Företagen jublar när kilometerskatten skrotas

NYHET Publicerad

KILOMETERSKATTEN Regeringen väljer att skrota kilometerskatten tre dagar innan utredningen skulle ha presenterats. Företagare, branschorganisationer och politiker jublar över beslutet. ”Hoppas nu att utredningen hamnar där den hör hemma: i ett arkiv som ingen har nyckel till”, säger Pelle Sallin, företagare.

Karolina Boholm 16 9

Karolina Boholm, Transportdirektör, Skogsindustrierna.

Göran Bergström, (S), förste vice ordförande i Strömsunds kommunstyrelse i Jämtland.

Göran Bergström, (S), förste vice ordförande i Strömsunds kommunstyrelse i Jämtland.

Jonas Viklund, Wibax

Jonas Viklund, koncernvd Wibax

Företagaren Pelle Sallin, som driver äggpackeri Pelle & Lisa och två andra företag.

Pelle Sallin, Pelle & Lisa.

Henrik Wahlberg, ordförande för Norrmejerier

Henrik Wahlberg, ordförande för Norrmejerier

Foto: Patrick Trägårdh

Utredningen om kilometerskatten upprörde redan från början, och i de norra delarna av landet kallades den ”straffskatt på avstånd”. Bland de kritiska rösterna hördes Karolina Boholm, transportdirektör på Skogsindustrierna.

– Förslaget är en straffskatt på avstånd och ett dråpslag mot industrin och svenska företag. Våra värsta farhågor har besannats, sa hon till Svenskt Näringsliv i somras.

Även lokalpolitiker har varit starkt kritiska till utredningen, bland andra Göran Bergström, (S), förste vice ordförande i Strömsunds kommunstyrelse i Jämtland. Han berättade för Tidningen Entreprenör att han inte kunde stå för sitt partis förslag, och ansåg det som sin plikt att protestera. Han menade också att man som politiker måste se till det större sammanhanget och till medborgarnas bästa, och inte till något enskilt partis ideologi.

– Låter jag detta passera utan att reagera så begår jag tjänstefel. Vad mina partikollegor i regeringen gör har jag ingen aning om, men jag förstår att Miljöpartiet har varit tongivande Det är lätt att förstå vad en kilometerskatt kommer att göra med Norrland. Tanken att flytta över trafik till båt och tåg är briljant. Men för oss i Strömsund innebär det att vi först måste titta på hur vi ska få hit en bra järnväg och sedan hur vi ska skaffa oss ett hav. Det låter komiskt, men vi skrattar inte, sa han då.

Inte heller Pelle Sallin skrattade. För hans äggpackeri, Pelle & Lisa, hade en kilometerskatt inneburit ökade kostnader på 1,6 miljoner kronor per år. Det utrymmet finns inte, och det hade blivit spiken i kistan för familjens livsverk. Pelle Sallin kommenterade (länk) förslaget i samband med att utredningen blev förlängd i över tre månader, från december 2016 till februari 2017. Då var han inte förvånad över att utredningen hade förlängts.

– Det är klart att utredningen har kört fast. Jag kan ju bara spekulera, men förmodligen har någon sparkat bakut, vilket är förståeligt. Det är glasklart att detta är en ideologisk symbolfråga för Miljöpartiet och att förankringen i andra partier är svag. Nu är det bara att hoppas att politikerna får tillbaka förståndet och lägger utredningen där den hör hemma- i papperskorgen.

Pelle Sallin, och andra företagares böner blev hörda tillslut. Tre dagar innan utredningen skulle presenteras, skrotade regeringen förslaget. Finansminister Magdalena Andersson (S) kommenterade till TT.

– Bedömningen är att med det förslag som kommer så riskerar svenska åkares konkurrenskraft att försämras, och det är inte acceptabelt, sa hon.

Industriföretaget Wibax koncernchefen Jonas Wiklund är lättad över regeringens beslut. De riskerade nämligen ökade avgifter på över 10 miljoner kronor, när det under sommaren ryktades att kilometerskatten skulle innebära en kostnader på 24 kronor per mil för att köra på svenska vägar. Det hade snabbt urholkat företagets konkurrenskraft.  

– Detta var ett väldigt klokt beslut där förnuftet segrade. Samtidigt är det förstås en stor lättnad då en kilometerskatt hade påverkat hela Sveriges konkurrenskraft, säger han.

Även Pelle Sallin tog emot helgens besked med jubel.

– Jag har läst och lyssnat och glatt mig. Det är befriande att regeringen tagit till sig av den massiva och välunderbyggda kritiken. Hoppas nu att utredningen hamnar där den hör hemma: i ett arkiv som ingen har nyckel till.

Ulric Långberg, branschchef hos Sveriges Åkeriföretag hör till dem som drar en lättnadens suck.

─ Vi är positivt överraskade av att regeringen nu drar i nödbromsen. Vi har vid flera tillfällen, både direkt till regeringen och i media liksom i skrivelser framfört att en kilometerskatt inte kommer att medföra någon godsöverflyttning eller miljönytta så som man hoppats på, utan bara en fördyring, säger han.

Mejerijätten Norrmejerier är tacksamma för beskedet. En kilometerskatt hade kostat omkring 100 000 kronor per år för en genomsnittlig mjölkgård, pengar som inte finns, sa Henrik Wahlberg, ordförande för Norrmejerier till Svenskt Näringsliv i höstas.

– Vi tycker det är jättebra att regeringen backar. Skatten hade speciellt drabbat norra Sverige, eftersom vi är ett väldigt glest område med och att det för närvarande inte finns andra alternativ än lastbil i glesbygden.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

"Stoppa nya arvsskatten"

DEBATT Slopandet av arvs-, gåvo- och förmögenhetsskatterna gav Sverige en tryggare status som stabil hemvist för företagande och ägande. Men nu föreslår Skatteverket och Finansdepartementet en ”exitskatt”, vilket skulle innebära en ny arvsskatt i samband med utlandsflytt. Diskussionen är djupt olycklig och förslaget rimmar illa med EU:s fria rörlighet. Vi behöver en växande ekonomi som skapar nya jobb för fler och resurser för välfärden, skriver Carola Lemne och Johan Fall.
NYHET Publicerad:

Kostsamma symbolprojekt löser inte infrastrukturskuld

KOMMENTAR Sverigeförhandlingen har lämnat förslag till utbyggnad av nya stambanor för höghastighetståg. Nu finns två tydliga alternativ som politiken ska ta ställning till. Järnvägen behöver moderniseras men vi måste börja i rätt ände. Sverige har redan problem med ett underfinansierat och sårbart befintligt infrastruktursystem. Att ta igen den uppbyggda infrastrukturskulden måste prioriteras i första hand, skriver Mårten Bergman.    
NYHET Publicerad:

Transportplan når inte hela vägen fram

KOMMENTAR Den nya nationella transportplanen innehåller utökade satsningar och har fokus på näringslivet. Men det räcker inte hela vägen. Det krävs ett fortsatt långsiktigt och målmedvetet arbete för att komma till rätta med infrastrukturskulden, enligt Mårten Bergman, ansvarig för infrastrukturfrågor.
NYHET Publicerad:

Ny transportplan väcker förhoppningar men mycket återstår

KOMMENTAR Det krävs långsiktighet för att betala av infrastrukturskulden. Regeringens 622 miljarder är bra, men inte tillräckligt, menar Mårten Bergman, ansvarig för infrastrukturfrågor.
NYHET Publicerad:

”Märkligt att lansera en verkningslös flygskatt”

KOMMENTAR En flygskatt får inte någon effekt på klimatet. Den blir däremot en skadlig skatt på mobilitet i ett land med långa avstånd, skriver Maria Sunér Fleming och Mårten Bergman.
NYHET Publicerad:

Flygbransch ser hellre miljövänligt bränsle än flygskatt

SKATT Flygskatten ger inte några tydliga miljöeffekter. Det menar till och med miljöorganisationerna. Ändå tänker regeringen gå vidare med förslaget. Om den ändå införs, varför inte göra som i Norge och använda skatteintäkterna till att öka tillgången på miljövänligt flygbränsle, menar den svenska flygbranschen.
NYHET Publicerad:

Glada miner efter utebliven skattehöjning

SKATTER Beskedet att regeringen backar från skatteförslaget om nya regler för delägare i fåmansbolag får många småföretagare att pusta ut och känna glädje. ”Fantastiskt roligt och skönt", säger företagaren Charlotta Holmquist.
NYHET Publicerad:

Åkeriföretagen: Glömska straffas hårdare än fusk

REGELKRÅNGEL Det är billigare att fuska än att göra fel. Det är innebörden i en dom från Högsta förvaltningsdomstolen och som upprör åkerinäringen. Minsta fel i hanteringen av färdskrivarna bestraffas obönhörligen med höga böter medan fifflarna kommer undan med mindre belopp. "Det är en käftsmäll mot hela åkerinäringen", säger åkeriföretagen.
NYHET Publicerad:

Skadliga skatteförslag skrotas

KOMMENTAR För näringslivet behövs åtgärder som stärker konkurrenskraften istället för de skadliga skattehöjningar som regeringen nu har stoppat i malpåse.
NYHET Publicerad:

Fem myter om flygskatten

INFRASTRUKTUR Flyget bär inte sina kostnader och är den största miljöboven i landet. Dessutom är Sverige det enda land i Europa som inte har flygskatt. Myterna om flyget är många. När debatten om en kommande flygskatt blir allt hetare är det dags att slå hål på dem, menar den svenska flygbranschen.
NYHET Publicerad:

Flygskatt kan slå ut tiotusentals jobb

SKATT Underlaget är otillräckligt, miljöeffekterna minimala och nästa alla remissinstanser är emot. Trots det går regeringen vidare med förslaget om flygskatt. Men om den införs kommer den att kosta minst 30 000 jobb, visar en ny rapport.
NYHET Publicerad:

Kemikalieskatten – ett handelshinder

KOMMENTAR Första juli börjar en ny kemikalieskatt att gälla. Den ska redovisas och betalas inom fem dagar. Näringslivet protesterar. I kölvattnet följer administrativt krångel, konkurrensnackdelar och inga positiva miljöeffekter, skriver skatteexpert Torbjörn Spector.
NYHET Publicerad:

Oklarhet kring nya regler för bolagsskatt

SKATT Regeringens förslag till ny bolagsbeskattning skapar frågetecken. Richard Hellenius, skatteexpert, vill se fler detaljer, som måste analyseras noga, innan det går att uttala sig fullt ut om förslagen.
NYHET Publicerad:

"Schabbla inte bort guldläget, regeringen"

DEBATT Regeringens företagarfientliga skattepolitik schabblar bort ett guldläge istället för att utnyttja det. Skattehöjningar på 80 miljarder kronor har lagts fram under mandatperioden, bland andra flygskatten och entreprenörsskatten. Det slår hårt mot konkurrenskraften och företagandet. Ansvaret vilar tungt på det politiska systemet, skriver Johan Fall, skattechef.
NYHET Publicerad:

Jobbmål kräver radikala reformer

ENKLA JOBB Regeringens mål är att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet 2020. Det förutsätter 340 000 nya jobb. För att de ska skapas krävs genomgripande åtgärder, anser vd Carola Lemne.
NYHET Publicerad:

Flygskatt får regeringen agera sturskt

INFRASTRUKTUR Majoriteten i riksdagen är emot. Åtta av tio remissinstanser har sagt nej. Trots det går regeringen vidare med förslaget att införa en flygskatt. "Det är häpnadsväckande och fräckt", säger en företrädare för flygbranschen.
NYHET Publicerad:

Kemikalieskatt slår hårt mot elektronikföretag

SKATTER Extremt obegåvat och ogenomtänkt! Så lyder Åke Larssons, vd för Special-Elektronik, dom över kemikalieskatten som införs den 1 juli. ”För oss väntar en stor administrativ börda som vi ännu inte har full kontroll på. Att skatten dessutom inte läggs på e-handeln snedvrider konkurrensen å de grövsta”, säger han.
NYHET Publicerad:

Fortsatt dubbla signaler om viljan att utveckla flyget

KOMMENTAR Det är positivt att regeringen ger besked om Arlandas framtida utveckling. Men det är samtidigt obegripligt att man står fast vid att införa en verkningslös och innovationshämmande flygskatt. Det sänder dubbla signaler och skapar förvirring, skriver Mårten Bergman, ansvarig för infrastrukturfrågor.
NYHET Publicerad:

Nya 3:12-regler hotar entreprenörsviljan

ENTREPRENÖRSKATT Förslagen till nya 3:12-regler slår hårt mot företag i hela landet, men Stockholm får bära den tyngsta bördan. Kritiska företagare menar att förslagen dödar entreprenörsviljan. ”Det måste finnas incitament för att våga ta den risk det innebär att starta ett företag”, säger Charlotta Holmquist, medgrundare Manetos.
NYHET Publicerad:

”Vårbudgeten är skadlig för företagen”

VÅRBUDGETEN Trots att flera förslag redan har kritiserats, väljer regeringen att gå vidare med flygskatten och ändrade regler för entreprenörsskatten i vårbudgeten. Dessutom står dörren till en kilometerskatt fortfarande öppen. ”Regeringen borde fokusera på att stärka företagen, istället för att sänka oss”, säger Maud Spencer, vd Svalson och medlem i SME-kommittén.