Så sätter Kina press på konkurrenterna

NYHET Publicerad

GLOBAL KONKURRENS Kinas plan är att senast år 2049 vara globalt ledande militärt, ekonomiskt, vetenskapligt och kulturellt. Metodiskt och målinriktat jobbar Kina på för att komma ikapp USA och Europa inom ett efter ett av framtidens stora teknikområden – och ta täten, enligt journalisten och Kinakännaren Ola Wong.

Factory in Nanjing

En arbetare kontrollerar robotarmar i en fabrik i Nanjing i östra Kinas Jiangsu provins.

Ola Wong

"Kina är i ett stort tekniksprång och det är en stor utmaning för Sverige", säger Ola Wong.

Foto: Stina Stjernkvist/TT
Kinesisk flagga

Kommunistpartiets plan är att Kina senast år 2049 ska vara Mittens rike igen.

Foto: Junge, Heiko

– Utvecklingen i Kina går väldigt snabbt. Kina har på bara ett par årtionden gått från att vara ett u-land när det gäller forskning och utveckling, till att bli världens största producent av vetenskap inom naturvetenskap och teknologi, säger Ola Wong.

USA är nu det enda landet som lägger mer pengar än Kina på forskning. Varje år examineras åtta miljoner kineser från universitetet, vilket är nästan dubbelt så många som i USA, och den stora ökningen har skett inom ingenjörsutbildningar.

– Slutsatsen är att Kina är och kommer att vara en avgörande kraft för utvecklingen inom den kunskapsbaserade ekonomin.

Kommunistpartiets plan är att Kina senast år 2049 är en global ledare militärt, ekonomiskt, vetenskapligt och kulturellt. Då ska Kina vara Mittens rike igen.

Omvandlingen till att bli ett it-samhälle går fort och Kina är idag på flera sätt ledande inom bland annat finansiell teknologi, ansiktsigenkänning och artificiell intelligens, ai.

– Kina är i ett stort tekniksprång och det är en stor utmaning för Sverige som tidigare har haft ett stort teknologiskt försprång – det har vi inte längre.

Samtidigt är det viktigt att inte gripas av panik, betonar Ola Wong.

– Ta tag i utmaningen, börja tänka mer på Kina och inse att det inte går att skilja på politik, teknik, handel och säkerhet i den nya värld vi lever i. Vi kan inte ägna oss åt introvert navelskådande längre.

USA har fortfarande de bästa forskarna men Kina vinner på att applicera ny teknik i större och mer omfattande skala. Till exempel fanns 98 procent av alla elbussar i världen i Kina år 2015. Scania hade ingen elbuss i trafik det året. Staden Peking har idag fler laddstationer för elbilar än Tyskland.

Det första stora delmålet för Kina är Made in China 2025, en strategi för att göra landet till ledare inom framtidsteknologier som robotisering, självstyrande bilar och ai.

Och många av de kinesiska spionagefallen på senare år har tydliga kopplingar till Made in China 2025. Det visas i en rapport från Försvarets forskningsanstalt, som också hävdar att Kinas cyberspionage på sikt medför betydande utmaningar för svensk konkurrenskraft.

– Sverige framstår som ett närmast perfekt mål med många innovativa bolag, ett öppet och transparent samhälle, ett med internationella mått mycket svagt cyberskydd, och en naiv inställning till det mesta.

Genom företagsförvärv och cyberspionage kan folkrepubliken spara in på utgifter för forskning och utveckling och på så sätt komma ikapp andra industrinationer. Samtidigt kan det leda till att andra länders konkurrenskraft försämras.

– Kort uttryckt stjäl partistaten kronjuvelerna, dyrt framställda hemligheter, och ger till sina bolag som sedan säljer tillbaka produkterna. De utsatta företag som kommit så långt att de inser att de är utsatta får inte mycket stöd.

Varje år beräknas 55 miljarder euro gå förlorat inom EU till följd av cyberspioneri och nästan 290 000 jobb är i riskzonen. År 2025 riskerar förlusten att motsvara en miljon arbetstillfällen, enligt en rapport från tankesmedjan ECIPE. EU:s enda vapen är att störa Kinas tillgång till EU och skapa påtryckningsmedel för att göra något åt problemet. Ola Wong efterlyser en samordnande EU-myndighet som hanterar cyberattacker.

– Vi måste stötta bolag som utsätts för cyberspionage bättre och våga säga ifrån. I USA säger bolag och politiker ifrån när de utsätts för stölder medan europiska bolag och politiker är rädda för att provocera och håller tyst när de blir plundrade.

Protektionism har lönat sig för Kina som har lyckats få fram stora tillverkare genom att stänga ute utländska rivaler eller tvinga dem att sätta upp tillverkning i Kina där de sedan ofta plundras på teknologi, konstaterar han.

I en undersökning 2018 uppgav 20 procent av medlemsföretagen i den europeiska handelskammaren att de har tvingats föra över teknologi som ett villkor för marknadstillträde i Kina.

Men i Kina talas det inte längre så mycket om Made in China 2025 utan om nästa delmål, China Standards 2035, en plan för att forma och kontrollera globala teknologiska standarder och normer.

Det innebär att Kina nu ökar sin aktivitet och inflytande i internationella standardsättande organ, exempelvis ISO. Det handlar om allt från hur järnvägar ska byggas till standarder för 5G.

– För några år sedan tjatade västvärlden på Kina att bry sig om standarder men nu dominerar Kina forumen och ökar inflytandet. Kina vill sätta spelplanen.

Det gäller särskilt inom stora framtida tillväxtområden som ai, sakernas internet och molntjänster, där det ännu ofta saknas globala standarder.

– På så sätt blir icke-kinesiska bolag tvungna att anpassa sig till de standarder som utvecklar och stöttar partiekonomin. När andra länders teknologi exkluderas blir det riktigt problematiskt.

Den främsta orsaken till Kinas framgångar är kinesernas stora teknikoptimism. Megastäderna har blivit drivhus för delningsekonomi och ny teknik.

Samtidigt finns det inga fria medier i Kina som kan skriva om it-samhällets risker. Medier är censurerade och har till uppgift att hylla kommunistpartiet och skapa positiva känslor hos befolkningen.

Kineser jobbar hårt och får redan i skolan lära sig att vetenskap är vägen till nationens ekonomiska framtid. Från småskolan drillas kinesiska barn i de fem kärlekarna för Kina. De lär sig att älska landet, folket, arbetet, vetenskap och kunskap, och socialismen. Det genomsyrar läroplanen och återkommer i skolböckerna ända upp på högskolenivå.

Även när det gäller högre utbildning knaprar Kina in på USA:s och Europas försprång. På Times Higher Educations rankning av världens universitet inom ingenjörsämnena kommer KTH som första svenska universitetet på plats 53. Åtta kinesiska universitet rankas högre.

Dessutom är anekdoter om KTH-studenter som inte klarar av matten på kinesiska universitet, om svenska doktorander på KI som inte kan konkurrera med sina kinesiska kollegor, och om kinesiska studenter som säger att deras villkor i Kina är likvärdiga eller bättre än i Sverige, bekymmersamma konstaterar han.

– Det är indikatorer på utmaningar för framtidens svenska arbetsmarknad.

Nu finns det en oro för att vi går mot en ny imperialistisk världsordning där länder som halkar efter tvingas bli vasallstater åt någon tekniksupermakt, enligt Ola Wong. Och den nya världsordningen kommer att definieras av varje lands kapacitet att bemästra ai och andra teknologier för att uppnå en dominerande position inom ekonomi och säkerhet.

– För EU gäller det att samarbeta, lära sig mer om Kina och stötta sina startupbolag för att undvika att bli beroende av partistatens teknologier.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

”Överlever företagen har fler ett jobb att gå till”

ARBETSMARKNAD Svensk arbetsmarknad är i gungning. Arbetslösheten ökar rekordartat, visar Arbetsförmedlingens senaste prognos. ”Det är viktigt att företagen överlever krisen, så att så många som möjligt har ett jobb att gå till”, säger chefekonom Bettina Kashefi.
NYHET Publicerad:

LO: ”Coronahöjning” för vissa grupper fungerar inte

LÖNEBILDNING Att höja lönen kraftigt för vissa grupper på grund av corona fungerar inte. Lönebildningen måste vara långsiktigt hållbar. Det menar LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson. ”Sedan kanske det kommer en ny kris och då vill en annan grupp ha mer betalt”, säger han.
NYHET Publicerad:

Tappa inte greppet om lönebildningen

KRÖNIKA Vi är i den största kris som de flesta av oss upplevt och det är oklart hur länge den kommer att pågå. För att inte riskera att fler jobb går förlorade är det viktigt att hålla huvudet kallt i lönebildningen. Det skriver Edel Karlsson Håål, lönebildningsexpert.
NYHET Publicerad:

Unionen vill se permanent system för korttidsarbete

STÖDSYSTEM Exportföretagen är ryggraden i svensk ekonomi som ger pengar till välfärden och utrymme för reallöneökningar. Därför är det viktigt att corona inte leder till protektionism och stängda gränser, säger Martin Wästfelt förhandlingschef på Unionen.
NYHET Publicerad:

Sveriges Ingenjörer: Viktigt att komma snabbt ur startblocken

KOMPETENS Att rädda kompetensen är en av de viktigaste frågorna just nu, hävdar Camilla Frankelius på Sveriges Ingenjörer. Mängder av verksamhetskritiska projekt har frysts och Sverige måste vara redo när hjulen börjar rulla igen för att inte hamna i bakvattnet.
NYHET Publicerad:

EU:s klåfingrighet hotar svensk lönebildning

EU Arbetsmarknadsfrågorna klättrar allt högre upp på EU:s agenda, trots att det är ett område där förutsättningarna är så olika. ”Det är väldigt tokigt att trycka på alla länder samma regler”, säger Gabriella Sebardt, som arbetar med EU-arbetsrättsliga frågor i Bryssel.
NYHET Publicerad:

