Peter Adielsson
Foto: Karin Myrén

Millennials är mer benägna att ta ett jobb som tillåter flexibla arbetstider eller möjligheten att jobba hemifrån än att ta ett jobb med högre lön, enligt Peter Adielsson på konsultbolaget Willis Towers Watson.

Flexibilitet viktigare än lön för unga

NYHET Publicerad

REKRYTERING Inom tio år kommer millennials, de som är födda 1983–1994, att utgöra en fjärdedel av den tillgängliga arbetskraften. Men vilka är de och hur ser deras förväntningar ut på arbetsgivarna? Och varför värderas inte lönen lika högt längre? Det diskuterades på Lönebildningsdagen nyligen.

Millennials beskylls för att vara lata, bortskämda och mer intresserade av att rädda världen än av att tjäna pengar. Men de är samtidigt dagens och morgondagens medarbetare som sitter på ovärderlig kunskap som kan driva företagen framåt.

De som räknas till gruppen millennials är personer som är födda från 1983 till och med 1994, som nyss trätt in på arbetsmarknaden. Redan märks markanta skillnader hos dem jämfört med tidigare generationers inställning till arbete. Forskning visar att denna grupp är mer benägen att sätta faktorer som flexibilitet, frihet och möjlighet till personlig utveckling framför trygghet och högre lön.

Enligt Peter Adielsson, konsult på Willis Towers Watson, har millennials en mer idealistisk syn på vad arbete. För dem är det mer än ett sätt att kunna plocka ut en lön den 25:e varje månad.

Den förändrade synen på vad som gör en arbetsgivare attraktiv är något som svenska företag kan dra nytta av, konstaterar han.

– Svenska företag är generellt sett redan duktiga på att ta ett socialt ansvar. Det borde vi därför skryta mer om internationellt.

Samtidigt kan millenniegenerationen sätt att se på lönen förklaras av deras situation, menar han. Att lönen värderar lågt jämfört med exempelvis frihet och flexibilitet eftersom de utgår från att de ska få en hög grundlön. Samtidigt förväntar sig kvinnliga studenter en ingångslön på 33 500 kronor medan manliga studenter förväntar sig 37 500 kronor, konstaterar Peter Adielsson.

En balans mellan fritid och jobb är också något som millennials över hela världen värderar högt. De är mer benägna att ta ett jobb som tillåter flexibla arbetstider eller möjligheten att jobba hemifrån än att ta ett jobb med högre lön.

Det handlar mer om att kunna forma sitt arbete så att det passar med resten av livet och att normen inte längre är att arbeta mellan kl 9 och 17. Millennials har också en ny syn på vad hårt arbete är för något.

– Tidigare innebar hårt arbete att man arbetade mer – längre dagar helt enkelt. Men för millennials är det att använda den arbetstid man redan har mer effektivt, säger Peter Adielsson.

Det finns redan tecken på att millennials påverkar arbetsmarknaden. Amerikanska storföretag som Walmart och Apple har börjat diskutera att i högre grad prioritera sina anställda, istället för att bara lyssna till aktieägarna.

För företagen är det viktigt att ta reda på hur de ska attrahera millenniegenerationens kompetens för att fortsätta att utvecklas. Millennials är rastlösa och förväntar sig att få jobba i en global miljö, byta arbetsgivare ofta och kunna utvecklas i takt med den nya generationens förväntningar.

Enligt seminariedeltagarna är millennials styrkor deras stora digitala kompetens och globala perspektiv, och för att lyckas gäller det att kunna arbeta generationsöverskridande. På så vis kan den äldre generationen bidra med ledarskap, erfarenhet och insikter om branschen.

– Eftersom företag är så beroende av de som nu kommer in på arbetsmarknaden måste de jobba för att inkludera dem, avslutade moderatorn Malin Johansson, från Paues Åberg Communications.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Svensk lönemodell klarar trycket

LÖNEBILDNING Den svenska lönemodellen står stark, även om det blåser upp till strid inför höstens avtalsrörelse, menar Irene Wennemo, Medlingsinstitutets generaldirektör. Hon litar på att systemet håller emot krav på alltför snabba löneökningar i enstaka branscher.
NYHET Publicerad:

Dahl: Allt fokus på att värna jobben

AVTAL 2020 I årets avtalsrörelse har alla parter ett intresse av att se till att jobben stannar i Sverige, konstaterar vice vd Mattias Dahl som inte utesluter ett nollbud från arbetsgivarsidan. ”Det beror helt på hur ekonomin ser ut och vad företagen klarar av”, säger han.
NYHET Publicerad:

Rekordfå tror på löneökningar

UNDERSÖKNING Arbetstagares förväntningar på generella lönehöjningar är historiskt låga inför höstens förhandlingar, enligt en undersökning. ”Det är en kraftig förstärkning av den nedåtriktade trend som vi har sett de senaste åren”, säger Skops Örjan Hultåker.
NYHET Publicerad:

Distansarbete kan krympa kontoren

HALLÅ DÄR Camilla Forsling, ansvarig för löneundersökningar i Norden, på Willis Towers Watson. Er undersökning visar att produktiviteten inte påverkats nämndvärt av coronakrisen trots att många jobbar på distans. Hur ser det ut?
NYHET Publicerad:

