Peter Adielsson
Foto: Karin Myrén

Millennials är mer benägna att ta ett jobb som tillåter flexibla arbetstider eller möjligheten att jobba hemifrån än att ta ett jobb med högre lön, enligt Peter Adielsson på konsultbolaget Willis Towers Watson.

Flexibilitet viktigare än lön för unga

NYHET Publicerad

REKRYTERING Inom tio år kommer millennials, de som är födda 1983–1994, att utgöra en fjärdedel av den tillgängliga arbetskraften. Men vilka är de och hur ser deras förväntningar ut på arbetsgivarna? Och varför värderas inte lönen lika högt längre? Det diskuterades på Lönebildningsdagen nyligen.

Millennials beskylls för att vara lata, bortskämda och mer intresserade av att rädda världen än av att tjäna pengar. Men de är samtidigt dagens och morgondagens medarbetare som sitter på ovärderlig kunskap som kan driva företagen framåt.

De som räknas till gruppen millennials är personer som är födda från 1983 till och med 1994, som nyss trätt in på arbetsmarknaden. Redan märks markanta skillnader hos dem jämfört med tidigare generationers inställning till arbete. Forskning visar att denna grupp är mer benägen att sätta faktorer som flexibilitet, frihet och möjlighet till personlig utveckling framför trygghet och högre lön.

Enligt Peter Adielsson, konsult på Willis Towers Watson, har millennials en mer idealistisk syn på vad arbete. För dem är det mer än ett sätt att kunna plocka ut en lön den 25:e varje månad.

Den förändrade synen på vad som gör en arbetsgivare attraktiv är något som svenska företag kan dra nytta av, konstaterar han.

– Svenska företag är generellt sett redan duktiga på att ta ett socialt ansvar. Det borde vi därför skryta mer om internationellt.

Samtidigt kan millenniegenerationen sätt att se på lönen förklaras av deras situation, menar han. Att lönen värderar lågt jämfört med exempelvis frihet och flexibilitet eftersom de utgår från att de ska få en hög grundlön. Samtidigt förväntar sig kvinnliga studenter en ingångslön på 33 500 kronor medan manliga studenter förväntar sig 37 500 kronor, konstaterar Peter Adielsson.

En balans mellan fritid och jobb är också något som millennials över hela världen värderar högt. De är mer benägna att ta ett jobb som tillåter flexibla arbetstider eller möjligheten att jobba hemifrån än att ta ett jobb med högre lön.

Det handlar mer om att kunna forma sitt arbete så att det passar med resten av livet och att normen inte längre är att arbeta mellan kl 9 och 17. Millennials har också en ny syn på vad hårt arbete är för något.

– Tidigare innebar hårt arbete att man arbetade mer – längre dagar helt enkelt. Men för millennials är det att använda den arbetstid man redan har mer effektivt, säger Peter Adielsson.

Det finns redan tecken på att millennials påverkar arbetsmarknaden. Amerikanska storföretag som Walmart och Apple har börjat diskutera att i högre grad prioritera sina anställda, istället för att bara lyssna till aktieägarna.

För företagen är det viktigt att ta reda på hur de ska attrahera millenniegenerationens kompetens för att fortsätta att utvecklas. Millennials är rastlösa och förväntar sig att få jobba i en global miljö, byta arbetsgivare ofta och kunna utvecklas i takt med den nya generationens förväntningar.

Enligt seminariedeltagarna är millennials styrkor deras stora digitala kompetens och globala perspektiv, och för att lyckas gäller det att kunna arbeta generationsöverskridande. På så vis kan den äldre generationen bidra med ledarskap, erfarenhet och insikter om branschen.

– Eftersom företag är så beroende av de som nu kommer in på arbetsmarknaden måste de jobba för att inkludera dem, avslutade moderatorn Malin Johansson, från Paues Åberg Communications.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Smartaste sättet att använda extern lönestatistik

STATISTIK Företagsnära lönebildning handlar om att lägga ett pussel och där är marknadslönedata är en viktig del. Här berättar Anna Danielsson om den lönestatistik som Svenskt Näringsliv varje år tar fram till medlemsföretagen i tjänsten Näringslivets lönestatistik.
NYHET Publicerad:

Företagen måste tänka nytt i slaget om kompetensen

KOMPETENS Idag kan lönemodellen se helt olika ut beroende på vilket jobb och vilket företag en person väljer. Det gör att företag måste tänka om i slaget om kompetensen. Hr-chefer kan inte längre se lönen enbart som en kostnad, menar KTH-professorn Eric Giertz.
NYHET Publicerad:

Så sätter betaltjänsten Klarna konkurrenskraftiga löner

INDIVIDUELL LÖN Klarnas nya lönemodell har gjort lönesättningen mindre vildvuxen och de fantasifulla titlarna färre. Att koppla lönen till kompetens och beteende ger större rättvisa och den som utvecklas snabbt kan snabbt få en högre lön, enligt David Morgenstern på Klarna.
NYHET Publicerad:

”Sifferlösa avtal följer konjunkturen” 

HALLÅ DÄR Christian Kjellström, nationalekonom och utredare på Medlingsinstitutet. Vad lyfter ni fram i er senaste årsrapport?
NYHET Publicerad:

Så blir fler nöjda med sin lön

MOTIVATION Almega och Kommunal har tillsammans jobbat fram stöd för att fler arbetsplatser ska använda avtalens möjligheter till individuell lönesättning fullt ut. Största vinsten är att fler medarbetare blir nöjda med sin lön, enligt Per Östlund på Almega.
NYHET Publicerad:

