Jan Olof Jacke.

Oron för coronviruset ökar – understryker behov av handling

NYHET Publicerad

DEBATT Den negativa påverkan av coronaviruset ökar i näringslivet. Det visar en undersökning som Svenskt Näringsliv har gjort bland medlemsföretagen. "Vi är redo att presentera fler konstruktiva förslag för att lindra krisens skadeverkningar", skriver vd Jan-Olof Jacke i en debattartikel i DI, och framhåller vikten av att regeringen handlar snabbt.

Spridningen av coronaviruset har redan börjat få konsekvenser för det svenska näringslivet och för svensk ekonomi. Sedan en vecka mäter Svenskt Näringsliv effekterna hos våra medlemsföretag och vi kan se hur oron nu slår direkt in i orderböcker och försäljning.

26 procent ser idag en negativ påverkan på order och försäljning, jämfört med 16 procent förra veckan. 28 procent ser störningar i materialtillförsel och produktion (19 procent förra veckan). De flesta företag har ännu så länge påverkats endast i viss utsträckning. Men läget kan förvärras. Av företagen är det 25 procent som säger att det finns risk för personalneddragningar jämfört med 18 procent förra veckan.  

Stängningen av delar av Kina, situationen i Italien och – inte minst – en stor osäkerhet om hur utvecklingen kommer att slå mot världens största ekonomier och mot den globala handeln, sätter tydliga spår. Vi ser också hur länder som Tyskland vidtar åtgärder för att underlätta företagens hantering av de påfrestningar som nu kommer. I Sverige behöver vi vara mer snabbfotade.

Det är för tidigt att säga vilka långsiktiga effekter som den nuvarande krisen kan få. Vi följer utvecklingen nära och vi vet från våra medlemsföretag att man hela tiden vidtar åtgärder efter behov. Däremot vet vi att dramatiska konsekvenser för jobb och företagande riskerar att förvärra situationen och skada svensk ekonomi också i det längre perspektivet. Svenskt Näringsliv har därför skrivit till regeringen för att denna ska vidta åtgärder som hjälper företag att hantera det akuta läget. Vi välkomnar regeringens positiva reaktion, men vill också understryka behovet av handling.

Coronaviruset skapar en unik situation, där vissa sektorer – som resor, besöksnäring, evenemang och de delar av tjänstesektorn som bygger på direkta kontakter mellan människor – drabbas direkt och hårt. Samtidigt upplever andra sektorer störningar i globala och integrerade produktions- och värdekedjor. Effekterna av coronakrisen i Kina slår mot industrin med viss fördröjning, men det är rimligt att räkna med betydande störningar om flöden av viktiga insatsvaror stannar upp.

Krisen är unik och de åtgärder som vidtas måste ta hänsyn till det. För vissa delar av näringslivet är det en efterfrågekris, för andra är det en utbudskris. Det talar för specifika åtgärder, snarare än breda efterfrågestimulanser – som riskerar att ha liten effekt på de sektorer som upplever minskad efterfrågan. Detta innebär inte att efterfrågeåtgärder ska uteslutas på sikt, men det är inte det akuta i detta skede. Ökade resurser bör istället tillföras de verksamheter som är engagerade i den omedelbara krisbekämpningen.

Samtidigt vet vi från tidigare kriser på vilka punkter svenska företag är särskilt sårbara och vilka politiska beslut som bidragit till att fler företag kunnat hantera kriser på ett bättre sätt. Det krävs därför ett paket av tydliga åtgärder och de behövs mer eller mindre omedelbart.

Det är glädjande att regeringen nu snabbar upp införandet av det system för korttidsarbete som måste komma på plats. En av de viktigaste erfarenheterna från finanskrisen är att svenska företag måste ges förmågan att behålla kompetens och arbetsstyrka, men samtidigt kunna anpassa kostnadskostymen när efterfrågan faller radikalt. Det är avgörande för att rida ut den omedelbara krisen, men det är framförallt viktigt för att snabbt komma på fötter när hjulen återigen börjar att snurra.

En skyndsam behandling av denna lagstiftning är av största vikt. 

Ett annat problem som riskerar att uppstå i denna typ av kriser är att företagen drabbas av likviditetsproblem. Också i grunden välfungerande och friska verksamheter får problem att klara sina utgifter när kassaflödena sinar. Också här sitter staten på viktiga verktyg för att mildra krisen i den akuta situationen.

