Lönen inte viktigast för motivationen

NYHET Publicerad

FORSKNING Lönen är bara en av många faktorer som motiverar och får medarbetare att prestera bättre på arbetet. Bland annat är arbetsklimatet och chefens förmåga att bedöma arbetsinsatser viktigare. Det visar en ny forskningsrapport som presenterades under ett seminarium på Svenskt Näringsliv nyligen.

Magnus Sverke

"Mest glädjande är det att nästan tre av fyra har förståelse för hur chefen har bedömt arbetsinsatsen", säger professor Magnus Sverke som leder forskningsprojektet.

Michael Andersson

Michael Andersson, förhandlingschef på Civilekonomerna.

Publik löneseminarium

Rapporten presenterades under ett seminarium på Svenskt Näringsliv.

Rapporten Anställdas syn på lön, motivation och prestation – en undersökning av lönesättning i privat sektor baseras på en undersökning som SCB har gjort på uppdrag av en forskargrupp vid Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet. I undersökningen ingår 5000 personer inom privat sektor, fördelat på fem sektorer.

Resultatet visar att drygt en fjärdedel av de anställda uppger att lönen sätts i överenskommelse med chefen. Runt 40 procent uppger att det sker via förhandlingar mellan det lokala facket och arbetsgivaren. Runt tio procent vet inte hur det går till.

Närmare 60 procent anser att de känner till lönekriterierna ganska eller mycket väl, och runt två tredjedelar säger att de under lönesamtalet har pratat om hur arbetsinsatsen har påverkat lönen. Däremot är det betydligt färre, omkring en tredjedel, som säger att de inte har pratat om vad de kan göra framåt för att påverka löneutvecklingen.

– Det är intressant att 40 procent anser att de inte känner till lönekriterierna. Mest glädjande är det dock att nästan tre av fyra har förståelse för hur chefen har bedömt arbetsinsatsen, säger professor Magnus Sverke som leder projektet.

För att lönen ska fungera motiverande och prestationshöjande, behöver den uppfattas som rättvis, konstaterar psykologiforskaren Helena Falkenberg som också ingår i gruppen.

– Något som ofta tas upp är återkoppling på utfört arbete. Vi ser tydligt att ju mer återkoppling man får desto mer legitim och rättvis tycker man att lönesättningen är.

Den som tjänar mest och får mycket återkoppling upplever störst rättvisa i lönesättningen, medan den som tjänar minst och får lite återkoppling däremot inte alls upplever samma rättvisa.  

– Mest intressant är att lönesättningen upplevs som lika rättvis av de som tjänar mest och som får lite återkoppling, som hos de som tjänar betydligt mindre men som får en hög grad av återkoppling, säger hon.

Även om lönen har en viss betydelse för motivation och prestation i arbetet, så finns det andra faktorer som är viktigare. Lönen är en av flera delar i helhet som påverkar.

Det som ger högre motivation och prestation handlar bland annat om att känna till lönekriterierna, att ha förtroende för chefens förmåga att bedöma arbetsinsatser, att uppfatta lönesättningen som rättvis, och att ha autonomi och tydliga mål i arbetet. Även personlighet har en viss betydelse.

Det är viktigt att chefer kontinuerligt ger bra och användbar återkoppling på hur medarbetaren utför sitt arbete, enligt forskarna som beskriver cheferna som bärare av lönesystemet eftersom deras agerande är centralt för att lönesättningen ska upplevas som rättvis.

Mikael Andersson, förhandlingschef på Civilekonomerna, som läst rapporten tycker att det intressanta är komplexiteten som den visar.

– Vi tror på lönen som styrmedel för att få effektivare och lönsammare företag, genom att medarbetare blir mer motiverade och presterar bättre. Den presumtionen kanske håller fortfarande men rapporten visar att det är betydligt mer komplext än vad vi har förstått och kanske anat.

Han betonade betydelsen av förtroende för chefen, ledarskapet, och legitimitet i lönesättningen.

-Det kommer in otroligt viktiga faktorer kopplade till arbetsklimat, till exempel tydlighet i målen, och autonomi i rollen.

Kanske behöver parterna därför ett nytt angreppssätt för att utveckla lönebildningen, påpekar han.  

– Nyckelfaktorer för att få det att fungera lokalt på företagen är att jobba med att utveckla organisationen, medarbetarskapet och ledarskapet.

Mikael Andersson nämner möjligheten att påverka sin lön och sitt arbete som centralt om parterna inte bara vill jobba gemensamt kring lön utan även kring arbetsmiljö.

– Vi är inne på rätt spår men det är mer komplext än vad vi har trott och det måste vi fånga på ett annat sätt.

Autonomi, inflytande, kontroll, delaktighet och möjligheten att påverka är något som forskningen vet hänger ihop med många goda konsekvenser, konstaterar Magnus Sverke. Det hjälper också medarbetare att hantera kravfyllda situationer på jobbet.

– Extra intressant är det dessutom om de anställda ges möjlighet att vara med och påverka proceduren kring lönesättningen, till exempel att de är med och tar fram lönekriterier. Det ger större acceptansen för dem, säger han.

Bättre koll på privat lönesättning

Forskningsprojektet, som finansieras av Svenskt Näringsliv syftar till att bidra med bättre förståelse och kunskap om lönesättning i privat sektor.

Anställdas syn på lön, motivation och prestation – en undersökning av lönesättning i privat sektor, är projektets andra rapport.

Den första rapporten är en kunskapssammanställning, Lön, motivation och prestation – psykologiska perspektiv på verksamhetsnära lönesättning.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Lönesättningen får alla att dra åt samma håll

STRATEGI Individuella löner säkrar ABB Sveriges fortsatta utveckling. Nyckelfaktorn är att cheferna är kompetenta och vågar differentiera, enligt HR-direktören Maria Brithon.
NYHET Publicerad:

Många mål får strategin att gå i baklås

MÅLSTYRNING Tio procent av alla strategier som tas fram genomförs. Här ger David Holmberg, expert inom målstyrning, sina bästa tips på bästa för att få hela verksamheten att följa strategin som har satts upp.
NYHET Publicerad:

Flexibilitet viktigare än lön för unga

REKRYTERING Inom tio år utgör millennials, de som är födda 1983–1994, en fjärdedel av den tillgängliga arbetskraften. De är mer benägna att ta ett jobb med flexibla arbetstider än ett jobb med högre lön, enligt Peter Adielsson, konsult på Willis Towers Watson.
NYHET Publicerad:

Så håller du schysta lönesamtal

LÖNEBILDNING Ett aktivt ledarskap, transparens och kommunikation är nyckelfaktorer för att lyckas med individuella löner. Det diskuterades på årets Lönebildningsdag som återigen slog rekord med nästan 400 anmälda deltagare.
NYHET Publicerad:

Tät återkoppling motiverar Ambeas medarbetare

MOTIVATION För att koppla lönen tajtare till den enskilde medarbetaren har Ambea skruvat upp frekvensen på sina utvecklingssamtal. Nu hålls de tre gånger per år. ”Vi tyckte att det var lite förlegat att ha utvecklingssamtal bara en gång per år”, säger hr-chefen Pernille Ramirez.
NYHET Publicerad:

"Det är chefen som får det att hända"

HALLÅ DÄR Sofia Malmrud, doktorand på psykologiska institutionen vid Stockholms universitet. Du är halvvägs igenom din avhandling om individuell lönesättning. Vad är din angreppsvinkel?
NYHET Publicerad:

Lönebildning: "Börja testa nya sätt att jobba"

STRATEGI Energibranschen har kommit långt när det gäller individuella löner. På Eon har processlöneavtalet utvecklat både chefer och medarbetare. ”Det har pushat mig till att våga prata om det som är svårt”, säger Charlotte Reidhav, chef på Eon.
NYHET Publicerad:

Företagsnära lönesättning lönar sig

LÖNEBILDNING Hur det går för företaget och vad medarbetaren presterar avgör hur hög lönen ska vara, enligt Mattias Dahl, vice vd. ”De flesta anser att det är rimligt. Ingen vill se motsatsen – att det inte har någon betydelse.”
NYHET Publicerad:

Så behåller it-företaget kompetenta medarbetare

LÖNEBILDNING It-mästarens nya lönemodell innebär att företaget lägger krut på att utveckla medarbetare som bidrar extra mycket till verksamhetens framgångar. ”På så sätt kan vi ännu bättre se till att inte tappa dem”, säger hr-chefen Göran Lejerwik.
NYHET Publicerad:

”Intressant att få bredden på en och samma dag”

HALLÅ DÄR Greta Sundin, strategiskt ansvarig för löne- och förmånsfrågor samt hr-ekonomi inom utbildningskoncernen Academedia. I oktober är du för tredje gången med på Lönebildningsdagen som Svenskt Näringsliv ordnar. Vad är det som lockar?
NYHET Publicerad:

Telekomjätte lockar ingenjörer med trendig lönemodell

LÖNEBILDNING Från lokal till global lönebildning för 100 000 anställda spridda över hela världen. För fem år sedan lade telekomjätten Ericsson om hela sin löneprocess för att öka attraktiviteten, enligt Sverker Walldal på Ericsson.
NYHET Publicerad:

Nationalekonomer vill se förändrade kollektivavtal

HALLÅ DÄR Lars Calmfors, nationalekonom och medförfattare till en ny bok, Kollektivavtal och lönebildning i en ny tid. Vad handlar den om?
NYHET Publicerad:

Höstens lönebildningsdag löser hr-utmaningar

I PRAKTIKEN Den 9 oktober är det för femte året i rad dags för Lönebildningsdagen i Stockholm. Konferensens rubrik är Bang for the buck – 5 utmaningar och 6,5 lösningar, och den här gången får hr-rollen extra uppmärksamhet.
NYHET Publicerad:

”Motivation kan inte köpas för pengar”

HALLÅ DÄR Johan Thesslin som skrivit boken Lön och motivation: chefens handbok för att belöna och utveckla medarbetare, tillsammans med AnnCharlotte Bretan. Varför skrev ni den?
NYHET Publicerad:

Vägledande avtal dras med utmaningar

STRATEGI Ledaravtalet var först ut med företagsnära lönebildning år 1992. Många kollektivavtal har följt efter, men det finns också utmaningar, enligt Ledarnas förhandlingschef Helena Hedlund.
NYHET Publicerad:

Så får IBM rättvisare löner

LÖNESÄTTNING När it-jätten IBM införde en ny lönemodell lyfte det medarbetarnas engagemang. Genom att chef och medarbetare på egen hand tar större ansvar för återkoppling och bedömning blir lönesättningen dessutom rättvisare, enligt Simona Scaravella, hr-chef på IBM Sverige.
NYHET Publicerad:

Digitalisering inleder seminarieserie om framtidens arbetsmarknad

DEN TEKNISKA UTVECKLINGEN Den 11 juni är det dags för det första seminariet som arrangeras av Svenskt Näringslivs projekt Framtidens arbetsmarknad, FrAM. I fokus är digitaliseringen och den konkurrenskraft som finns i teknikutvecklingen.
NYHET Publicerad:

Här tar medarbetarna fram lönemodellen

LÖNEBILDNING På Gnosjö Automatsvarvning tog medarbetarna fram den nya bedömningsmodellen som ligger till grund för lönesättningen. Nu är det tydligare för alla hur de kan påverka sin lön och karriärutveckling, enligt vd:n Linda Fransson.
NYHET Publicerad:

Lönesättning som förändrar beteenden

STRATEGI För Epiroc i Kalmar var det en fullträff att koppla lönekriterierna rakt av till den värdegrund som företaget tagit fram. ”Löneprocessen driver precis det vi vill driva – förbättrade beteenden”, säger vd:n Jenny Heimersson.
NYHET Publicerad:

Därför fungerar sifferlöst så bra i energibranschen

HALLÅ DÄR Nikta Nabavi, ansvarig för Unionens kollektivavtal inom energibranschen. Varför fungerar sifferlösa avtal så bra inom det området?