Tre faktorer som stärker medarbetares motivation

NYHET Publicerad

MOTIVATION Genom att koppla lönen till faktorer som styr inre motivation ökar de anställdas engagemang och prestation. ”Det ökar sannolikheten för att medarbetarna vill satsa och lägga mer energi på arbetet”, säger psykologiforskaren Helena Falkenberg.

Helena Falkenberg
Foto: SÖREN ANDERSSON

Företag som vill prestera bättre än sina konkurrenter bör försöka se till att medarbetarna i högre grad drivs av inre motivation, konstaterar psykologiforskaren Helena Falkenberg.

I allt fler arbeten är resultatet beroende av vem det är som utför arbetet. Det är sedan länge självklart i service- och tjänsteyrken, men det gäller även i de allt fler kunskapsintensiva yrkena.

– Individens förmåga och vilja att prestera spelar stor roll för företags konkurrenskraft. Det har stor påverkan på resultatet att medarbetarna gör sitt bästa och lägger ner lite av sin själ i arbetet, säger Helena Falkenberg, doktor i psykologi.

Hon är också en av forskarna i en grupp på Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet som forskar på de psykologiska perspektiven på verksamhetsnära lönesättning, i ett projekt finansierat av Svenskt Näringsliv.

I yrken där det spelar stor roll för arbetsresultatet vem det är som utför arbetet är den inre motivationen allra viktigast. Det innebär att resultatet är beroende av att personen drivs av att själva jobbet är roligt och tillfredsställande. Yttre motivation betyder att jobbet i sig inte är motiverande utan att personen drivs av något som ligger utanför, till exempel lön.

Både yttre och inre motivation hänger ihop med prestation i form av kvantitet, men kvaliteten i prestationer är tätare kopplad till inre motivation. Företag som vill prestera bättre än sina konkurrenter bör försöka se till att medarbetarna i högre grad drivs av inre motivation, för fördelarna är många, enligt Helena Falkenberg.

– Medarbetarna får då användning för hela sin potential, och det gör att de vill satsa och lägga mer energi på arbetet. Den som drivs av en inre motivation i jobbet är också mer uthållig.

Vad som styr inre motivation, varför vi arbetar och varför gör vi saker överhuvudtaget, finns det en hel del forskning om. En av huvudteorierna grundar sig på att det främst finns tre faktorer som bidrar till att öka den inre motivationen:

– Autonomi, det vill säga att känna att man har kontroll och inflytande. Att själv kunna bestämma över sitt arbete och hur målen ska nås.

– Att få känna sig kompetent, det vill säga att få använda sin kunskap och sin förmåga, och lära nytt. Det innebär att målen som har satts upp känns utmanande men ändå möjliga att nå.

– Samhörighet – att känna sig som en värdefull del i gemenskapen. Jag värdesätts och det jag gör spelar roll.

Lönen är en del i att bygga inre motivation, och företag som vill jobba mer aktivt med lönen bör tänka på hur dessa tre faktorer kan förhöjas.

Samtidigt är det en utmaning för chefer, särskilt när det mer gränslösa arbeten, att belöna medarbetare utan att kopplingen till lönen blir så hård att den blir kontrollerande, påpekar Helena Falkenberg.

– Minskar autonomin så minskar också den inre motivationen.

Det är också viktigt att medarbetaren förstår vad lönen baseras på och hur systemet ser ut, så att lönen känns rättvis och legitim.

– Den som lägger mycket kraft och energi på jobbet måste uppleva att lönen är schysst för att fortsätta att vara motiverad.

Både inre och yttre motivation påverkar

Oftast påverkas prestationen av både yttre och inre faktorer. Kopplingen mellan belöning och prestation, den yttre motivationen, är tydligast när belöning är knuten till ett speciellt beteende.

För en individ som på eget initiativ kan välja stimulerande arbetsuppgifter och därigenom hitta en större mening i arbetet dominerar i stället den inre drivkraften.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Telekomjätte lockar ingenjörer med trendig lönemodell

LÖNEBILDNING Från lokal till global lönebildning för 100 000 anställda spridda över hela världen. För fem år sedan lade telekomjätten Ericsson om hela sin löneprocess för att öka attraktiviteten, enligt Sverker Walldal på Ericsson.
NYHET Publicerad:

Höstens lönebildningsdag löser hr-utmaningar

I PRAKTIKEN Den 9 oktober är det för femte året i rad dags för Lönebildningsdagen i Stockholm. Konferensens rubrik är Bang for the buck – 5 utmaningar och 6,5 lösningar, och den här gången får hr-rollen extra uppmärksamhet.
NYHET Publicerad:

”Motivation kan inte köpas för pengar”

HALLÅ DÄR Johan Thesslin som skrivit boken Lön och motivation: chefens handbok för att belöna och utveckla medarbetare, tillsammans med AnnCharlotte Bretan. Varför skrev ni den?
NYHET Publicerad:

Vägledande avtal dras med utmaningar

STRATEGI Ledaravtalet var först ut med företagsnära lönebildning år 1992. Många kollektivavtal har följt efter, men det finns också utmaningar, enligt Ledarnas förhandlingschef Helena Hedlund.
NYHET Publicerad:

Så får IBM rättvisare löner

LÖNESÄTTNING När it-jätten IBM införde en ny lönemodell lyfte det medarbetarnas engagemang. Genom att chef och medarbetare på egen hand tar större ansvar för återkoppling och bedömning blir lönesättningen dessutom rättvisare, enligt Simona Scaravella, hr-chef på IBM Sverige.
NYHET Publicerad:

Digitalisering inleder seminarieserie om framtidens arbetsmarknad

DEN TEKNISKA UTVECKLINGEN Den 11 juni är det dags för det första seminariet som arrangeras av Svenskt Näringslivs projekt Framtidens arbetsmarknad, FrAM. I fokus är digitaliseringen och den konkurrenskraft som finns i teknikutvecklingen.
NYHET Publicerad:

Här tar medarbetarna fram lönemodellen

LÖNEBILDNING På Gnosjö Automatsvarvning tog medarbetarna fram den nya bedömningsmodellen som ligger till grund för lönesättningen. Nu är det tydligare för alla hur de kan påverka sin lön och karriärutveckling, enligt vd:n Linda Fransson.
NYHET Publicerad:

Lönesättning som förändrar beteenden

STRATEGI För Epiroc i Kalmar var det en fullträff att koppla lönekriterierna rakt av till den värdegrund som företaget tagit fram. ”Löneprocessen driver precis det vi vill driva – förbättrade beteenden”, säger vd:n Jenny Heimersson.
NYHET Publicerad:

Därför fungerar sifferlöst så bra i energibranschen

HALLÅ DÄR Nikta Nabavi, ansvarig för Unionens kollektivavtal inom energibranschen. Varför fungerar sifferlösa avtal så bra inom det området?
NYHET Publicerad:

AP-fond lockar med hållbarhet och mångfald

REKRYTERING När ungdomar söker jobb vill de inte bara veta vad en arbetsgivare gör, utan även hur jobbet utförs. ”Lönen har nog fortfarande en viss status men lika mycket status ligger i att företaget har schysta värderingar”, säger Eva Halvarsson, vd på Andra AP-fonden.
NYHET Publicerad:

Unga vill göra karriär – men har inte bråttom

MILLENNIEGENERATIONEN Att unga bara vill vidare till nästa jobb för att få upp lönen är en missuppfattning, konstaterar Isak Petrén, senior analytiker på Willis Towers Watson. ”Millennials vill göra karriär men det är inget måste att byta jobb för att åstadkomma det”, säger han.
NYHET Publicerad:

Så stärker prisade Centiro företagskulturen

STRATEGI På Centiro blir medarbetare sedda som individer samtidigt som de hela tiden får utmaningar som utvecklar. I en väl fungerande arbetsmiljö och kultur är lönen inte den viktigaste frågan, enligt koncernchefen Niklas Hedin.
NYHET Publicerad:

Almega jobbar vidare för fler sifferlösa avtal

HALLÅ DÄR Stefan Koskinen, förbundsdirektör Almega Tjänsteföretagen. Vad ser ni som viktigast när unga väljer arbetsgivare?
NYHET Publicerad:

”Återkoppling måste få ta plats”

RUNDFRÅGA Vi frågade tre deltagare på seminariet där rapporten Anställdas syn på lön, motivation och prestation presenterades, vad de anser om resultatet. De svarade så här.
NYHET Publicerad:

Fast lägstalön högt på Unionens agenda

HALLÅ DÄR Sara Hedman-Hallonstén, avtalsspecialist på Unionen. Vad har ni fokus på just nu när det gäller lönebildning?
NYHET Publicerad:

Lönen inte viktigast för motivationen

FORSKNING Lönen är bara en av många faktorer som motiverar och får medarbetare att prestera bättre på arbetet. Det finns annat som är viktigare, visar en ny forskningsrapport.
NYHET Publicerad:

Att förstå lönen är A och O

KRÖNIKA Sannolikheten att en medarbetare accepterar en förändring, en bedömning eller en nödvändig åtgärd är mycket större om ledaren kan få medarbetaren att förstå VARFÖR. Det gäller även vid lönesättning, skriver Edel Karlsson Håål.
NYHET Publicerad:

Här smäller utveckling högre än lön

KOMPETENS Trots att lönerna trissats upp i byggbranschen står TL Bygg fast vid att lönerna ska vara marknadsmässiga och inte skena iväg. Företaget har i stället satsat extra mycket på att personalen mår bra och får utvecklas.
NYHET Publicerad:

Rättvis lön – vad är det?

KRÖNIKA Att lönesättning ska vara rättvis är givetvis en rimlig ambition. Men redan i teorin kring begreppet rättvisa uppstår utmaningar, enligt lönebildningsexperten Edel Karlsson Håål.
NYHET Publicerad:

Lönerna får inte halka efter hos global hälsovårdsjätte

STRATEGI Johnson & Johnson i Helsingborg följer det amerikanska moderbolagets övergripande modell för lönesättning. Lönesystemet är ett sätt att vara en attraktiv arbetsgivare, enligt Karin Markenholm, hr-ansvarig.