”Corona påskyndar automationen”

NYHET Publicerad

INDUSTRI Många företag inom branschorganisationen Ikem ser ingen större nedgång på grund av corona. Oron för framtiden finns och påskyndar automationen. ”Det är ett sätt att dra ner på personalkostnaderna”, säger förhandlingschefen Lars Askelöf.

Lars Askelöf, Ikem
Foto: Bengt Säll

"Efterfrågan kommer att finnas för de allra flesta av våra företag när coronapandemin har blåst över. Det är nu det är problem men det kommer att hämta sig." Det säger Lars Askelöf, förhandlingschef på Ikem.

Ikem företräder företag som arbetar med kemi i någon form, bland annat kemi- och plastindustrier, läkemedelstillverkare, raffinaderier eller biokemi- och bioteknikföretag. Medlemsföretag finns också inom exempelvis sten-, tvätt-, metall- och återvinningsindustrin. Totalt har företagen 67 000 anställda. 

Eftersom Ikem-företagen verkar inom så olika områden är lägesbilden lite spretig. Exempelvis ser kemi- och plastindustrin en nedgång medan läkemedelsindustrin går ungefär vanligt. Tvättindustrin har däremot gått ner kraftigt eftersom den är beroende av tvätt från besöksnäringen och av industrin. Även underleverantörer till fordonsindustrin har påverkats dramatiskt.  

– De är direkt påverkade. Stannar bilfabriken stannar också deras företag. De var tidigt ute med varsel och korttidspermitteringar, säger Lars Askelöf, förhandlingschef på Ikem. 

Samtidigt är det generellt sett ingen dramatiskt vikande konjunktur, konstaterar han. Däremot råder det en stor osäkerhet hos företagen gällande efterfrågan framöver. 

– Den är man orolig för. Förmodligen finns det en latent minskning framför oss men hur stor den blir och hur den ser ut är svårt att säga i dagsläget.  

Även om vissa företag oroar sig för att en ökande personalfrånvaro ska göra det svårt att upprätthålla produktionen på en bra nivå tror de flesta att de klarar det utan allt för stora ansträngningar.  

Än finns det inte några starka strömningar mot stora uppsägningar utan företagen försöker hanka sig fram med korttidsarbete. En fjärdedel av Ikems medlemsföretag har nu korttidspermitterat personal.  

– Vi märker ett oerhört stort intresse korttidspermitteringar. Jag tror att det kommer att växa den närmaste tiden och man kan ju hoppas att det inskränker sig till det. 

Ikem har inte fått många signaler om företag som är på randen till konkurs. Om coronapandemin inte blir mer långvarig och besvärlig än vad expertisen säger just nu tror han att Ikem-företagen kommer att klara sig relativt bra.  

– Trots det så finns det många små- och medelstora företag som snabbt måste dra ner sina kostnader radikalt. Får de inte ner kostnaderna måste de börja säga upp personal.  

Enligt Lars har de goda möjligheter att återhämta sig ganska snabbt efter corona. Produkterna som tillverkas av Ikems branscher efterfrågas alltid på världsmarknaden, enligt Lars Askelöf.   

– Även om den inte ser exakt likadan ut kommer efterfrågan att finnas för de allra flesta av våra företag när coronapandemin har blåst över. Det är nu det är problem men det kommer att hämta sig.  

I och med corona ser allt fler företag över sina kostnader och säkerheten i processerna. Även om efterfrågan går upp efter pandemin kan det bli så att företag välja att växa genom att automatisera mer, påpekar han.  

– En sådan här pandemi rör runt ordentligt i grytorna på företagen och det är sannolikt att den påskyndar automationen i branschen. Det är ett sätt att dra ner på personalkostnaderna, vilket i så fall minskar antalet sysselsatta i våra företag. 

Erfarenheterna från finanskrisen 2008–2009 visar att inte alla inom industrin som blev av med sina jobb fick dem tillbaka.  

– Det blev en nedgång i antalet sysselsatta då och det är väldigt sannolikt att samma sak kommer att ske nu. Största minskning av antalet jobb ser vi inom tillverkningsindustrin, där människors arbete ersätts av maskiner.  

