”Omge dig av intelligenta människor så utvecklas du snabbare”

NYHET Publicerad

KOMPETENS Företaget Klarna växer så att det knakar, och det i en bransch som utvecklas i en mycket snabb takt. Det ställer höga krav på kompetensutveckling av medarbetarna, vilket Klarna har tagit fasta på. Medarbetarnas eget ansvar är en av nycklarna, enligt Klarnas David Morgenstern.

David Morgenstern

– Vi har tagit beslutet att mycket av lärandet ska ske ansikte mot ansikte genom mentorskap och utvecklingssamtal, säger David Morgenstern på Klarna.

David Morgenstern arbetar med lärande- och ledarutvecklingsfrågor på Klarna och ingår i ett team som heter Learning and Leadership, med ansvar för den infrastruktur som finns kring lärandet i företaget. Det handlar om allt från introduktion av nya medarbetare, hur chefer kan föra samtal med medarbetarna kring prestation och utveckling till att stärka kompetensen hos företagets ledare.

Varför är kompetensutveckling en viktig fråga för Klarna?
– Vi jobbar inom ett fält som inte ens fanns för 20 år sedan. Teknikutvecklingen går i en extremt snabb fart. Hela tiden läggs det till nya tjänster och produkter till vår portfölj som gör att du måste hålla dig à jour. Började du som ingenjör på Klarna för tio år sedan så har du säkert omskolat dig tre-fyra gånger, för saker och ting stöps ständigt om i grunden. Sådant som fungerade en viss tid och i en viss skala är inte längre aktuellt. Våra transaktionsvolymer ökade med 40 procent förra året, och den skalan gör att du får tänka om hur saker och ting är strukturerade, säger David Morgenstern.

Hur arbetar Klarna med kompetensutveckling?
– Framför allt ska kompetensutvecklingen vara lättillgänglig och något som i hög grad drivs av de anställda. Vi har organiserat företaget på ett sätt som optimerar det. I varje team finns en teamchef som har ansvar att se till att varje medarbetare jobbar för att nå sina mål. I eller utanför teamet finns också alltid en person kopplad till varje medarbetare som fungerar som en slags mentor. Det innebär att du alltid har någon vid din sida som har i uppgift att överföra sin kunskap till dig och guida dig i din kompetensutveckling. Genom att göra den här uppdelningen blir det väldigt tydligt om kompetensutveckling sker eller inte.

David Morgenstern fortsätter:

– Vi har alltså tagit beslutet att mycket av lärandet ska ske ansikte mot ansikte genom mentorskap och utvecklingssamtal. Därför har vi genom rollspel och intensiv feedback lärt upp våra chefer i hur man håller ett bra utvecklingssamtal. Det är ett hantverk som du bara kan lära dig genom att faktiskt öva på det.

På vilket sätt ser Klarna till att vara en attraktiv arbetsgivare som lockar till sig och behåller de kompetenser ni vill ha?
– Jag vet från personer som söker sig till Klarna att man lockas av möjligheten att få jobba med riktigt intressanta utmaningar. De system som du som medarbetare får vara med och bygga ligger i framkant och syftar till att lösa reella problem, såsom att kunna göra olika slags transaktioner. Det vi gör ger avtryck i verkligheten. För något år sedan svängde vi dessutom om vår marknadsföring till att bli mer konsumentinriktad och fokusera på köpupplevelsen, vilket lockar till sig duktiga människor inom marknadsföring. Vi vågar gå utanför ramarna. Ta bara exemplet när vi hade ett samarbete med Snoop Dogg. Dessutom har vi höga krav på de som anställs; det ska vara svårt att få anställning här. Smarta människor gillar att arbeta med andra smarta människor.

Hur ser du att betydelsen av kompetensutveckling kommer att utvecklas i framtiden?
– Det finns många tecken på att informationsflödet, datamängder och innovationstakten bara kommer att öka. I och med det har förmågan att lära om och lära nytt ett ökande värde. Det blir alltmer skadligt att förlita sig på samma kunskap år efter år som en direkt följd av att etablerade sanningar i snabb takt luckras upp.

