Marcus Dahlsten, vd, Transportföretagen
Foto: Sören Andersson

"Vår bransch är efterfrågestyrd och behöver definitivt ett mer flexibelt system. Vissa medlemsföretag väljer att säga upp i stället för att använda sig av korttidspermitteringar", säger Marcus Dahlsten, vd på Transportföretagen.

Transportföretagen: Inför samma system som i Danmark 

NYHET Publicerad

STÖDPAKET Delar av transportsektorn står stilla men för många företag är korttidspermitteringar inget alternativ. Transportföretagens vd Marcus Dahlsten vill se direkta stöd från staten för att täcka fasta kostnader, som i Danmark och Norge. 

För den delen av transportbranschen som handlar om godstrafik och hamnar är påverkan av corona än så länge marginell. Godstrafiken på marken ligger på ungefär 90 procent av det normala och godstransporter av livsmedel har till och med ökat med 20–30 procent.  

Det stora mörkret finns inom persontrafiken som på grund av reserestriktionerna som införts har drabbats oerhört hårt, enligt Marcus Dahlsten, vd på Transportföretagen.  

– Flyg, bussar och färjor gick över en natt från ett normalläge till att i praktiken inte ha någon verksamhet överhuvudtaget. Som exempel har Sas ett enda plan i luften i Sverige, som går mellan Arlanda och Kiruna, Luleå och Umeå – det är allt, säger han. 

Bussarna i kollektivtrafiken rullar fortfarande om än i mindre skala. Däremot är läget betydligt mer dramatiskt för det stora antal familjeföretag som kör beställningsbussar, som så här års till exempel brukar sälja resor till Holland för att titta på tulpanerna som blommar. Även taxibranschen har det tufft. Den har gått från 100 till 5–10 procent på kort tid. 

– De här företagen går nästan inte alls nu och många av dem är små företag med låga marginaler. Vissa har redan gått i konkurs och andra har valt att korttidspermittera personal.  

Inom transportbranschen förekommer nu hela skalan från konkurs och företagsrekonstruktion till stora uppsägningar och korttidspermitteringar, förklarar Marcus Dahlsten. Även om det finns företag i transportbranschen som har använt sig av korttidspermitteringar är det för många inget alternativ. Som exempel nämner han flygbolagen. 

– Det är inte tillämpligt för dem att ens bara betala 20 procent av lönen till personal som inte har något att göra…. Korttidspermittering är en hjälp men det är inte tillräckligt för de som inte har någon verksamhet alls.  

Systemet med korttidspermitteringar är i grund och botten anpassat för en styrd produktion och så är merparten av transportbranschen inte uppbyggd, påpekar han. 

– Vi kan inte styra om vår produktion och lägga på lager till senare. Vår bransch är efterfrågestyrd och behöver definitivt ett mer flexibelt system. Det vi ser nu är att vissa medlemsföretag väljer att säga upp i stället för att använda sig av korttidspermitteringar. 

Transportföretagen förespråkar tillsammans med Svenskt Näringsliv ett system liknande det som finns i Danmark och Norge där företagen får direkta stöd från staten, kontanta medel för att täcka olika typer av fasta kostnader. Till exempel leasingkostnader för fordon som nu står stilla.  

Före corona hade transportbranschen omkring 220 000 anställda och att det skulle vara samma antal anställda när pandemin klingar av har han svårt att tänka sig.  

– På ett års sikt är vi ganska klara över att sysselsättningen minskar i branschen. Att flyget skulle ha återhämtat sig till nästa år ser han som helt uteslutet med tanke vad som händer där.  

Flygbolaget BRA är under rekonstruktion och på Sas har korttidspermitterat 10 000 anställda, det vill säga 90 procent av personalstyrkan. Det drabbar i sin tur även de många företag som erbjuder service till flygbranschen. 

– Omkring 80 000 personer har sysselsatts i andra branscher runt omkring flyget, bland annat personal på caféer, restauranger och hyrbilsfirmor på flygplatserna. 

Marcus Dahlsten är övertygad om att krisen får stor påverkan på näringslivet framåt. Konsolideringstrenden förstärks och efter corona kommer kartan att ha ritats om för de flesta branscher. För Transportföretagen är den stora frågan vilket skick branschen är i när det vänder och vilka strukturer som finns kvar. 

– Vilken infrastruktur har vi bevarat och hur snabbt går det att komma tillbaka? Det är avhängigt hur lång krisen blir men också vilket näringsliv som finns kvar. Vilka flygbolag finns kvar till exempel? Vilka flyglinjer? Hur kan vi resa inom och utanför Sverige?  

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Åtgärdspaketen som ska ta företagen ur krisen

ÅTERSTARTA SVERIGE Svenskt Näringsliv tar ledningen i ett nytt, stort projekt för att återstarta ett coronadrabbat Sverige. Redan i juni, trots att krisen är långt ifrån över, kommer de första förslagen. ”Vi är i det här tillsammans. Om vi ska få fart på Sverige måste företagen få fart”, säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Återstarta Sverige med bättre villkor för jobb och företagande

CORONAKRISEN Förutsättningarna för företagande, arbete, forskning och utveckling, investeringar och handel avgör hur bra och hur snabbt Sverige tar sig tillbaka till ett nytt normalläge. Projekt ”Återstarta Sverige” bidrar med konkreta reformförslag och prioriteringar, skriver vd Jan-Olof Jacke på DN Debatt.
NYHET Publicerad:

”Fysiska möten värdesätts mer i framtiden”

ARBETSMARKNAD Företag och anställda kommer att jobba på ett annat sätt på andra sidan corona. Det säger Mattias Dahl, vice vd. ”Det som annars hade hänt under tio år händer på ett år när det gäller digitalisering, men samtidigt upptäcker vi hur mycket det mänskliga mötet betyder”, säger han.
NYHET Publicerad:

LO: ”Coronahöjning” för vissa grupper fungerar inte

LÖNEBILDNING Att höja lönen kraftigt för vissa grupper på grund av corona fungerar inte. Lönebildningen måste vara långsiktigt hållbar. Det menar LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson. ”Sedan kanske det kommer en ny kris och då vill en annan grupp ha mer betalt”, säger han.
NYHET Publicerad:

Tappa inte greppet om lönebildningen

KRÖNIKA Vi är i den största kris som de flesta av oss upplevt och det är oklart hur länge den kommer att pågå. För att inte riskera att fler jobb går förlorade är det viktigt att hålla huvudet kallt i lönebildningen. Det skriver Edel Karlsson Håål, lönebildningsexpert.
NYHET Publicerad:

Unionen vill se permanent system för korttidsarbete

STÖDSYSTEM Exportföretagen är ryggraden i svensk ekonomi som ger pengar till välfärden och utrymme för reallöneökningar. Därför är det viktigt att corona inte leder till protektionism och stängda gränser, säger Martin Wästfelt förhandlingschef på Unionen.
NYHET Publicerad:

Sveriges Ingenjörer: Viktigt att komma snabbt ur startblocken

KOMPETENS Att rädda kompetensen är en av de viktigaste frågorna just nu, hävdar Camilla Frankelius på Sveriges Ingenjörer. Mängder av verksamhetskritiska projekt har frysts och Sverige måste vara redo när hjulen börjar rulla igen för att inte hamna i bakvattnet.
NYHET Publicerad:

Utdelningsstopp tar företag tillbaka till ruta ett

STÖDPAKETEN Beskedet att permitteringsstöd inte får kombineras med utdelning gör förvirringen och osäkerheten hos företagen än större. I stället för att få hjälpen från staten lämnas de nu ensamma i kampen mot corona. ”Får vi inte permittera måste vi säga upp”, säger Joakim Nilsson på Triator.
NYHET Publicerad:

Jacke: "Beskedet om utdelningar och korttidsarbete kan leda till varsel"

CORONAKRISEN Företag som gör aktieutdelningar får inget permitteringsstöd. Det har Tillväxtverket kommit fram till i en utredning. ”Beskedet skapar en olycklig osäkerhet”, säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Förlängda krisåtgärder räddningen för kämpande företagare

STÖDPAKETEN Om regeringens stödåtgärder förlängs kan krisen mildras och företag komma igång snabbare. Annars befarar vartannat företag att konkursen är nära, visar senaste Företagarpanelen.
NYHET Publicerad:

Kompetenslyft tar fjällhotellet ur krisen

BESÖKSNÄRING Anställda hos Sälens högfjällshotell går utbildningar inom marknadsföring och digitalisering under korttidspermitteringen. "Ingen mår bra av att sitta hemma 80 procent av sin arbetstid och inte veta vad man ska göra", säger Thommy Backner, vd och ägare.
NYHET Publicerad:

Trygghetsfonden: Ta vara på tillfället

OMSTÄLLNING Trots att pandemin innebär stora utmaningar är det ett bra tillfälle både för företag och individer att stärka sin kompetens för att stå ännu bättre rustade när det lättar. Det menar Caroline Söder, vd på Trygghetsfonden.
NYHET Publicerad:

Nytt avtal öppnar för utbildning

BESÖKSNÄRING Ett nytt avtal inom besöksnäringen öppnar för att använda korttidspermitteringen till kompetensutveckling. Det kan göra att fler stannar kvar i branschen och ser chansen att komma tillbaka till något ännu bättre efter krisen, menar Kersti Wittén på Visita.
NYHET Publicerad:

Industrins parter överens: Utbilda personalen nu

AVTAL Både arbetsgivare och fackförbund inom industrin är överens om att det är bra att passa på att utbilda personalen nu. ”Jag tror att det blir mer fokus på kompetensen framöver”, säger Peter Kancans på Industriarbetsgivarna.
NYHET Publicerad:

750 miljoner till Yrkeshögskolan

STÖDPAKET Regeringen vill ge Yrkeshögskolan 750 miljoner kronor för kompetensutveckling i samband med corona. Det innebär 2000 fler utbildningsplatser, enligt Thomas Persson, generaldirektör, Myndigheten för yrkeshögskolan.
NYHET Publicerad:

”Coronakrisen får inte övergå i en kompetenskris”

HALLÅ DÄR Mia Bernhardsen, arbetsmarknadsexpert. Vad hände med Rekryteringsenkäten som skulle ha presenterats i början av april?
NYHET Publicerad:

Kraftig ökning av antalet företagsrekonstruktioner

CORONAKRISEN Företagsrekonstruktionerna ökar lavinartat och tre fjärdedelar misslyckas, visar siffor från Svenskt Näringsliv. ”Ofta är rekonstruktion den sista möjligheten för att undvika konkurs”, säger ekonomen Johan Kreicbergs.
NYHET Publicerad:

Så ska EU-länderna klara coronakrisen

EU Parlamentarikerna Sara Skyttedal, EPP, och Johan Danielsson, S&D, svarar på frågor kopplade till coronakrisen.
NYHET Publicerad:

Ny statistik: Alla stöd kommer inte företagen till del

CORONAKRISEN I debatten framstår det som om företagen har överösts med krisstöd, men det är inte sant, visar statistik som Svenskt Näringsliv har tagit fram.
NYHET Publicerad:

Dramatiskt sämre läge för företagen

CORONAKRISEN "Vi ser dramatiska effekter här och nu och lika dramatiskt fallande förväntningar hos företagen". Det säger chefekonom Bettina Kashefi om utvecklingen för företagen under coronakrisen utifrån siffror från Svenskt Näringslivs företagarpanel för det andra kvartalet 2020.