”Corona påskyndar automationen”

NYHET Publicerad

INDUSTRI Många företag inom branschorganisationen Ikem ser ingen större nedgång på grund av corona. Oron för framtiden finns och påskyndar automationen. ”Det är ett sätt att dra ner på personalkostnaderna”, säger förhandlingschefen Lars Askelöf.

Lars Askelöf, Ikem
Foto: Bengt Säll

"Efterfrågan kommer att finnas för de allra flesta av våra företag när coronapandemin har blåst över. Det är nu det är problem men det kommer att hämta sig." Det säger Lars Askelöf, förhandlingschef på Ikem.

Ikem företräder företag som arbetar med kemi i någon form, bland annat kemi- och plastindustrier, läkemedelstillverkare, raffinaderier eller biokemi- och bioteknikföretag. Medlemsföretag finns också inom exempelvis sten-, tvätt-, metall- och återvinningsindustrin. Totalt har företagen 67 000 anställda. 

Eftersom Ikem-företagen verkar inom så olika områden är lägesbilden lite spretig. Exempelvis ser kemi- och plastindustrin en nedgång medan läkemedelsindustrin går ungefär vanligt. Tvättindustrin har däremot gått ner kraftigt eftersom den är beroende av tvätt från besöksnäringen och av industrin. Även underleverantörer till fordonsindustrin har påverkats dramatiskt.  

– De är direkt påverkade. Stannar bilfabriken stannar också deras företag. De var tidigt ute med varsel och korttidspermitteringar, säger Lars Askelöf, förhandlingschef på Ikem. 

Samtidigt är det generellt sett ingen dramatiskt vikande konjunktur, konstaterar han. Däremot råder det en stor osäkerhet hos företagen gällande efterfrågan framöver. 

– Den är man orolig för. Förmodligen finns det en latent minskning framför oss men hur stor den blir och hur den ser ut är svårt att säga i dagsläget.  

Även om vissa företag oroar sig för att en ökande personalfrånvaro ska göra det svårt att upprätthålla produktionen på en bra nivå tror de flesta att de klarar det utan allt för stora ansträngningar.  

Än finns det inte några starka strömningar mot stora uppsägningar utan företagen försöker hanka sig fram med korttidsarbete. En fjärdedel av Ikems medlemsföretag har nu korttidspermitterat personal.  

– Vi märker ett oerhört stort intresse korttidspermitteringar. Jag tror att det kommer att växa den närmaste tiden och man kan ju hoppas att det inskränker sig till det. 

Ikem har inte fått många signaler om företag som är på randen till konkurs. Om coronapandemin inte blir mer långvarig och besvärlig än vad expertisen säger just nu tror han att Ikem-företagen kommer att klara sig relativt bra.  

– Trots det så finns det många små- och medelstora företag som snabbt måste dra ner sina kostnader radikalt. Får de inte ner kostnaderna måste de börja säga upp personal.  

Enligt Lars har de goda möjligheter att återhämta sig ganska snabbt efter corona. Produkterna som tillverkas av Ikems branscher efterfrågas alltid på världsmarknaden, enligt Lars Askelöf.   

– Även om den inte ser exakt likadan ut kommer efterfrågan att finnas för de allra flesta av våra företag när coronapandemin har blåst över. Det är nu det är problem men det kommer att hämta sig.  

I och med corona ser allt fler företag över sina kostnader och säkerheten i processerna. Även om efterfrågan går upp efter pandemin kan det bli så att företag välja att växa genom att automatisera mer, påpekar han.  

– En sådan här pandemi rör runt ordentligt i grytorna på företagen och det är sannolikt att den påskyndar automationen i branschen. Det är ett sätt att dra ner på personalkostnaderna, vilket i så fall minskar antalet sysselsatta i våra företag. 

Erfarenheterna från finanskrisen 2008–2009 visar att inte alla inom industrin som blev av med sina jobb fick dem tillbaka.  

– Det blev en nedgång i antalet sysselsatta då och det är väldigt sannolikt att samma sak kommer att ske nu. Största minskning av antalet jobb ser vi inom tillverkningsindustrin, där människors arbete ersätts av maskiner.  

När det gäller storleken på företag och arbetsplatser fortsätter tillverkningsindustrins aktörer att växa. Men samtidigt håller trenden inom forskning och utveckling i sig.  

– Där har vi länge sett en utveckling med många avknoppningar från akademin med många nya startupföretag – och den utvecklingen lär fortsätta, säger Lars Askelöf. 

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Åtgärdspaketen som ska ta företagen ur krisen

ÅTERSTARTA SVERIGE Svenskt Näringsliv tar ledningen i ett nytt, stort projekt för att återstarta ett coronadrabbat Sverige. Redan i juni, trots att krisen är långt ifrån över, kommer de första förslagen. ”Vi är i det här tillsammans. Om vi ska få fart på Sverige måste företagen få fart”, säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Återstarta Sverige med bättre villkor för jobb och företagande

CORONAKRISEN Förutsättningarna för företagande, arbete, forskning och utveckling, investeringar och handel avgör hur bra och hur snabbt Sverige tar sig tillbaka till ett nytt normalläge. Projekt ”Återstarta Sverige” bidrar med konkreta reformförslag och prioriteringar, skriver vd Jan-Olof Jacke på DN Debatt.
NYHET Publicerad:

”Fysiska möten värdesätts mer i framtiden”

ARBETSMARKNAD Företag och anställda kommer att jobba på ett annat sätt på andra sidan corona. Det säger Mattias Dahl, vice vd. ”Det som annars hade hänt under tio år händer på ett år när det gäller digitalisering, men samtidigt upptäcker vi hur mycket det mänskliga mötet betyder”, säger han.
NYHET Publicerad:

LO: ”Coronahöjning” för vissa grupper fungerar inte

LÖNEBILDNING Att höja lönen kraftigt för vissa grupper på grund av corona fungerar inte. Lönebildningen måste vara långsiktigt hållbar. Det menar LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson. ”Sedan kanske det kommer en ny kris och då vill en annan grupp ha mer betalt”, säger han.
NYHET Publicerad:

Tappa inte greppet om lönebildningen

KRÖNIKA Vi är i den största kris som de flesta av oss upplevt och det är oklart hur länge den kommer att pågå. För att inte riskera att fler jobb går förlorade är det viktigt att hålla huvudet kallt i lönebildningen. Det skriver Edel Karlsson Håål, lönebildningsexpert.
NYHET Publicerad:

Unionen vill se permanent system för korttidsarbete

STÖDSYSTEM Exportföretagen är ryggraden i svensk ekonomi som ger pengar till välfärden och utrymme för reallöneökningar. Därför är det viktigt att corona inte leder till protektionism och stängda gränser, säger Martin Wästfelt förhandlingschef på Unionen.
NYHET Publicerad:

Sveriges Ingenjörer: Viktigt att komma snabbt ur startblocken

KOMPETENS Att rädda kompetensen är en av de viktigaste frågorna just nu, hävdar Camilla Frankelius på Sveriges Ingenjörer. Mängder av verksamhetskritiska projekt har frysts och Sverige måste vara redo när hjulen börjar rulla igen för att inte hamna i bakvattnet.
NYHET Publicerad:

Utdelningsstopp tar företag tillbaka till ruta ett

STÖDPAKETEN Beskedet att permitteringsstöd inte får kombineras med utdelning gör förvirringen och osäkerheten hos företagen än större. I stället för att få hjälpen från staten lämnas de nu ensamma i kampen mot corona. ”Får vi inte permittera måste vi säga upp”, säger Joakim Nilsson på Triator.
NYHET Publicerad:

Jacke: "Beskedet om utdelningar och korttidsarbete kan leda till varsel"

CORONAKRISEN Företag som gör aktieutdelningar får inget permitteringsstöd. Det har Tillväxtverket kommit fram till i en utredning. ”Beskedet skapar en olycklig osäkerhet”, säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Förlängda krisåtgärder räddningen för kämpande företagare

STÖDPAKETEN Om regeringens stödåtgärder förlängs kan krisen mildras och företag komma igång snabbare. Annars befarar vartannat företag att konkursen är nära, visar senaste Företagarpanelen.
NYHET Publicerad:

Kompetenslyft tar fjällhotellet ur krisen

BESÖKSNÄRING Anställda hos Sälens högfjällshotell går utbildningar inom marknadsföring och digitalisering under korttidspermitteringen. "Ingen mår bra av att sitta hemma 80 procent av sin arbetstid och inte veta vad man ska göra", säger Thommy Backner, vd och ägare.
NYHET Publicerad:

Trygghetsfonden: Ta vara på tillfället

OMSTÄLLNING Trots att pandemin innebär stora utmaningar är det ett bra tillfälle både för företag och individer att stärka sin kompetens för att stå ännu bättre rustade när det lättar. Det menar Caroline Söder, vd på Trygghetsfonden.
NYHET Publicerad:

Nytt avtal öppnar för utbildning

BESÖKSNÄRING Ett nytt avtal inom besöksnäringen öppnar för att använda korttidspermitteringen till kompetensutveckling. Det kan göra att fler stannar kvar i branschen och ser chansen att komma tillbaka till något ännu bättre efter krisen, menar Kersti Wittén på Visita.
NYHET Publicerad:

Industrins parter överens: Utbilda personalen nu

AVTAL Både arbetsgivare och fackförbund inom industrin är överens om att det är bra att passa på att utbilda personalen nu. ”Jag tror att det blir mer fokus på kompetensen framöver”, säger Peter Kancans på Industriarbetsgivarna.
NYHET Publicerad:

750 miljoner till Yrkeshögskolan

STÖDPAKET Regeringen vill ge Yrkeshögskolan 750 miljoner kronor för kompetensutveckling i samband med corona. Det innebär 2000 fler utbildningsplatser, enligt Thomas Persson, generaldirektör, Myndigheten för yrkeshögskolan.
NYHET Publicerad:

”Coronakrisen får inte övergå i en kompetenskris”

HALLÅ DÄR Mia Bernhardsen, arbetsmarknadsexpert. Vad hände med Rekryteringsenkäten som skulle ha presenterats i början av april?
NYHET Publicerad:

Kraftig ökning av antalet företagsrekonstruktioner

CORONAKRISEN Företagsrekonstruktionerna ökar lavinartat och tre fjärdedelar misslyckas, visar siffor från Svenskt Näringsliv. ”Ofta är rekonstruktion den sista möjligheten för att undvika konkurs”, säger ekonomen Johan Kreicbergs.
NYHET Publicerad:

Så ska EU-länderna klara coronakrisen

EU Parlamentarikerna Sara Skyttedal, EPP, och Johan Danielsson, S&D, svarar på frågor kopplade till coronakrisen.
NYHET Publicerad:

Ny statistik: Alla stöd kommer inte företagen till del

CORONAKRISEN I debatten framstår det som om företagen har överösts med krisstöd, men det är inte sant, visar statistik som Svenskt Näringsliv har tagit fram.
NYHET Publicerad:

Dramatiskt sämre läge för företagen

CORONAKRISEN "Vi ser dramatiska effekter här och nu och lika dramatiskt fallande förväntningar hos företagen". Det säger chefekonom Bettina Kashefi om utvecklingen för företagen under coronakrisen utifrån siffror från Svenskt Näringslivs företagarpanel för det andra kvartalet 2020.