Staten kan stärka företagens likviditet – utan att skada konkurrensen eller skapa strukturella missförhållanden – genom att ge anstånd med skatteinbetalningar, ökade statliga exportkrediter och möjligheter till krislån från Almi. Dessa åtgärder skulle bidra till att en tillfällig likviditetskris inte fortplantar sig till en kris för hela verksamheter. Det skulle kraftigt sänka risken för helt onödiga konkurser som bara beror på coronakrisen.

Svenskt Näringsliv fortsätter att följa utvecklingen noga. Det jobbar nästan två miljoner människor i våra 60 000 medlemsföretag. Ansvaret för dessa – under den omedelbara krisen, men också för framtiden – ligger nu i fokus för våra medlemmar och för oss som organisation.

Vi har en nära dialog med regeringen för att bistå med de kunskaper och den information vi har tillgänglig. Vi är också redo att presentera fler konstruktiva förslag för att lindra krisens skadeverkningar och för att svensk ekonomi ska ta sig igenom krisen med så mycket bibehållen förmåga och konkurrenskraft som möjligt.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Åtgärdspaketen som ska ta företagen ur krisen

ÅTERSTARTA SVERIGE Svenskt Näringsliv tar ledningen i ett nytt, stort projekt för att återstarta ett coronadrabbat Sverige. Redan i juni, trots att krisen är långt ifrån över, kommer de första förslagen. ”Vi är i det här tillsammans. Om vi ska få fart på Sverige måste företagen få fart”, säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Återstarta Sverige med bättre villkor för jobb och företagande

CORONAKRISEN Förutsättningarna för företagande, arbete, forskning och utveckling, investeringar och handel avgör hur bra och hur snabbt Sverige tar sig tillbaka till ett nytt normalläge. Projekt ”Återstarta Sverige” bidrar med konkreta reformförslag och prioriteringar, skriver vd Jan-Olof Jacke på DN Debatt.
NYHET Publicerad:

”Fysiska möten värdesätts mer i framtiden”

ARBETSMARKNAD Företag och anställda kommer att jobba på ett annat sätt på andra sidan corona. Det säger Mattias Dahl, vice vd. ”Det som annars hade hänt under tio år händer på ett år när det gäller digitalisering, men samtidigt upptäcker vi hur mycket det mänskliga mötet betyder”, säger han.
NYHET Publicerad:

Tappa inte greppet om lönebildningen

KRÖNIKA Vi är i den största kris som de flesta av oss upplevt och det är oklart hur länge den kommer att pågå. För att inte riskera att fler jobb går förlorade är det viktigt att hålla huvudet kallt i lönebildningen. Det skriver Edel Karlsson Håål, lönebildningsexpert.
NYHET Publicerad:

Utdelningsstopp tar företag tillbaka till ruta ett

STÖDPAKETEN Beskedet att permitteringsstöd inte får kombineras med utdelning gör förvirringen och osäkerheten hos företagen än större. I stället för att få hjälpen från staten lämnas de nu ensamma i kampen mot corona. ”Får vi inte permittera måste vi säga upp”, säger Joakim Nilsson på Triator.
NYHET Publicerad:

Jacke: "Beskedet om utdelningar och korttidsarbete kan leda till varsel"

CORONAKRISEN Företag som gör aktieutdelningar får inget permitteringsstöd. Det har Tillväxtverket kommit fram till i en utredning. ”Beskedet skapar en olycklig osäkerhet”, säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Förlängda krisåtgärder räddningen för kämpande företagare

STÖDPAKETEN Om regeringens stödåtgärder förlängs kan krisen mildras och företag komma igång snabbare. Annars befarar vartannat företag att konkursen är nära, visar senaste Företagarpanelen.
NYHET Publicerad:

Kompetenslyft tar fjällhotellet ur krisen

BESÖKSNÄRING Anställda hos Sälens högfjällshotell går utbildningar inom marknadsföring och digitalisering under korttidspermitteringen. "Ingen mår bra av att sitta hemma 80 procent av sin arbetstid och inte veta vad man ska göra", säger Thommy Backner, vd och ägare.
NYHET Publicerad:

Trygghetsfonden: Ta vara på tillfället

OMSTÄLLNING Trots att pandemin innebär stora utmaningar är det ett bra tillfälle både för företag och individer att stärka sin kompetens för att stå ännu bättre rustade när det lättar. Det menar Caroline Söder, vd på Trygghetsfonden.
NYHET Publicerad:

Nytt avtal öppnar för utbildning

BESÖKSNÄRING Ett nytt avtal inom besöksnäringen öppnar för att använda korttidspermitteringen till kompetensutveckling. Det kan göra att fler stannar kvar i branschen och ser chansen att komma tillbaka till något ännu bättre efter krisen, menar Kersti Wittén på Visita.
NYHET Publicerad:

Industrins parter överens: Utbilda personalen nu

AVTAL Både arbetsgivare och fackförbund inom industrin är överens om att det är bra att passa på att utbilda personalen nu. ”Jag tror att det blir mer fokus på kompetensen framöver”, säger Peter Kancans på Industriarbetsgivarna.
NYHET Publicerad:

750 miljoner till Yrkeshögskolan

STÖDPAKET Regeringen vill ge Yrkeshögskolan 750 miljoner kronor för kompetensutveckling i samband med corona. Det innebär 2000 fler utbildningsplatser, enligt Thomas Persson, generaldirektör, Myndigheten för yrkeshögskolan.
NYHET Publicerad:

”Coronakrisen får inte övergå i en kompetenskris”

HALLÅ DÄR Mia Bernhardsen, arbetsmarknadsexpert. Vad hände med Rekryteringsenkäten som skulle ha presenterats i början av april?
NYHET Publicerad:

Kraftig ökning av antalet företagsrekonstruktioner

CORONAKRISEN Företagsrekonstruktionerna ökar lavinartat och tre fjärdedelar misslyckas, visar siffor från Svenskt Näringsliv. ”Ofta är rekonstruktion den sista möjligheten för att undvika konkurs”, säger ekonomen Johan Kreicbergs.
NYHET Publicerad:

Så ska EU-länderna klara coronakrisen

EU Parlamentarikerna Sara Skyttedal, EPP, och Johan Danielsson, S&D, svarar på frågor kopplade till coronakrisen.
NYHET Publicerad:

Ny statistik: Alla stöd kommer inte företagen till del

CORONAKRISEN I debatten framstår det som om företagen har överösts med krisstöd, men det är inte sant, visar statistik som Svenskt Näringsliv har tagit fram.
NYHET Publicerad:

Dramatiskt sämre läge för företagen

CORONAKRISEN "Vi ser dramatiska effekter här och nu och lika dramatiskt fallande förväntningar hos företagen". Det säger chefekonom Bettina Kashefi om utvecklingen för företagen under coronakrisen utifrån siffror från Svenskt Näringslivs företagarpanel för det andra kvartalet 2020.
NYHET Publicerad:

”Bra och nödvändigt med förlängt sjuklöneansvar”

CORONAKRISEN Regeringen och samarbetspartierna C och L förstärker fem krisåtgärder med ytterligare 14,7 miljarder kronor. Bland annat förlängs statens ansvar för sjuklönekostnaderna. ”I ett läge med både höga sjuktal och mycket svag ekonomi i många företag är det en helt nödvändig åtgärd”, säger Jonas Frycklund, biträdande chefekonom.
NYHET Publicerad:

Utbetalning av sjuklönekostnader till företagen dröjer

CORONAKRISEN Den första krediteringen till arbetsgivare för sjuklön kommer göras efter den 12 maj, enligt Cecilia Udin, nationell försäkringssamordnare för sjukförsäkring på Försäkringskassan. ”Högsta prioritet för oss är att se till så att livet fungerar för människor trots den kris som hela samhället nu genomlider.”
NYHET Publicerad:

Offensiv forskningsproposition krävs för att rädda näringslivets FoU

KOMMENTAR Coronakrisen har slagit hårt mot kunskapsintensiva företag och många FoU-projekt skjuts upp. För att dämpa krisens effekter på näringslivets FoU krävs både akuta åtgärder och insatser i den kommande forskningspropositionen, skriver Emil Görnerup, forsknings- och innovationspolitisk expert.