När det gäller storleken på företag och arbetsplatser fortsätter tillverkningsindustrins aktörer att växa. Men samtidigt håller trenden inom forskning och utveckling i sig.  

– Där har vi länge sett en utveckling med många avknoppningar från akademin med många nya startupföretag – och den utvecklingen lär fortsätta, säger Lars Askelöf. 

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Fortsatt allvarligt läge

CORONAKRISEN Trots statistik som pekar på att vi börjar få bättre kontroll över smittospridningen kommer oroande statistik för företagens resultat. ”Vi kan inte slappna av nu om det ska finnas några jobb att komma tillbaka till efter semestrarna”, säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Jacke: "Företagen kommer att vara motorn i återhämtningen"

ÅTERSTARTA SVERIGE Svenskt Näringsliv vill se en bred kraftsamling för jobben när Sverige lämnar den akuta fasen av den ekonomiska krisen. I dag presenteras därför ett första jobbpaket med åtgärder som lägger grunden för en återhämtning baserad på framtidstro, konkurrenskraft och hållbarhet.
NYHET Publicerad:

Svensk lönemodell klarar trycket

LÖNEBILDNING Den svenska lönemodellen står stark, även om det blåser upp till strid inför höstens avtalsrörelse, menar Irene Wennemo, Medlingsinstitutets generaldirektör. Hon litar på att systemet håller emot krav på alltför snabba löneökningar i enstaka branscher.
NYHET Publicerad:

Dahl: Allt fokus på att värna jobben

AVTAL 2020 I årets avtalsrörelse har alla parter ett intresse av att se till att jobben stannar i Sverige, konstaterar vice vd Mattias Dahl som inte utesluter ett nollbud från arbetsgivarsidan. ”Det beror helt på hur ekonomin ser ut och vad företagen klarar av”, säger han.
NYHET Publicerad:

Rekordfå tror på löneökningar

UNDERSÖKNING Arbetstagares förväntningar på generella lönehöjningar är historiskt låga inför höstens förhandlingar, enligt en undersökning. ”Det är en kraftig förstärkning av den nedåtriktade trend som vi har sett de senaste åren”, säger Skops Örjan Hultåker.
NYHET Publicerad:

Distansarbete kan krympa kontoren

HALLÅ DÄR Camilla Forsling, ansvarig för löneundersökningar i Norden, på Willis Towers Watson. Er undersökning visar att produktiviteten inte påverkats nämndvärt av coronakrisen trots att många jobbar på distans. Hur ser det ut?
NYHET Publicerad:

Utbildning räcker inte mot arbetslöshet

KRÖNIKA Oenigheten är stor kring vad som är bästa sättet att stödja de som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Nationalekonomer förespråkar lägre ingångslöner medan facken anser att utbildning är nyckeln, skriver Edel Karlsson Håål, löneexpert.
NYHET Publicerad:

”Överlever företagen har fler ett jobb att gå till”

ARBETSMARKNAD Svensk arbetsmarknad är i gungning. Arbetslösheten ökar rekordartat, visar Arbetsförmedlingens senaste prognos. ”Det är viktigt att företagen överlever krisen, så att så många som möjligt har ett jobb att gå till”, säger chefekonom Bettina Kashefi.
NYHET Publicerad:

Ny prognos: Ekonomiska krisen allt djupare

KONJUNKTUREN Trots tecken på en svag vändning uppåt, så räknar Svenskt Näringsliv med en fortsatt djup ekonomisk nedgång. BNP krymper med drygt sex procent under innevarande år, enligt en ny prognos. ”Situationen sätter en enorm press på våra företag och deras verksamheter”, säger chefekonom Bettina Kashefi.
NYHET Publicerad:

Bilmetro ställer om för att klara av krisen

CORONAKRISEN Bilmetros planer för året ställdes på ända när coronakrisen slog till. Nybilsförsäljningen har minskat märkbart. Nu skär bolaget i sina kostnader för att ta sig igenom krisen.
NYHET Publicerad:

Flygplatschef tror på framtiden – men det kan ta tid att komma tillbaka

CORONAKRISEN När coronakrisen slog till försvann 99 procent av alla passagerare från Malmö Airport. I avgångshallen, som normalt brukar eka av liv, är det allt som oftast tomt. Men nu börjar resandet så sakteliga komma igång igen med fler avgångar och fler passagerare. ”Det finns en lust och en önskan efter att resa och den kommer inte att försvinna”, säger flygplatschefen Peter Weinhandl.
NYHET Publicerad:

Fortsatt osäkerhet hos campingföretagen

CORONAKRISEN Beskedet om friare resor inom Sverige har inte gjort att campingföretagen vågar blåsa faran över. Osäkerheten är fortfarande stor. Ingen vet hur sommaren kommer att se ut. "Vi har haft både avbokningar och nya bokningar de senaste dagarna. Sammantaget har det blivit en liten ökning, men vi känner oss fortfarande väldigt osäkra. Det gäller att avvakta", säger Maria Bootsman på Ljusdals Camping.
NYHET Publicerad:

Kompetensförsprång efter krisen

KOMPETENSFÖRSÖRJNING För många företag har det sedan i mitten av mars handlat om att hantera coronakrisens mest akuta effekter. Många åtgärder har vidtagits och ett stort antal verksamheter har varslat, sagt upp eller permitterat sin personal. Nu går tankarna till hur man kan göra det bästa av tiden fram tills dess att det vänder. Kan man kanske till och med stå starkare när hjulen börjar snurra igen? 
NYHET Publicerad:

Tillförsikt i besöksnäringen efter slopade reserestriktioner

CORONAKRISEN Reserestriktionerna hävs och från och med den 13 juni bedöms symptomfria personer kunna resa i hela Sverige. Det meddelade statsminister Stefan Löfven på en pressträff den fjärde juni. Ett besked som välkomnas av flera företagare i besöksnäringen.
NYHET Publicerad:

Förslag: Rätt till förebyggande sjukpenning för högriskgrupper

CORONAKRISEN Kritik har riktats mot regeringen för att ersättningen dröjer till personer som är i riskgrupper och inte kan arbeta hemma. Efter förhandlingar i riksdagen presenterades nyligen ett förslag till ersättning som innebär rätt till förebyggande sjukpenning för riskgrupper.
NYHET Publicerad:

Försiktig optimism hos västmanländskt företag

CORONAKRISEN Kadesjös i Västerås med cirka 60 anställda går likt många andra företag just nu en osäker framtid till mötes. Företaget har trots krisen haft full beläggning under hela våren och bland annat hjälpt vården i form av att tillverka bågar till de skyddsvisir som används. VD Birgitta Lindblad berättar dock att osäkerheten inför hösten är påtaglig och att det måste råda en försiktighet i planeringen inför framtiden.
NYHET Publicerad:

Åtgärdspaketen som ska ta företagen ur krisen

ÅTERSTARTA SVERIGE Svenskt Näringsliv tar ledningen i ett nytt, stort projekt för att återstarta ett coronadrabbat Sverige. Redan i juni, trots att krisen är långt ifrån över, kommer de första förslagen. ”Vi är i det här tillsammans. Om vi ska få fart på Sverige måste företagen få fart”, säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Återstarta Sverige med bättre villkor för jobb och företagande

CORONAKRISEN Förutsättningarna för företagande, arbete, forskning och utveckling, investeringar och handel avgör hur bra och hur snabbt Sverige tar sig tillbaka till ett nytt normalläge. Projekt ”Återstarta Sverige” bidrar med konkreta reformförslag och prioriteringar, skriver vd Jan-Olof Jacke på DN Debatt.
NYHET Publicerad:

”Fysiska möten värdesätts mer i framtiden”

ARBETSMARKNAD Företag och anställda kommer att jobba på ett annat sätt på andra sidan corona. Det säger Mattias Dahl, vice vd. ”Det som annars hade hänt under tio år händer på ett år när det gäller digitalisering, men samtidigt upptäcker vi hur mycket det mänskliga mötet betyder”, säger han.
NYHET Publicerad:

LO: ”Coronahöjning” för vissa grupper fungerar inte

LÖNEBILDNING Att höja lönen kraftigt för vissa grupper på grund av corona fungerar inte. Lönebildningen måste vara långsiktigt hållbar. Det menar LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson. ”Sedan kanske det kommer en ny kris och då vill en annan grupp ha mer betalt”, säger han.