Ha koll på att världskartan ritas om – och om igen

NYHET Publicerad

GÄSTKRÖNIKA Globaliseringen gör länder mer beroende av varandra, på gott och ont. För att göra sig redo för framtidens arbetsmarknad är det viktigt att lyfta blicken och förstå de stora dragen, bland annat de stora geopolitiska förändringar som sker i världen, skriver Janerik Larsson.

Janerik Larsson

Artikelförfattaren Janerik Larsson är seniorrådgivare till kommunikationsföretaget Prime och Stiftelsen Fritt Näringsliv. Han har följt och kommenterat utvecklingen på svensk arbetsmarknad sedan 1970-talet.

Utrikesdepartementets kansli för strategisk analys presenterade för fem år sedan rapporten ”Strategiska trender i globalt perspektiv – 2025: en helt annan värld?”. Här betonas att det är när omvärlden förändras snabbt som behovet är som störst att inte fastna i det akuta, utan se långsiktigt och försöka förstå strukturella förändringsprocesser i världen.

”I en globaliserad värld där ekonomier och säkerhetsintressen är alltmer sammanflätade får den enes oro, utsläpp eller agerande snabbt konsekvenser för den andre. På samma sätt är ett lands innovationsförmåga, konkurrenskraft, tillväxt, interna sammanhållning och miljö intimt kopplad till omvärlden.”

Det finns en rad iakttagelser från 2014 som 2019 framstår som betydligt viktigare än de gjorde då sett till hur de uppfattades i samhällsdebatten. Bland annat konstaterades det att mycket pekade på att MENA-området, Middle East and North Africa, skulle bli mer oroligt vilket skulle få stora konsekvenser for migration och integration.

Efter sommaren och hösten 2015 ter det sig som ett viktigt men då inte så dramatiskt påpekande, och åren därefter har en betydande del av all politisk energi i EU ägnats just frågor rörande migration från Mellanöstern och Nordafrika.

Det illustrerar hur geopolitiska förändringar påverkar inte bara storpolitiken utan också i hög grad varje diskussion om framtidens arbetsmarknad.

I rapporten identifieras sju aspekter på globaliseringen som påverkar Sverige och som pekar mot en värld som är rejält annorlunda år 2025 jämfört med idag.

Det handlar om makroekonomiska förskjutningar, teknologisk utveckling, minskande gap vad gäller utbildning och forskning, ett ömsesidigt ekonomiskt beroende, förändringar i det globala energilandskapet, föränderliga förutsättningar avseende klimat, vatten och mat, samt urbanisering.

Geoekonomiskt förskjuts tyngdpunkten mot Asien som tillsammans med urbanisering och digitalisering skapar ekonomisk omfördelning, klimatmässiga utmaningar och nya förutsättningar for politiskt beslutsfattande och maktutövande. Det innebär att västvärlden successivt tappar sin tongivande roll globalt och att dagens institutioner kanske inte är optimerade för hur världen ser ut 2025 och de behov som finns då, konstateras det i rapporten.

Globaliseringens baksida innebär att en ekonomisk, klimatologisk eller säkerhetspolitisk kris på andra sidan jorden mycket snabbare påverkar tillväxt, jobb och trygghet i Sverige.

Det globala ömsesidiga beroendet gör att specialiseringen ökar vilket främjar effektivitet, handel och internationella investeringar. Men samtidigt som det har en stabiliserande verkan kan det också innebära att till exempel handelstvister mellan länder kan få smärtsamma konsekvenser.

Utrikesdepartementet konstaterar i sin rapport att den viktigaste strategiska relationen de närmaste decennierna är den mellan USA och Kina, och att utvecklingen av den sätter mycket av ramarna for Europas och Sveriges situation.

Det belyser viktiga aspekter på frågan hur man ska söka analysera framtidens arbetsmarknad. I denna fem år gamla bilden av världen som nu ligger fem år framför oss finns det observationer som inte alls var självklara då de skrevs 2014.

Spänningen mellan USA och Kina försökte den dåvarande USA-administrationen hantera genom en kombination av samarbete och nytt alliansskapande. USA försökte samla mera likasinnade nationer till det som blev Trans-Pacific Partnership, TPP, för att skapa en motvikt mot Kinas växande roll i regionen. Men på sin första dag som USA:s president skrev Donald Trump den 23 januari 2017 under en exekutiv order som innebar att USA lämnade TPP.

Hans politik har inneburit både att den handelspolitiska relationen till Kina har dramatiserats och att motsvarande relationer till EU blivit betydligt mera spända. Det illustrerar hur det som kunde iakttas 2014, och som då inte väckte några stora rubriker, senare fick en betydligt större aktualitet.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

”Överlever företagen har fler ett jobb att gå till”

ARBETSMARKNAD Svensk arbetsmarknad är i gungning. Arbetslösheten ökar rekordartat, visar Arbetsförmedlingens senaste prognos. ”Det är viktigt att företagen överlever krisen, så att så många som möjligt har ett jobb att gå till”, säger chefekonom Bettina Kashefi.
NYHET Publicerad:

LO: ”Coronahöjning” för vissa grupper fungerar inte

LÖNEBILDNING Att höja lönen kraftigt för vissa grupper på grund av corona fungerar inte. Lönebildningen måste vara långsiktigt hållbar. Det menar LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson. ”Sedan kanske det kommer en ny kris och då vill en annan grupp ha mer betalt”, säger han.
NYHET Publicerad:

Tappa inte greppet om lönebildningen

KRÖNIKA Vi är i den största kris som de flesta av oss upplevt och det är oklart hur länge den kommer att pågå. För att inte riskera att fler jobb går förlorade är det viktigt att hålla huvudet kallt i lönebildningen. Det skriver Edel Karlsson Håål, lönebildningsexpert.
NYHET Publicerad:

Unionen vill se permanent system för korttidsarbete

STÖDSYSTEM Exportföretagen är ryggraden i svensk ekonomi som ger pengar till välfärden och utrymme för reallöneökningar. Därför är det viktigt att corona inte leder till protektionism och stängda gränser, säger Martin Wästfelt förhandlingschef på Unionen.
NYHET Publicerad:

Sveriges Ingenjörer: Viktigt att komma snabbt ur startblocken

KOMPETENS Att rädda kompetensen är en av de viktigaste frågorna just nu, hävdar Camilla Frankelius på Sveriges Ingenjörer. Mängder av verksamhetskritiska projekt har frysts och Sverige måste vara redo när hjulen börjar rulla igen för att inte hamna i bakvattnet.
NYHET Publicerad:

EU:s klåfingrighet hotar svensk lönebildning

EU Arbetsmarknadsfrågorna klättrar allt högre upp på EU:s agenda, trots att det är ett område där förutsättningarna är så olika. ”Det är väldigt tokigt att trycka på alla länder samma regler”, säger Gabriella Sebardt, som arbetar med EU-arbetsrättsliga frågor i Bryssel.
NYHET Publicerad:

Så blir företagen fortsatt attraktiva

INTERNATIONELLA AFFÄRER Handel, investeringar och innovation genomgår dramatiska förändringar världen över. Svenska företag bör ta tag i taktpinnen för att inte tappa konkurrenskraft. ”Det går så fort och staten vet inte vad den ska göra. På nationell nivå är det offentliga dåligt koordinerat”, säger konsulten Mikael Román.
NYHET Publicerad:

Så är arbetsplatsen som passar alla

ARBETSMILJÖ Nyanländ eller funktionsnedsättning spelar ingen roll. Här är projektet som skapar arbetsplatser med bra villkor för alla, samtidigt som företagen är framgångsrika.
NYHET Publicerad:

Är vi redo för framtidens arbetsmarknad?

FREDAGSKRÖNIKA Trots att vi vet hur trenderna ser ut återstår frågan, hur ska vi egentligen rusta oss för framtiden? I dagens fredagskrönika skriver Christina Riksén om hur vi förbereder oss för framtidens arbetsmarknad.
NYHET Publicerad:

UD: Ha koll på Kina för att förstå framtidens arbetsmarknad

ARBETSMARKNAD Blicka utanför landets gränser för att förstå hur framtidens arbetsmarknad utvecklas. Kina är ett av de länder som vi bör hålla extra koll på, hävdar Hans-Christian Hagman, analyschef på Utrikesdepartementet.
NYHET Publicerad:

Grundskolan orsak till yrkesgymnasiets misslyckande

UTBILDNING Trots goda möjligheter till anställning är behovet av kompetens skriande i de flesta branscher. Nyckeln finns i en effektivisering av yrkesgymnasiet, men först måste man ta tag i grundskolan, enligt professor Inger Enkvist.
NYHET Publicerad:

Så förändrar digitaliseringen svensk arbetsmarknad

ARBETSMARKNAD Digitaliseringens intåg på den svenska arbetsmarknaden är sedan länge här. Utvecklingen går snabbt och både företag och politiker måste vara proaktiva för att hänga med. Det gäller även arbetstagare som får ett allt större personligt ansvar, säger Mårten Blix på Institutet för näringslivsforskning.
NYHET Publicerad:

”Sverige kan bara konkurrera med kvalitet”

ARBETSMARKNAD En fortsatt framskjuten global position kräver satsningar på forskning och utbildning samt teknikutveckling. Det hävdar UD:s analyschef dr Hans-Christian Hagman. ”Det handlar om att maximera de nationella resurser vi har”, säger han.
NYHET Publicerad:

AI betyder arbetsnytta för många företag

ARBETSMARKNAD Ny teknik och global konkurrens utmanar arbetsmarknaden i allt snabbare takt. "I framtiden kommer människan att arbeta mer kognitivt för vi har intelligenta verktyg", säger Joakim Wernberg vid Entreprenörskapsforum.
NYHET Publicerad:

Klanstyre och höga trösklar – utmanar svensk arbetsmarknad

ARBETSMARKNAD Den svenska samhällsmodellen bygger på ett stort förtroende för myndigheter och övertygelsen om individens frihet. Så vilka utmaningar möter människor från länder där hederskultur råder, och tilltron till staten är låg, på den svenska arbetsmarknaden?
NYHET Publicerad:

Forskare efterlyser mer samarbete med företag

FORSKNING Gränsen mellan forskning och näringsliv måste suddas ut, särskilt när det gäller tillämpad forskning. Det säger Robin Teigland, professor på Chalmers. ”Varför sitter inte fler forskare ute hos företag? Varför tar inte företag fler studenter och doktorander innanför sina väggar?”
NYHET Publicerad:

Svårt för unga amerikaner att få jobb

GÄSTKRÖNIKA Den amerikanska arbetslösheten är visserligen rekordlåg men fortfarande saknar många unga vuxna jobb. En ny studie pekar på att de nu måste få bättre förutsättningar, skriver Janerik Larsson.
NYHET Publicerad:

Nya krav i AI-världen

KOMPETENS Digitalisering och artificiell intelligens ger inte färre jobb utan nya typer av jobb som ställer högre krav på kognitiv förmåga. Det gör att fler måste bli bättre på att anpassa sig och lära nytt under arbetslivet, menar Joakim Wernberg på Entreprenörsforum.
NYHET Publicerad:

”Teknisk kompetens måste in i alla utbildningar”

KOMPETENS Vilka kunskaper och förmågor behövs i framtiden? Hur utbildar man till jobb som inte ens finns än? Måste alla ha teknisk kompetens? Det diskuterades under ett seminarium i Almedalen.
NYHET Publicerad:

"I framtiden blir ingen serverad utbildningar"

UTBILDNING Den snabba digitala utvecklingen ökar kravet på ett lärande genom hela yrkeslivet. Men att åka iväg på flerdagarskurser fungerar inte. Lärandet måste ske i stunden – och det är de anställda själva som har ansvaret. Det diskuterades på ett seminarium.