Företagen jublar när kilometerskatten skrotas

NYHET Publicerad

KILOMETERSKATTEN Regeringen väljer att skrota kilometerskatten tre dagar innan utredningen skulle ha presenterats. Företagare, branschorganisationer och politiker jublar över beslutet. ”Hoppas nu att utredningen hamnar där den hör hemma: i ett arkiv som ingen har nyckel till”, säger Pelle Sallin, företagare.

Karolina Boholm 16 9

Karolina Boholm, Transportdirektör, Skogsindustrierna.

Göran Bergström, (S), förste vice ordförande i Strömsunds kommunstyrelse i Jämtland.

Göran Bergström, (S), förste vice ordförande i Strömsunds kommunstyrelse i Jämtland.

Jonas Viklund, Wibax

Jonas Viklund, koncernvd Wibax

Företagaren Pelle Sallin, som driver äggpackeri Pelle & Lisa och två andra företag.

Pelle Sallin, Pelle & Lisa.

Henrik Wahlberg, ordförande för Norrmejerier

Henrik Wahlberg, ordförande för Norrmejerier

Foto: Patrick Trägårdh

Utredningen om kilometerskatten upprörde redan från början, och i de norra delarna av landet kallades den ”straffskatt på avstånd”. Bland de kritiska rösterna hördes Karolina Boholm, transportdirektör på Skogsindustrierna.

– Förslaget är en straffskatt på avstånd och ett dråpslag mot industrin och svenska företag. Våra värsta farhågor har besannats, sa hon till Svenskt Näringsliv i somras.

Även lokalpolitiker har varit starkt kritiska till utredningen, bland andra Göran Bergström, (S), förste vice ordförande i Strömsunds kommunstyrelse i Jämtland. Han berättade för Tidningen Entreprenör att han inte kunde stå för sitt partis förslag, och ansåg det som sin plikt att protestera. Han menade också att man som politiker måste se till det större sammanhanget och till medborgarnas bästa, och inte till något enskilt partis ideologi.

– Låter jag detta passera utan att reagera så begår jag tjänstefel. Vad mina partikollegor i regeringen gör har jag ingen aning om, men jag förstår att Miljöpartiet har varit tongivande Det är lätt att förstå vad en kilometerskatt kommer att göra med Norrland. Tanken att flytta över trafik till båt och tåg är briljant. Men för oss i Strömsund innebär det att vi först måste titta på hur vi ska få hit en bra järnväg och sedan hur vi ska skaffa oss ett hav. Det låter komiskt, men vi skrattar inte, sa han då.

Inte heller Pelle Sallin skrattade. För hans äggpackeri, Pelle & Lisa, hade en kilometerskatt inneburit ökade kostnader på 1,6 miljoner kronor per år. Det utrymmet finns inte, och det hade blivit spiken i kistan för familjens livsverk. Pelle Sallin kommenterade (länk) förslaget i samband med att utredningen blev förlängd i över tre månader, från december 2016 till februari 2017. Då var han inte förvånad över att utredningen hade förlängts.

– Det är klart att utredningen har kört fast. Jag kan ju bara spekulera, men förmodligen har någon sparkat bakut, vilket är förståeligt. Det är glasklart att detta är en ideologisk symbolfråga för Miljöpartiet och att förankringen i andra partier är svag. Nu är det bara att hoppas att politikerna får tillbaka förståndet och lägger utredningen där den hör hemma- i papperskorgen.

Pelle Sallin, och andra företagares böner blev hörda tillslut. Tre dagar innan utredningen skulle presenteras, skrotade regeringen förslaget. Finansminister Magdalena Andersson (S) kommenterade till TT.

– Bedömningen är att med det förslag som kommer så riskerar svenska åkares konkurrenskraft att försämras, och det är inte acceptabelt, sa hon.

Industriföretaget Wibax koncernchefen Jonas Wiklund är lättad över regeringens beslut. De riskerade nämligen ökade avgifter på över 10 miljoner kronor, när det under sommaren ryktades att kilometerskatten skulle innebära en kostnader på 24 kronor per mil för att köra på svenska vägar. Det hade snabbt urholkat företagets konkurrenskraft.  

– Detta var ett väldigt klokt beslut där förnuftet segrade. Samtidigt är det förstås en stor lättnad då en kilometerskatt hade påverkat hela Sveriges konkurrenskraft, säger han.

Även Pelle Sallin tog emot helgens besked med jubel.

– Jag har läst och lyssnat och glatt mig. Det är befriande att regeringen tagit till sig av den massiva och välunderbyggda kritiken. Hoppas nu att utredningen hamnar där den hör hemma: i ett arkiv som ingen har nyckel till.

Ulric Långberg, branschchef hos Sveriges Åkeriföretag hör till dem som drar en lättnadens suck.

─ Vi är positivt överraskade av att regeringen nu drar i nödbromsen. Vi har vid flera tillfällen, både direkt till regeringen och i media liksom i skrivelser framfört att en kilometerskatt inte kommer att medföra någon godsöverflyttning eller miljönytta så som man hoppats på, utan bara en fördyring, säger han.

Mejerijätten Norrmejerier är tacksamma för beskedet. En kilometerskatt hade kostat omkring 100 000 kronor per år för en genomsnittlig mjölkgård, pengar som inte finns, sa Henrik Wahlberg, ordförande för Norrmejerier till Svenskt Näringsliv i höstas.

– Vi tycker det är jättebra att regeringen backar. Skatten hade speciellt drabbat norra Sverige, eftersom vi är ett väldigt glest område med och att det för närvarande inte finns andra alternativ än lastbil i glesbygden.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Nya 3:12-regler hotar entreprenörsviljan

ENTREPRENÖRSKATT Förslagen till nya 3:12-regler slår hårt mot företag i hela landet, men Stockholm får bära den tyngsta bördan. Kritiska företagare menar att förslagen dödar entreprenörsviljan. ”Det måste finnas incitament för att våga ta den risk det innebär att starta ett företag”, säger Charlotta Holmquist, medgrundare Manetos.
NYHET Publicerad:

”Vårbudgeten är skadlig för företagen”

VÅRBUDGETEN Trots att flera förslag redan har kritiserats, väljer regeringen att gå vidare med flygskatten och ändrade regler för entreprenörsskatten i vårbudgeten. Dessutom står dörren till en kilometerskatt fortfarande öppen. ”Regeringen borde fokusera på att stärka företagen, istället för att sänka oss”, säger Maud Spencer, vd Svalson och medlem i SME-kommittén.
NYHET Publicerad:

”Det finns ingen gräddfil i vården”

SKATT Regeringen planerar att förmånsbeskatta privata vårdförsäkringar. Det slår i första hand mot småföretagare och människor med lägre inkomster. Det vittnar både sjukvårdsföretagare och försäkringsbolag om. ”Det finns ingen gräddfil i vården, bara ett desperat behov av specialistvård”, säger en läkare.
NYHET Publicerad:

Flygskatt ett slag i luften

KOMMENTAR En nationell flygskatt har ingen positiv effekt på miljön. Dessutom verkar regeringen inte ta kritiken mot förslaget på allvar. Det vore ärligare att säga att skatten ska användas för att fylla på statskassan. Det skriver miljöexpert Maria Sunér Fleming och skattechef Johan Fall.  
NYHET Publicerad:

Massiv kritik mot förslaget om flygskatt

SKATTEKRITIK En skatt på avstånd som bromsar utvecklingen i Sverige. Dessutom en skatt som helt missar målet att vara en klimatnytta. Det är några av argumenten i skörden av remissvar där majoriteten är skarpt kritiska. ”Lyssna på kritiken och skrota skatten”, säger flygbranschen.
NYHET Publicerad:

Kilometerskatten långt ifrån avgjord

SKATTER I helgen gav regeringen besked om att man inte går vidare med utredningens förslag om kilometerskatt. Trots det blev Transportföretagens onsdagsseminarium fullsatt. Skatten är långt ifrån skrotad, blev slutsatsen.
NYHET Publicerad:

Företagen jublar när kilometerskatten skrotas

KILOMETERSKATTEN Regeringen väljer att skrota kilometerskatten tre dagar innan utredningen skulle ha presenterats. Företagare, branschorganisationer och politiker jublar över beslutet. ”Hoppas nu att utredningen hamnar där den hör hemma: i ett arkiv som ingen har nyckel till”, säger Pelle Sallin, företagare.
NYHET Publicerad:

Arla sänker utsläppen med 60 procent på vägarna

TV Arla ligger i täten i arbetet med att minska klimatpåverkan för transporter. Under drygt tio år har företaget minskat CO2-utsläppen med 60 procent och har målsättningen att minska med ytterligare 25 procent till år 2020.
NYHET Publicerad:

Sparbankerna hotas av en finansskatt

FINANSSKATT Sparbankerna varnar för att finansskatten kommer att slå hårt mot landsbygden. Både service och skatteunderlag är hotade när lokala kontor i landsbygdskommunerna kan tvingas stänga.  
NYHET Publicerad:

Regeringen backar efter företagarkritik

FINANSSKATTEN Regeringen ser över förslaget om en ny finansskatt efter kritik från flera remissinstanser. Svenskt Näringsliv anser att det är bra att regeringen hörsammar den massiva kritik som förslaget har fått. "Men det vore bättre med ett klart besked att förslaget dras tillbaka", säger skattechef Johan Fall.
NYHET Publicerad:

Flygskatten hinder för mer miljövänligt flyg

FLYGSKATT Flygskatten ska minska flygets miljöpåverkan, det är tanken. Men i en hårt konkurrensutsatt bransch riskerar den att få motsatt effekt. Flygbolagen har helt enkelt inte råd att själva driva på den teknikutveckling som i många fall har gett bättre resultat än regeringen egna miljömål.
NYHET Publicerad:

Försämra inte entreprenörsskatten

KOMMENTAR I Svenskt Näringslivs remissvar om de förslag till skärpt entreprenörsbeskattning riktas kritik mot en ökad skattebelastning om närmare 5 miljarder kronor. Mest allvarligt är de negativa signaler till företagande som förslaget innebär och att detta i förlängningen riskerar hålla tillbaka utvecklingen för investeringarna och jobben, skriver Johan Fall chef för Svenskt Näringslivs skatteavdelning.
NYHET Publicerad:

Nu slår nya pensionsskatten till

SKATTER Försäkringsbranschen och dess kunder skulle drabbas hårt om regeringens nya finansskatt blir verklighet. Om förslaget går igenom blir försäkringsavgifterna högre och pensionerna lägre. Det är snarare en pensionsskatt, menar flera aktörer i försäkringsbranschen.
NYHET Publicerad:

Höjd farledsavgift stoppar miljövänliga sjötransporter

TV Minskat antal sjötransporter och sämre konkurrenskraft för svenska hamnar. Den höjda farledsavgiften ger negativa effekter för både miljön och näringslivet i norra Sverige. "Vi omvärderar hela vår investering i en ny produktionsanläggning", meddelar ett byggföretag i Piteå.
NYHET Publicerad:

Kilometerskatt slår hårt mot Polarbröd

KILOMETERSKATT Regeringens motivering till varför en kilometerskatt behövs håller inte. Den kommer snarare stjälpa än hjälpa det utvecklingsarbete kring fossilfritt bränsle som redan pågår. Det säger Polarbröds logistikchef Johan Granberg. ”Baserat på regeringens motivering så missar de målet fullständigt”.
NYHET Publicerad:

Ny blogg sprider ljus över skattefrågorna

NY BLOGG Engagemang bland företagare, många politiska förslag och en händelserik omvärld gör att skatterna väntas diskuteras flitigt under 2017. Därför startas bloggen "Fokus på skatterna". "Vi ser att skattefrågorna hamnar högt på agendan framöver och bloggen ska fungera som en kanal för att nå ut med information, analyser och kommentarer," säger Johan Fall, chef för Svenskt Näringslivs skatteavdelning.
NYHET Publicerad:

Finansskatt slår hårt mot Stockholm

SKATT Nya siffror från Stockholms Handelskammare visar att den föreslagna finansskatten riskerar leda till att närmare 10 000 finansjobb går förlorade. "Dessutom är tajmingen sällsynt dålig eftersom vi faktiskt har möjlighet att locka till oss finansinstitut från London i och med brexit", säger Andreas Hatzigeorgiou, chefekonom på Stockholms Handelskammare.
NYHET Publicerad:

Finansskatten hotar tusentals jobb

SKATT En ny finansskatt skulle hota tusentals jobb och svenska företags konkurrenskraft. Johan Hansing är chefekonom på Svenska Bankföreningen, och han hoppas att regeringen lystrar till kritiken. "Oavsett vad man tycker om behovet och lämpligheten att beskatta finanssektorn så är min slutsats att utredningens förslag är ett särskilt dåligt sätt att göra det på".
NYHET Publicerad:

Det behövs många skattereformer

KOMMENTAR Skattediskussionen behöver bli mer konkret. Genom att åtgärda skadliga skatter kan tillväxten främjas och skattebaserna växa i en god spiral. Skatterna behöver användas som konkurrensmedel, skriver skattechef Johan Fall.
NYHET Publicerad:

Finansskatt skulle drabba fler än 300 000 företag

KOMMENTAR Hundratusentals företag påverkas negativt av den föreslagna skatten på finansiella tjänster. Konsekvensen är utflyttning av företag och färre jobb, skriver skattechef Johan Fall.