NYHET17 maj 2021

Dahl: Sociala pelaren en murbräcka i det svenska systemet

EU:s krav på en social pelare hotar den svenska modellen, varnar vice vd Mattias Dahl. Numera samlas arbetsmarknadens parter och politiska partierna i ett enat motstånd. ”Vi kommer aldrig att sluta kämpa för att stoppa det här”, säger han.

”Om Bryssel bestämmer, vilket är definitionen av den sociala pelaren, får vi ett helt annat system. Då får vi göra om hela vårt system i grunden”, säger vice vd Mattias Dahl om hur den sociala pelaren hotar den svenska modellen.Foto: Sören Andersson

Den sociala pelaren har under flera år varit en stridsfråga inom EU. Men hur tufft motståndet än är och har varit, så ligger frågan fortfarande på bordet. Och snart kan genomförandet vara ett faktum. Det är inte ett besked som välkomnas av parterna på den svenska arbetsmarknaden.

– EU är ett otroligt bra och viktigt organ för Sverige, Europa och världen. Det har skapat väldigt mycket välstånd och bra saker rörande alla grundläggande frihetspelare. Det är en process som måste utvecklas och det är det som EU är till för.

Det säger vice vd Mattias Dahl. Han menar att EU är bildat som ett freds- och frihetsprojekt för att öppna upp Europa och handeln och att det är det som EU ska jobba med. Att EU ska in och styra på andra områden är dock inget som Mattias Dahl välkomnar.

– EU är ett illa anpassat instrument när det kommer att lägga till andra aspekter, som till exempel arbetsmarknad. Det är inte EU:s kompetens.

Han säger att arbetsmarknadsfrågorna skiljer sig mycket mellan de olika länderna.

– De styrs nationellt och så bör det förbli.

Tiotal länder emot

För en tid sedan la EU-kommissionen fram förslag om bland annat minimilöner, ett förslag om ett tiotal länder, däribland inte minst Sverige, ställer sig skarpt kritiska till. Även förslagen om utstationeringsregler och lönetransparens får kritik från svenskt håll. Inför förra veckans toppmöte i Porto mellan EU:s stats- och regeringschefer skickade arbetsgivarna inom industrin ett öppet brev till statsminister Stefan Löfven, där de bland annat skrev att ”EU måste bättre respektera kompetensfördelningen mellan EU och medlemsstaterna”. Och Mattias Dahl instämmer i brevskrivarnas inställning.

– Vi kan inte se att det svenska systemet, som fungerar bra, kan bli bättre för att Bryssel tar över.

Hur påverkar EU:s förslag svensk arbetsmarknad?
– Det går inte att förena dem. Den svenska arbetsmarknaden är ju satt utifrån att parterna ska bestämma så mycket som möjligt. Utöver det har vi en lång rad lagar som den svenska politiken har bestämt.

– Om Bryssel bestämmer, vilket är definitionen av den sociala pelaren, får vi ett helt annat system. Då får vi göra om hela vårt system i grunden.

Svenska reallöneökningar sedan 1997

Mattias Dahl konstaterar att varken svenska fackförbund, arbetsgivare eller politiker vill ta bort dagens system, där fack och arbetsgivare förhandlar löner och andra villkor genom kollektivavtal. Sedan 1997 har det så kallade industriavtalet varit lönenormerande på svensk arbetsmarknad. Det har resulterat i en reallöneökning på runt 60 procent för svenska löntagare under de dryga 20 år som har passerat sedan industriavtalet kom till.

– Här skulle vi tvingas göra om systemet mot vår vilja och ingen vet var det landar. Men vi kommer att få lagstiftning istället för partsuppgörelser. Och den lagstiftningen kommer att vara sprungen ur Bryssel och skapad av personer som har någon som helst koll på svensk arbetsmarknad eller förståelse för svenska löntagares och svenska företags behov.

Ett av förslagen är en lagstiftad minimilön. Är det inte bra att människor har en lägstalön och är garanterade det?
– Jo, men det har ju svenska löntagare redan, genom kollektivavtal och enskilda avtal.

– Det är inte ett problem i Sverige. De problem vi däremot har i Sverige är kopplade till den svarta arbetsmarknaden och arbetslivskriminaliteten. Där har vi stora problem. Men det kommer förbli lika svart, oavsett om det kommer en regel från Bryssel eller inte, säger Mattias Dahl.

Parterna i tätt samarbete

Mattias Dahl berättar att Svenskt Näringsliv jobbar tätt ihop med LO och PTK för att få till stånd ett undantag för Sverige kring alla frågor som är kopplade till arbetsmarknaden i den sociala pelaren. Och trots att ett tiotal länder, däribland alltså Sverige, är emot många av förslagen i den sociala pelaren, inte minst minimilöner, så finns det nu en överhängande risk att förslagen bli verklighet.

– Bryssel har fortsatt att driva den här agendan. Man lovar att vi inte ska drabbas, men i alla texter som kommer är vi inkluderade i systemet. Vi kommer aldrig att sluta kämpa för att stoppa det här, men jag får erkänna att vi har ett massivt motstånd, säger Mattias Dahl.

För parterna på den svenska arbetsmarknaden är motståndet principiellt. Det handlar inte om lönenivåer eller om andra enskilda detaljer bland förslagen, utan om att EU inte ska bestämma över frågor som rör den svenska arbetsmarknaden.

– Antingen är det vi parter, Sveriges riksdag eller Bryssel som ska bestämma. Och vi tycker att det är parterna som ska bestämma. Vi jobbar mycket med facket kring det och vi uppfattar att alla riksdagspartier tycker som vi, säger Mattias Dahl.

– Man ska inte se minimilönefrågan som bara minimilönefrågan och göra bedömning efter en enda sak. Det här är en murbräcka in i systemet. Om vi accepterar det här, så får vi inse att Bryssel kommer att lära sig att Sverige kommer anpassa sig. Och då finns det många fler liknande initiativ att komma, för det saknas inte uppslag hos Europas politiker.

”Naivt och aningslöst”

För tre och ett halvt år sedan bjöd statsminister Stefan Löfven in EU:s ledare till ett toppmöte i Göteborg om just den sociala pelaren. Då välkomnades pelaren av statsministern och av LO, men nu har såväl Socialdemokraterna som LO vänt och är alltså en del av motståndet till den.

Hur naivt var det av statsministern att bjuda in till det toppmötet?
– Jag vet inte hur man ska kvantifiera det. Det är som att fråga hur långt ett rep är. Men det var väldigt naivt och aningslöst och det var det vi också sa, säger Mattias Dahl och fortsätter:

– Om du kallar till en konferens så kommer alla andra uppfatta det som att du tycker att det är en bra idé att genomföra det här. Och det är ju precis så som Europa har uppfattat det.

Han vill dock inte älta i det som har varit, utan ha ett rationellt samarbete med den svenska regeringen.

– Där uppfattar jag att regeringen är helt på vår sida och vill exakt det vi vill, det vill säga hålla de här frågorna bort från svensk arbetsmarknad och värna den svenska modellen.

Nu har regeringen bollen. Det är de som ska föra Sveriges talan i Bryssel i det här läget.

– Det vilar ett tungt ansvar på regeringen nu, säger Mattias Dahl.

Arbetsmarknad EUFramtidens arbetsmarknadLönebildningArbetsmarknadens parterSociala pelaren
Skriven avStina Bengtsson
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist