UD: Ha koll på Kina för att förstå framtidens arbetsmarknad

NYHET Publicerad

ARBETSMARKNAD Blicka utanför landets gränser för att förstå hur framtidens arbetsmarknad utvecklas. Kina är ett av de länder som vi bör hålla extra koll på, hävdar Hans-Christian Hagman, analyschef på Utrikesdepartementet.

Bild Kina

"Den kinesiska staten har en teknisk utvecklingsplan för 2025, men även för 2035 och 2045. De har insett att de inte kommer att kunna fortsätta konkurrera med billig arbetskraft så länge till", säger Utrikesdepartementets analyschef Hans-Christian Hagman.

– Den kinesiska staten har en teknisk utvecklingsplan för 2025, men även för 2035 och 2045. De har insett att de inte kommer att kunna fortsätta konkurrera med billig arbetskraft så länge till, för det finns det gott om i hela övriga Asien och i Afrika, säger Hans-Christian Hagman, analyschef på Utrikesdepartementet.

– De har även förstått att de måste undvika att fastna i medelinkomstfällan genom att satsa på kvalitet genom nationell teknisk mobilisering, fortsätter han.

Som tidigare chef för kansliet för strategisk analys på utrikesdepartementet har han under många år följt den strategiska utvecklingen på många plan och platser runtom i världen.  

Hagman anser att Sverige kan lära av Kinas långsiktiga planerande. Trots att vi är ett litet land, måste vi också satsa på kvalitet, understryker han och efterlyser en nationell samling, där akademiker, företag och staten arbetar mer hand i hand än vad som är fallet idag.

– Det skulle inte skada med en nationell vision för var vi som land och region vill vara om tjugo år.

Hans-Christian Hagman poängterar att näringslivet behöver ta ledningen, inte minst för att företagen är närmast tekniken och förstår den globala efterfrågan och var marknaderna finns.

Han menar dock att det är få företag och ägare som tänker långsiktigt och över generationer. Företagen måste fråga sig själva vad de är riktigt bra på i jämförelse med företag i våra grannländer för att på så vis hitta vad de kan och ska konkurrera med, och sedan måste de slå sina kloka huvuden ihop. Företag med andra företag, och företag med stat och akademiska institutioner.

– Vi borde bilda fler Centres of Excellence kring de frågor som vi har en komparativ fördel i inom forskning och utveckling, såsom life sciences, där Sverige har goda förutsättningar. Vi måste våga nischa oss och tillåta arbetsfördelning bland likasinnade, förslagsvis bland länderna i norra Europa. Går det bra för Norge och Tyskland så kommer det också att gå bra för Sverige. 50 procent av vår handel sker med våra omedelbara grannar och två tredjedelar sker med Europa.

Ökad komplexitet kräver nya lösningar

Hans-Christian Hagman är bekymrad över den ökande komplexiteten i Europa och världen, där en rad ekonomiska, politiska och ideologiska intressen innebär att många olika parter måste beaktas. Det finns givetvis en demokratisk legitimitet i att lyssna in alla parter, betonar han, men samtidigt måste vi vara medvetna om att man förlorar spjutspetsen och förmågan till kortsiktiga uppoffringar för långsiktig vinning.

– Att ha universitet över hela Sverige, att de flesta gymnasieskolor har många olika program, att det inte satsas på elitskolor, det är faktorer som gör att världen omkring oss springer ifrån oss på flera områden. Framför allt är det dock en fråga om storlek. Hela Sverige är som halva Mumbai, Shanghai eller Karachi, vår BNP är lika stor som Pennsylvania eller halva Apples marknadsvärde. Vi är helt enkelt väldigt, väldigt små. Därför kommer det att vara mycket mer utmanande för oss att leva i en värld där vårt inflytande är betydligt mindre än vad det en gång var. Vi måste börja tänka om och vara krassa realister. Samtidigt kan det finnas en fördel med att vara liten, men det förutsätter att man är anpassningsbar, modern, flexibel och har lätt att samarbeta med grannarna.

Sverige vill vara med och synas och höras överallt, säger han, och när Sverige var på väg upp i relativa termer fanns det utrymme för det. Men i takt med att andra länder också satsar på innovation, är kreativa och välutbildade måste Sverige allt mer anpassa oss till att vi är små, menar Hans-Christian Hagman. Incitamenten för att tänka om är begränsade så länge arbetslösheten är låg, Sverige ligger tvåa i Global Innovation Index, nia i Global Competitive Index och är ett av världens lyckligaste länder.

– Vi ska vara stolta över detta, men vi bör också vara klarsynta. Vi i väst har inte längre monopol på institutioner, investeringar, innovation, spelregler, normer och globala standarder. Sannolikheten är stor att det blir tuffare framöver, särskilt om vi känner oss rätt nöjda och mätta. Det är i goda tider, när varumärket är som starkast, man ska mobilisera för morgondagen.

– Det är i denna situation när det finns finansiellt utrymme som vi bör göra investeringar för framtiden. Samtidigt är det så klart svårt som politiker och intresseorganisationer att göra uppoffringar för satsningar som ger resultat först om tio år eller längre. Precis som Sveriges satsningar på klimat, miljö, demokrati och jämställdhet handlar det om långsiktiga investeringar. Samma behov finns för teknologisk spjutspetskompetens, forskning och innovationsmiljöer, understryker han.

Ökat kinesiskt inflytande på den globala marknaden

– En nyligen utgiven norskfinansierad rapport om grön omställning, A New World: The Geopolitics of the Energy Transformation, konstaterar att Kina kommer att vara den stora vinnaren vad gäller energiomställning, bland annat eftersom de har gjort så stora investeringar i solcells- och batteriindustrin. Faktum är att Kina har fler investeringar i förnyelsebar teknik än EU och USA tillsammans. Utan Kina klarar vi inte klimatutmaningen, konstaterar Hans-Christian Hagman.

Han utvecklar:

– Det här är bara ett exempel på där Kina ligger i framkant och hur de sätter spelreglerna för mycket av världens handel. Andra exempel är artificiell intelligens, syntetisk biologi, e-commerce, kommunikationsteknologi och kvantteknik, där Kina inom flera områden ligger i framkant. Jag tror helt enkelt att vi kommer behöva Kina mer för att hantera globala utmaningar inom både automatiserings-, hälso- och miljöområdena. Det innebär inte att vi kan acceptera deras värderingar, och det är ett stort problem att Kina är ett auktoritärt kontrollsamhälle med många interna sårbarheter och utmaningar. Enligt Säkerhetspolisen och Försvarsmakten bedriver Kina aktiv underrättelseinhämtning i Sverige.

Frågan som uppstår är dock hur hög standard Sverige bör ha för vårt samvete med Kina, säger Hans-Christian Hagman. Med tanke på att bara 4,5 procent av världens befolkning lever i fulla demokratier måste det finnas en diskussion om var Sverige drar gränsen för samarbete. Å ena sidan är Kina en viktig marknad. Kinesiska Geely äger Volvo Personvagnar, en av Sveriges största arbetsgivare. Å andra sidan konkurrerar Sverige med Kina inom bland annat telekombranschen. Industrispionage, oberoende varifrån det kommer, är ett hot, likaså påverkansoperationer. Det är också viktigt att Sverige inom EU, och helst tillsammans med andra stora länder såsom Japan, driver och sätter standarder för CSR, miljö- och säkerhetsstandarder, transparens och gemensamma spelregler. Det är indirekt ett sätt att skapa goda och förutsägbara villkor för industrin, samtidigt som det är bra för världen med tydlighet kring friheter och universella rättigheter.

