NYHET9 juni 2022

Arbetsmarknadsreformer gör det lättare för företagen att ställa om

Riksdagen har beslutat om reformer i lagstiftningen som ger svenska företag och medarbetare väsentligt bättre möjligheter att ställa om och utvecklas i takt med ändrade behov på arbetsmarknaden. 

Reformen innebär bland annat att arbetsgivare får undanta fler medarbetare från turordningsreglerna vid uppsägning på grund av arbetsbrist och att omställningsstödet förbättras för medarbetare som förlorar arbetet. 

Grunden till förändringarna är överenskommelsen om trygghet, omställning och anställningsskydd som träffades mellan Svenskt Näringsliv, PTK, IF Metall och Kommunal i december 2020 och som LO anslöt sig till i november 2021. Genom att riksdagen nu har beslutat om förändringar i lagstiftningen kommer nya huvudavtal träffas mellan Svenskt Näringsliv och LO respektive PTK. De nya reglerna kan börja tillämpas den 1 oktober 2022.

– Det är glädjande och bra att de efterlängtade arbetsmarknadsreformerna, som kraftigt förbättrar förutsättningarna för företag och anställda i Sverige, nu är beslutade av riksdagen, säger Mattias Dahl, vice vd Svenskt Näringsliv.

Mattias Dahl, vice vd Svenskt Näringsliv.
Foto: Sören Andersson

Det betyder att arbetsgivarna får undanta fler medarbetare från turordningsreglerna vid uppsägningar på grund av arbetsbrist och villkoren blir tydligare vid uppsägning av personliga skäl. Samtidigt förbättras omställningsstödet för medarbetare som förlorar arbetet, och anställda får möjlighet till kompetensutveckling med ett statligt studiestöd på upp till 80 procent av lönen. 

Mattias Dahl konstaterar att digitaliseringen och globaliseringen ställer enorma krav på svenska företag och medarbetare.

– För att näringslivet ska klara av det här behövs nya förutsättningar. De spelregler som sattes på 70-talet har inte visat sig hålla.

– Genom parternas överenskommelse, riksdagens beslut och de huvudavtal som nu ska träffas kommer det att bli bättre förutsättningar för näringslivet att behålla och utveckla kompetens i både upp- och nedgång, säger Mattias Dahl.

Framtidens arbetsmarknadEn reformerad arbetsrätt
Skriven avRedaktionen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist