Lemne: "Regeringen fortsätter attackera äganderätten”

NYHET Publicerad

POLITIK Regeringen föreslår en lag om kvotering till bolagsstyrelser. Senast 2019 ska 40 procent av ledamöterna vara kvinnor, annars bötfälls bolagen. ”Det är ett ingripande i äganderätten och bidrar inte till att förbättra företagsklimatet i Sverige”, säger Carola Lemne, vd i Svenskt Näringsliv.

– Att regeringen säger att man kommer gå vidare och lägga ett förslag om kvotering till bolagsstyrelser är tyvärr väntat men ändå lika sorgligt. Det är ett ingripande i äganderätten och bidrar inte till att förbättra företagsklimatet i Sverige, säger Carola Lemne, vd i Svenskt Näringsliv.

– Vi såg i förra veckan hur regeringens utredning om företag inom välfärden vill reglera vad som är rimlig lönsamhet i privatägda företag.

Carola Lemne är djupt bekymrad över att attackerna mot äganderätten och det svenska näringslivet fortsätter även denna vecka.

– Om regeringen menar allvar med att förbättra företagsklimatet och säkerställa fler investeringar och fler jobb i Sverige så borde man avstå från att begränsa rätten för ägare att leda sina företag, säger hon.

Fakta:
  • Andelen kvinnor i börsbolagens styrelser ökar och är i år 30,7 procent enligt Andra AP-fonden.
  • Ökningen sedan 2013 är 8 procentenheter då andelen var 22,7 procent.
  • Andelen kvinnliga chefer i Svenskt Näringsliv medlemsföretag ökar och är 37 procent, en ökning med 20 procentenheter sedan 1998.
  • Andelen kvinnor i näringslivet ligger konstant strax under 40 procent under samma period. 

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Fler kvinnor är chefer inom näringslivet

JÄMSTÄLLDHET Mer än var tredje chef inom näringslivet är kvinna. Det är en fördubbling de senaste 20 åren och idag är andelen kvinnor som är chefer lika hög som andelen kvinnor som jobbar inom näringslivet i stort, visar en rapport från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Nu tar kvinnorna över chefsgörat

JÄMSTÄLLDHET Ute på företagen pågår ett ständigt arbete med att förbättra jämställdheten. År efter år ökar andelen kvinnor som har ett chefsjobb. "Vår statistik visar att allt fler kvinnor tar en chefsposition", sade Carina Lindfelt, Svenskt Näringsliv, under ett seminarium.
NYHET Publicerad:

Regeringen dumpar kvoteringsförslag

KVOTERING Regeringen backar om kvotering till bolagsstyrelser. ”Det är ett mycket positivt besked”, säger Carola Lemne, vd på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Fel lagstifta om kvotering till styrelser

REMISS Regeringen vill lagstifta om könskvotering till börsbolagens styrelser. Svenskt Näringsliv anser att det är fel väg att gå. Huvudinvändningen är att det är ett oacceptabelt ingrepp i äganderätten.
NYHET Publicerad:

Lemne: "Regeringen fortsätter attackera äganderätten”

POLITIK Regeringen föreslår en lag om kvotering till bolagsstyrelser. Senast 2019 ska 40 procent av ledamöterna vara kvinnor, annars bötfälls bolagen. ”Det är ett ingripande i äganderätten och bidrar inte till att förbättra företagsklimatet i Sverige”, säger Carola Lemne, vd i Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Norsk kritik: ”Kvotering inte rätt väg att gå"

KVOTERING Kvotering av kvinnor i näringslivet, framför allt i styrelserummen, har diskuterats länge. Men kvoteringslagen i grannlandet Norge har gett liten effekt för fler kvinnor i övriga positioner i bolagen. ”Statistiken visar att kvotering inte innebär en quick-fix”, sa Kristina Jullum Hagen, Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) under ett seminarium.
NYHET Publicerad:

Ett oacceptabelt ingrepp i äganderätten

KOMMENTAR Svenskt Näringsliv säger bestämt nej till det förslag till EU-regler om könskvotering i bolagsstyrelser som EU-kommissionen presenterade i går. Det skriver Anne Wigart, expert på bolagsrätt och bolagsstyrningsfrågor, i en kommentar.
NYHET Publicerad:

"Positiv särbehandling är också diskriminering"

KVOTERING Kvotering är den nya tidens maktmissbruk, menar Gunnar Strömmer, jurist på Centrum för rättvisa. Att använda diskriminering för att komma bort från diskriminering är fel metod, menar han.