Pragmatism, kvalitet och en ständig utblick i världen är enligt Hans-Christian Hagman vad som krävs för att Sverige och den svenska arbetsmarknaden ska klara sig i en allt mer komplex värld.

– Förutsättningarna är goda, men kraftsamling avseende forskning och utveckling, arbetsfördelning bland likasinnade och ökat samarbete inom Norden, och en nära dialog mellan näringslivet, akademin och staten, skulle öka förutsättningarna för att vi ligger lika gynnsamt till om tio-tjugo år, säger han.

Text Karin Carlesten

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

”Överlever företagen har fler ett jobb att gå till”

ARBETSMARKNAD Svensk arbetsmarknad är i gungning. Arbetslösheten ökar rekordartat, visar Arbetsförmedlingens senaste prognos. ”Det är viktigt att företagen överlever krisen, så att så många som möjligt har ett jobb att gå till”, säger chefekonom Bettina Kashefi.
NYHET Publicerad:

LO: ”Coronahöjning” för vissa grupper fungerar inte

LÖNEBILDNING Att höja lönen kraftigt för vissa grupper på grund av corona fungerar inte. Lönebildningen måste vara långsiktigt hållbar. Det menar LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson. ”Sedan kanske det kommer en ny kris och då vill en annan grupp ha mer betalt”, säger han.
NYHET Publicerad:

Tappa inte greppet om lönebildningen

KRÖNIKA Vi är i den största kris som de flesta av oss upplevt och det är oklart hur länge den kommer att pågå. För att inte riskera att fler jobb går förlorade är det viktigt att hålla huvudet kallt i lönebildningen. Det skriver Edel Karlsson Håål, lönebildningsexpert.
NYHET Publicerad:

Unionen vill se permanent system för korttidsarbete

STÖDSYSTEM Exportföretagen är ryggraden i svensk ekonomi som ger pengar till välfärden och utrymme för reallöneökningar. Därför är det viktigt att corona inte leder till protektionism och stängda gränser, säger Martin Wästfelt förhandlingschef på Unionen.
NYHET Publicerad:

Sveriges Ingenjörer: Viktigt att komma snabbt ur startblocken

KOMPETENS Att rädda kompetensen är en av de viktigaste frågorna just nu, hävdar Camilla Frankelius på Sveriges Ingenjörer. Mängder av verksamhetskritiska projekt har frysts och Sverige måste vara redo när hjulen börjar rulla igen för att inte hamna i bakvattnet.
NYHET Publicerad:

EU:s klåfingrighet hotar svensk lönebildning

EU Arbetsmarknadsfrågorna klättrar allt högre upp på EU:s agenda, trots att det är ett område där förutsättningarna är så olika. ”Det är väldigt tokigt att trycka på alla länder samma regler”, säger Gabriella Sebardt, som arbetar med EU-arbetsrättsliga frågor i Bryssel.
NYHET Publicerad:

Så blir företagen fortsatt attraktiva

INTERNATIONELLA AFFÄRER Handel, investeringar och innovation genomgår dramatiska förändringar världen över. Svenska företag bör ta tag i taktpinnen för att inte tappa konkurrenskraft. ”Det går så fort och staten vet inte vad den ska göra. På nationell nivå är det offentliga dåligt koordinerat”, säger konsulten Mikael Román.
NYHET Publicerad:

Så är arbetsplatsen som passar alla

ARBETSMILJÖ Nyanländ eller funktionsnedsättning spelar ingen roll. Här är projektet som skapar arbetsplatser med bra villkor för alla, samtidigt som företagen är framgångsrika.
NYHET Publicerad:

Är vi redo för framtidens arbetsmarknad?

