LAS destruktiv för anställda och företag

NYHET Publicerad

ARBETSMARKNAD Lagen om anställningsskydd är inte bara destruktiv för företag. Den kan även tvinga kvar människor på arbetsplatser de vantrivs på och därigenom bidra till arbetsmiljöproblem. Det anser Johan Åsbrink som äger och driver äldreboendet Lunnagårds Sjukhem AB i Eksjö. 

Johan Åsbrink, vd för Lunnagård vårdhem AB
Foto: Privat / Henrik Montgomery TT

Johan Åsbrink, vd för Lunnagård vårdhem AB

Lunnagård Sjukhem AB startade redan 1922 och har drivit vårdverksamhet sedan dess. I dag drivs det som ett särskilt boende med 32 platser och ungefär lika många årsarbetare.

– Hit kommer människor med demenssjukdom i kombination med psykisk funktionsnedsättning och som därför inte har möjlighet att bo på ett vanligt äldreboende. Vi upplåter platser åt brukare från hela Sverige, säger Johan Åsbrink.

Han tog över verksamheten för ett par år sedan och har tidigare arbetat i större organisationer med över tusen anställda. Senaste tjänsten var som vd för Humana Omsorg AB.

– Jag tog över Lunnagård eftersom jag lockas av den klassiska entreprenöriella drivkraften där jag själv äger mina beslut och snabbt kan se resultatet på mina ansträngningar, säger Johan Åsbrink.

Men som företagare finns det ändå vissa hinder om man vill smidigt vill driva något i rätt riktning. Lagen om anställningsskydd är ett av dessa.

– Jag vill understryka att jag har en utmärkt och väl fungerande personalstyrka på Lunnagård. Men jag har lärt mig en del genom de nitar jag har gått på som ledare för större organisationer, säger Johan Åsbrink.

Han är inte kritisk till en stark anställningstrygghet i sig. Det stora problemet är uppsägning på grund av personliga skäl, som han anser är tandlöst och inte fungerar i praktiken.

– Att minska personalstyrkan vid arbetsbrist upplever jag som tämligen problemfritt. Det stora problemet är möjligheten att säga upp någon som missköter sitt arbete eller på annat sätt ställer till stor skada. Det som enligt lagen kallas ”personliga skäl”, säger Johan Åsbrink.

Vid flera tillfällen under sina tidigare befattningar har han behövt säga upp personer som inte fungerar av personliga skäl. Det har handlat om anställda med missbruksproblem eller som har betett sig olämpligt mot brukare och kolleger. Dessa personer har utgjort en säkerhetsrisk eftersom omvårdnadsverksamhet kräver största förtroende mellan anställda och de som vårdas.

– När någon uppvisar ett beteende som skadar verksamheten och de övriga anställda måste jag som arbetsgivare inleda en process som är smärtsam för alla inblandade, inte minst den berörda personen själv. Det största problemet är den tid som det tar i anspråk och att det är så svårt att förutsäga utgången av processen. Det är inte ovanligt att det kostar en årsanställning eller mer innan personen ifråga slutar få lön, säger Johan Åsbrink.

De personer som utreds för uppsägning måste i regel bli arbetsbefriade då det skadar verksamheten för mycket att låta dem vara kvar. De långdragna utredningarna innebär höga lönekostnader, något som många företag saknar resurser till.

– Att det krävs mycket administration och arbete för att säga upp en person kan jag köpa. Det ska inte göras lättvindigt. Men att processen ska vara så kränkande och utdragen hjälper inte någon. Att detaljerat leda i bevis att någon är oduglig kan vara mycket förnedrande. Lyckas jag inte säga upp personen ska den dessutom återgå till verksamheten, vilket kan ställa till stor oro för både personal och brukare, säger Johan Åsbrink.

Han tror att lagen inte bara skadar möjligheten att driva företag. Även för anställda ställer det till problem då den riskerar bidra till en inlåsningseffekt som gör att människor inte vågar byta jobb, trots att de egentligen vill.  

