Miljonsmäll för mjölkbönder i norr

NYHET Publicerad

KILOMETERSKATTEN Mjölkbönderna är redan hårt ansatta av låga mjölkpriser och ökad internationell konkurrens. Nu kommer hotet om kilometerskatten som ännu ett dråpslag mot branschen. ”För en genomsnittlig mjölkgård i norr kommer det att bli en kostnadsökning på 100 000 kronor per år. Det är pengar som inte finns”, säger Henrik Wahlberg, ordförande för Norrmejerier.

Henrik Wahlberg, ordförande för Norrmejerier

Henrik Wahlberg, ordförande för Norrmejerier.

Foto: Patrick Trägårdh

För Norrmejeriers leverantörer, de omkring 400 mjölkbönderna i Norrbotten, Västerbotten och delar av Västernorrland och Jämtland, är hotet om en kilometerskatt allvarligt. Tillsammans utgör Norrmejeriers mjölkbönder 7 procent av den svenska mejeriproduktionen, och mjölken hämtas in på halva Sveriges geografiska yta. Det säger en del om den redan utsatta konkurrensmässiga positionen Norrmejerier har, menar Henrik Wahlberg, ordförande.

– Vi kör och levererar på stora avstånd, det är halva Sverige vi pratar om. Vi har alltid haft avstånden emot oss, och kämpar med att klara oss konkurrensmässigt jämfört med resten av landet och utlandet.

Kostnad: 20 miljoner kronor per år

Kilometerskatten skulle därför bli förödande för Norrmejerier och dess leverantörer. Räknat på bara in- och uttransporter för mjölken till mejeriet, kommer kostnaden att öka med 20 miljoner kronor, och det är lågt räknat.

Utslaget på varje mjölkbonde så kommer den preliminära kostnadsökningen att ligga på 10 öre per kilo mjölk. Enligt Lantbrukarnas Riksförbunds (LRF) uträkningar så tillkommer ytterligare 7 öre för mjölkbönderna, kopplat till övriga transportkostnader. Det innebär en total ökning på 17 öre per kilo mjölk.

För en genomsnittlig gård med mellan 60 och 70 mjölkkor i norra Sverige blir det en kostnadsökning på omkring 100 000 kronor per år, om kilometerskatten går igenom. Det visar Norrmejeriers uträkningar. Det i kombination med låga mjölkpriser blir förödande.

– Det finns absolut inget utrymme i ekonomin hos bönderna för detta, inget alls. I bästa fall ligger bönderna på marginalen som det är nu, men ofta halkar man under den. Precis när vi äntligen har börjat se ljuset i tunneln och mjölkpriserna har börjat krypa uppåt, kommer detta. Det är väldigt kontraproduktivt och nedslående, säger Henrik Wahlberg.

Redan miljökämpar

Henrik Wahlberg menar att det här är helt fel väg att gå, och att det kommer att sänka konkurrenskraften hos de norrländska mjölkbönderna. Norrmejerier arbetar sedan länge hårt för att effektivisera transporter ur en så god miljömässig synpunkt som möjligt. 75 procent av transporterna körs med HVO-diesel, och under 20 år har företaget utvecklat en väl fungerande samdistribution.

– Till våra terminaler får vi leveranser från andra bolag som matkedjor. Vi samåker sedan till affärer, skolor och byar för att effektivisera transporterna så mycket som möjligt. Vi har gjort det i 20 år och har omkring 70 kunder.

Huruvida förslaget kommer att bli skarpt eller inte, vet man inte. Utredningen presenteras i december. Henrik Wahlberg menar att vissa regioner borde bli undantagna, med tanke på sin geografiska position.

– Vi lever i ett avlångt land och vi här i norr har avstånden emot oss. Det är skillnad att vara mjölkbonde i Skåne och i Västerbotten när det gäller avstånden, men vi behövs lika mycket allihop.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

"Rätt om skatt på arbete, fel om skatt på kapital"

KOMMENTAR Skatteförslagen från Finanspolitiska rådet har allvarliga brister, eftersom det saknas analys av kapitalskatters snedvridande effekter. Även på momsområdet är analysen ofullständig, skriver skattechef Johan Fall.
NYHET Publicerad:

Fler bör visa vad arbetskraften kostar

SKATT Fler väljer att redovisa arbetsgivaravgiften på lönebeskedet – men okunskapen är fortfarande stor. ”Det borde ligga i allas intresse att medvetandegöra vilka avgifter och skatter som man faktiskt betalar”, säger företagaren Bertil Wahlström.
NYHET Publicerad:

Fel att satsa på en enda stor skattereform

SKATTER För att skapa tillväxt och välstånd i vår ekonomi är innehållet viktigare än formen på en skattereform och fokus måste vara på konkurrenskraft. Snarare än en reform behövs flera stycken. Och vi måste börja med att åtgärda det skadligaste först. Det anser Johan Fall, skattechef.
NYHET Publicerad:

Företagare bekräftar: Ökad investeringsvilja med lägre skatt

SKATT En studie från tyska IFO-institutet visar att Sveriges BNP skulle öka med 3,1 procent och sysselsättningen med motsvarande ca 35 000 personer om skatten på kapitalinkomst sänks från 30 till 20 procent.
NYHET Publicerad:

Brett stöd för förslag om sänkt kapitalinkomstskatt

SKATT Varannan svensk anser att sänkt skatt på kapitalinkomster får positiva effekter. Färska beräkningar från tyska IFO-institutet visar att privata investeringar ökar med över sex procent om kapitalskatten sänks, enligt ett förslag från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Uppsats om EU:s skatteflyktsdirektiv prisas

STIPENDIUM Amanda Du Rietz tilldelas Svenskt Näringslivs pris för bästa studentuppsats om skatter.
NYHET Publicerad:

Nöjda miner bland turismföretagare efter momsbesked

SKATT Regeringen och samverkanspartierna drar tillbaka förslaget om höjd moms för naturguider. Norrländska turismföretagare pustar ut.
NYHET Publicerad:

Kemikalieskatten bör avskaffas

KOMMENTAR Skatten på elektronik och vitvaror är inte ändamålsenlig och leder bland annat till dubbelbeskattning av begagnade produkter. Kemikalieskatten är en fiskal skatt i gröna kläder, som aldrig borde ha införts, skriver skattejuristen Robert Lönn.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv utlyser stipendium för bästa examensuppsats om skatter

TÄVLING Svenskt Näringsliv tar nu emot nomineringar till sin uppsatstävling för kandidat-, master- och magisteruppsatser skrivna om skatter.
NYHET Publicerad:

"Rättssäkerheten i skattelagstiftningen måste stärkas"

DEBATT Rättssäkerheten vid beskattning behöver stärkas omgående. Ofullständigt utredda lagförslag, bristfälliga konsekvensutredningar, orimliga remisstider och nonchalans mot Lagrådets kritik avskräcker, skriver skattechef Johan Fall och skatteexpert Lynda Ondrasek Olofsson.
NYHET Publicerad:

Stark kritik mot utvidgad kemikalieskatt

SKATT Kemikalieskatten har fått stark kritik från elektronikbranschen. Men i överenskommelsen mellan C,L, S och MP ska skatten inte avskaffas – tvärtom. Nu drabbas ännu en bransch.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv hyllar Amandas skatteuppsats

STIPENDIUM Amanda Östlund Tjernström. Lägg namnet på minnet. Hon är den första studenten som tilldelas Svenskt Näringslivs stipendium för bästa uppsats om skatter. Priset är på 15 000 kronor och delades ut på torsdagen.
NYHET Publicerad:

Tre av fyra svenskar underskattar hur mycket de betalar i skatt

KOMMENTAR Företagare kan göra skillnad och öka kunskapen om skatter. Idag visar hela 39 procent av företagen hela lönen på lönebeskeden men det behöver bli fler för att vi ska få en skattedebatt som handlar om hela skatten, skriver Johan Fall, skattechef.
NYHET Publicerad:

Norrlandsföretagare i uppror mot momshöjning

SKATT Från 6 till 25 procent. Höjd moms slår hårt mot Norrlandsföretagare som sysslar med naturturism. ”För vår bransch är det inget annat än en ren katastrof", säger Göran Widén, vd för Brändö Konferens & Fritidsby utanför Luleå.
NYHET Publicerad:

På rätt väg för att stoppa smyghöjningarna

SKATTER Svenskt Näringsliv välkomnar ambitionen att ta bort överindexeringen av drivmedelsskatten. Riksdagens budgetbeslut innebär i ett första skede en frysning av skattehöjningarna. Nästa steg bör vara att avskaffa samtliga automatiska överindexeringar som infördes på punktskatteområdet under förra mandatperioden.
NYHET Publicerad:

En budget som stimulerar arbete

SAMHÄLLSEKONOMI Moderaternas och Kristdemokraternas budget rymmer flera företagarvänliga reformer, enligt chefekonom Bettina Kashefi. "Det man gör för att förstärka jobbskatteavdraget är nödvändigt eftersom företagen skriker efter kompetens."
NYHET Publicerad:

Studentuppsats uppmärksammas

NYTT PRIS Amanda Östlund Tjernström är först att vinna Svenskt Näringslivs nyinstiftade uppsatstävling om skatter. Priset är på 15 000 kronor. "Stipendiaten skriver på ett initierat sätt om en av de senaste årens mest uppmärksammade skattefrågor för näringslivet", skriver juryns ordförande professor Claes Norberg i motiveringen.
NYHET Publicerad:

Näringslivstoppar sågar svenska skatter: "På väg åt fel håll"

SKATTER Höga skatter på arbete, ägande och entreprenörskap bromsar Sveriges konkurrenskraft, påpekade tunga näringslivsföreträdare och forskare under ett seminarium i samband med att Näringslivets Skattedelegation firade 100 år. ”Världen förändras och vi kan inte bara nöja oss med att hänga med, vi måste ta täten”, sa Jacob Wallenberg, ordförande Investor.
NYHET Publicerad:

Skattereformer som stärker konkurrenskraften

DEBATT Världens högsta marginalskatt måste bort, företagens vinstbeskattning måste vara konkurrenskraftig och rättssäkerheten i skattesystemet måste förbättras är några förändringar som Staffan Bohman, ordförande i Näringslivets Skattedelegation, förespråkar.
NYHET Publicerad:

Välkommet nej till digitalskatt

EU EU-kommissionen har förslagit en ny skatt på vissa digitala tjänster. Skatten skulle ha många negativa konsekvenser för svensk ekonomi. Det är välkommet att Magdalena Andersson står fast vid sitt nej till förslaget, säger Johan Fall, skattechef.