Utbildning räcker inte mot arbetslöshet

KRÖNIKA Oenigheten är stor kring vad som är bästa sättet att stödja de som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Nationalekonomer förespråkar lägre ingångslöner medan facken anser att utbildning är nyckeln, skriver Edel Karlsson Håål, löneexpert.
NYHET Publicerad:

”Fysiska möten värdesätts mer i framtiden”

ARBETSMARKNAD Företag och anställda kommer att jobba på ett annat sätt på andra sidan corona. Det säger Mattias Dahl, vice vd. ”Det som annars hade hänt under tio år händer på ett år när det gäller digitalisering, men samtidigt upptäcker vi hur mycket det mänskliga mötet betyder”, säger han.
NYHET Publicerad:

LO: ”Coronahöjning” för vissa grupper fungerar inte

LÖNEBILDNING Att höja lönen kraftigt för vissa grupper på grund av corona fungerar inte. Lönebildningen måste vara långsiktigt hållbar. Det menar LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson. ”Sedan kanske det kommer en ny kris och då vill en annan grupp ha mer betalt”, säger han.
NYHET Publicerad:

Tappa inte greppet om lönebildningen

KRÖNIKA Vi är i den största kris som de flesta av oss upplevt och det är oklart hur länge den kommer att pågå. För att inte riskera att fler jobb går förlorade är det viktigt att hålla huvudet kallt i lönebildningen. Det skriver Edel Karlsson Håål, lönebildningsexpert.
NYHET Publicerad:

Unionen vill se permanent system för korttidsarbete

STÖDSYSTEM Exportföretagen är ryggraden i svensk ekonomi som ger pengar till välfärden och utrymme för reallöneökningar. Därför är det viktigt att corona inte leder till protektionism och stängda gränser, säger Martin Wästfelt förhandlingschef på Unionen.
NYHET Publicerad:

Sveriges Ingenjörer: Viktigt att komma snabbt ur startblocken

KOMPETENS Att rädda kompetensen är en av de viktigaste frågorna just nu, hävdar Camilla Frankelius på Sveriges Ingenjörer. Mängder av verksamhetskritiska projekt har frysts och Sverige måste vara redo när hjulen börjar rulla igen för att inte hamna i bakvattnet.
NYHET Publicerad:

”Corona påskyndar automationen”

INDUSTRI Många företag inom branschorganisationen Ikem ser ingen större nedgång på grund av corona. Oron för framtiden finns och påskyndar automationen. ”Det är ett sätt att dra ner på personalkostnaderna”, säger förhandlingschefen Lars Askelöf.
NYHET Publicerad:

Kvinnor kan tvingas lämna byggsektorn 

JÄMSTÄLLDHET Blir coronakrisen långvarig riskerar byggbranschens satsningar på jämställdhet och mångfald att gå om intet. Mats Åkerlind på Byggföretagen jämför med 1990-talet då kvinnor och utlandsfödda tvingades att lämna – och sedan kom de aldrig tillbaka.
NYHET Publicerad:

Transportföretagen: Inför samma system som i Danmark 

STÖDPAKET Delar av transportsektorn står stilla men för många företag är korttidspermitteringar inget alternativ. Transportföretagens vd Marcus Dahlsten vill se direkta stöd från staten för att täcka fasta kostnader, som i Danmark och Norge.
NYHET Publicerad:

Intresset för att jobba i vården ökar

KOMPETENS Vårdföretagen går för högtryck och gör fantastiska insatser just nu. En positiv bieffekt av corona är att fler vill jobba inom vården.
NYHET Publicerad:

Lönebildningen får inte drabbas av panik

KRÖNIKA Coronapandemin gör att arbetsmarknaden gasar och bromsar samtidigt. Omorienteringen blir säkert långsiktigt bra men i det akuta skedet är många förlorare, konstaterar lönebildningsexperten Edel Karlsson Håål.
NYHET Publicerad:

Allvarligt läge för detaljhandeln 

STÖDPAKET Nästan vart tredje företag inom sällanköp uppger att de klarar högst två månader till om situationen inte förbättras. Läget är kaotiskt och allvarligt, konstaterar Johan Davidson på Svensk Handel.
NYHET Publicerad:

Smartaste sättet att använda extern lönestatistik

STATISTIK Företagsnära lönebildning handlar om att lägga ett pussel och där är marknadslönedata är en viktig del. Här berättar Anna Danielsson om den lönestatistik som Svenskt Näringsliv varje år tar fram till medlemsföretagen i tjänsten Näringslivets lönestatistik.
NYHET Publicerad:

Företagen måste tänka nytt i slaget om kompetensen

KOMPETENS Idag kan lönemodellen se helt olika ut beroende på vilket jobb och vilket företag en person väljer. Det gör att företag måste tänka om i slaget om kompetensen. Hr-chefer kan inte längre se lönen enbart som en kostnad, menar KTH-professorn Eric Giertz.
NYHET Publicerad:

Så sätter betaltjänsten Klarna konkurrenskraftiga löner

INDIVIDUELL LÖN Klarnas nya lönemodell har gjort lönesättningen mindre vildvuxen och de fantasifulla titlarna färre. Att koppla lönen till kompetens och beteende ger större rättvisa och den som utvecklas snabbt kan snabbt få en högre lön, enligt David Morgenstern på Klarna.
NYHET Publicerad:

”Sifferlösa avtal följer konjunkturen” 

HALLÅ DÄR Christian Kjellström, nationalekonom och utredare på Medlingsinstitutet. Vad lyfter ni fram i er senaste årsrapport?