Lärarbrist pressar fram ny syn på löner 

NYHET Publicerad

STRATEGI Kan en koncern med nästan 500 utbildningsenheter under 30 olika varumärken ha samma lönekriterier? Det ska Academedia nu se över. Samtidigt sätter den akuta lärarbristen fungerande lönestrukturer ur spel. ”Vi måste hitta ett smartare arbetssätt och titta på andra incitament än lön", säger hr-strategen Greta Sundin.

Greta Sundin, Academedia
Foto: Jessica Gow/TT

Det fungerar inte i längden att bara tillföra mer pengar till lönerevisionen för att hantera lärarbristens påverkan på lönerna, menar Greta Sundin. "För att komma till rätta med det på ett hållbart sätt handlar det om att jobba strukturellt och långsiktigt."

Academedia är en utbildningskoncern med 12 500 anställda i Sverige i allt från förskolor till vuxenutbildning. När det gäller lönesättning bestämmer varje verksamhetsområde, utöver det som styrs via kollektivavtalen, vilka lönekriterier som medarbetarnas prestationer ska bedömas utifrån.  

– Det går naturligtvis inte att bedöma en förskolelärare eller kock på exakt samma sätt som en gymnasielärare. Där måste det se olika ut, säger Greta Sundin, hr-strateg med ansvar för kompensation, förmåner och hr-ekonomiska frågor på Academedia. 

Men hur mycket det ska få skilja diskuteras nu internt inom koncernen och det finns en plan att se om det är möjligt att ta fram koncerngemensamma lönekriterier.  

– Den stora frågan är om det kan gynna vår verksamhet eller är det få omvänd effekt, om vi försöker trycka in alla i samma form? Det finns alltid en risk att det blir kontraproduktivt med central styrning. 

Med den stora bristen på lärare och förskolelärare som råder är det samtidigt ganska svårt att gå in och styra löneprocessen just nu, konstaterar Greta Sundin. De som söker jobb har trumf på hand. 

– Lärare höjer sina löner mycket genom att byta arbetsgivare just nu. Det ger en lönestruktur som inte är särskilt önskvärd med tanke på att de som är sist in har de högre lönerna. Att strukturen ställs på ända så här är en stor utmaning för hela skolvärlden. 

Academedias strategi för att bemöta det är bland annat att försöka förbättra verktygen för att analysera hur koncernens lönestruktur verkligen ser ut, för att bättre kunna göra något åt det.  

Det handlar om att kunna bryta på olika sätt och jämför olika grupper med varandra eller titta på geografiska faktorer till exempel. 

 – Vi vill få ett mer förfinat underlag än bara en åldersindelning, för att kunna se vad det kostar att komma till rätta med felaktigheter och belöna prestationer i lön. 

Det fungerar inte i längden att bara tillföra mer pengar till lönerevisionen, betonar hon.  

– För att komma till rätta med det på ett hållbart sätt handlar det om att jobba strukturellt och långsiktigt. Vi måste hitta ett smartare arbetssätt och titta på andra incitament än lön. 

Som ett led i det infördes året infördes en förmånsportal för att ”sätta lite guldkant på tillvaron” för medarbetarna. Här erbjuds förmåner som inte är ren lön, till exempel privat sjukvård, försäkringar, pensionsrådgivning och rabatter på friskvård, varor och tjänster.  

Som på många andra företag visar Academedias medarbetarundersökning att lönen inte är viktigaste faktorn för att trivas på jobbet. Ett gott ledarskap och möjlighet till utveckling smäller högre. 

– Det gäller att vi är duktiga på att hitta andra faktorer än lön. När nu löneutvecklingen är skenande för de som byter jobb men inte lika snabb för de som inte byter, hur kan vi jobba med andra saker, och skapa förutsättningar för att folk ska vilja stanna hos oss?  

En central del är en löneprocess som alla förstår och ser som rättvis, och för att åstadkomma det krävs trygga chefer, enligt Greta Sundin.  

