NYHET27 oktober 2022

Rivstart för nya omställningsstödet

Intresset för att byta karriär mitt i livet är stort. Antalet personer som har ansökt om att ta del av det nya omställningsstudiestödet är nu uppe i 15 000 – långt fler än vad någon trott. Omställningsorganisationerna laddar nu för att ge de sökande vägledning i en ny yrkesriktning.

CSN hade prognostiserat 5300 ansökningar under 2022 men redan nu har nästan 15 000 ansökningar om omställningsstudiestöd kommit in till CSN. Av dem bedöms omkring 1400 höra till TRR:s kollektivavtalsområde, tjänstemän inom privat sektor, och omkring 700 till Trygghetsfonden TSL, yrkesarbetare inom privat sektor.

Runt 300 har dessutom sökt om vägledning direkt till TSL.

–  Den första ansökningen kom fyra minuter efter midnatt den 1 oktober. Sedan dess har intresset varit enormt! Och det trots att det inte ens en har gått en månad in i ett nytt system där ingen av organisationerna har aktivt gjort stora kampanjer, säger Caroline Söder, vd på Trygghetsfonden TSL.

Caroline Söder, vd på Trygghetsfonden TSL.

Det går ännu inte att säga att exakt hur många det är totalt eftersom vissa kan ha sökt både till CSN, och till sin omställningsorganisation. Oavsett vart ansökan har skickats så är det omställningsorganisationen som personen tillhör som ansvarar för att i samtal vägleda den enskilde i dennes karriär- och studieplaner.

Vår bedömning är att ansökningar kommer att ske från en spridning av branscher

Efter den genomförda vägledningen gör omställningsorganisationen en bedömning av om den önskade utbildningen stärker den enskildes ställning på arbetsmarknaden, och skriver ett yttrande till CSN, som fattar det slutgiltiga beslutet.

För att ha rätt till stödet ska utbildningen stärka individens framtida ställning på arbetsmarknaden. Det kan handla om att stärka sig inom sitt yrkesområde, att bredda sin kompetens för att kunna ta bredare roller, eller att utifrån egna drivkrafter vilja byta bana till något annat som har en framtida efterfrågan arbetsmarknaden.

Inga öronmärkta utbildningsplatser

Många har bara hunnit påbörjat sin vägledning men om några veckor tror Caroline Söder att det kommer att visa sig tydligare vilka frågor det handlar om och inom vilka områden de som sökt vill studera.

– Vår bedömning är att ansökningar kommer att ske från en spridning av branscher. Vi vet ännu inte heller hur många av de som får ett yttrande och beviljas ekonomiskt stöd som sedan antas till sina utbildningar. Det finns inga öronmärkta utbildningsplatser för dem, utan de konkurrerar med samtliga sökande.

Att få i uppdrag att effektuera avtalet som parterna har utformat är ”oerhört roligt”, betonar Caroline Söder.

–  Vi är väldigt stolta över att få jobba med det uppdrag vi har och det är fantastiskt att få vara med och stärka individens, företagens och i förlängningen även Sveriges konkurrenskraft. 

Johan Lagerhäll, vd på TRR.
Foto: Jeanette Hgglund

Ytterligare omkring 850 personer har ansökt direkt till TRR, enligt Johan Lagerhäll, vd på TRR.

– Intresset är stort! Det är många fler sökande än jag trodde det skulle vara med tanke på att vi inte har gått ut med någon stor kampanj om stödet. Sedan den 1 oktober har vårt kontaktcenter haft dubbelt så många kontakter som tidigare.

Allt eftersom kunskapen om stödet ökar tror han att intresset fortsätter att öka över tid.

– Sannolikt får vi se ett cykliskt växande scenario med anhopningar när det är dags att söka till högskola och universitet.

Arbetet med att bearbeta och kategorisera ansökningarna är nu i gång och nästa steg är att TRR träffar de sökande, lyssnar in deras situation och vad de vill studera.

– Vi har en individuell utgångspunkt men samtidigt en högst väsentlig infästning i de kompetensbehov som bedöms framåt på arbetsmarknaden.

Stärker konkurrenskraften

Enligt CSN verkar långt ifrån alla av som sökt vara berättigade till stöd, och än så länge är det för tidigt att säga vilka branscher de som söker jobbar i idag och vilken typ av studier de är intresserade av, enligt Johan Lagerhäll.

Han hoppas att omställningsstudiestöd på sikt ska bidra till att stänga igen kompetensbristen på arbetsmarknaden, men tror att det behöver ta lite tid.

– Vi behöver fördjupa våra kunskaper om vilka kompetensbehov branscher och regioner har på längre sikt, så att vi vägleder individer i rätt riktning utifrån individens egna förutsättningar. Det stärker på sikt såväl den enskilde som företagen och i förlängningen svensk konkurrenskraft.

För vuxna mitt i arbetslivet

Omställnings­studiestödet är ett helt nytt studiestöd för vuxna mitt i arbetslivet. Det gör att det möjligt att studera och bredda kompetensen för att bli mer attraktiv på arbets­marknaden, antingen genom att vidareutveckla sig inom sitt område eller genom att byta spår.

Omställnings­studiestödet består dels av ett bidrag på upp till 80 procent av lönen, upp till ett maxbelopp, dels av ett lån som det går att fylla på med. Individen kan få stödet i 44 veckor; längre vid deltidsstudier.

Det går att ansöka om omställningsstudiestöd för studier som påbörjas från och med den 1 januari 2023. I vissa fall går det att få för utbildningar som redan är påbörjade.

Läs mer om villkoren för att få omställningsstudiestöd här

KompetensutvecklingKompetenskompetensbristOmställning
Skriven avKarin Myrén
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist