Jan Olof Jacke.

Oron för coronviruset ökar – understryker behov av handling

NYHET Publicerad

DEBATT Den negativa påverkan av coronaviruset ökar i näringslivet. Det visar en undersökning som Svenskt Näringsliv har gjort bland medlemsföretagen. "Vi är redo att presentera fler konstruktiva förslag för att lindra krisens skadeverkningar", skriver vd Jan-Olof Jacke i en debattartikel i DI, och framhåller vikten av att regeringen handlar snabbt.

Spridningen av coronaviruset har redan börjat få konsekvenser för det svenska näringslivet och för svensk ekonomi. Sedan en vecka mäter Svenskt Näringsliv effekterna hos våra medlemsföretag och vi kan se hur oron nu slår direkt in i orderböcker och försäljning.

26 procent ser idag en negativ påverkan på order och försäljning, jämfört med 16 procent förra veckan. 28 procent ser störningar i materialtillförsel och produktion (19 procent förra veckan). De flesta företag har ännu så länge påverkats endast i viss utsträckning. Men läget kan förvärras. Av företagen är det 25 procent som säger att det finns risk för personalneddragningar jämfört med 18 procent förra veckan.  

Stängningen av delar av Kina, situationen i Italien och – inte minst – en stor osäkerhet om hur utvecklingen kommer att slå mot världens största ekonomier och mot den globala handeln, sätter tydliga spår. Vi ser också hur länder som Tyskland vidtar åtgärder för att underlätta företagens hantering av de påfrestningar som nu kommer. I Sverige behöver vi vara mer snabbfotade.

Det är för tidigt att säga vilka långsiktiga effekter som den nuvarande krisen kan få. Vi följer utvecklingen nära och vi vet från våra medlemsföretag att man hela tiden vidtar åtgärder efter behov. Däremot vet vi att dramatiska konsekvenser för jobb och företagande riskerar att förvärra situationen och skada svensk ekonomi också i det längre perspektivet. Svenskt Näringsliv har därför skrivit till regeringen för att denna ska vidta åtgärder som hjälper företag att hantera det akuta läget. Vi välkomnar regeringens positiva reaktion, men vill också understryka behovet av handling.

Coronaviruset skapar en unik situation, där vissa sektorer – som resor, besöksnäring, evenemang och de delar av tjänstesektorn som bygger på direkta kontakter mellan människor – drabbas direkt och hårt. Samtidigt upplever andra sektorer störningar i globala och integrerade produktions- och värdekedjor. Effekterna av coronakrisen i Kina slår mot industrin med viss fördröjning, men det är rimligt att räkna med betydande störningar om flöden av viktiga insatsvaror stannar upp.

Krisen är unik och de åtgärder som vidtas måste ta hänsyn till det. För vissa delar av näringslivet är det en efterfrågekris, för andra är det en utbudskris. Det talar för specifika åtgärder, snarare än breda efterfrågestimulanser – som riskerar att ha liten effekt på de sektorer som upplever minskad efterfrågan. Detta innebär inte att efterfrågeåtgärder ska uteslutas på sikt, men det är inte det akuta i detta skede. Ökade resurser bör istället tillföras de verksamheter som är engagerade i den omedelbara krisbekämpningen.

Samtidigt vet vi från tidigare kriser på vilka punkter svenska företag är särskilt sårbara och vilka politiska beslut som bidragit till att fler företag kunnat hantera kriser på ett bättre sätt. Det krävs därför ett paket av tydliga åtgärder och de behövs mer eller mindre omedelbart.

Det är glädjande att regeringen nu snabbar upp införandet av det system för korttidsarbete som måste komma på plats. En av de viktigaste erfarenheterna från finanskrisen är att svenska företag måste ges förmågan att behålla kompetens och arbetsstyrka, men samtidigt kunna anpassa kostnadskostymen när efterfrågan faller radikalt. Det är avgörande för att rida ut den omedelbara krisen, men det är framförallt viktigt för att snabbt komma på fötter när hjulen återigen börjar att snurra.

En skyndsam behandling av denna lagstiftning är av största vikt. 

Ett annat problem som riskerar att uppstå i denna typ av kriser är att företagen drabbas av likviditetsproblem. Också i grunden välfungerande och friska verksamheter får problem att klara sina utgifter när kassaflödena sinar. Också här sitter staten på viktiga verktyg för att mildra krisen i den akuta situationen.

Staten kan stärka företagens likviditet – utan att skada konkurrensen eller skapa strukturella missförhållanden – genom att ge anstånd med skatteinbetalningar, ökade statliga exportkrediter och möjligheter till krislån från Almi. Dessa åtgärder skulle bidra till att en tillfällig likviditetskris inte fortplantar sig till en kris för hela verksamheter. Det skulle kraftigt sänka risken för helt onödiga konkurser som bara beror på coronakrisen.

Svenskt Näringsliv fortsätter att följa utvecklingen noga. Det jobbar nästan två miljoner människor i våra 60 000 medlemsföretag. Ansvaret för dessa – under den omedelbara krisen, men också för framtiden – ligger nu i fokus för våra medlemmar och för oss som organisation.

Vi har en nära dialog med regeringen för att bistå med de kunskaper och den information vi har tillgänglig. Vi är också redo att presentera fler konstruktiva förslag för att lindra krisens skadeverkningar och för att svensk ekonomi ska ta sig igenom krisen med så mycket bibehållen förmåga och konkurrenskraft som möjligt.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Fortsatt allvarligt läge

CORONAKRISEN Trots statistik som pekar på att vi börjar få bättre kontroll över smittospridningen kommer oroande statistik för företagens resultat. ”Vi kan inte slappna av nu om det ska finnas några jobb att komma tillbaka till efter semestrarna”, säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Jacke: "Företagen kommer att vara motorn i återhämtningen"

ÅTERSTARTA SVERIGE Svenskt Näringsliv vill se en bred kraftsamling för jobben när Sverige lämnar den akuta fasen av den ekonomiska krisen. I dag presenteras därför ett första jobbpaket med åtgärder som lägger grunden för en återhämtning baserad på framtidstro, konkurrenskraft och hållbarhet.
NYHET Publicerad:

”Överlever företagen har fler ett jobb att gå till”

ARBETSMARKNAD Svensk arbetsmarknad är i gungning. Arbetslösheten ökar rekordartat, visar Arbetsförmedlingens senaste prognos. ”Det är viktigt att företagen överlever krisen, så att så många som möjligt har ett jobb att gå till”, säger chefekonom Bettina Kashefi.
NYHET Publicerad:

Ny prognos: Ekonomiska krisen allt djupare

KONJUNKTUREN Trots tecken på en svag vändning uppåt, så räknar Svenskt Näringsliv med en fortsatt djup ekonomisk nedgång. BNP krymper med drygt sex procent under innevarande år, enligt en ny prognos. ”Situationen sätter en enorm press på våra företag och deras verksamheter”, säger chefekonom Bettina Kashefi.
NYHET Publicerad:

Bilmetro ställer om för att klara av krisen

CORONAKRISEN Bilmetros planer för året ställdes på ända när coronakrisen slog till. Nybilsförsäljningen har minskat märkbart. Nu skär bolaget i sina kostnader för att ta sig igenom krisen.
NYHET Publicerad:

Flygplatschef tror på framtiden – men det kan ta tid att komma tillbaka

CORONAKRISEN När coronakrisen slog till försvann 99 procent av alla passagerare från Malmö Airport. I avgångshallen, som normalt brukar eka av liv, är det allt som oftast tomt. Men nu börjar resandet så sakteliga komma igång igen med fler avgångar och fler passagerare. ”Det finns en lust och en önskan efter att resa och den kommer inte att försvinna”, säger flygplatschefen Peter Weinhandl.
NYHET Publicerad:

Fortsatt osäkerhet hos campingföretagen

CORONAKRISEN Beskedet om friare resor inom Sverige har inte gjort att campingföretagen vågar blåsa faran över. Osäkerheten är fortfarande stor. Ingen vet hur sommaren kommer att se ut. "Vi har haft både avbokningar och nya bokningar de senaste dagarna. Sammantaget har det blivit en liten ökning, men vi känner oss fortfarande väldigt osäkra. Det gäller att avvakta", säger Maria Bootsman på Ljusdals Camping.
NYHET Publicerad:

Kompetensförsprång efter krisen

KOMPETENSFÖRSÖRJNING För många företag har det sedan i mitten av mars handlat om att hantera coronakrisens mest akuta effekter. Många åtgärder har vidtagits och ett stort antal verksamheter har varslat, sagt upp eller permitterat sin personal. Nu går tankarna till hur man kan göra det bästa av tiden fram tills dess att det vänder. Kan man kanske till och med stå starkare när hjulen börjar snurra igen? 
NYHET Publicerad:

Tillförsikt i besöksnäringen efter slopade reserestriktioner

CORONAKRISEN Reserestriktionerna hävs och från och med den 13 juni bedöms symptomfria personer kunna resa i hela Sverige. Det meddelade statsminister Stefan Löfven på en pressträff den fjärde juni. Ett besked som välkomnas av flera företagare i besöksnäringen.
NYHET Publicerad:

Förslag: Rätt till förebyggande sjukpenning för högriskgrupper

CORONAKRISEN Kritik har riktats mot regeringen för att ersättningen dröjer till personer som är i riskgrupper och inte kan arbeta hemma. Efter förhandlingar i riksdagen presenterades nyligen ett förslag till ersättning som innebär rätt till förebyggande sjukpenning för riskgrupper.
NYHET Publicerad:

Försiktig optimism hos västmanländskt företag

CORONAKRISEN Kadesjös i Västerås med cirka 60 anställda går likt många andra företag just nu en osäker framtid till mötes. Företaget har trots krisen haft full beläggning under hela våren och bland annat hjälpt vården i form av att tillverka bågar till de skyddsvisir som används. VD Birgitta Lindblad berättar dock att osäkerheten inför hösten är påtaglig och att det måste råda en försiktighet i planeringen inför framtiden.
NYHET Publicerad:

Åtgärdspaketen som ska ta företagen ur krisen

ÅTERSTARTA SVERIGE Svenskt Näringsliv tar ledningen i ett nytt, stort projekt för att återstarta ett coronadrabbat Sverige. Redan i juni, trots att krisen är långt ifrån över, kommer de första förslagen. ”Vi är i det här tillsammans. Om vi ska få fart på Sverige måste företagen få fart”, säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Återstarta Sverige med bättre villkor för jobb och företagande

CORONAKRISEN Förutsättningarna för företagande, arbete, forskning och utveckling, investeringar och handel avgör hur bra och hur snabbt Sverige tar sig tillbaka till ett nytt normalläge. Projekt ”Återstarta Sverige” bidrar med konkreta reformförslag och prioriteringar, skriver vd Jan-Olof Jacke på DN Debatt.
NYHET Publicerad:

”Fysiska möten värdesätts mer i framtiden”

ARBETSMARKNAD Företag och anställda kommer att jobba på ett annat sätt på andra sidan corona. Det säger Mattias Dahl, vice vd. ”Det som annars hade hänt under tio år händer på ett år när det gäller digitalisering, men samtidigt upptäcker vi hur mycket det mänskliga mötet betyder”, säger han.
NYHET Publicerad:

Tappa inte greppet om lönebildningen

KRÖNIKA Vi är i den största kris som de flesta av oss upplevt och det är oklart hur länge den kommer att pågå. För att inte riskera att fler jobb går förlorade är det viktigt att hålla huvudet kallt i lönebildningen. Det skriver Edel Karlsson Håål, lönebildningsexpert.
NYHET Publicerad:

Utdelningsstopp tar företag tillbaka till ruta ett

STÖDPAKETEN Beskedet att permitteringsstöd inte får kombineras med utdelning gör förvirringen och osäkerheten hos företagen än större. I stället för att få hjälpen från staten lämnas de nu ensamma i kampen mot corona. ”Får vi inte permittera måste vi säga upp”, säger Joakim Nilsson på Triator.
NYHET Publicerad:

Jacke: "Beskedet om utdelningar och korttidsarbete kan leda till varsel"

CORONAKRISEN Företag som gör aktieutdelningar får inget permitteringsstöd. Det har Tillväxtverket kommit fram till i en utredning. ”Beskedet skapar en olycklig osäkerhet”, säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Förlängda krisåtgärder räddningen för kämpande företagare

STÖDPAKETEN Om regeringens stödåtgärder förlängs kan krisen mildras och företag komma igång snabbare. Annars befarar vartannat företag att konkursen är nära, visar senaste Företagarpanelen.
NYHET Publicerad:

Kompetenslyft tar fjällhotellet ur krisen

BESÖKSNÄRING Anställda hos Sälens högfjällshotell går utbildningar inom marknadsföring och digitalisering under korttidspermitteringen. "Ingen mår bra av att sitta hemma 80 procent av sin arbetstid och inte veta vad man ska göra", säger Thommy Backner, vd och ägare.
NYHET Publicerad:

Trygghetsfonden: Ta vara på tillfället

OMSTÄLLNING Trots att pandemin innebär stora utmaningar är det ett bra tillfälle både för företag och individer att stärka sin kompetens för att stå ännu bättre rustade när det lättar. Det menar Caroline Söder, vd på Trygghetsfonden.