Här väger pålitlighet tungt i lönesättningen

INDIVIDUELL LÖN Ett starkt fokus på värderingar är det som ligger bakom en stor del av fastighetsbolaget Atrium Ljungbergs framgångar. Det gäller även lönesättningen. ”När vi mäter beteenden och inte bara affärsresultat får vi ett långsiktigt resultat”, säger vd:n Annica Ånäs.
NYHET Publicerad:

Duktiga medarbetare spräcker lönemodellen

STRATEGI När lönesystemet satte stopp för att belöna de kollektivanställda på ett bra sätt införde industriföretaget Gnutti Carlo Sweden i stället individuella löner, som för tjänstemännen. ”Det tar tid och det kräver mod, men det är absolut inte omöjligt”, säger hr-chefen Bodil Alvarsgård.
NYHET Publicerad:

Bättre dialog med statligt tillsvidareavtal

HALLÅ DÄR Lena Emanuelsson, förhandlingschef på Akavia. Du är ordförande för Saco-S som förhandlar för akademiker i staten med ett tillsvidareavtal utan siffror. Varför är det viktigt med ett tillsvidareavtal?
NYHET Publicerad:

EU:s klåfingrighet hotar svensk lönebildning

EU Arbetsmarknadsfrågorna klättrar allt högre upp på EU:s agenda, trots att det är ett område där förutsättningarna är så olika. ”Det är väldigt tokigt att trycka på alla länder samma regler”, säger Gabriella Sebardt, som arbetar med EU-arbetsrättsliga frågor i Bryssel.
NYHET Publicerad:

Lönemodellen öppnar nya karriärvägar

KOMPETENS Genom att koppla lönemodellen till tydliga karriärvägar vill Swecon attrahera de hett eftertraktade serviceteknikerna. Lönesamtalet handlar mindre om teknisk kompetens och mer om personlig utveckling, kundfokus och ansvar, enligt hr-chefen Eva Hedman.
NYHET Publicerad:

Så får Ericsson ihop lönepusslet

STRATEGI Att ha en gemensam global löneprocess samtidigt som löner och villkor måste vara konkurrenskraftiga lokalt är en utmaning. Det konstaterar Annika Wedberg som arbetar med lön och belöning på Ericsson. Här berättar hon hur företaget gör för att ta fram den bästa lösningen.
NYHET Publicerad:

Pensionen viktig lönefråga

LÖNEBILDNING I takt med att löneökningen får mindre betydelse blir pension och arbetstider desto intressantare. Med den svenska modellen kan parterna själva anpassa villkoren så länge det ryms inom arbetsgivarens totala kostnader, enligt Irene Wennemo på Medlingsinstitutet.
NYHET Publicerad:

”Rak feedback är aldrig brutal” 

HALLÅ DÄR Elizabeth Kuylenstierna, ledarskapskonsult och författare av boken Framgång med feedback. Varför är det så viktigt?
NYHET Publicerad:

Så ökar förståelsen för den nya lönen

INDIVIDUELLA LÖNER AFA Försäkring inför ett nytt samtal i löneprocessen där medarbetaren får uttrycka sina förväntningar inför lönesamtalet för chefen. ”Vi undviker missförstånd när chef och medarbetare är på samma våglängd”, säger Jens Danielsson, ansvarig för lönebildning och förmåner.
NYHET Publicerad:

Större lönelyft till högpresterare – utan höjd totalkostnad

INDIVIDUELLA LÖNER För ett år sedan ändrade Alektum Group sin löneprocess från grunden. Samtidigt som medarbetarnas prestationer nu bedöms enligt samma modell har cheferna fått större frihet att sätta lönenivåerna, enligt Erik Hamberg som ansvarar för löner och förmåner i koncernen.
NYHET Publicerad:

Så tar du kontroll över lönesnacket

MOTIVATION Risken för feltolkningar och missnöje är stor när medarbetare jämför löner med varandra. Men genom att ta kontroll över öppenheten kring löner kan arbetsgivare öka de anställdas motivation och engagemang, enligt hr-konsulten Marie Wikander.
NYHET Publicerad:

Hög lön inte i topp på talangens önskelista

KOMPETENS Lönen är en viktig faktor för unga när de väljer arbetsgivare, men den är långt ifrån viktigast. ”Det som avgör är värderingar, företagskulturen och ledarskapet”, säger Anna Stenberg, grundare av Women Executive Search, Wes.
NYHET Publicerad:

Lönesättning: Här är chefens största utmaningar

LEDARSKAP Cheferna har en central roll vid individuell lönesättning och det viktigt att de har rätt förutsättningar för att kunna göra det som förväntas av dem. Men vad behöver de? En svensk studie som gjorts av hur cheferna upplever lönesättningen visar på flera utmaningar.
NYHET Publicerad:

Lönesättningen får alla att dra åt samma håll

STRATEGI Individuella löner säkrar ABB Sveriges fortsatta utveckling. Nyckelfaktorn är att cheferna är kompetenta och vågar differentiera, enligt HR-direktören Maria Brithon.
NYHET Publicerad:

Många mål får strategin att gå i baklås

MÅLSTYRNING Tio procent av alla strategier som tas fram genomförs. Här ger David Holmberg, expert inom målstyrning, sina bästa tips på bästa för att få hela verksamheten att följa strategin som har satts upp.