Gymnasieskolan - elevers val och etablering

RAPPORT Publicerad
Gymnasierapport

Gymnasieskolan ska rusta eleverna för framtiden. Ge dem den kunskap och kompetens de behöver för att skaffa sig sitt första jobb eller komma in på den högre utbildning de önskar. Men också lägga grunden för ett långt och framgångsrikt yrkesliv. Eleverna i gymnasieskolan, både på yrkesprogrammen och på de högskoleförberedande programmen, behöver nå längre än vad de gör idag. De positiva förväntningarna på eleverna behöver höjas och planering och organisation behöver förbättras. Det behövs ett fortsatt arbete med att säkerställa att det finns bra, jämförbar data över hur det går för eleverna efter examen.

För företagens konkurrenskraft är det en förutsättning att kompetensförsörjningen fungerar. Idag är det för många företag som har svårt att hitta medarbetare med rätt kompetens. Det gäller i hög grad de som söker yngre medarbetare och visar sig också i den höga svenska ungdomsarbetslösheten. Kvaliteten och relevansen i gymnasieskolan behöver öka. Det är ett stort arbete och det kräver ett nära samarbete med arbetsgivare och branscher.

I den här rapporten redovisar vi statistik och data från SCB, Skolverket och Ungdomsbarometern.

Eleverna på de olika nationella programmen är olika, och programmen syftar till att utbilda till olika yrken och högre utbildningar. Därför är det viktigt att programmen tillåts vara olika. SCB är i vissa delar trubbig. Det innebär att också unga vuxna som i statistiken inte räknas som etablerade på arbetsmarknaden kan ha haft en bra övergång mellan skola och arbetsliv.

Författare