Företagen jublar när kilometerskatten skrotas

NYHET Publicerad

KILOMETERSKATTEN Regeringen väljer att skrota kilometerskatten tre dagar innan utredningen skulle ha presenterats. Företagare, branschorganisationer och politiker jublar över beslutet. ”Hoppas nu att utredningen hamnar där den hör hemma: i ett arkiv som ingen har nyckel till”, säger Pelle Sallin, företagare.

Karolina Boholm 16 9

Karolina Boholm, Transportdirektör, Skogsindustrierna.

Göran Bergström, (S), förste vice ordförande i Strömsunds kommunstyrelse i Jämtland.

Göran Bergström, (S), förste vice ordförande i Strömsunds kommunstyrelse i Jämtland.

Jonas Viklund, Wibax

Jonas Viklund, koncernvd Wibax

Företagaren Pelle Sallin, som driver äggpackeri Pelle & Lisa och två andra företag.

Pelle Sallin, Pelle & Lisa.

Henrik Wahlberg, ordförande för Norrmejerier

Henrik Wahlberg, ordförande för Norrmejerier

Foto: Patrick Trägårdh

Utredningen om kilometerskatten upprörde redan från början, och i de norra delarna av landet kallades den ”straffskatt på avstånd”. Bland de kritiska rösterna hördes Karolina Boholm, transportdirektör på Skogsindustrierna.

– Förslaget är en straffskatt på avstånd och ett dråpslag mot industrin och svenska företag. Våra värsta farhågor har besannats, sa hon till Svenskt Näringsliv i somras.

Även lokalpolitiker har varit starkt kritiska till utredningen, bland andra Göran Bergström, (S), förste vice ordförande i Strömsunds kommunstyrelse i Jämtland. Han berättade för Tidningen Entreprenör att han inte kunde stå för sitt partis förslag, och ansåg det som sin plikt att protestera. Han menade också att man som politiker måste se till det större sammanhanget och till medborgarnas bästa, och inte till något enskilt partis ideologi.

– Låter jag detta passera utan att reagera så begår jag tjänstefel. Vad mina partikollegor i regeringen gör har jag ingen aning om, men jag förstår att Miljöpartiet har varit tongivande Det är lätt att förstå vad en kilometerskatt kommer att göra med Norrland. Tanken att flytta över trafik till båt och tåg är briljant. Men för oss i Strömsund innebär det att vi först måste titta på hur vi ska få hit en bra järnväg och sedan hur vi ska skaffa oss ett hav. Det låter komiskt, men vi skrattar inte, sa han då.

Inte heller Pelle Sallin skrattade. För hans äggpackeri, Pelle & Lisa, hade en kilometerskatt inneburit ökade kostnader på 1,6 miljoner kronor per år. Det utrymmet finns inte, och det hade blivit spiken i kistan för familjens livsverk. Pelle Sallin kommenterade (länk) förslaget i samband med att utredningen blev förlängd i över tre månader, från december 2016 till februari 2017. Då var han inte förvånad över att utredningen hade förlängts.

– Det är klart att utredningen har kört fast. Jag kan ju bara spekulera, men förmodligen har någon sparkat bakut, vilket är förståeligt. Det är glasklart att detta är en ideologisk symbolfråga för Miljöpartiet och att förankringen i andra partier är svag. Nu är det bara att hoppas att politikerna får tillbaka förståndet och lägger utredningen där den hör hemma- i papperskorgen.

Pelle Sallin, och andra företagares böner blev hörda tillslut. Tre dagar innan utredningen skulle presenteras, skrotade regeringen förslaget. Finansminister Magdalena Andersson (S) kommenterade till TT.

– Bedömningen är att med det förslag som kommer så riskerar svenska åkares konkurrenskraft att försämras, och det är inte acceptabelt, sa hon.

Industriföretaget Wibax koncernchefen Jonas Wiklund är lättad över regeringens beslut. De riskerade nämligen ökade avgifter på över 10 miljoner kronor, när det under sommaren ryktades att kilometerskatten skulle innebära en kostnader på 24 kronor per mil för att köra på svenska vägar. Det hade snabbt urholkat företagets konkurrenskraft.  

– Detta var ett väldigt klokt beslut där förnuftet segrade. Samtidigt är det förstås en stor lättnad då en kilometerskatt hade påverkat hela Sveriges konkurrenskraft, säger han.

Även Pelle Sallin tog emot helgens besked med jubel.

– Jag har läst och lyssnat och glatt mig. Det är befriande att regeringen tagit till sig av den massiva och välunderbyggda kritiken. Hoppas nu att utredningen hamnar där den hör hemma: i ett arkiv som ingen har nyckel till.

Ulric Långberg, branschchef hos Sveriges Åkeriföretag hör till dem som drar en lättnadens suck.

─ Vi är positivt överraskade av att regeringen nu drar i nödbromsen. Vi har vid flera tillfällen, både direkt till regeringen och i media liksom i skrivelser framfört att en kilometerskatt inte kommer att medföra någon godsöverflyttning eller miljönytta så som man hoppats på, utan bara en fördyring, säger han.

Mejerijätten Norrmejerier är tacksamma för beskedet. En kilometerskatt hade kostat omkring 100 000 kronor per år för en genomsnittlig mjölkgård, pengar som inte finns, sa Henrik Wahlberg, ordförande för Norrmejerier till Svenskt Näringsliv i höstas.

– Vi tycker det är jättebra att regeringen backar. Skatten hade speciellt drabbat norra Sverige, eftersom vi är ett väldigt glest område med och att det för närvarande inte finns andra alternativ än lastbil i glesbygden.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

"Rätt om skatt på arbete, fel om skatt på kapital"

KOMMENTAR Skatteförslagen från Finanspolitiska rådet har allvarliga brister, eftersom det saknas analys av kapitalskatters snedvridande effekter. Även på momsområdet är analysen ofullständig, skriver skattechef Johan Fall.
NYHET Publicerad:

Fler bör visa vad arbetskraften kostar

SKATT Fler väljer att redovisa arbetsgivaravgiften på lönebeskedet – men okunskapen är fortfarande stor. ”Det borde ligga i allas intresse att medvetandegöra vilka avgifter och skatter som man faktiskt betalar”, säger företagaren Bertil Wahlström.
NYHET Publicerad:

Fel att satsa på en enda stor skattereform

SKATTER För att skapa tillväxt och välstånd i vår ekonomi är innehållet viktigare än formen på en skattereform och fokus måste vara på konkurrenskraft. Snarare än en reform behövs flera stycken. Och vi måste börja med att åtgärda det skadligaste först. Det anser Johan Fall, skattechef.
NYHET Publicerad:

Företagare bekräftar: Ökad investeringsvilja med lägre skatt

SKATT En studie från tyska IFO-institutet visar att Sveriges BNP skulle öka med 3,1 procent och sysselsättningen med motsvarande ca 35 000 personer om skatten på kapitalinkomst sänks från 30 till 20 procent.
NYHET Publicerad:

Brett stöd för förslag om sänkt kapitalinkomstskatt

SKATT Varannan svensk anser att sänkt skatt på kapitalinkomster får positiva effekter. Färska beräkningar från tyska IFO-institutet visar att privata investeringar ökar med över sex procent om kapitalskatten sänks, enligt ett förslag från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Uppsats om EU:s skatteflyktsdirektiv prisas

STIPENDIUM Amanda Du Rietz tilldelas Svenskt Näringslivs pris för bästa studentuppsats om skatter.
NYHET Publicerad:

Nöjda miner bland turismföretagare efter momsbesked

SKATT Regeringen och samverkanspartierna drar tillbaka förslaget om höjd moms för naturguider. Norrländska turismföretagare pustar ut.
NYHET Publicerad:

Kemikalieskatten bör avskaffas

KOMMENTAR Skatten på elektronik och vitvaror är inte ändamålsenlig och leder bland annat till dubbelbeskattning av begagnade produkter. Kemikalieskatten är en fiskal skatt i gröna kläder, som aldrig borde ha införts, skriver skattejuristen Robert Lönn.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv utlyser stipendium för bästa examensuppsats om skatter

TÄVLING Svenskt Näringsliv tar nu emot nomineringar till sin uppsatstävling för kandidat-, master- och magisteruppsatser skrivna om skatter.
NYHET Publicerad:

"Rättssäkerheten i skattelagstiftningen måste stärkas"

DEBATT Rättssäkerheten vid beskattning behöver stärkas omgående. Ofullständigt utredda lagförslag, bristfälliga konsekvensutredningar, orimliga remisstider och nonchalans mot Lagrådets kritik avskräcker, skriver skattechef Johan Fall och skatteexpert Lynda Ondrasek Olofsson.
NYHET Publicerad:

Stark kritik mot utvidgad kemikalieskatt

SKATT Kemikalieskatten har fått stark kritik från elektronikbranschen. Men i överenskommelsen mellan C,L, S och MP ska skatten inte avskaffas – tvärtom. Nu drabbas ännu en bransch.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv hyllar Amandas skatteuppsats

STIPENDIUM Amanda Östlund Tjernström. Lägg namnet på minnet. Hon är den första studenten som tilldelas Svenskt Näringslivs stipendium för bästa uppsats om skatter. Priset är på 15 000 kronor och delades ut på torsdagen.
NYHET Publicerad:

Tre av fyra svenskar underskattar hur mycket de betalar i skatt

KOMMENTAR Företagare kan göra skillnad och öka kunskapen om skatter. Idag visar hela 39 procent av företagen hela lönen på lönebeskeden men det behöver bli fler för att vi ska få en skattedebatt som handlar om hela skatten, skriver Johan Fall, skattechef.
NYHET Publicerad:

Norrlandsföretagare i uppror mot momshöjning

SKATT Från 6 till 25 procent. Höjd moms slår hårt mot Norrlandsföretagare som sysslar med naturturism. ”För vår bransch är det inget annat än en ren katastrof", säger Göran Widén, vd för Brändö Konferens & Fritidsby utanför Luleå.
NYHET Publicerad:

På rätt väg för att stoppa smyghöjningarna

SKATTER Svenskt Näringsliv välkomnar ambitionen att ta bort överindexeringen av drivmedelsskatten. Riksdagens budgetbeslut innebär i ett första skede en frysning av skattehöjningarna. Nästa steg bör vara att avskaffa samtliga automatiska överindexeringar som infördes på punktskatteområdet under förra mandatperioden.
NYHET Publicerad:

En budget som stimulerar arbete

SAMHÄLLSEKONOMI Moderaternas och Kristdemokraternas budget rymmer flera företagarvänliga reformer, enligt chefekonom Bettina Kashefi. "Det man gör för att förstärka jobbskatteavdraget är nödvändigt eftersom företagen skriker efter kompetens."
NYHET Publicerad:

Studentuppsats uppmärksammas

NYTT PRIS Amanda Östlund Tjernström är först att vinna Svenskt Näringslivs nyinstiftade uppsatstävling om skatter. Priset är på 15 000 kronor. "Stipendiaten skriver på ett initierat sätt om en av de senaste årens mest uppmärksammade skattefrågor för näringslivet", skriver juryns ordförande professor Claes Norberg i motiveringen.
NYHET Publicerad:

Näringslivstoppar sågar svenska skatter: "På väg åt fel håll"

SKATTER Höga skatter på arbete, ägande och entreprenörskap bromsar Sveriges konkurrenskraft, påpekade tunga näringslivsföreträdare och forskare under ett seminarium i samband med att Näringslivets Skattedelegation firade 100 år. ”Världen förändras och vi kan inte bara nöja oss med att hänga med, vi måste ta täten”, sa Jacob Wallenberg, ordförande Investor.
NYHET Publicerad:

Skattereformer som stärker konkurrenskraften

DEBATT Världens högsta marginalskatt måste bort, företagens vinstbeskattning måste vara konkurrenskraftig och rättssäkerheten i skattesystemet måste förbättras är några förändringar som Staffan Bohman, ordförande i Näringslivets Skattedelegation, förespråkar.
NYHET Publicerad:

Välkommet nej till digitalskatt

EU EU-kommissionen har förslagit en ny skatt på vissa digitala tjänster. Skatten skulle ha många negativa konsekvenser för svensk ekonomi. Det är välkommet att Magdalena Andersson står fast vid sitt nej till förslaget, säger Johan Fall, skattechef.