Samverkan gör det lätt att göra rätt

NYHET Publicerad

UTVECKLING Guider för att lättare kunna följa krångliga regler och nya förslag på hur lönekartläggning kan förenklas. Det är något av det som Almega, Unionen och Akademikerna tar fram i ett gemensamt utvecklingsarbete.

Tuija Kivistö

"Ett skäl till att vissa företag inte gör lönekartläggningar är att de inte förstår hur de ska göra. Det är för komplicerat", säger Tuija Kivisto Ivarsson på Almega.

I samband med att Almega, Unionen och Akademikerna slöt den så kallade flexpensionsöverenskommelsen kom man också överens om att starta ett partsgemensamt utvecklingsarbete inom fyra viktiga områden; framtidens arbetsliv, ett jämställt arbetsliv, lokalfacklig samverkan och lönebildning.

Att representanter från både fack och arbetsgivare gör det tillsammans har stor betydelse för genomslaget, enligt Tuija Kivisto Ivarsson, arbetsgivarpolitisk expert på Almega.

– Det gör att vi kan samverka och leverera något där vi har samsyn – något riktigt bra. Det uppskattas mycket av företagen. Gör de så här blir det bra och de slipper konflikter.

Tuija Kivisto Ivarsson deltar i gruppen för ett jämställt arbetsliv där hon har varit med och tagit fram en vägledning för hur arbetsgivare och lokalfackliga organisationer kan samverka om aktiva åtgärder för lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet. I augusti kom gruppens slutrapport.

– Vi var ute och tittade på goda exempel hos våra tjänsteföretag i olika branscher. Där såg vi att det här är viktiga frågor men det är svårt att tillämpa diskrimineringslagstiftningen i företagens vardag utan att det inte blir en process som lever sitt eget liv.

Gruppen har därför tagit fram en vägledning som tolkar lagstiftningen, med steg-för-steg-metoder och checklistor för att underlätta för företag att jobba med jämställdhet. Vägledningen lanseras inom kort. 

En del handlar om löneskillnader mellan män och kvinnor och hur en arbetsgivare kan göra en analys och lönekartläggning för att se om företaget har jämställda löner eller inte. Gruppen har försökt att ta en vägledning som inte är så komplicerad.

– Ett skäl till att vissa företag inte gör lönekartläggningar är att de inte förstår hur de ska göra. Det är för komplicerat. Vi försöker illustrera det på ett enkelt sätt steg-för-steg. Hur tar man fram likvärdiga arbeten? Vilka fallgropar finns det? Hur ska löneskillnader analyseras.

Gruppen som jobbar för ett jämställt arbetsliv har dessutom fått ett tilläggsuppdrag att titta på alternativa metoder till de årliga lönekartläggningarna. Tanken är att se om det går att partsgemensamt hitta ett enklare, och kanske till och med snabbare, sätt för en arbetsgivare att ta reda på om företaget har löner som inte är jämställda.

Bland annat granskas Island som har infört en certifiering där godkända företag, med koll på läget och policys på plats, bara granskas vart tredje år.

– Skulle vi kunna ha samma sak och slippa de årliga lönekartläggningarna? Det är en spännande uppgift att titta på nya alternativ, säger Tuija Kivisto Ivarsson.

Lönebildningsprojektet, som inte är riktigt avslutat än, tar fram vägledningar kring dialogen mellan chef och medarbetare, hur ett lönesamtal ska genomföras och kring hur lönerevisionen kan hanteras.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Telekomjätte lockar ingenjörer med trendig lönemodell

LÖNEBILDNING Från lokal till global lönebildning för 100 000 anställda spridda över hela världen. För fem år sedan lade telekomjätten Ericsson om hela sin löneprocess för att öka attraktiviteten, enligt Sverker Walldal på Ericsson.
NYHET Publicerad:

Höstens lönebildningsdag löser hr-utmaningar

I PRAKTIKEN Den 9 oktober är det för femte året i rad dags för Lönebildningsdagen i Stockholm. Konferensens rubrik är Bang for the buck – 5 utmaningar och 6,5 lösningar, och den här gången får hr-rollen extra uppmärksamhet.
NYHET Publicerad:

”Motivation kan inte köpas för pengar”

HALLÅ DÄR Johan Thesslin som skrivit boken Lön och motivation: chefens handbok för att belöna och utveckla medarbetare, tillsammans med AnnCharlotte Bretan. Varför skrev ni den?
NYHET Publicerad:

Vägledande avtal dras med utmaningar

STRATEGI Ledaravtalet var först ut med företagsnära lönebildning år 1992. Många kollektivavtal har följt efter, men det finns också utmaningar, enligt Ledarnas förhandlingschef Helena Hedlund.
NYHET Publicerad:

Så får IBM rättvisare löner

LÖNESÄTTNING När it-jätten IBM införde en ny lönemodell lyfte det medarbetarnas engagemang. Genom att chef och medarbetare på egen hand tar större ansvar för återkoppling och bedömning blir lönesättningen dessutom rättvisare, enligt Simona Scaravella, hr-chef på IBM Sverige.
NYHET Publicerad:

Digitalisering inleder seminarieserie om framtidens arbetsmarknad

DEN TEKNISKA UTVECKLINGEN Den 11 juni är det dags för det första seminariet som arrangeras av Svenskt Näringslivs projekt Framtidens arbetsmarknad, FrAM. I fokus är digitaliseringen och den konkurrenskraft som finns i teknikutvecklingen.
NYHET Publicerad:

Här tar medarbetarna fram lönemodellen

LÖNEBILDNING På Gnosjö Automatsvarvning tog medarbetarna fram den nya bedömningsmodellen som ligger till grund för lönesättningen. Nu är det tydligare för alla hur de kan påverka sin lön och karriärutveckling, enligt vd:n Linda Fransson.
NYHET Publicerad:

Lönesättning som förändrar beteenden

STRATEGI För Epiroc i Kalmar var det en fullträff att koppla lönekriterierna rakt av till den värdegrund som företaget tagit fram. ”Löneprocessen driver precis det vi vill driva – förbättrade beteenden”, säger vd:n Jenny Heimersson.
NYHET Publicerad:

Därför fungerar sifferlöst så bra i energibranschen

HALLÅ DÄR Nikta Nabavi, ansvarig för Unionens kollektivavtal inom energibranschen. Varför fungerar sifferlösa avtal så bra inom det området?
NYHET Publicerad:

AP-fond lockar med hållbarhet och mångfald

REKRYTERING När ungdomar söker jobb vill de inte bara veta vad en arbetsgivare gör, utan även hur jobbet utförs. ”Lönen har nog fortfarande en viss status men lika mycket status ligger i att företaget har schysta värderingar”, säger Eva Halvarsson, vd på Andra AP-fonden.
NYHET Publicerad:

Unga vill göra karriär – men har inte bråttom

MILLENNIEGENERATIONEN Att unga bara vill vidare till nästa jobb för att få upp lönen är en missuppfattning, konstaterar Isak Petrén, senior analytiker på Willis Towers Watson. ”Millennials vill göra karriär men det är inget måste att byta jobb för att åstadkomma det”, säger han.
NYHET Publicerad:

Så stärker prisade Centiro företagskulturen

STRATEGI På Centiro blir medarbetare sedda som individer samtidigt som de hela tiden får utmaningar som utvecklar. I en väl fungerande arbetsmiljö och kultur är lönen inte den viktigaste frågan, enligt koncernchefen Niklas Hedin.
NYHET Publicerad:

Almega jobbar vidare för fler sifferlösa avtal

HALLÅ DÄR Stefan Koskinen, förbundsdirektör Almega Tjänsteföretagen. Vad ser ni som viktigast när unga väljer arbetsgivare?
NYHET Publicerad:

”Återkoppling måste få ta plats”

RUNDFRÅGA Vi frågade tre deltagare på seminariet där rapporten Anställdas syn på lön, motivation och prestation presenterades, vad de anser om resultatet. De svarade så här.
NYHET Publicerad:

Fast lägstalön högt på Unionens agenda

HALLÅ DÄR Sara Hedman-Hallonstén, avtalsspecialist på Unionen. Vad har ni fokus på just nu när det gäller lönebildning?
NYHET Publicerad:

Lönen inte viktigast för motivationen

FORSKNING Lönen är bara en av många faktorer som motiverar och får medarbetare att prestera bättre på arbetet. Det finns annat som är viktigare, visar en ny forskningsrapport.
NYHET Publicerad:

Att förstå lönen är A och O

KRÖNIKA Sannolikheten att en medarbetare accepterar en förändring, en bedömning eller en nödvändig åtgärd är mycket större om ledaren kan få medarbetaren att förstå VARFÖR. Det gäller även vid lönesättning, skriver Edel Karlsson Håål.
NYHET Publicerad:

Här smäller utveckling högre än lön

KOMPETENS Trots att lönerna trissats upp i byggbranschen står TL Bygg fast vid att lönerna ska vara marknadsmässiga och inte skena iväg. Företaget har i stället satsat extra mycket på att personalen mår bra och får utvecklas.
NYHET Publicerad:

Rättvis lön – vad är det?

KRÖNIKA Att lönesättning ska vara rättvis är givetvis en rimlig ambition. Men redan i teorin kring begreppet rättvisa uppstår utmaningar, enligt lönebildningsexperten Edel Karlsson Håål.
NYHET Publicerad:

Lönerna får inte halka efter hos global hälsovårdsjätte

STRATEGI Johnson & Johnson i Helsingborg följer det amerikanska moderbolagets övergripande modell för lönesättning. Lönesystemet är ett sätt att vara en attraktiv arbetsgivare, enligt Karin Markenholm, hr-ansvarig.