Sverige långt framme i AI-utvecklingen

NYHET Publicerad

ARBETSMARKNAD AI ändrar förutsättningarna. En ny arbetsmarknad, nya utbildningssystem följer i spåren. Det gäller att hänga med för att inte tappa konkurrenskraft, menar Calle Håkansson, analytiker på Utrikespolitiska institutet.

Calle Håkansson
Foto: Andrea Liebman

Europa halkar efter USA och Kina i utvecklingen av AI-teknologin. Privata investeringar måste öka, enligt Calle Håkansson, Utrikespolitiska institutet.

Svenskt Näringsliv träffar Calle Håkansson, analytiker på Utrikespolitiska institutets Europaprogram, för att få hans syn på hur AI påverkar svensk arbetsmarknad och världen i stort.

Var befinner sig AI-teknologin och hur ser utvecklingen ut de närmsta åren?
– Europa som helhet ligger efter både USA och Kina i utvecklingen av AI-teknologin. Investeringar av privata företag är större i både USA och Kina, vilket EU-kommissionen uppmärksammade i ett strategidokument förra året. De europeiska länderna måste samordna sig bättre för att inte tappa konkurrenskraft. Det finns visserligen mycket kompetens inom AI-teknologin i Europa, men den är utspridd över hela Europa och väldigt fragmenterad.

På vilket sätt tror du att förutsättningarna på den svenska arbetsmarknaden kommer att förändras?
– AI kommer förmodligen att ta över en hel del av dagens arbetstillfällen. Det gäller allt från fabriksjobb som ersätts av robotteknologi till kassapersonal som automatiseras. Vi får räkna med en diskussion om nettoeffekten med AI om den nya teknologin spär på arbetslösheten.

Samtidigt finns det en stor osäkerhet eftersom utvecklingen fortfarande är i sin linda. Om man ser på teknologiutveckling ur ett historiskt perspektiv brukar det skapas andra typer av jobb och en annan slags arbetsmarknad i och med varje större teknologiskt utvecklingskliv. Det kommer att innebära socioekonomiska förändringar och kräva nya utbildningssystem, så därför är det väldigt viktigt att vi påbörjar diskussionen redan nu. I Kina är kopplingarna mellan staten, forskning och näringsliv täta och man har därför kommit längre i samarbetet däremellan och i arbetet med att anpassa exempelvis skolsystemet och möjligheten till omskolning i arbetslivet.

Hur hänger svenska företag med i utvecklingen? Finns det några exempel på företag som ligger i framkant?
– Svenska företag är generellt bra på it och teknologi vilket innebär att vi kan vara långt framme i utvecklingen även fortsättningsvis. Ta bara företag som Spotify, Skype och Klarna, som ligger i framkant. Sverige var tidiga i Europa med att ta fram en nationell strategi, vilket är en stor fördel.

– På europeisk nivå är det lite sämre ställt, men i EU:s långtidsbudget för åren 2021-2027 kommer det att finnas med ökad finansiering till AI, så vi kommer att se fler investeringar i AI på den europeiska arbetsmarknaden.

Hur kan förutsättningarna för företagen att utveckla AI-teknologi förbättras?
– För att kunna konkurrera med de amerikanska och kinesiska jätteföretagen kommer Sverige och Europa eventuellt behöva matcha storleken på dessa, vilket de inte gör idag. Det har således uppstått en debatt, framförallt från Frankrike och Tyskland, om EU:s konkurrenslagstiftning och att den kan sätta käppar i hjulet för till exempel investering i AI-teknologi. Generellt är detta dock ett känsligt område och ändringar i konkurrenslagstiftningen skulle kunna leda till mindre innovation och sämre priser för slutkonsumenterna, därför kommer detta troligen bli en svår debatt inom EU framöver, säger Calle Håkansson.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Forskare efterlyser mer samarbete med företag

FORSKNING Gränsen mellan forskning och näringsliv måste suddas ut, särskilt när det gäller tillämpad forskning. Det säger Robin Teigland, professor på Chalmers. ”Varför sitter inte fler forskare ute hos företag? Varför tar inte företag fler studenter och doktorander innanför sina väggar?”
NYHET Publicerad:

Svårt för unga amerikaner att få jobb

GÄSTKRÖNIKA Den amerikanska arbetslösheten är visserligen rekordlåg men fortfarande saknar många unga vuxna jobb. En ny studie pekar på att de nu måste få bättre förutsättningar, skriver Janerik Larsson.
NYHET Publicerad:

AI ökar kraven på att lära nytt i arbetslivet

KOMPETENS Digitalisering och artificiell intelligens ger inte färre jobb utan nya typer av jobb som ställer högre krav på kognitiv förmåga Det gör att fler måste bli bättre på att anpassa sig och lära nytt under arbetslivet, menar Joakim Wernberg på Entreprenörsforum.
NYHET Publicerad:

”Teknisk kompetens måste in i alla utbildningar”

KOMPETENS Vilka kunskaper och förmågor behövs i framtiden? Hur utbildar man till jobb som inte ens finns än? Måste alla ha teknisk kompetens? Det diskuterades under ett seminarium i Almedalen.
NYHET Publicerad:

"I framtiden blir ingen serverad utbildningar"

UTBILDNING Den snabba digitala utvecklingen ökar kravet på ett lärande genom hela yrkeslivet. Men att åka iväg på flerdagarskurser fungerar inte. Lärandet måste ske i stunden – och det är de anställda själva som har ansvaret. Det diskuterades på ett seminarium.
NYHET Publicerad:

Sverige tappar experter på ai till USA och Kina

AI Att utvecklingen inom artificiell intelligens inte har tagit fart i Sverige beror på att det saknas fokus på konkreta tillämpningar hos de som faktiskt ska använda tekniken, enligt Christian Guttmann, AI-chef och forskare. Därför tappar Sverige AI-experter till Kina och USA där de får jobba i framkant.
NYHET Publicerad:

Arbetskraftsinvandring nyckel till kompetensbristen

UTBILDNING Svenska företag har ett stort behov av arbetskraftsinvandring för att säkra kompetensförsörjningen, och att den möjligheten kvarstår även framöver är avgörande för många företags fortsatta överlevnad. Det säger Amelie Berg, expert på arbetsgivarfrågor på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Så sätter Kina press på konkurrenterna

GLOBAL KONKURRENS Kinas plan är att senast år 2049 vara globalt ledande militärt, ekonomiskt, vetenskapligt och kulturellt. Metodiskt och målinriktat jobbar Kina på för att komma ikapp USA och Europa inom ett efter ett av framtidens stora teknikområden – och ta täten, enligt journalisten och Kinakännaren Ola Wong.
NYHET Publicerad:

Varför är unga allt mer frånvarande från jobbet?

SJUKFRÅNVARO Psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till sjukskrivning, speciellt bland unga. Forskare pekar på brister inom vården och samhällets höga krav på ungas prestationer.
NYHET Publicerad:

Nätverk och flexibilitet vinner på utmanad arbetsmarknad

SOMMARLÄSNING Artificiell intelligens, 3D-skrivare och blockkedjor skapar nya företag och nya arbetsformer. I framtiden består företag av löst sammansatta nätverk, som saknar fysiska kontor. Samtidigt har medarbetare flera jobb och de väljer var de vill arbeta.
NYHET Publicerad:

Sverige långt framme i AI-utvecklingen

ARBETSMARKNAD AI ändrar förutsättningarna. En ny arbetsmarknad, nya utbildningssystem följer i spåren. Det gäller att hänga med för att inte tappa konkurrenskraft, menar Calle Håkansson, analytiker på Utrikespolitiska institutet.
NYHET Publicerad:

Medlemsras när unga vänder facket ryggen

KOLLEKTIVAVTAL Sedan 2006 har den fackliga organisationsgraden sjunkit från 77 procent till 67 procent. Lyckas facken inte vända utvecklingen kan siffran vara nere i 63 procent om fem år. ”Vissa fackförbund borde vara väldigt oroliga”, säger German Bender på Arena Idé som står bakom rapporten.
NYHET Publicerad:

Europas storföretag enade för ett sunt företagsklimat

INDUSTRI Ledare för Europas industriella storföretag ger sin syn på framtiden i en ny rapport. Prioriterade frågor är ungas möjlighet att komma in på arbetsmarknaden, omskolningen av arbetskraften, övergången till en koldioxidneutral ekonomi och en långsiktig strategi för europeisk industri.
NYHET Publicerad:

”Omge dig av intelligenta människor så utvecklas du snabbare”

KOMPETENS Företaget Klarna växer så att det knakar, och det i en bransch som utvecklas i en mycket snabb takt. Det ställer höga krav på kompetensutveckling av medarbetarna, vilket Klarna har tagit fasta på. Medarbetarnas eget ansvar är en av nycklarna, enligt Klarnas David Morgenstern.
NYHET Publicerad:

Digitalisering inleder seminarieserie om framtidens arbetsmarknad

DEN TEKNISKA UTVECKLINGEN Den 11 juni är det dags för det första seminariet som arrangeras av Svenskt Näringslivs projekt Framtidens arbetsmarknad, FrAM. I fokus är digitaliseringen och den konkurrenskraft som finns i teknikutvecklingen.
NYHET Publicerad:

Varannan vakant it-tjänst finns i Stockholm

ARBETSKRAFT Kompetensbristen kostar Sverige 34 miljarder kronor varje år, enligt Stockholms handelskammare, och den slår olika hårt i olika branscher och regioner. Bland annat finns mer än hälften av alla it-vakanser i Stockholm, vilket hindrar företag från att växa.
NYHET Publicerad:

Sex trender som avgör framtidens arbetsmarknad

GÄSTKRÖNIKA Hur Europa ska stärka det mänskliga kapitalet och öka medborgarnas engagemang är några av de frågor som ligger till grund för att skapa framtidens arbetsmarknad. I en rapport från Mc Kinsey analyseras sex trender som behöver hanteras för att tillväxten ska komma alla till del, skriver Janerik Larsson.
NYHET Publicerad:

Ha koll på att världskartan ritas om – och om igen

GÄSTKRÖNIKA Globaliseringen gör länder mer beroende av varandra, på gott och ont. För att göra sig redo för framtidens arbetsmarknad är det viktigt att lyfta blicken och förstå de stora dragen, bland annat de stora geopolitiska förändringar som sker i världen, skriver Janerik Larsson.
NYHET Publicerad:

Fler entreprenörer kan rädda landsbygden

ARBETSMARKNAD Hur landsbygdens växande ekonomiska och sociala problem ska lösas är en fråga som allt oftare lyfts fram i den internationella debatten. Amerikanska studier visar att stöd till små och medelstora städer är ett effektivt sätt.
NYHET Publicerad:

Utbrett cyberspionage mot svenska företag

SÄKERHET Sverige är ett attraktivt land att bedriva cyberspionage mot och svenska företag är sårbara för den typen av attacker. Det är några av slutsatserna i en färsk rapport från Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, om Kinas industriella cyberspionage.