Jan Olof Jacke.

Oron för coronviruset ökar – understryker behov av handling

NYHET Publicerad

DEBATT Den negativa påverkan av coronaviruset ökar i näringslivet. Det visar en undersökning som Svenskt Näringsliv har gjort bland medlemsföretagen. "Vi är redo att presentera fler konstruktiva förslag för att lindra krisens skadeverkningar", skriver vd Jan-Olof Jacke i en debattartikel i DI, och framhåller vikten av att regeringen handlar snabbt.

Spridningen av coronaviruset har redan börjat få konsekvenser för det svenska näringslivet och för svensk ekonomi. Sedan en vecka mäter Svenskt Näringsliv effekterna hos våra medlemsföretag och vi kan se hur oron nu slår direkt in i orderböcker och försäljning.

26 procent ser idag en negativ påverkan på order och försäljning, jämfört med 16 procent förra veckan. 28 procent ser störningar i materialtillförsel och produktion (19 procent förra veckan). De flesta företag har ännu så länge påverkats endast i viss utsträckning. Men läget kan förvärras. Av företagen är det 25 procent som säger att det finns risk för personalneddragningar jämfört med 18 procent förra veckan.  

Stängningen av delar av Kina, situationen i Italien och – inte minst – en stor osäkerhet om hur utvecklingen kommer att slå mot världens största ekonomier och mot den globala handeln, sätter tydliga spår. Vi ser också hur länder som Tyskland vidtar åtgärder för att underlätta företagens hantering av de påfrestningar som nu kommer. I Sverige behöver vi vara mer snabbfotade.

Det är för tidigt att säga vilka långsiktiga effekter som den nuvarande krisen kan få. Vi följer utvecklingen nära och vi vet från våra medlemsföretag att man hela tiden vidtar åtgärder efter behov. Däremot vet vi att dramatiska konsekvenser för jobb och företagande riskerar att förvärra situationen och skada svensk ekonomi också i det längre perspektivet. Svenskt Näringsliv har därför skrivit till regeringen för att denna ska vidta åtgärder som hjälper företag att hantera det akuta läget. Vi välkomnar regeringens positiva reaktion, men vill också understryka behovet av handling.

Coronaviruset skapar en unik situation, där vissa sektorer – som resor, besöksnäring, evenemang och de delar av tjänstesektorn som bygger på direkta kontakter mellan människor – drabbas direkt och hårt. Samtidigt upplever andra sektorer störningar i globala och integrerade produktions- och värdekedjor. Effekterna av coronakrisen i Kina slår mot industrin med viss fördröjning, men det är rimligt att räkna med betydande störningar om flöden av viktiga insatsvaror stannar upp.

Krisen är unik och de åtgärder som vidtas måste ta hänsyn till det. För vissa delar av näringslivet är det en efterfrågekris, för andra är det en utbudskris. Det talar för specifika åtgärder, snarare än breda efterfrågestimulanser – som riskerar att ha liten effekt på de sektorer som upplever minskad efterfrågan. Detta innebär inte att efterfrågeåtgärder ska uteslutas på sikt, men det är inte det akuta i detta skede. Ökade resurser bör istället tillföras de verksamheter som är engagerade i den omedelbara krisbekämpningen.

Samtidigt vet vi från tidigare kriser på vilka punkter svenska företag är särskilt sårbara och vilka politiska beslut som bidragit till att fler företag kunnat hantera kriser på ett bättre sätt. Det krävs därför ett paket av tydliga åtgärder och de behövs mer eller mindre omedelbart.

Det är glädjande att regeringen nu snabbar upp införandet av det system för korttidsarbete som måste komma på plats. En av de viktigaste erfarenheterna från finanskrisen är att svenska företag måste ges förmågan att behålla kompetens och arbetsstyrka, men samtidigt kunna anpassa kostnadskostymen när efterfrågan faller radikalt. Det är avgörande för att rida ut den omedelbara krisen, men det är framförallt viktigt för att snabbt komma på fötter när hjulen återigen börjar att snurra.

En skyndsam behandling av denna lagstiftning är av största vikt. 

Ett annat problem som riskerar att uppstå i denna typ av kriser är att företagen drabbas av likviditetsproblem. Också i grunden välfungerande och friska verksamheter får problem att klara sina utgifter när kassaflödena sinar. Också här sitter staten på viktiga verktyg för att mildra krisen i den akuta situationen.

Staten kan stärka företagens likviditet – utan att skada konkurrensen eller skapa strukturella missförhållanden – genom att ge anstånd med skatteinbetalningar, ökade statliga exportkrediter och möjligheter till krislån från Almi. Dessa åtgärder skulle bidra till att en tillfällig likviditetskris inte fortplantar sig till en kris för hela verksamheter. Det skulle kraftigt sänka risken för helt onödiga konkurser som bara beror på coronakrisen.

Svenskt Näringsliv fortsätter att följa utvecklingen noga. Det jobbar nästan två miljoner människor i våra 60 000 medlemsföretag. Ansvaret för dessa – under den omedelbara krisen, men också för framtiden – ligger nu i fokus för våra medlemmar och för oss som organisation.

Vi har en nära dialog med regeringen för att bistå med de kunskaper och den information vi har tillgänglig. Vi är också redo att presentera fler konstruktiva förslag för att lindra krisens skadeverkningar och för att svensk ekonomi ska ta sig igenom krisen med så mycket bibehållen förmåga och konkurrenskraft som möjligt.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

"Vi måste fokusera på att undvika massarbetslöshet"

CORONAKRISEN Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna har lagt fram ytterligare ett krispaket på nästan elva miljarder kronor med fokus på jobb och omställning. ”Flera av utbildnings- och omställningssatsningarna är bra. Samtidigt måste vi fokusera på att undvika massarbetslöshet och rädda jobb och företag. Därför är det av yttersta vikt att förstärka systemet för korttidspermittering", säger vd Jan-Olof Jacke i en kommentar.
NYHET Publicerad:

Jacke: "Vi riskerar massarbetslöshet"

CORONAKRISEN Varslen om uppsägningar ökar i en allt högre takt. Samtidigt dubblas antalet nya arbetssökande. "Vi riskerar massarbetslöshet", säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

”Försäkringskassan vill göra det så enkelt som möjligt”

CORONAKRISEN Företagen vet inte när de ska få kompensation för sjuklönekostnader på grund av coronautbrottet. Läget är akut och besked från regering och myndigheter brådskar, enligt Svenskt Näringsliv. ”Vi använder alla lämpliga kanaler för att informera när systemet väl är beslutat och på plats”, säger Cecilia Udin på Försäkringskassan.
NYHET Publicerad:

Medlemsföretagen: Försäljningen störtdyker

CORONAKRISEN Nu viker försäljningen för svenska företag, visar Svenskt Näringslivs senaste företagarpanel. 79 procent av företagen uppger att försäljningen minskat, var fjärde med mer än 50 procent.
NYHET Publicerad:

Skatteverket lättar på regler kring företrädaransvaret

SKATTER Skatteverket svänger om det så kallade företrädaransvaret för företag som under coronakrisen får ett tillfälligt anstånd med skatteinbetalningarna. "Det innebär att Skatteverket väljer samma linje som i finanskrisen 2009", säger Katarina Bartels, skattejurist.
NYHET Publicerad:

Få medlemsstöd i hanteringen av Coronakrisen

CORONAKRISEN Hur kan du som företagare och arbetsgivare bäst hantera Corona-krisen? Vilken hjälp finns att få? Och hur kan få nytta av korttidspermitteringen och de andra åtgärder som presenterats i de olika stödpaketen? Flera av våra medlemsorganisationer erbjuder nu webinarier där du som företagare kan få hjälp att orientera sig i dessa frågor.
NYHET Publicerad:

"Bra åtgärder men inte tillräckligt kraftfulla"

CORONAKRISEN Ett nytt krispaket för företag är klart. Enligt vd Jan-Olof Jacke krävs unikt breda och omfattande åtgärder för att rädda företag och jobb. "Det är bra att regeringen presenterar nya åtgärder och det är på bra områden, men de är inte tillräckligt kraftfulla", säger han i en kommentar.
NYHET Publicerad:

Jacke: ”Utmärkt att även familjeföretag omfattas av korttidsarbete”

