Så är arbetsplatsen som passar alla

NYHET Publicerad

ARBETSMILJÖ Nyanländ eller funktionsnedsättning spelar ingen roll. Här är projektet som skapar arbetsplatser med bra villkor för alla, samtidigt som företagen är framgångsrika.

Dolores Kandelin Mogard, Akademikerförbundet SSR

– Vi vill bidra till att lösa frågan hur arbetslivet kan vara socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart. Det är en bärande fråga på dagens arbetsmarknad och kommer att bli allt viktigare i framtiden, säger Dolores Kandelin Mogard.

Projektet Lärandeforum Universell utformning vill förändra arbetsplatser.

Dolores Kandelin Mogard på Akademikerförbundet SSR, som är projektägare, leder arbetet med projektet sedan starten för cirka ett år sedan.

– För att rätt personal ska kunna rekryteras och sedan vilja jobba kvar behövs en arbetsplats som är utformad för att passa alla. Det handlar om att bättre tillvarata den kompetens som finns på arbetsmarknaden, vilket är avgörande för svenska företags kompetensförsörjningsbehov och konkurrenskraft. För att lyckas med det behöver vi vara många som hjälps åt. Därför är vi flera företag och organisationer som samarbetar i projektet, berättar hon.

Med en bredd av aktörer, såsom Vasakronan, Swedavia, Sveriges Företagshälsor, Sodexo, Randstad, IF Metall CSR Sweden och Funktionsrätt Sverige, vill man i så hög utsträckning som möjligt få med olika perspektiv på och kunskaper om arbetsmarknadens utmaningar i projektet. Vasakronan bidrar med perspektiv utifrån kontorslokaler och fastigheters utformning, Sveriges Företagshälsor med kunskap om den sociala arbetsmiljön, Randstad om inkluderande rekrytering och Swedavia med sin kunskap och erfarenhet om att utforma flygplatser utifrån alla olika  passagerare, för att nämna några exempel. Samtliga bidrar med sin kunskap om organisering och ledning.

– Insikten om hur mycket gemensamt det finns i organisationerna och företagen samtidigt som vi såg hur vi kunde bidra med olika perspektiv och kompetenser har varit en viktig drivkraft för vårt gemensamma arbete. Den stora vinsten med projektet är att vi blir så mycket bättre när vi väger in alla aktörers perspektiv, berättar Dolores Kandelin Mogard.

Samtliga aktörer skriver under på den gemensamma visionen att framtidens arbetsplatser behöver utformas, planeras och organiseras för att vara inkluderande utifrån den mänskliga mångfalden. Den sammanvägda kunskapen och styrkan ger en enorm effekt, säger hon.

Hållbarhet och företagsnytta

– Tillsammans bygger vi upp ett Lärandeforum, där vi vill bidra till att lösa frågan hur arbetslivet kan vara socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart samtidigt som företag och organisationer kan vara framgångsrika. Det här är en av de bärande frågorna på dagens arbetsmarknad och kommer att bli allt viktigare i framtiden.

Dynamiken mellan hållbarhetsperspektivet och företagsnyttan är spännande, säger hon, och det är en stor utmaning att hitta balansen mellan de två. Hon beskriver det som ett arbete som aldrig kommer att ta slut:

– Det finns ingen slutprodukt eller definitiva svar. Vi behöver fortsätta att hitta nya svar i takt med att samhället och arbetsmarknaden utvecklas, och alla behöver vara medskapande.

Hon berättar att den främsta utmaningen är att universell utformning av arbetsplatser fortfarande är ett okänt begrepp. När man väl vet vad det handlar om bemöts det med ett enormt intresse, och det flesta uttrycker att det holistiska perspektivet är något man saknat.

Inom ramen för projektet erbjuds bland annat utvecklingslaboratorier, coachutbildningar, och peer reviews – ”en kritisk vän som granskar ett företag utifrån projektets perspektiv”, som Dolores Kandelin Mogard beskriver det.

– Vi erbjuder stöd till företag som har problem med kompetensförsörjning och som vill bli en attraktiv arbetsgivare genom att bredda perspektiven och utforma arbetsplatsen på ett sätt som gör det möjligt för fler grupper att komma in på företaget. Det är en lång väg att gå och man måste föra ett aktivt arbete med normer och värderingar om man ska få syn på den kompetens som man inte ser idag, säger hon.
Hon nämner Sodexo som ett bra exempel på företag som aktivt anställer olikheter, arbetar med mångfald vad gäller personer med funktionsnedsättning och etnisk bakgrund och därigenom skapar affärsnytta. Det som annars är vanligt är att arbetsgivare jobbar i stuprör: man jobbar med HBTQ-frågan, en jämställdhetsplan, eller en tillgänglighetsstrategi.

– Man ser inte helheten och missar den grundläggande frågan hur attityder och värderingar genomsyrar hela organisationen. Det räcker till exempel inte bara att anställa en rullstolsburen person och luta sig tillbaka i tron att resten ordnar sig. Man måste även se över entrédörrar, hissar och toaletter. Och hur säkerställer man att den som är muslim kan äta annat än ägg och potatis på julbordet?

Dolores Kandelin Mogard understryker att det är en omöjlighet att utforma en arbetsplats utifrån alla människors behov. Däremot måste arbetsgivarna bli bättre på att fundera på vilka behov verksamheten har, vilka kompetenser man behöver och därefter vilka behov de personer som besitter den kompetensen har.

En överlevnadsfråga för företagen

Det här är verkligen inte ”quick fix” och det kommer att ta tid att ställa om, men det är också en nödvändighet för företagen att göra det på sikt. Det handlar om en hållbar arbetsmarknad och ett fungerande arbetsliv. De yngre generationerna lever i allt högre grad efter sina värderingar och ställer krav på sina arbetsgivare därefter. Det blir helt enkelt en överlevnadsfråga för ett företag att kunna avspegla verkligheten om man vill attrahera den yngre generationen.

Vi blir allt äldre och jobbar allt längre, så på framtidens arbetsmarknad får vi räkna med arbetsplatser med fyra generationer, tillägger Dolores Kandelin Mogard.

– Då måste en arbetsgivare kunna tillgodose många olika slags behov. Och alla rullatorer måste få plats på arbetsplatsen, avslutar hon med glimten i ögat.

Text: Karin Carlesten

Foto: Sanna Rundqvist

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

”Överlever företagen har fler ett jobb att gå till”

ARBETSMARKNAD Svensk arbetsmarknad är i gungning. Arbetslösheten ökar rekordartat, visar Arbetsförmedlingens senaste prognos. ”Det är viktigt att företagen överlever krisen, så att så många som möjligt har ett jobb att gå till”, säger chefekonom Bettina Kashefi.
NYHET Publicerad:

LO: ”Coronahöjning” för vissa grupper fungerar inte

LÖNEBILDNING Att höja lönen kraftigt för vissa grupper på grund av corona fungerar inte. Lönebildningen måste vara långsiktigt hållbar. Det menar LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson. ”Sedan kanske det kommer en ny kris och då vill en annan grupp ha mer betalt”, säger han.
NYHET Publicerad:

Tappa inte greppet om lönebildningen

KRÖNIKA Vi är i den största kris som de flesta av oss upplevt och det är oklart hur länge den kommer att pågå. För att inte riskera att fler jobb går förlorade är det viktigt att hålla huvudet kallt i lönebildningen. Det skriver Edel Karlsson Håål, lönebildningsexpert.
NYHET Publicerad:

Unionen vill se permanent system för korttidsarbete

STÖDSYSTEM Exportföretagen är ryggraden i svensk ekonomi som ger pengar till välfärden och utrymme för reallöneökningar. Därför är det viktigt att corona inte leder till protektionism och stängda gränser, säger Martin Wästfelt förhandlingschef på Unionen.
NYHET Publicerad:

Sveriges Ingenjörer: Viktigt att komma snabbt ur startblocken

KOMPETENS Att rädda kompetensen är en av de viktigaste frågorna just nu, hävdar Camilla Frankelius på Sveriges Ingenjörer. Mängder av verksamhetskritiska projekt har frysts och Sverige måste vara redo när hjulen börjar rulla igen för att inte hamna i bakvattnet.
NYHET Publicerad:

EU:s klåfingrighet hotar svensk lönebildning

EU Arbetsmarknadsfrågorna klättrar allt högre upp på EU:s agenda, trots att det är ett område där förutsättningarna är så olika. ”Det är väldigt tokigt att trycka på alla länder samma regler”, säger Gabriella Sebardt, som arbetar med EU-arbetsrättsliga frågor i Bryssel.
NYHET Publicerad:

Så blir företagen fortsatt attraktiva

INTERNATIONELLA AFFÄRER Handel, investeringar och innovation genomgår dramatiska förändringar världen över. Svenska företag bör ta tag i taktpinnen för att inte tappa konkurrenskraft. ”Det går så fort och staten vet inte vad den ska göra. På nationell nivå är det offentliga dåligt koordinerat”, säger konsulten Mikael Román.
NYHET Publicerad:

Så är arbetsplatsen som passar alla

ARBETSMILJÖ Nyanländ eller funktionsnedsättning spelar ingen roll. Här är projektet som skapar arbetsplatser med bra villkor för alla, samtidigt som företagen är framgångsrika.
NYHET Publicerad:

Är vi redo för framtidens arbetsmarknad?

