NYHET7 oktober 2022

Arbetssökande fastnar hos Arbetsförmedlingen

Viktiga steg i Arbetsförmedlingens reformering har tagits. Myndigheten har fått ett smalare uppdrag av politiken, för att öka sin effektivitet. Det är positivt och välbehövligt. Ytterligare steg kommer behöva tas av den tillträdande regeringen, skriver Patrik Karlsson, policyexpert kompetensförsörjning.

Det finns ett behov av att reformera arbetsmarknadspolitikens effektivitet. Att lova runt och hålla tunt duger inte, skriver Patrik Karlsson, policyexpert kompetensförsörjning.Foto: Johan Nilsson/TT

Den politiska inriktningen om Arbetsförmedlingens förändring har varit tydlig. Matchningen ska utföras av externa leverantörer. Arbetssökande får nu välja en leverantör som ger stöd och guidar på vägen mot ett nytt jobb. Leverantören får resultatbaserad ersättning. Detta nya arbetssätt går i allt väsentligt bra, med goda resultat och lägre kostnader per jobb. Av en färsk rapport från myndigheten framgår det dessutom att antalet aktiviteter som leverantörerna tillhandahåller är relativt högt och att aktiviteterna har tydligt jobbfokus. Dessutom ges stödet på ett likvärdigt sätt mellan kvinnor och män och att mer än 99 procent av de arbetssökande har flera leverantörer att välja mellan.

Men när man tittar närmre på hur myndigheten klarar sin del i uppdraget och hur de lever upp till de politiska beställningarna om att fler ska få ta del av matchningstjänster och arbetsmarknadsutbildning ser det inte lika ljust ut.

I regleringsbrevet 2022 till Arbetsförmedlingen står att antalet deltagare i arbetsmarknadsutbildningar ska öka och att antalet deltagare i matchningstjänster ska öka. I myndighetens regleringsbrev för 2021 återfanns samma målsättningar, fast då med förstärkningsordet ”väsentligt”.

Werket, ett konsultföretag med specialkunskap inom arbetsmarknadspolitik har gjort en djupdykning i myndighetens utgiftsprognoser (Werkets månadsanalys – september 2022). Arbetsförmedlingens prognoser för antal deltagare i de så kallade matchningstjänsterna för senare delen av 2021 låg kring 90-100 000. Utfallet blev 60-70 000. I början av 2022 skruvade myndigheten ned prognoserna till strax under 90 000. Utfallet stannade vid cirka 65 000 deltagare.

Patrik Karlsson, policyexpert kompetensförsörjning.
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

Når inte egna mål

Även förmågan att nå arbetsmarknadsutbildningens mål brister. Myndigheten prognosticerade cirka 10 000 deltagare under senare delen av 2021, och något lägre, 8 000-9 000 deltagare under inledningen av 2022. Men antalet faktiska deltagare har minskat ytterligare, från knappt 8 000 sommaren 2021 till 6 000 sommaren 2022. Arbetsförmedlingen missar gång på gång sina egna målsättningar med 20-40 procent.

Det innebär att tusentals arbetssökande går miste om insatser som kan leda till jobb. Företag får färre personer med rätt kompetens att rekrytera. För leverantörerna av arbetsmarknadsutbildningar och stödtjänster till arbetslösa blir det också problematiskt när arbetssökande fastnar i inaktivitet hos myndigheten.

Det finns med andra ord fortsatt reformeringsbehov och utrymme för att förbättra arbetsmarknadspolitikens effektivitet. Att lova runt och hålla tunt duger inte. Arbetsförmedlingen behöver bli bättre på att göra sin del i det nya systemet och mer effektivt slussa arbetssökande till insatser som leder till jobb.

Framtidens arbetsmarknad
Skriven avPatrik Karlsson
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist