom vården och samhällets höga krav på ungas prestationer.
NYHET Publicerad:

Nätverk och flexibilitet vinner på utmanad arbetsmarknad

SOMMARLÄSNING Artificiell intelligens, 3D-skrivare och blockkedjor skapar nya företag och nya arbetsformer. I framtiden består företag av löst sammansatta nätverk, som saknar fysiska kontor. Samtidigt har medarbetare flera jobb och de väljer var de vill arbeta.
NYHET Publicerad:

Sverige långt framme i AI-utvecklingen

ARBETSMARKNAD AI ändrar förutsättningarna. En ny arbetsmarknad, nya utbildningssystem följer i spåren. Det gäller att hänga med för att inte tappa konkurrenskraft, menar Calle Håkansson, analytiker på Utrikespolitiska institutet.
NYHET Publicerad:

Medlemsras när unga vänder facket ryggen

KOLLEKTIVAVTAL Sedan 2006 har den fackliga organisationsgraden sjunkit från 77 procent till 67 procent. Lyckas facken inte vända utvecklingen kan siffran vara nere i 63 procent om fem år. ”Vissa fackförbund borde vara väldigt oroliga”, säger German Bender på Arena Idé som står bakom rapporten.
NYHET Publicerad:

Europas storföretag enade för ett sunt företagsklimat

INDUSTRI Ledare för Europas industriella storföretag ger sin syn på framtiden i en ny rapport. Prioriterade frågor är ungas möjlighet att komma in på arbetsmarknaden, omskolningen av arbetskraften, övergången till en koldioxidneutral ekonomi och en långsiktig strategi för europeisk industri.
NYHET Publicerad:

”Omge dig av intelligenta människor så utvecklas du snabbare”

KOMPETENS Företaget Klarna växer så att det knakar, och det i en bransch som utvecklas i en mycket snabb takt. Det ställer höga krav på kompetensutveckling av medarbetarna, vilket Klarna har tagit fasta på. Medarbetarnas eget ansvar är en av nycklarna, enligt Klarnas David Morgenstern.
NYHET Publicerad:

Digitalisering inleder seminarieserie om framtidens arbetsmarknad

DEN TEKNISKA UTVECKLINGEN Den 11 juni är det dags för det första seminariet som arrangeras av Svenskt Näringslivs projekt Framtidens arbetsmarknad, FrAM. I fokus är digitaliseringen och den konkurrenskraft som finns i teknikutvecklingen.
NYHET Publicerad:

Varannan vakant it-tjänst finns i Stockholm

ARBETSKRAFT Kompetensbristen kostar Sverige 34 miljarder kronor varje år, enligt Stockholms handelskammare, och den slår olika hårt i olika branscher och regioner. Bland annat finns mer än hälften av alla it-vakanser i Stockholm, vilket hindrar företag från att växa.
NYHET Publicerad:

Sex trender som avgör framtidens arbetsmarknad

GÄSTKRÖNIKA Hur Europa ska stärka det mänskliga kapitalet och öka medborgarnas engagemang är några av de frågor som ligger till grund för att skapa framtidens arbetsmarknad. I en rapport från Mc Kinsey analyseras sex trender som behöver hanteras för att tillväxten ska komma alla till del, skriver Janerik Larsson.
NYHET Publicerad:

Ha koll på att världskartan ritas om – och om igen

GÄSTKRÖNIKA Globaliseringen gör länder mer beroende av varandra, på gott och ont. För att göra sig redo för framtidens arbetsmarknad är det viktigt att lyfta blicken och förstå de stora dragen, bland annat de stora geopolitiska förändringar som sker i världen, skriver Janerik Larsson.