KORTTIDSARBETE I veckan gick Tillväxtverket ut med ett förtydligande om att även familjeföretag och bemanningsföretag omfattas av reglerna för korttidsarbete. Beskedet välkomnas av Svenskt Näringsliv, som flera gånger påtalat att regeltolkningen behöver utvidgas.
NYHET Publicerad:

200 miljarder kronor i räddningspaket för företag och jobb

CORONAKRISEN "Det nya coronaviruset har skapat en extremt svår situation för svenska företag och jobb. Det är ett unikt svårt läge som kräver unikt kraftfulla åtgärder. Vi måste agera för att rädda företagen och jobben. Därför föreslår Svenskt Näringsliv nu ett brett räddningspaket för företag och jobb motsvarande 200 miljarder kronor". Det säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Regeringen går på Svenskt Näringslivs linje om bolagsstämmor

JURIDIK Regeringen föreslår tillfälliga bestämmelser för att minimera antalet deltagare som närvarar personligen på bolagsstämmor. Det framgår av ett utkast till lagrådsremiss som regeringen skickat på snabbremiss. Förslaget välkomnas av Svenskt Näringsliv, som redan i förra veckan begärde en tillfällig lagändring för att vid bolagsstämmor minska smittspridningen av coronaviruset.
NYHET Publicerad:

Jacke: "Det behövs ytterligare åtgärder som hjälper företag att överleva"

CORONAKRISEN Regeringen är nu klar med ännu ett krispaket till företagen på 125 miljarder kronor i lån och lånegarantier. "Det är bra, men inte tillräckligt", säger vd Jan-Olof Jacke i en kommentar.
NYHET Publicerad:

Avtalsrörelsen skjuts upp till hösten

AVTALSRÖRELSE LO och Svenskt Näringsliv rekommenderar parterna på arbetsmarknaden att prolongera kollektivavtalen som löper ut i vår. Det innebär att avtalsrörelsen skjuts upp till hösten.
NYHET Publicerad:

Företagen knäar under coronakrisen

UNDERSÖKNING Mer än vartannat företag har störningar i produktionen på grund av coronakrisen. Det uppger medlemsföretagen i en undersökning som Svenskt Näringsliv har genomfört.
NYHET Publicerad:

Krisen kräver åtgärder över hela landet

CORONAKRISEN Svenskt Näringsliv tar nu kontakt med kommuner, regioner och länsstyrelser för att föreslå åtgärder som underlättar för företagen att klara coronakrisen. Det är viktigt både med åtgärder som stärker företagens likviditet och med åtgärder som frigör företagarnas tid till att hantera krisen.
NYHET Publicerad:

Antalet fysiskt närvarande på bolagsstämmor bör minimeras

JURIDIK Svenskt Näringsliv har skickat en begäran till Justitiedepartementet om en tillfällig lagändring för att minimera antalet fysiskt närvarande deltagare på bolagsstämmor. Detta för att minska smittspridningen av coronaviruset och skydda personer i riskgrupper.
NYHET Publicerad:

Så kan kommunerna hjälpa företagen

CORONAKRISEN Myndigheter, kommuner och regioner kan hjälpa till att mildra effekterna av coronaviruset. Regionverksamheten har tagit fram ett åtgärdspaket för att öka förståelsen för företagens utsatta läge och föreslår bland annat förlängda betalningstider och mer tid till krishantering.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv har enats om korttidsarbete med flera fackförbund

UPPDATERAD Svenskt Näringsliv har kommit överens om centrala kollektivavtal rörande korttidsarbete med fackförbunden Unionen, Sveriges Ingenjörer och Ledarna. "Vi har länge efterfrågat ett nytt system för korttidsarbete och coronavirusets allvarliga konsekvenser för svenska företag och jobb har gjort detta än mer angeläget", säger vice vd Mattias Dahl.
NYHET Publicerad:

Nya handelshinder gör krisen värre

KOMMENTAR (Uppdaterad 19 mars) Även i kristider är det viktigt med samarbete och frihandel. Kortsiktiga protektionistiska åtgärder gör skada, skriver Anna Stellinger, chef för internationella och EU-frågor.
NYHET Publicerad:

Håll dig uppdaterad i realtid med fPlus app

TIPS Sverige och världen befinner sig just nu i ett allvarligt läge där händelseutvecklingen går mycket fort. Ladda ner fPlus-appen så får du alla nyheter du behöver direkt när de händer.