– I min bransch krävs det av personalen att ha ett stort emotionellt fokus. Om man av någon anledning inte längre klarar av att hålla detta fokus så blir man mindre lämplig för arbetet. Ofta vantrivs då den anställde. Men eftersom man har fått en fast anställning vågar man inte lämna den. Man stannar hellre kvar och lider än att prova ett nytt jobb, säger Johan Åsbrink.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

För smalt direktiv till Las-utredning

ARBETSRÄTTEN Regeringen har beslutat om direktiv till en utredning av Las, lagen om anställningsskydd. Svenskt Näringsliv anser att uppdraget är alldeles för begränsat.
NYHET Publicerad:

Ny modell gör det lättare att anställa och att få ett jobb

ARBETSMARKNAD Nu finns en historisk möjlighet att modernisera och genomföra reformer som är bra för Sverige. Svenskt Näringsliv föreslår en ny modell som ökar företagens flexibilitet och medarbetarnas trygghet.
NYHET Publicerad:

LAS: Ny modell ger företagarna mer att säga till om

ARBETSRÄTTEN Svenskt Näringsliv kommer att föreslå en modell som ger företagen större möjligheter att bestämma vilka som är med i arbetsstyrkan. Utvecklingen har gjort LAS till ett hinder för jobb och tillväxt. Det hög tid för genomgripande förändringar, konstaterar vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Wallner-utredningens förslag försvårar jobbskapande

KOMMENTAR Arbetsrätten behöver moderniseras och förändras i grunden. Bland annat genom tydligt utökade undantag från turordningsreglerna. För de partier som har den ambitionen går utredningsförslaget ”Hållbart arbetsliv över tid” i fel riktning, skriver arbetsrättsjurist Niklas Beckman.
NYHET Publicerad:

Jacke: Hela LAS måste ändras

ARBETSMARKNAD Arbetsrätten har blivit en het potatis i regeringsförhandlingarna. Jan-Olof Jacke, vd på Svenskt Näringsliv, anser att det inte räcker med mindre justeringar i turordningsreglerna utan att hela LAS måste ändras.
NYHET Publicerad:

Regeringen och arbetsgivarna oeniga om äldre i arbetslivet

ARBETSMARKNAD Förläng anställningsskyddet till 69 års ålder, föreslår regeringen i en promemoria. Nej tack, säger arbetsgivarna. ”Det vore kontraproduktivt”, menar Svenskt Näringslivs vice vd Peter Jeppsson.
NYHET Publicerad:

Eksjöföretagaren: ”LAS ställer till problem för alla inblandade”

JOBBSKAPARNA. Lagen om anställningsskydd är inte bara destruktiv för företag. Den kan även tvinga kvar människor på arbetsplatser de vantrivs på och därigenom bidra till arbetsmiljöproblem. Det anser Johan Åsbrink som äger och driver äldreboendet Lunnagårds Sjukhem AB i Eksjö.
NYHET Publicerad:

Gammal LAS hämmar Dalarnas tillväxt

LAS Små företag tvekar att anställa när osäkerheten är stor. Många av Dalarnas företagare vittnar om att de skulle våga anställa fler om Lagen om anställningsskydd (LAS) reformerades. 55 procent av Svenskt Näringlivs företagarpanel uppger att lagen hämmar deras utveckling och tillväxt och i Dalarna svarar 73 procent av företagen att de vill ha förändrade arbetsrättsregler. "En förändrad lagstiftning skulle underlätta för oss på så många sätt" menar Josefin Elmer, som äger och driver O´Learys i Mora.
NYHET Publicerad:

Höjd LAS-ålder hämmar företagens vilja att anställa äldre

ARBETSMARKNAD Regeringen vill höja LAS-åldern från 67 till 69 år. Arbetsgivarna är kritiska och vänder sig mot rätten att få vara kvar. Den bästa lösningen är individuella överenskommelser på arbetsplatsen mellan arbetsgivare och medarbetare, anser pensionsexpert Ingvar Backle.
NYHET Publicerad:

Undersökning: LAS bromsar tillsvidarejobben för 7 av 10 företagare

ARBETSMARKNAD Fler än sju av tio företagare har hindrats från att tillsvidareanställa på grund av Lagen om anställningsskydd. Det visar en ny undersökning som Kantar Sifo har gjort på uppdrag av Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Företagarberättelser: LAS – ett hinder för tillväxt och jobbskapande

ARBETSMARKNAD ”För att kunna expandera måste man våga rekrytera, men som LAS ser ut nu kan man istället tvingas avstå, vilket varken gynnar företag eller medarbetare”, berättar måleriföretagaren Jörgen Bergqvist som är en av de många företagare som ser behov av att förändra LAS.
NYHET Publicerad:

Kritiken mot LAS: ”Vi förlorar en hel generation”

ARBETSMARKNAD LAS skapar en falsk trygghet och står i vägen för generationsskiften. Det menar företagaren Jörgen Bergqvist, som avstått från att anställa fler medarbetare då risken för felrekrytering är stor.
NYHET Publicerad:

Professor: LAS ökar sjukfrånvaron och minskar produktiviteten

ARBETSMARKNAD En lättnad av turordningsreglerna leder till mindre sjukfrånvaro och högre produktivitet, visar färsk forskning. Att avskaffa tvåundantaget i LAS skulle ge stora negativa effekter, menar professor Per Skedinger.
NYHET Publicerad:

Anställningsskyddet behöver förändras

LAS Företag drar sig för att anställa på grund av gällande LAS-regler. Unga och oerfarna utestängs från arbetsmarknaden, antalet fast jobb minskar. Lagstiftningen behöver reformeras på ett genomgripande sätt, skriver Anders Weihe, förhandlingschef på Teknikföretagen.
NYHET Publicerad:

Ny undersökning: Anställningsskydd ökar inte tryggheten

LAS Trygghet på jobbet skapas genom kompetens och arbetsinsats, snarare än anställningsskydd. Det visar en undersökning som Kantar Sifo har gjort på uppdrag av Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Småföretagare: "Vi måste börja prata om LAS"

ARBETSMARKNAD Kjell-Arne Edvinsson vet vad han talar om när han berättar om hur lagen om anställningsskydd gör livet som småföretagare svårt och ibland omöjligt. Samtidigt tror han att lösningen kan vara att fack och arbetsgivare är överens om hur man ska tolka lagen, snarare än att skriva om den.
NYHET Publicerad:

LAS destruktiv för anställda och företag

ARBETSMARKNAD "En utdragen och kränkande uppsägningsprocess hjälper inte någon", säger Johan Åsbrink, som äger och driver äldreboendet Lunnagårds Sjukhem AB i Eksjö.
NYHET Publicerad:

Omställningsförmågan viktig för företagen

KOMMENTAR En förändring av LAS skulle inte påverka omställningsförsäkringarna som arbetsgivare och fack har utvecklat tillsammans. "Vi är måna om att bidra till att en bra verksamhet fortsatt bedrivs och utvecklas på detta område", säger vice vd Peter Jeppsson.
NYHET Publicerad:

"LAS behöver anpassas till dagens arbetsmarknad"

LAS För fjärde året i rad har Otto Nilssons Byggnads AB utsetts till Gasellföretag. Företaget har vuxit till 65 anställda och därmed skapat en massa nya arbetstillfällen i Eslöv. Men ett hinder för nya anställningar är lagen om anställningsskydd (LAS), enligt Patrik Wibelius som driver företaget.
NYHET Publicerad:

Nya regler kan ge fler fasta jobb

ARBETSMARKNAD Lagen om anställningsskydd försvårar för företag att anställa. Helena Bonnevie driver en friskola. "Vi blir restriktiva med anställningar, men kan sysselsätta ett 10-tal personer utöver den bemanning som vi har idag”, säger hon.