Jakten på kompetens driver jämställdheten framåt

RAPPORT Publicerad
Svenskt_Naringsliv_Jakten_pa_kompetens_driver_jamstalldheten_framat.pdf

Jämställdheten på arbetsmarknaden tar stora kliv framåt. Kvinnor har inte bara bättre studieresultat och högre utbildningsnivå än män, utan innehar också i allt högre utsträckning chefspositioner. Löneskillnaderna mellan kvinnor och män minskar kontinuerligt. Även ledningsgrupper och styrelser blir mer jämställda.

Denna rapport lyfter den positiva utveckling kring jämställdhet som sker på arbetsmarknaden. Rapporten pekar även på utmaningar som kvarstår samt föreslår särskilda insatser för ökad jämställhet på arbetsmarknaden.

Författare