Lönematris kopplar samman prestation och resultat

NYHET Publicerad

RUSTA-ANDAN Sedan ett år tillbaka använder Rustas lager en egen matris för att utvärdera medarbetares prestationer och sätta lön. Nu har den spritt sig till varuhusen. Tydlighet är nyckelordet, enligt Annika Holm Sundström, hr-chef.

Annika Holm Sundström
Foto: SÖREN ANDERSSON

Lönebildningen måste kopplas till företagets värdegrund för att ge verklig effekt på kultur och beteende, enligt Annika Holm Sundström, hr-chef på Rusta. "Då blir lönen ett kraftfullt verktyg som utvecklar organisationen."

Matrisen används för att fördela det individuella utrymmet i Rustas kollektivavtal. Även om det är en relativt liten del, så är det ett steg i rätt riktning, enligt hr-chefen Annika Holm Sundström.

– I grunden handlar det om att tydliggöra vars och ens bidrag till bolagets resultat. Att förmedla ett finansiellt mål för året är visserligen tydligt, men det säger väldigt lite för den enskilde medarbetaren ute i verksamheten.

För Rusta är det dessutom lika viktigt vad medarbetaren gör för att bidra till det övergripande målet, som hur arbetet utförs.

– Det handlar om vad jag ska fokusera på men också om hur jag gör och beter mig. Allt från att komma i tid till att ha ordning och reda omkring sig och följa arbetsmiljöregler – sådant som påverkar den lokala arbetsplatsen.

Inför lönesamtalet gör både chef och medarbetare en skattning av medarbetaren på en skala från ett till fem utifrån kriterierna i matrisen.

Därefter träffas de och jämför sina bedömningar och diskuterar likheter och skillnader. Målet är att enas om en gemensam poäng, men om det inte sker dokumenteras även det. Gruppchefen gör sedan en kalibrering mellan medarbetare som har samma arbetsuppgifter.

– Vi strävar alltid efter att göra det så enkelt som möjligt, och därför har vi försökt att formulera kriterierna i matrisen tydligt och med så få ord som det går. Mycket tid lades ned på att definiera skalan, vad som menas med varje steg och vad som skiljer dem åt.

Nyligen införde även varuhusorganisationen en liknande modell. Även om alla utför alla arbetsuppgifter på varuhusen fanns det ett behov av att differentiera lönen utifrån individuell prestation. Det behovet finns även i resten av organisationen, förklarar Annika Holm Sundström.

Framför allt handlar det om att hjälpa medarbetare och bolag att koppla ihop prestation och resultat.

– Även om vi har olika behov av att förstå helheten så mår alla bra av att se kopplingen mellan det egna bidraget och bolagets resultat. Det ger mål och mening att vara stolt över sin arbetsinsats oavsett var i kedjan man befinner sig.

Utifrån företagets värderingar har Rusta tagit fram en ledarskapsprofil med 16 önskvärda beteenden för en ledare. Nu utvecklas även en medarbetarprofil som definierar 12 beteenden. I nästa steg är tanken är att profilerna på samma sätt som matriserna ska bli ett verktyg för utvärdering och lönesättning inom hela Rusta.

– Det är ett sätt att styra beteenden för att behålla kulturen och andan – som en typ av kompetensutveckling. När vi rekryterar vet vi att kulturen, arbetsplatsen och kollegorna är en konkurrensfördel.

För differentierad lön är det centralt att medarbetaren förstår värdet av sin egen insats i det lilla, påpekar hon. Hennes råd till företag som vill jobba mer med individuella löner är att börja i en enkel struktur och vidareutveckla metoden efter hand, i stället för att försöka ta ett helhetsgrepp från början.

Dessutom måste lönebildningen kopplas till företagets värdegrund för att ge verklig effekt på kultur och beteende, konstaterar Annika Holm Sundström.

– Då blir lönen ett kraftfullt verktyg som utvecklar organisationen.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Telekomjätte lockar ingenjörer med trendig lönemodell

LÖNEBILDNING Från lokal till global lönebildning för 100 000 anställda spridda över hela världen. För fem år sedan lade telekomjätten Ericsson om hela sin löneprocess för att öka attraktiviteten, enligt Sverker Walldal på Ericsson.
NYHET Publicerad:

Höstens lönebildningsdag löser hr-utmaningar

I PRAKTIKEN Den 9 oktober är det för femte året i rad dags för Lönebildningsdagen i Stockholm. Konferensens rubrik är Bang for the buck – 5 utmaningar och 6,5 lösningar, och den här gången får hr-rollen extra uppmärksamhet.
NYHET Publicerad:

”Motivation kan inte köpas för pengar”

HALLÅ DÄR Johan Thesslin som skrivit boken Lön och motivation: chefens handbok för att belöna och utveckla medarbetare, tillsammans med AnnCharlotte Bretan. Varför skrev ni den?
NYHET Publicerad:

Vägledande avtal dras med utmaningar

STRATEGI Ledaravtalet var först ut med företagsnära lönebildning år 1992. Många kollektivavtal har följt efter, men det finns också utmaningar, enligt Ledarnas förhandlingschef Helena Hedlund.
NYHET Publicerad:

Så får IBM rättvisare löner

LÖNESÄTTNING När it-jätten IBM införde en ny lönemodell lyfte det medarbetarnas engagemang. Genom att chef och medarbetare på egen hand tar större ansvar för återkoppling och bedömning blir lönesättningen dessutom rättvisare, enligt Simona Scaravella, hr-chef på IBM Sverige.
NYHET Publicerad:

Digitalisering inleder seminarieserie om framtidens arbetsmarknad

DEN TEKNISKA UTVECKLINGEN Den 11 juni är det dags för det första seminariet som arrangeras av Svenskt Näringslivs projekt Framtidens arbetsmarknad, FrAM. I fokus är digitaliseringen och den konkurrenskraft som finns i teknikutvecklingen.
NYHET Publicerad:

Här tar medarbetarna fram lönemodellen

LÖNEBILDNING På Gnosjö Automatsvarvning tog medarbetarna fram den nya bedömningsmodellen som ligger till grund för lönesättningen. Nu är det tydligare för alla hur de kan påverka sin lön och karriärutveckling, enligt vd:n Linda Fransson.
NYHET Publicerad:

Lönesättning som förändrar beteenden

STRATEGI För Epiroc i Kalmar var det en fullträff att koppla lönekriterierna rakt av till den värdegrund som företaget tagit fram. ”Löneprocessen driver precis det vi vill driva – förbättrade beteenden”, säger vd:n Jenny Heimersson.
NYHET Publicerad:

Därför fungerar sifferlöst så bra i energibranschen

HALLÅ DÄR Nikta Nabavi, ansvarig för Unionens kollektivavtal inom energibranschen. Varför fungerar sifferlösa avtal så bra inom det området?
NYHET Publicerad:

AP-fond lockar med hållbarhet och mångfald

REKRYTERING När ungdomar söker jobb vill de inte bara veta vad en arbetsgivare gör, utan även hur jobbet utförs. ”Lönen har nog fortfarande en viss status men lika mycket status ligger i att företaget har schysta värderingar”, säger Eva Halvarsson, vd på Andra AP-fonden.
NYHET Publicerad:

Unga vill göra karriär – men har inte bråttom

MILLENNIEGENERATIONEN Att unga bara vill vidare till nästa jobb för att få upp lönen är en missuppfattning, konstaterar Isak Petrén, senior analytiker på Willis Towers Watson. ”Millennials vill göra karriär men det är inget måste att byta jobb för att åstadkomma det”, säger han.
NYHET Publicerad:

Så stärker prisade Centiro företagskulturen

STRATEGI På Centiro blir medarbetare sedda som individer samtidigt som de hela tiden får utmaningar som utvecklar. I en väl fungerande arbetsmiljö och kultur är lönen inte den viktigaste frågan, enligt koncernchefen Niklas Hedin.
NYHET Publicerad:

Almega jobbar vidare för fler sifferlösa avtal

HALLÅ DÄR Stefan Koskinen, förbundsdirektör Almega Tjänsteföretagen. Vad ser ni som viktigast när unga väljer arbetsgivare?
NYHET Publicerad:

”Återkoppling måste få ta plats”

RUNDFRÅGA Vi frågade tre deltagare på seminariet där rapporten Anställdas syn på lön, motivation och prestation presenterades, vad de anser om resultatet. De svarade så här.
NYHET Publicerad:

Fast lägstalön högt på Unionens agenda

HALLÅ DÄR Sara Hedman-Hallonstén, avtalsspecialist på Unionen. Vad har ni fokus på just nu när det gäller lönebildning?
NYHET Publicerad:

Lönen inte viktigast för motivationen

FORSKNING Lönen är bara en av många faktorer som motiverar och får medarbetare att prestera bättre på arbetet. Det finns annat som är viktigare, visar en ny forskningsrapport.
NYHET Publicerad:

Att förstå lönen är A och O

KRÖNIKA Sannolikheten att en medarbetare accepterar en förändring, en bedömning eller en nödvändig åtgärd är mycket större om ledaren kan få medarbetaren att förstå VARFÖR. Det gäller även vid lönesättning, skriver Edel Karlsson Håål.
NYHET Publicerad:

Här smäller utveckling högre än lön

KOMPETENS Trots att lönerna trissats upp i byggbranschen står TL Bygg fast vid att lönerna ska vara marknadsmässiga och inte skena iväg. Företaget har i stället satsat extra mycket på att personalen mår bra och får utvecklas.
NYHET Publicerad:

Rättvis lön – vad är det?

KRÖNIKA Att lönesättning ska vara rättvis är givetvis en rimlig ambition. Men redan i teorin kring begreppet rättvisa uppstår utmaningar, enligt lönebildningsexperten Edel Karlsson Håål.
NYHET Publicerad:

Lönerna får inte halka efter hos global hälsovårdsjätte

STRATEGI Johnson & Johnson i Helsingborg följer det amerikanska moderbolagets övergripande modell för lönesättning. Lönesystemet är ett sätt att vara en attraktiv arbetsgivare, enligt Karin Markenholm, hr-ansvarig.