Så blir företagen fortsatt attraktiva

INTERNATIONELLA AFFÄRER Handel, investeringar och innovation genomgår dramatiska förändringar världen över. Svenska företag bör ta tag i taktpinnen för att inte tappa konkurrenskraft. ”Det går så fort och staten vet inte vad den ska göra. På nationell nivå är det offentliga dåligt koordinerat”, säger konsulten Mikael Román.
NYHET Publicerad:

Så är arbetsplatsen som passar alla

ARBETSMILJÖ Nyanländ eller funktionsnedsättning spelar ingen roll. Här är projektet som skapar arbetsplatser med bra villkor för alla, samtidigt som företagen är framgångsrika.
NYHET Publicerad:

Är vi redo för framtidens arbetsmarknad?

FREDAGSKRÖNIKA Trots att vi vet hur trenderna ser ut återstår frågan, hur ska vi egentligen rusta oss för framtiden? I dagens fredagskrönika skriver Christina Riksén om hur vi förbereder oss för framtidens arbetsmarknad.
NYHET Publicerad:

UD: Ha koll på Kina för att förstå framtidens arbetsmarknad

ARBETSMARKNAD Blicka utanför landets gränser för att förstå hur framtidens arbetsmarknad utvecklas. Kina är ett av de länder som vi bör hålla extra koll på, hävdar Hans-Christian Hagman, analyschef på Utrikesdepartementet.
NYHET Publicerad:

Grundskolan orsak till yrkesgymnasiets misslyckande

UTBILDNING Trots goda möjligheter till anställning är behovet av kompetens skriande i de flesta branscher. Nyckeln finns i en effektivisering av yrkesgymnasiet, men först måste man ta tag i grundskolan, enligt professor Inger Enkvist.
NYHET Publicerad:

Så förändrar digitaliseringen svensk arbetsmarknad

ARBETSMARKNAD Digitaliseringens intåg på den svenska arbetsmarknaden är sedan länge här. Utvecklingen går snabbt och både företag och politiker måste vara proaktiva för att hänga med. Det gäller även arbetstagare som får ett allt större personligt ansvar, säger Mårten Blix på Institutet för näringslivsforskning.
NYHET Publicerad:

”Sverige kan bara konkurrera med kvalitet”

ARBETSMARKNAD En fortsatt framskjuten global position kräver satsningar på forskning och utbildning samt teknikutveckling. Det hävdar UD:s analyschef dr Hans-Christian Hagman. ”Det handlar om att maximera de nationella resurser vi har”, säger han.
NYHET Publicerad:

AI betyder arbetsnytta för många företag

ARBETSMARKNAD Ny teknik och global konkurrens utmanar arbetsmarknaden i allt snabbare takt. "I framtiden kommer människan att arbeta mer kognitivt för vi har intelligenta verktyg", säger Joakim Wernberg vid Entreprenörskapsforum.
NYHET Publicerad:

Klanstyre och höga trösklar – utmanar svensk arbetsmarknad

ARBETSMARKNAD Den svenska samhällsmodellen bygger på ett stort förtroende för myndigheter och övertygelsen om individens frihet. Så vilka utmaningar möter människor från länder där hederskultur råder, och tilltron till staten är låg, på den svenska arbetsmarknaden?
NYHET Publicerad:

Forskare efterlyser mer samarbete med företag

FORSKNING Gränsen mellan forskning och näringsliv måste suddas ut, särskilt när det gäller tillämpad forskning. Det säger Robin Teigland, professor på Chalmers. ”Varför sitter inte fler forskare ute hos företag? Varför tar inte företag fler studenter och doktorander innanför sina väggar?”
NYHET Publicerad:

Svårt för unga amerikaner att få jobb

GÄSTKRÖNIKA Den amerikanska arbetslösheten är visserligen rekordlåg men fortfarande saknar många unga vuxna jobb. En ny studie pekar på att de nu måste få bättre förutsättningar, skriver Janerik Larsson.
NYHET Publicerad:

Nya krav i AI-världen

KOMPETENS Digitalisering och artificiell intelligens ger inte färre jobb utan nya typer av jobb som ställer högre krav på kognitiv förmåga. Det gör att fler måste bli bättre på att anpassa sig och lära nytt under arbetslivet, menar Joakim Wernberg på Entreprenörsforum.
NYHET Publicerad:

”Teknisk kompetens måste in i alla utbildningar”

KOMPETENS Vilka kunskaper och förmågor behövs i framtiden? Hur utbildar man till jobb som inte ens finns än? Måste alla ha teknisk kompetens? Det diskuterades under ett seminarium i Almedalen.
NYHET Publicerad:

"I framtiden blir ingen serverad utbildningar"

UTBILDNING Den snabba digitala utvecklingen ökar kravet på ett lärande genom hela yrkeslivet. Men att åka iväg på flerdagarskurser fungerar inte. Lärandet måste ske i stunden – och det är de anställda själva som har ansvaret. Det diskuterades på ett seminarium.