David Morgenstern avrundar:

– Jag skulle vilja sammanfatta Klarnas framgångsfaktorer med kompetensutvecklingsarbetet i tre punkter: För det första, omgärda dig med intelligenta, drivna personer. Du lär dig av din omgivning. För det andra, bryt ut ansvaret för medarbetarnas utveckling på en specifik chefskategori. Det är svårt att vara chef om du både ska leverera resultat i verksamheten och samtidigt ansvara för dina medarbetares utveckling. För det tredje, det som är praktiska kunskaper ska tränas praktiskt. Väldigt mycket bör ske i kontexten av ditt dagliga arbete.

David Morgenstern om Klarna AB

– Klarna är sprunget ur en vilja att göra köpupplevelsen på internet smidig. När företaget tillkom 2005 var det krångligt att köpa saker på internet, och Klarna hittade då ett sätt att ge enkla konsumentkrediter, vilket både gör det enklare för företag att sälja en produkt och smidigare för konsumenterna att köpa en produkt.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

UD: Ha koll på Kina för att förstå framtidens arbetsmarknad

ARBETSMARKNAD Blicka utanför landets gränser för att förstå hur framtidens arbetsmarknad utvecklas. Kina är ett av de länder som vi bör hålla extra koll på, hävdar Hans-Christian Hagman, analyschef på Utrikesdepartementet.
NYHET Publicerad:

Grundskolan orsak till yrkesgymnasiets misslyckande

UTBILDNING Trots goda möjligheter till anställning är behovet av kompetens skriande i de flesta branscher. Nyckeln finns i en effektivisering av yrkesgymnasiet, men först måste man ta tag i grundskolan, enligt professor Inger Enkvist.
NYHET Publicerad:

Så förändrar digitaliseringen svensk arbetsmarknad

ARBETSMARKNAD Digitaliseringens intåg på den svenska arbetsmarknaden är sedan länge här. Utvecklingen går snabbt och både företag och politiker måste vara proaktiva för att hänga med. Det gäller även arbetstagare som får ett allt större personligt ansvar, säger Mårten Blix på Institutet för näringslivsforskning.
NYHET Publicerad:

”Sverige kan bara konkurrera med kvalitet”

ARBETSMARKNAD En fortsatt framskjuten global position kräver satsningar på forskning och utbildning samt teknikutveckling. Det hävdar UD:s analyschef dr Hans-Christian Hagman. ”Det handlar om att maximera de nationella resurser vi har”, säger han.
NYHET Publicerad:

AI betyder arbetsnytta för många företag

ARBETSMARKNAD Ny teknik och global konkurrens utmanar arbetsmarknaden i allt snabbare takt. "I framtiden kommer människan att arbeta mer kognitivt för vi har intelligenta verktyg", säger Joakim Wernberg vid Entreprenörskapsforum.
NYHET Publicerad:

Klanstyre och höga trösklar – utmanar svensk arbetsmarknad

ARBETSMARKNAD Den svenska samhällsmodellen bygger på ett stort förtroende för myndigheter och övertygelsen om individens frihet. Så vilka utmaningar möter människor från länder där hederskultur råder, och tilltron till staten är låg, på den svenska arbetsmarknaden?
NYHET Publicerad:

Forskare efterlyser mer samarbete med företag

FORSKNING Gränsen mellan forskning och näringsliv måste suddas ut, särskilt när det gäller tillämpad forskning. Det säger Robin Teigland, professor på Chalmers. ”Varför sitter inte fler forskare ute hos företag? Varför tar inte företag fler studenter och doktorander innanför sina väggar?”
NYHET Publicerad:

Svårt för unga amerikaner att få jobb

GÄSTKRÖNIKA Den amerikanska arbetslösheten är visserligen rekordlåg men fortfarande saknar många unga vuxna jobb. En ny studie pekar på att de nu måste få bättre förutsättningar, skriver Janerik Larsson.
NYHET Publicerad:

Nya krav i AI-världen

KOMPETENS Digitalisering och artificiell intelligens ger inte färre jobb utan nya typer av jobb som ställer högre krav på kognitiv förmåga. Det gör att fler måste bli bättre på att anpassa sig och lära nytt under arbetslivet, menar Joakim Wernberg på Entreprenörsforum.
NYHET Publicerad:

”Teknisk kompetens måste in i alla utbildningar”

KOMPETENS Vilka kunskaper och förmågor behövs i framtiden? Hur utbildar man till jobb som inte ens finns än? Måste alla ha teknisk kompetens? Det diskuterades under ett seminarium i Almedalen.
NYHET Publicerad:

"I framtiden blir ingen serverad utbildningar"

UTBILDNING Den snabba digitala utvecklingen ökar kravet på ett lärande genom hela yrkeslivet. Men att åka iväg på flerdagarskurser fungerar inte. Lärandet måste ske i stunden – och det är de anställda själva som har ansvaret. Det diskuterades på ett seminarium.
NYHET Publicerad:

Sverige tappar experter på ai till USA och Kina

AI Att utvecklingen inom artificiell intelligens inte har tagit fart i Sverige beror på att det saknas fokus på konkreta tillämpningar hos de som faktiskt ska använda tekniken, enligt Christian Guttmann, AI-chef och forskare. Därför tappar Sverige AI-experter till Kina och USA där de får jobba i framkant.
NYHET Publicerad:

Arbetskraftsinvandring nyckel till kompetensbristen

UTBILDNING Svenska företag har ett stort behov av arbetskraftsinvandring för att säkra kompetensförsörjningen, och att den möjligheten kvarstår även framöver är avgörande för många företags fortsatta överlevnad. Det säger Amelie Berg, expert på arbetsgivarfrågor på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Så sätter Kina press på konkurrenterna

GLOBAL KONKURRENS Kinas plan är att senast år 2049 vara globalt ledande militärt, ekonomiskt, vetenskapligt och kulturellt. Metodiskt och målinriktat jobbar Kina på för att komma ikapp USA och Europa inom ett efter ett av framtidens stora teknikområden – och ta täten, enligt journalisten och Kinakännaren Ola Wong.
NYHET Publicerad:

Varför är unga allt mer frånvarande från jobbet?

SJUKFRÅNVARO Psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till sjukskrivning, speciellt bland unga. Forskare pekar på brister inom vården och samhällets höga krav på ungas prestationer.
NYHET Publicerad:

Nätverk och flexibilitet vinner på utmanad arbetsmarknad

SOMMARLÄSNING Artificiell intelligens, 3D-skrivare och blockkedjor skapar nya företag och nya arbetsformer. I framtiden består företag av löst sammansatta nätverk, som saknar fysiska kontor. Samtidigt har medarbetare flera jobb och de väljer var de vill arbeta.
NYHET Publicerad:

Sverige långt framme i AI-utvecklingen

ARBETSMARKNAD AI ändrar förutsättningarna. En ny arbetsmarknad, nya utbildningssystem följer i spåren. Det gäller att hänga med för att inte tappa konkurrenskraft, menar Calle Håkansson, analytiker på Utrikespolitiska institutet.
NYHET Publicerad:

Medlemsras när unga vänder facket ryggen

KOLLEKTIVAVTAL Sedan 2006 har den fackliga organisationsgraden sjunkit från 77 procent till 67 procent. Lyckas facken inte vända utvecklingen kan siffran vara nere i 63 procent om fem år. ”Vissa fackförbund borde vara väldigt oroliga”, säger German Bender på Arena Idé som står bakom rapporten.
NYHET Publicerad:

Europas storföretag enade för ett sunt företagsklimat

INDUSTRI Ledare för Europas industriella storföretag ger sin syn på framtiden i en ny rapport. Prioriterade frågor är ungas möjlighet att komma in på arbetsmarknaden, omskolningen av arbetskraften, övergången till en koldioxidneutral ekonomi och en långsiktig strategi för europeisk industri.
NYHET Publicerad:

”Omge dig av intelligenta människor så utvecklas du snabbare”

KOMPETENS Företaget Klarna växer så att det knakar, och det i en bransch som utvecklas i en mycket snabb takt. Det ställer höga krav på kompetensutveckling av medarbetarna, vilket Klarna har tagit fasta på. Medarbetarnas eget ansvar är en av nycklarna, enligt Klarnas David Morgenstern.