– Våra hr-avdelningar jobbar med att säkerställa att cheferna har kompetensen de behöver för att kunna sätta lön. Vi har processer för hur lönesamtal ska gå till och hur lönekriterierna ska användas. 

Academedia har också lagt mycket kraft på att få organisationen att prata om hela lönen och inte bara om höjningar i lönerevisioner – att medarbetarna förstår att den nuvarande lönen också är en belöning för ett arbete. 

– Om jag gör en bra prestation eller inte handlar inte bara om höjningen. Den som redan ligger på en hög lön i paritet med sin prestation bör vara nöjd med en mindre höjning.  

Löneprocessen bör vara något ständigt pågående där medarbetaren får feedback under hela året. Lönen ska inte sättas vid ett lönesamtal utan då ska det bara vara att bocka av att man är överens om prestationen och lönen man få, anser Greta Sundin. 

– Min dröm är att det inte ska vara en överraskning för någon. 

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

EU:s klåfingrighet hotar svensk lönebildning

EU Arbetsmarknadsfrågorna klättrar allt högre upp på EU:s agenda, trots att det är ett område där förutsättningarna är så olika. ”Det är väldigt tokigt att trycka på alla länder samma regler”, säger Gabriella Sebardt, som arbetar med EU-arbetsrättsliga frågor i Bryssel.
NYHET Publicerad:

Lönemodellen öppnar nya karriärvägar

KOMPETENS Genom att koppla lönemodellen till tydliga karriärvägar vill Swecon attrahera de hett eftertraktade serviceteknikerna. Lönesamtalet handlar mindre om teknisk kompetens och mer om personlig utveckling, kundfokus och ansvar, enligt hr-chefen Eva Hedman.
NYHET Publicerad:

Så får Ericsson ihop lönepusslet

STRATEGI Att ha en gemensam global löneprocess samtidigt som löner och villkor måste vara konkurrenskraftiga lokalt är en utmaning. Det konstaterar Annika Wedberg som arbetar med lön och belöning på Ericsson. Här berättar hon hur företaget gör för att ta fram den bästa lösningen.
NYHET Publicerad:

Pensionen viktig lönefråga

LÖNEBILDNING I takt med att löneökningen får mindre betydelse blir pension och arbetstider desto intressantare. Med den svenska modellen kan parterna själva anpassa villkoren så länge det ryms inom arbetsgivarens totala kostnader, enligt Irene Wennemo på Medlingsinstitutet.
NYHET Publicerad:

”Rak feedback är aldrig brutal” 

HALLÅ DÄR Elizabeth Kuylenstierna, ledarskapskonsult och författare av boken Framgång med feedback. Varför är det så viktigt?
NYHET Publicerad:

Så ökar förståelsen för den nya lönen

INDIVIDUELLA LÖNER AFA Försäkring inför ett nytt samtal i löneprocessen där medarbetaren får uttrycka sina förväntningar inför lönesamtalet för chefen. ”Vi undviker missförstånd när chef och medarbetare är på samma våglängd”, säger Jens Danielsson, ansvarig för lönebildning och förmåner.
NYHET Publicerad:

Större lönelyft till högpresterare – utan höjd totalkostnad

INDIVIDUELLA LÖNER För ett år sedan ändrade Alektum Group sin löneprocess från grunden. Samtidigt som medarbetarnas prestationer nu bedöms enligt samma modell har cheferna fått större frihet att sätta lönenivåerna, enligt Erik Hamberg som ansvarar för löner och förmåner i koncernen.
NYHET Publicerad:

Så tar du kontroll över lönesnacket

MOTIVATION Risken för feltolkningar och missnöje är stor när medarbetare jämför löner med varandra. Men genom att ta kontroll över öppenheten kring löner kan arbetsgivare öka de anställdas motivation och engagemang, enligt hr-konsulten Marie Wikander.
NYHET Publicerad:

Hög lön inte i topp på talangens önskelista

KOMPETENS Lönen är en viktig faktor för unga när de väljer arbetsgivare, men den är långt ifrån viktigast. ”Det som avgör är värderingar, företagskulturen och ledarskapet”, säger Anna Stenberg, grundare av Women Executive Search, Wes.
NYHET Publicerad:

Lönesättning: Här är chefens största utmaningar

LEDARSKAP Cheferna har en central roll vid individuell lönesättning och det viktigt att de har rätt förutsättningar för att kunna göra det som förväntas av dem. Men vad behöver de? En svensk studie som gjorts av hur cheferna upplever lönesättningen visar på flera utmaningar.
NYHET Publicerad:

Lönesättningen får alla att dra åt samma håll

STRATEGI Individuella löner säkrar ABB Sveriges fortsatta utveckling. Nyckelfaktorn är att cheferna är kompetenta och vågar differentiera, enligt HR-direktören Maria Brithon.
NYHET Publicerad:

Många mål får strategin att gå i baklås

MÅLSTYRNING Tio procent av alla strategier som tas fram genomförs. Här ger David Holmberg, expert inom målstyrning, sina bästa tips på bästa för att få hela verksamheten att följa strategin som har satts upp.
NYHET Publicerad:

Flexibilitet viktigare än lön för unga

REKRYTERING Inom tio år utgör millennials, de som är födda 1983–1994, en fjärdedel av den tillgängliga arbetskraften. De är mer benägna att ta ett jobb med flexibla arbetstider än ett jobb med högre lön, enligt Peter Adielsson, konsult på Willis Towers Watson.
NYHET Publicerad:

Så håller du schysta lönesamtal

LÖNEBILDNING Ett aktivt ledarskap, transparens och kommunikation är nyckelfaktorer för att lyckas med individuella löner. Det diskuterades på årets Lönebildningsdag som återigen slog rekord med nästan 400 anmälda deltagare.
NYHET Publicerad:

Tät återkoppling motiverar Ambeas medarbetare

MOTIVATION För att koppla lönen tajtare till den enskilde medarbetaren har Ambea skruvat upp frekvensen på sina utvecklingssamtal. Nu hålls de tre gånger per år. ”Vi tyckte att det var lite förlegat att ha utvecklingssamtal bara en gång per år”, säger hr-chefen Pernille Ramirez.
NYHET Publicerad:

"Det är chefen som får det att hända"

HALLÅ DÄR Sofia Malmrud, doktorand på psykologiska institutionen vid Stockholms universitet. Du är halvvägs igenom din avhandling om individuell lönesättning. Vad är din angreppsvinkel?
NYHET Publicerad:

Lönebildning: "Börja testa nya sätt att jobba"

STRATEGI Energibranschen har kommit långt när det gäller individuella löner. På Eon har processlöneavtalet utvecklat både chefer och medarbetare. ”Det har pushat mig till att våga prata om det som är svårt”, säger Charlotte Reidhav, chef på Eon.
NYHET Publicerad:

Företagsnära lönesättning lönar sig

LÖNEBILDNING Hur det går för företaget och vad medarbetaren presterar avgör hur hög lönen ska vara, enligt Mattias Dahl, vice vd. ”De flesta anser att det är rimligt. Ingen vill se motsatsen – att det inte har någon betydelse.”
NYHET Publicerad:

Så behåller it-företaget kompetenta medarbetare

LÖNEBILDNING It-mästarens nya lönemodell innebär att företaget lägger krut på att utveckla medarbetare som bidrar extra mycket till verksamhetens framgångar. ”På så sätt kan vi ännu bättre se till att inte tappa dem”, säger hr-chefen Göran Lejerwik.
NYHET Publicerad:

”Intressant att få bredden på en och samma dag”

HALLÅ DÄR Greta Sundin, strategiskt ansvarig för löne- och förmånsfrågor samt hr-ekonomi inom utbildningskoncernen Academedia. I oktober är du för tredje gången med på Lönebildningsdagen som Svenskt Näringsliv ordnar. Vad är det som lockar?