Nu tar kvinnorna över chefsgörat

NYHET Publicerad

JÄMSTÄLLDHET Ute på företagen pågår ett ständigt arbete med att förbättra jämställdheten. År efter år ökar andelen kvinnor som har ett chefsjobb. "Vår statistik visar att allt fler kvinnor tar en chefsposition", sade Carina Lindfelt, Svenskt Näringsliv, under ett seminarium.

Carina Lindfeldt, chef på Svenskt Näringslivs arbetsmarknadsavdelning

Carina Lindfeldt, chef på Svenskt Näringslivs arbetsmarknadsavdelning.

Foto: SÖREN ANDERSSON
David Morgenstern, som är chef för kompetensförsörjning på Ericsson.

David Morgenstern, som är chef för kompetensförsörjning på Ericsson.

Foto: SÖREN ANDERSSON
Carola Lemne, vd, på Svenskt Näringsliv

Carola Lemne, vd, på Svenskt Näringsliv.

Foto: SÖREN ANDERSSON

Under seminariet Fler kvinnor i ledning i näringslivet presenterades siffror på hur det egentligen ser ut på de svenska företagen. Tar kvinnorna för sig?

– Vår statistik visar att allt fler kvinnor tar en chefsposition. För vilka är det som tar för sig i utbildningsnätverket nuförtiden? Det är tjejerna. Och sedan går de vidare och hittar en chefsposition, sade Carina Lindfelt, chef på Svenskt Näringslivs arbetsmarknadsavdelning.

Bland Svenskt Näringslivs medlemsföretag är 60 procent män och 40 procent kvinnor. Så har det sett ut länge. På chefspositionerna blir kvinnorna fler och fler. 1998 var andelen kvinnor bland medlemsföretagen 17 procent jämfört med 37 procent 2015, enligt rapporten Fler kvinnor i näringslivet – så gör attraktiva arbetsgivare.  

Även inom mansdominerade branscher, som transportbranschen, klättrar kvinnor i karriären.

– Är du kvinna där så är det inte ovanligt att du är chef, sade Carina Lindfelt.

Två exempel

Under seminariet berättade två företagsrepresentanter, David Morgenstern, som är chef för kompetensförsörjning på Ericsson och Johanna Wiberg, HR-specialist på Stockholms Hamn, om deras jämställdhetsarbete. Båda organisationerna arbetar aktivt i frågan, även om de större företagen, likt Ericsson, oftast hellre talar om mångfald. Det handlar om att få en bra mix i verksamheten.

Både Johanna Wiberg och David Morgenstern plockar sina erfarenheter från två mansdominerade branscher.

– Vi kommer alltid tillbaka till den fundamentala premissen att talang och skarpa hjärnor är normalfördelad bland kvinnor och män. Har vi en skev representation på vår arbetsplats har vi minskat chanserna att hitta de bästa, sade David Morgenstern.

Han anser att mentorskap och nätverksbyggande, samt vad han kallar ett positivt grupptryck, är att föredra framför tvång. Vad han menar med positivt grupptryck är att man till exempel kan förmå en chef, som har satt samman en grupp med bara män, att redovisa det. Det är få som vill skylta med det.

På Stockholms Hamn har man tagit ett helhetsgrepp för att förbättra jämställdheten.

– Vi har arbetat med hållbarhetsfrågor inom miljö men inte så mycket med social hållbarhet. Vi har satt upp långsiktiga mål, vi arbetar med arbetsmiljön och utbildar om varför det är bra att vi är olika, sade Johanna Wiberg.

Till syvende och sist är det en rekryteringsfråga.

– Det är där vi kan göra den stora skillnaden, sade David Morgenstern.

Kvotering fel metod

Även kvotering och med tvång öka jämställdheten diskuterades under seminariet. Det är högaktuellt allt sedan regeringen skrotade planerna på att införa kvotering i styrelser. Carola Lemne, vd, på Svenskt Näringsliv, är lättad över beslutet.

– Vi är mot kvotering eftersom vi tycker att det är fel metod. Men vi är för jämställdhet – det är faktiskt en överlevnadsfråga för företagen, sade hon.

Hon anser att arbetsgivare måste bli bättre på att ge kvinnor chansen, men hon menar också att arbetstagarna måste se sig själv i vitögat.

– Man måste arbeta med sin egen inställning. Om man som kvinna till exempel är hemma för länge för att hand om barnen så går det inte lika fort att göra karriär. Man gör karriär genom att vara på jobbet, inte att vara hemma, sade hon.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Fler kvinnor är chefer inom näringslivet

JÄMSTÄLLDHET Mer än var tredje chef inom näringslivet är kvinna. Det är en fördubbling de senaste 20 åren och idag är andelen kvinnor som är chefer lika hög som andelen kvinnor som jobbar inom näringslivet i stort, visar en rapport från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Nu tar kvinnorna över chefsgörat

JÄMSTÄLLDHET Ute på företagen pågår ett ständigt arbete med att förbättra jämställdheten. År efter år ökar andelen kvinnor som har ett chefsjobb. "Vår statistik visar att allt fler kvinnor tar en chefsposition", sade Carina Lindfelt, Svenskt Näringsliv, under ett seminarium.
NYHET Publicerad:

Regeringen dumpar kvoteringsförslag

KVOTERING Regeringen backar om kvotering till bolagsstyrelser. ”Det är ett mycket positivt besked”, säger Carola Lemne, vd på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Fel lagstifta om kvotering till styrelser

REMISS Regeringen vill lagstifta om könskvotering till börsbolagens styrelser. Svenskt Näringsliv anser att det är fel väg att gå. Huvudinvändningen är att det är ett oacceptabelt ingrepp i äganderätten.
NYHET Publicerad:

Lemne: "Regeringen fortsätter attackera äganderätten”

POLITIK Regeringen föreslår en lag om kvotering till bolagsstyrelser. Senast 2019 ska 40 procent av ledamöterna vara kvinnor, annars bötfälls bolagen. ”Det är ett ingripande i äganderätten och bidrar inte till att förbättra företagsklimatet i Sverige”, säger Carola Lemne, vd i Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Norsk kritik: ”Kvotering inte rätt väg att gå"

KVOTERING Kvotering av kvinnor i näringslivet, framför allt i styrelserummen, har diskuterats länge. Men kvoteringslagen i grannlandet Norge har gett liten effekt för fler kvinnor i övriga positioner i bolagen. ”Statistiken visar att kvotering inte innebär en quick-fix”, sa Kristina Jullum Hagen, Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) under ett seminarium.
NYHET Publicerad:

Ett oacceptabelt ingrepp i äganderätten

KOMMENTAR Svenskt Näringsliv säger bestämt nej till det förslag till EU-regler om könskvotering i bolagsstyrelser som EU-kommissionen presenterade i går. Det skriver Anne Wigart, expert på bolagsrätt och bolagsstyrningsfrågor, i en kommentar.
NYHET Publicerad:

"Positiv särbehandling är också diskriminering"

KVOTERING Kvotering är den nya tidens maktmissbruk, menar Gunnar Strömmer, jurist på Centrum för rättvisa. Att använda diskriminering för att komma bort från diskriminering är fel metod, menar han.