Företagen jublar när kilometerskatten skrotas

NYHET Publicerad

KILOMETERSKATTEN Regeringen väljer att skrota kilometerskatten tre dagar innan utredningen skulle ha presenterats. Företagare, branschorganisationer och politiker jublar över beslutet. ”Hoppas nu att utredningen hamnar där den hör hemma: i ett arkiv som ingen har nyckel till”, säger Pelle Sallin, företagare.

Karolina Boholm 16 9

Karolina Boholm, Transportdirektör, Skogsindustrierna.

Göran Bergström, (S), förste vice ordförande i Strömsunds kommunstyrelse i Jämtland.

Göran Bergström, (S), förste vice ordförande i Strömsunds kommunstyrelse i Jämtland.

Jonas Viklund, Wibax

Jonas Viklund, koncernvd Wibax

Företagaren Pelle Sallin, som driver äggpackeri Pelle & Lisa och två andra företag.

Pelle Sallin, Pelle & Lisa.

Henrik Wahlberg, ordförande för Norrmejerier

Henrik Wahlberg, ordförande för Norrmejerier

Foto: Patrick Trägårdh

Utredningen om kilometerskatten upprörde redan från början, och i de norra delarna av landet kallades den ”straffskatt på avstånd”. Bland de kritiska rösterna hördes Karolina Boholm, transportdirektör på Skogsindustrierna.

– Förslaget är en straffskatt på avstånd och ett dråpslag mot industrin och svenska företag. Våra värsta farhågor har besannats, sa hon till Svenskt Näringsliv i somras.

Även lokalpolitiker har varit starkt kritiska till utredningen, bland andra Göran Bergström, (S), förste vice ordförande i Strömsunds kommunstyrelse i Jämtland. Han berättade för Tidningen Entreprenör att han inte kunde stå för sitt partis förslag, och ansåg det som sin plikt att protestera. Han menade också att man som politiker måste se till det större sammanhanget och till medborgarnas bästa, och inte till något enskilt partis ideologi.

– Låter jag detta passera utan att reagera så begår jag tjänstefel. Vad mina partikollegor i regeringen gör har jag ingen aning om, men jag förstår att Miljöpartiet har varit tongivande Det är lätt att förstå vad en kilometerskatt kommer att göra med Norrland. Tanken att flytta över trafik till båt och tåg är briljant. Men för oss i Strömsund innebär det att vi först måste titta på hur vi ska få hit en bra järnväg och sedan hur vi ska skaffa oss ett hav. Det låter komiskt, men vi skrattar inte, sa han då.

Inte heller Pelle Sallin skrattade. För hans äggpackeri, Pelle & Lisa, hade en kilometerskatt inneburit ökade kostnader på 1,6 miljoner kronor per år. Det utrymmet finns inte, och det hade blivit spiken i kistan för familjens livsverk. Pelle Sallin kommenterade (länk) förslaget i samband med att utredningen blev förlängd i över tre månader, från december 2016 till februari 2017. Då var han inte förvånad över att utredningen hade förlängts.

– Det är klart att utredningen har kört fast. Jag kan ju bara spekulera, men förmodligen har någon sparkat bakut, vilket är förståeligt. Det är glasklart att detta är en ideologisk symbolfråga för Miljöpartiet och att förankringen i andra partier är svag. Nu är det bara att hoppas att politikerna får tillbaka förståndet och lägger utredningen där den hör hemma- i papperskorgen.

Pelle Sallin, och andra företagares böner blev hörda tillslut. Tre dagar innan utredningen skulle presenteras, skrotade regeringen förslaget. Finansminister Magdalena Andersson (S) kommenterade till TT.

– Bedömningen är att med det förslag som kommer så riskerar svenska åkares konkurrenskraft att försämras, och det är inte acceptabelt, sa hon.

Industriföretaget Wibax koncernchefen Jonas Wiklund är lättad över regeringens beslut. De riskerade nämligen ökade avgifter på över 10 miljoner kronor, när det under sommaren ryktades att kilometerskatten skulle innebära en kostnader på 24 kronor per mil för att köra på svenska vägar. Det hade snabbt urholkat företagets konkurrenskraft.  

– Detta var ett väldigt klokt beslut där förnuftet segrade. Samtidigt är det förstås en stor lättnad då en kilometerskatt hade påverkat hela Sveriges konkurrenskraft, säger han.

Även Pelle Sallin tog emot helgens besked med jubel.

– Jag har läst och lyssnat och glatt mig. Det är befriande att regeringen tagit till sig av den massiva och välunderbyggda kritiken. Hoppas nu att utredningen hamnar där den hör hemma: i ett arkiv som ingen har nyckel till.

Ulric Långberg, branschchef hos Sveriges Åkeriföretag hör till dem som drar en lättnadens suck.

─ Vi är positivt överraskade av att regeringen nu drar i nödbromsen. Vi har vid flera tillfällen, både direkt till regeringen och i media liksom i skrivelser framfört att en kilometerskatt inte kommer att medföra någon godsöverflyttning eller miljönytta så som man hoppats på, utan bara en fördyring, säger han.

Mejerijätten Norrmejerier är tacksamma för beskedet. En kilometerskatt hade kostat omkring 100 000 kronor per år för en genomsnittlig mjölkgård, pengar som inte finns, sa Henrik Wahlberg, ordförande för Norrmejerier till Svenskt Näringsliv i höstas.

– Vi tycker det är jättebra att regeringen backar. Skatten hade speciellt drabbat norra Sverige, eftersom vi är ett väldigt glest område med och att det för närvarande inte finns andra alternativ än lastbil i glesbygden.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Att vända på alla stenar bara en lek med ord

INFRASTRUKTUR Regeringens nyligen lanserade nationella transportplan innehåller inget försöksprogram med OPS-projekt, offentlig-privat samverkan, inom infrastrukturområdet. En ypperlig chans går förlorad att på ett kontrollerat sätt starta, driva och utvärdera OPS-projekt i ett eftersatt infrastruktursystem med stort behov av innovativa idéer, skriver infrastrukturexpert Mårten Bergman.
NYHET Publicerad:

Trots ambitionshöjning består infrastrukturskulden

INFRASTRUKTUR Regeringen har fastställt den nationella transportplanen. Trots många positiva delar räcker den inte till. Grundproblemet kvarstår. Sverige kommer även efter denna tolvårsperiod att ha en betydande infrastrukturskuld, skriver Mårten Bergman.     
NYHET Publicerad:

Regeringsbeslut dråpslag mot målet om en fossilfri kollektivtrafik

INFRASTRUKTUR Ett nytt regeringsbeslut riskerar att drastiskt höja kostnaden för den svenska kollektivtrafiken och slå ut satsningen på en fossilfri fordonsflotta.
NYHET Publicerad:

Brist på järnvägar bromskloss för skogsjätte

INFRASTRUKTUR SCA fördubblar sin kapacitet av pappermassa. Men brist på järnvägar är en bromskloss. Det är ett bekymmer att det ligger allt för stort fokus på transportpolitiken söderut, vilket inte ger utrymme för några investeringar i norr, anser bolagets informationschef Björn Lyngfelt.
NYHET Publicerad:

Advokater sågar förvaltningsdomstolarna

SKATT Advokater har ett mycket lågt förtroende för förvaltningsdomstolarnas hantering av skattemål, visar en färsk Demoskopundersökning beställd av Rättvis skatteprocess. Resultatet är tyvärr inte oväntat för den som följer utvecklingen på skatteområdet, konstaterar skatteexpert Lynda Ondrasek Olofsson, Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Vårdföretagarna: Ny moms slår mot kompetensförsörjning i vården

SKATT Ett besked om att inhyrd vårdpersonal ska beläggas med 25 procent moms får stark kritik från landets privata vårdgivare. ”Det är ett hot mot hela vårdsektorns kompetensförsörjning”, säger Inga-Kari Fryklund, förbundsdirektör på Vårdföretagarna.
NYHET Publicerad:

Sänkta skatter gör Sverige attraktivt

DEBATT Sverige måste ha konkurrenskraftiga villkor för företagande. Därför behövs lägre ägarbeskattning, sänkta marginalskatter och ett konkurrenskraftigt system för bolagsskatt. Det skriver Staffan Bohman, ordförande i Näringslivets Skattedelegation, och Johan Fall, chef för Svenskt Näringslivs skatteavdelning.
NYHET Publicerad:

”En ovärdig debatt om flyget”

FLYGSKATT Opinionen är kraftigt mot flygresandet. Den 1 april införs dessutom flygskatten i Sverige trots ett stort motstånd från flygbranschen. "Den kommer inte att minska flygandet och utsläppen. Då är branschens egna initiativ bättre men de får inte genomslag. I dagsläget pågår en ovärdig debatt om flyget", menar vd:n för Svenska Flygbranschen.
NYHET Publicerad:

Miljardnota med återinförd revisionsplikt

SKATT Motståndet mot förslaget att återinföra revisionsplikten för mindre företag är massivt. Svenskt Näringsliv, HUI och Småföretagarna är mycket kritiska. ”Vi vill istället att fler företag undantas från revisionsplikten”, säger redovisningsexperten Claes Norberg vid Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

"Skattereform kräver konkurrenskraftiga skatter"

SKATTER Ett oförändrat skattetryck, är ingen bra utgångspunkt för en omfattande skattereform, enligt vd Carola Lemne. Hon vill se skatter som stimulerar till arbete, sparande och investeringar.
NYHET Publicerad:

Vägskatt på avstånd i ny skepnad

KOMMENTAR En regeringspromemoria om beskattning av tung lastbilstrafik greppar över en stor fråga men bidrar inte med några fullständiga förslag. Det handlar om att ge kilometer- eller vägslitageskatt en ny skepnad, skriver Mårten Bergman, ansvarig för infrastrukturfrågor.
NYHET Publicerad:

Exitskatten totalsågad av industrijätten

REMISSVAR Remisstiden för den så kallade exitskatten har gått ut, och den svidande kritiken har inte låtit vänta på sig. Av 85 inkomna remissvar, tillstyrker endast två instanser förslaget i sin helhet. Affärstoppen Carl Bennet menar att förslaget riskerar att hämma svensk företagsutveckling.
NYHET Publicerad:

"Skattereglerna ökar inte kostnaderna i vården"

ENTREPRENÖRSSKATTEN Finansminister Magdalena Andersson hävdar att det numera nedlagda förslaget om ändrad entreprenörsskatt, hade kunnat få bukt med vårdens beroende av hyrpersonal. Nu svarar experter på utspelet, och menar att förslaget inte har något med bemanningssituationen att göra.
NYHET Publicerad:

Transportbranschen hyllar nya domen – ”Oerhört glädjande”

DOM Nyligen kom en prejudicerande dom som får transportbranschen att pusta ut – Byberg & Nordin Buss vann mot Transportstyrelsen gällande kör- och vilotider. Men Transportstyrelsen, som förvisso håller med om att domen är prejudicerande, menar att det inte förändrar kommande fall.
NYHET Publicerad:

LIVE: Väl fungerande infrastruktur och transporter

LIVE Livesändning av seminariet "Väl fungerande infrastruktur och transporter" sändes mellan 14:00 och 16:00 30 januari. Se hela seminariet här.
NYHET Publicerad:

Reformer ska rädda svensk infrastruktur

RAPPORT Den svenska infrastrukturen är eftersatt. Sårbarheten inom transportsystemet ökar ytterligare om inte grundläggande reformer genomförs. I rapporten ”Bana ny väg för Sveriges infrastruktur” föreslås framkomliga lösningar.
NYHET Publicerad:

Infrastrukturkris kräver nya lösningar

DEBATT Svensk infrastruktur blottlägger stora brister. Botemedlet är mer pengar till nyinvesteringar, drift och underhåll. Dessutom krävs högre produktivitet, kostnadseffektivitet och fokus på rätt saker, skriver Caroline af Ugglas, vice vd och Mårten Bergman, infrastrukturexpert.
NYHET Publicerad:

Höjd drivmedelsskatt pressar glesbygdsföretag

INFRASTRUKTUR Höjd skatt på drivmedel går stick i stäv med regeringens ambition att hela landet ska leva, anser Transportföretagen.
NYHET Publicerad:

Hundratals arbetstimmar förlorade i bilköer

TV Stockholms trafiksituation hindrar effektiviteten hos företagen på grund av bilköer, och bidrar till längre arbetsdagar. ”Det är dags att färdigställa Förbifart Stockholm nu”, säger Robin Seger, vd Cremab.
NYHET Publicerad:

"Stoppa nya arvsskatten"

DEBATT Slopandet av arvs-, gåvo- och förmögenhetsskatterna gav Sverige en tryggare status som stabil hemvist för företagande och ägande. Men nu föreslår Skatteverket och Finansdepartementet en ”exitskatt”, vilket skulle innebära en ny arvsskatt i samband med utlandsflytt. Diskussionen är djupt olycklig och förslaget rimmar illa med EU:s fria rörlighet. Vi behöver en växande ekonomi som skapar nya jobb för fler och resurser för välfärden, skriver Carola Lemne och Johan Fall.