FREDAGSKRÖNIKA Trots att vi vet hur trenderna ser ut återstår frågan, hur ska vi egentligen rusta oss för framtiden? I dagens fredagskrönika skriver Christina Riksén om hur vi förbereder oss för framtidens arbetsmarknad.
NYHET Publicerad:

UD: Ha koll på Kina för att förstå framtidens arbetsmarknad

ARBETSMARKNAD Blicka utanför landets gränser för att förstå hur framtidens arbetsmarknad utvecklas. Kina är ett av de länder som vi bör hålla extra koll på, hävdar Hans-Christian Hagman, analyschef på Utrikesdepartementet.
NYHET Publicerad:

Grundskolan orsak till yrkesgymnasiets misslyckande

UTBILDNING Trots goda möjligheter till anställning är behovet av kompetens skriande i de flesta branscher. Nyckeln finns i en effektivisering av yrkesgymnasiet, men först måste man ta tag i grundskolan, enligt professor Inger Enkvist.
NYHET Publicerad:

Så förändrar digitaliseringen svensk arbetsmarknad

ARBETSMARKNAD Digitaliseringens intåg på den svenska arbetsmarknaden är sedan länge här. Utvecklingen går snabbt och både företag och politiker måste vara proaktiva för att hänga med. Det gäller även arbetstagare som får ett allt större personligt ansvar, säger Mårten Blix på Institutet för näringslivsforskning.
NYHET Publicerad:

”Sverige kan bara konkurrera med kvalitet”

ARBETSMARKNAD En fortsatt framskjuten global position kräver satsningar på forskning och utbildning samt teknikutveckling. Det hävdar UD:s analyschef dr Hans-Christian Hagman. ”Det handlar om att maximera de nationella resurser vi har”, säger han.
NYHET Publicerad:

AI betyder arbetsnytta för många företag

ARBETSMARKNAD Ny teknik och global konkurrens utmanar arbetsmarknaden i allt snabbare takt. "I framtiden kommer människan att arbeta mer kognitivt för vi har intelligenta verktyg", säger Joakim Wernberg vid Entreprenörskapsforum.
NYHET Publicerad:

Klanstyre och höga trösklar – utmanar svensk arbetsmarknad

ARBETSMARKNAD Den svenska samhällsmodellen bygger på ett stort förtroende för myndigheter och övertygelsen om individens frihet. Så vilka utmaningar möter människor från länder där hederskultur råder, och tilltron till staten är låg, på den svenska arbetsmarknaden?
NYHET Publicerad:

Forskare efterlyser mer samarbete med företag

FORSKNING Gränsen mellan forskning och näringsliv måste suddas ut, särskilt när det gäller tillämpad forskning. Det säger Robin Teigland, professor på Chalmers. ”Varför sitter inte fler forskare ute hos företag? Varför tar inte företag fler studenter och doktorander innanför sina väggar?”
NYHET Publicerad:

Svårt för unga amerikaner att få jobb

GÄSTKRÖNIKA Den amerikanska arbetslösheten är visserligen rekordlåg men fortfarande saknar många unga vuxna jobb. En ny studie pekar på att de nu måste få bättre förutsättningar, skriver Janerik Larsson.
NYHET Publicerad:

Nya krav i AI-världen

KOMPETENS Digitalisering och artificiell intelligens ger inte färre jobb utan nya typer av jobb som ställer högre krav på kognitiv förmåga. Det gör att fler måste bli bättre på att anpassa sig och lära nytt under arbetslivet, menar Joakim Wernberg på Entreprenörsforum.
NYHET Publicerad:

”Teknisk kompetens måste in i alla utbildningar”

KOMPETENS Vilka kunskaper och förmågor behövs i framtiden? Hur utbildar man till jobb som inte ens finns än? Måste alla ha teknisk kompetens? Det diskuterades under ett seminarium i Almedalen.
NYHET Publicerad:

"I framtiden blir ingen serverad utbildningar"

UTBILDNING Den snabba digitala utvecklingen ökar kravet på ett lärande genom hela yrkeslivet. Men att åka iväg på flerdagarskurser fungerar inte. Lärandet måste ske i stunden – och det är de anställda själva som har ansvaret. Det diskuterades på ett seminarium.