FREDAGSKRÖNIKA Trots att vi vet hur trenderna ser ut återstår frågan, hur ska vi egentligen rusta oss för framtiden? I dagens fredagskrönika skriver Christina Riksén om hur vi förbereder oss för framtidens arbetsmarknad.
NYHET Publicerad:

UD: Ha koll på Kina för att förstå framtidens arbetsmarknad

ARBETSMARKNAD Blicka utanför landets gränser för att förstå hur framtidens arbetsmarknad utvecklas. Kina är ett av de länder som vi bör hålla extra koll på, hävdar Hans-Christian Hagman, analyschef på Utrikesdepartementet.
NYHET Publicerad:

Grundskolan orsak till yrkesgymnasiets misslyckande

UTBILDNING Trots goda möjligheter till anställning är behovet av kompetens skriande i de flesta branscher. Nyckeln finns i en effektivisering av yrkesgymnasiet, men först måste man ta tag i grundskolan, enligt professor Inger Enkvist.
NYHET Publicerad:

Så förändrar digitaliseringen svensk arbetsmarknad

ARBETSMARKNAD Digitaliseringens intåg på den svenska arbetsmarknaden är sedan länge här. Utvecklingen går snabbt och både företag och politiker måste vara proaktiva för att hänga med. Det gäller även arbetstagare som får ett allt större personligt ansvar, säger Mårten Blix på Institutet för näringslivsforskning.
NYHET Publicerad:

”Sverige kan bara konkurrera med kvalitet”

ARBETSMARKNAD En fortsatt framskjuten global position kräver satsningar på forskning och utbildning samt teknikutveckling. Det hävdar UD:s analyschef dr Hans-Christian Hagman. ”Det handlar om att maximera de nationella resurser vi har”, säger han.
NYHET Publicerad:

AI betyder arbetsnytta för många företag

ARBETSMARKNAD Ny teknik och global konkurrens utmanar arbetsmarknaden i allt snabbare takt. "I framtiden kommer människan att arbeta mer kognitivt för vi har intelligenta verktyg", säger Joakim Wernberg vid Entreprenörskapsforum.
NYHET Publicerad:

Klanstyre och höga trösklar – utmanar svensk arbetsmarknad

ARBETSMARKNAD Den svenska samhällsmodellen bygger på ett stort förtroende för myndigheter och övertygelsen om individens frihet. Så vilka utmaningar möter människor från länder där hederskultur råder, och tilltron till staten är låg, på den svenska arbetsmarknaden?
NYHET Publicerad:

Forskare efterlyser mer samarbete med företag

FORSKNING Gränsen mellan forskning och näringsliv måste suddas ut, särskilt när det gäller tillämpad forskning. Det säger Robin Teigland, professor på Chalmers. ”Varför sitter inte fler forskare ute hos företag? Varför tar inte företag fler studenter och doktorander innanför sina väggar?”
NYHET Publicerad:

Svårt för unga amerikaner att få jobb

GÄSTKRÖNIKA Den amerikanska arbetslösheten är visserligen rekordlåg men fortfarande saknar många unga vuxna jobb. En ny studie pekar på att de nu måste få bättre förutsättningar, skriver Janerik Larsson.
NYHET Publicerad:

Nya krav i AI-världen

KOMPETENS Digitalisering och artificiell intelligens ger inte färre jobb utan nya typer av jobb som ställer högre krav på kognitiv förmåga. Det gör att fler måste bli bättre på att anpassa sig och lära nytt under arbetslivet, menar Joakim Wernberg på Entreprenörsforum.
NYHET Publicerad:

”Teknisk kompetens måste in i alla utbildningar”

KOMPETENS Vilka kunskaper och förmågor behövs i framtiden? Hur utbildar man till jobb som inte ens finns än? Måste alla ha teknisk kompetens? Det diskuterades under ett seminarium i Almedalen.
NYHET Publicerad:

"I framtiden blir ingen serverad utbildningar"

UTBILDNING Den snabba digitala utvecklingen ökar kravet på ett lärande genom hela yrkeslivet. Men att åka iväg på flerdagarskurser fungerar inte. Lärandet måste ske i stunden – och det är de anställda själva som har ansvaret. Det diskuterades på ett seminarium.