Peter Adielsson
Foto: Karin Myrén

Millennials är mer benägna att ta ett jobb som tillåter flexibla arbetstider eller möjligheten att jobba hemifrån än att ta ett jobb med högre lön, enligt Peter Adielsson på konsultbolaget Willis Towers Watson.

Flexibilitet viktigare än lön för unga

NYHET Publicerad

REKRYTERING Inom tio år kommer millennials, de som är födda 1983–1994, att utgöra en fjärdedel av den tillgängliga arbetskraften. Men vilka är de och hur ser deras förväntningar ut på arbetsgivarna? Och varför värderas inte lönen lika högt längre? Det diskuterades på Lönebildningsdagen nyligen.

Millennials beskylls för att vara lata, bortskämda och mer intresserade av att rädda världen än av att tjäna pengar. Men de är samtidigt dagens och morgondagens medarbetare som sitter på ovärderlig kunskap som kan driva företagen framåt.

De som räknas till gruppen millennials är personer som är födda från 1983 till och med 1994, som nyss trätt in på arbetsmarknaden. Redan märks markanta skillnader hos dem jämfört med tidigare generationers inställning till arbete. Forskning visar att denna grupp är mer benägen att sätta faktorer som flexibilitet, frihet och möjlighet till personlig utveckling framför trygghet och högre lön.

Enligt Peter Adielsson, konsult på Willis Towers Watson, har millennials en mer idealistisk syn på vad arbete. För dem är det mer än ett sätt att kunna plocka ut en lön den 25:e varje månad.

Den förändrade synen på vad som gör en arbetsgivare attraktiv är något som svenska företag kan dra nytta av, konstaterar han.

– Svenska företag är generellt sett redan duktiga på att ta ett socialt ansvar. Det borde vi därför skryta mer om internationellt.

Samtidigt kan millenniegenerationen sätt att se på lönen förklaras av deras situation, menar han. Att lönen värderar lågt jämfört med exempelvis frihet och flexibilitet eftersom de utgår från att de ska få en hög grundlön. Samtidigt förväntar sig kvinnliga studenter en ingångslön på 33 500 kronor medan manliga studenter förväntar sig 37 500 kronor, konstaterar Peter Adielsson.

En balans mellan fritid och jobb är också något som millennials över hela världen värderar högt. De är mer benägna att ta ett jobb som tillåter flexibla arbetstider eller möjligheten att jobba hemifrån än att ta ett jobb med högre lön.

Det handlar mer om att kunna forma sitt arbete så att det passar med resten av livet och att normen inte längre är att arbeta mellan kl 9 och 17. Millennials har också en ny syn på vad hårt arbete är för något.

– Tidigare innebar hårt arbete att man arbetade mer – längre dagar helt enkelt. Men för millennials är det att använda den arbetstid man redan har mer effektivt, säger Peter Adielsson.

Det finns redan tecken på att millennials påverkar arbetsmarknaden. Amerikanska storföretag som Walmart och Apple har börjat diskutera att i högre grad prioritera sina anställda, istället för att bara lyssna till aktieägarna.

För företagen är det viktigt att ta reda på hur de ska attrahera millenniegenerationens kompetens för att fortsätta att utvecklas. Millennials är rastlösa och förväntar sig att få jobba i en global miljö, byta arbetsgivare ofta och kunna utvecklas i takt med den nya generationens förväntningar.

Enligt seminariedeltagarna är millennials styrkor deras stora digitala kompetens och globala perspektiv, och för att lyckas gäller det att kunna arbeta generationsöverskridande. På så vis kan den äldre generationen bidra med ledarskap, erfarenhet och insikter om branschen.

– Eftersom företag är så beroende av de som nu kommer in på arbetsmarknaden måste de jobba för att inkludera dem, avslutade moderatorn Malin Johansson, från Paues Åberg Communications.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Större lönelyft till högpresterare – utan höjd totalkostnad

INDIVIDUELLA LÖNER För ett år sedan ändrade Alektum Group sin löneprocess från grunden. Samtidigt som medarbetarnas prestationer nu bedöms enligt samma modell har cheferna fått större frihet att sätta lönenivåerna, enligt Erik Hamberg som ansvarar för löner och förmåner i koncernen.
NYHET Publicerad:

Så tar du kontroll över lönesnacket

MOTIVATION Risken för feltolkningar och missnöje är stor när medarbetare jämför löner med varandra. Men genom att ta kontroll över öppenheten kring löner kan arbetsgivare öka de anställdas motivation och engagemang, enligt hr-konsulten Marie Wikander.
NYHET Publicerad:

Hög lön inte i topp på talangens önskelista

KOMPETENS Lönen är en viktig faktor för unga när de väljer arbetsgivare, men den är långt ifrån viktigast. ”Det som avgör är värderingar, företagskulturen och ledarskapet”, säger Anna Stenberg, grundare av Women Executive Search, Wes.
NYHET Publicerad:

Lönesättning: Här är chefens största utmaningar

LEDARSKAP Cheferna har en central roll vid individuell lönesättning och det viktigt att de har rätt förutsättningar för att kunna göra det som förväntas av dem. Men vad behöver de? En svensk studie som gjorts av hur cheferna upplever lönesättningen visar på flera utmaningar.
NYHET Publicerad:

Lönesättningen får alla att dra åt samma håll

STRATEGI Individuella löner säkrar ABB Sveriges fortsatta utveckling. Nyckelfaktorn är att cheferna är kompetenta och vågar differentiera, enligt HR-direktören Maria Brithon.
NYHET Publicerad:

Många mål får strategin att gå i baklås

MÅLSTYRNING Tio procent av alla strategier som tas fram genomförs. Här ger David Holmberg, expert inom målstyrning, sina bästa tips på bästa för att få hela verksamheten att följa strategin som har satts upp.
NYHET Publicerad:

Flexibilitet viktigare än lön för unga

REKRYTERING Inom tio år utgör millennials, de som är födda 1983–1994, en fjärdedel av den tillgängliga arbetskraften. De är mer benägna att ta ett jobb med flexibla arbetstider än ett jobb med högre lön, enligt Peter Adielsson, konsult på Willis Towers Watson.
NYHET Publicerad:

Så håller du schysta lönesamtal

LÖNEBILDNING Ett aktivt ledarskap, transparens och kommunikation är nyckelfaktorer för att lyckas med individuella löner. Det diskuterades på årets Lönebildningsdag som återigen slog rekord med nästan 400 anmälda deltagare.
NYHET Publicerad:

Tät återkoppling motiverar Ambeas medarbetare

MOTIVATION För att koppla lönen tajtare till den enskilde medarbetaren har Ambea skruvat upp frekvensen på sina utvecklingssamtal. Nu hålls de tre gånger per år. ”Vi tyckte att det var lite förlegat att ha utvecklingssamtal bara en gång per år”, säger hr-chefen Pernille Ramirez.
NYHET Publicerad:

"Det är chefen som får det att hända"

HALLÅ DÄR Sofia Malmrud, doktorand på psykologiska institutionen vid Stockholms universitet. Du är halvvägs igenom din avhandling om individuell lönesättning. Vad är din angreppsvinkel?
NYHET Publicerad:

Lönebildning: "Börja testa nya sätt att jobba"

STRATEGI Energibranschen har kommit långt när det gäller individuella löner. På Eon har processlöneavtalet utvecklat både chefer och medarbetare. ”Det har pushat mig till att våga prata om det som är svårt”, säger Charlotte Reidhav, chef på Eon.
NYHET Publicerad:

Företagsnära lönesättning lönar sig

LÖNEBILDNING Hur det går för företaget och vad medarbetaren presterar avgör hur hög lönen ska vara, enligt Mattias Dahl, vice vd. ”De flesta anser att det är rimligt. Ingen vill se motsatsen – att det inte har någon betydelse.”
NYHET Publicerad:

Så behåller it-företaget kompetenta medarbetare

LÖNEBILDNING It-mästarens nya lönemodell innebär att företaget lägger krut på att utveckla medarbetare som bidrar extra mycket till verksamhetens framgångar. ”På så sätt kan vi ännu bättre se till att inte tappa dem”, säger hr-chefen Göran Lejerwik.
NYHET Publicerad:

”Intressant att få bredden på en och samma dag”

HALLÅ DÄR Greta Sundin, strategiskt ansvarig för löne- och förmånsfrågor samt hr-ekonomi inom utbildningskoncernen Academedia. I oktober är du för tredje gången med på Lönebildningsdagen som Svenskt Näringsliv ordnar. Vad är det som lockar?
NYHET Publicerad:

Telekomjätte lockar ingenjörer med trendig lönemodell

LÖNEBILDNING Från lokal till global lönebildning för 100 000 anställda spridda över hela världen. För fem år sedan lade telekomjätten Ericsson om hela sin löneprocess för att öka attraktiviteten, enligt Sverker Walldal på Ericsson.
NYHET Publicerad:

Nationalekonomer vill se förändrade kollektivavtal

HALLÅ DÄR Lars Calmfors, nationalekonom och medförfattare till en ny bok, Kollektivavtal och lönebildning i en ny tid. Vad handlar den om?
NYHET Publicerad:

Höstens lönebildningsdag löser hr-utmaningar

I PRAKTIKEN Den 9 oktober är det för femte året i rad dags för Lönebildningsdagen i Stockholm. Konferensens rubrik är Bang for the buck – 5 utmaningar och 6,5 lösningar, och den här gången får hr-rollen extra uppmärksamhet.
NYHET Publicerad:

”Motivation kan inte köpas för pengar”

HALLÅ DÄR Johan Thesslin som skrivit boken Lön och motivation: chefens handbok för att belöna och utveckla medarbetare, tillsammans med AnnCharlotte Bretan. Varför skrev ni den?
NYHET Publicerad:

Vägledande avtal dras med utmaningar

STRATEGI Ledaravtalet var först ut med företagsnära lönebildning år 1992. Många kollektivavtal har följt efter, men det finns också utmaningar, enligt Ledarnas förhandlingschef Helena Hedlund.
NYHET Publicerad:

Så får IBM rättvisare löner

LÖNESÄTTNING När it-jätten IBM införde en ny lönemodell lyfte det medarbetarnas engagemang. Genom att chef och medarbetare på egen hand tar större ansvar för återkoppling och bedömning blir lönesättningen dessutom rättvisare, enligt Simona Scaravella, hr-chef på IBM Sverige.