Internationella experter om AF-reform: "Lova inte för mycket"

NYHET Publicerad

ARBETSMARKNAD Hur ska Sverige bäst hantera reformeringen av Arbetsförmedlingen? Den frågan svarade tre internationella experter på vid ett seminarium nyligen.


Arbetsförmedlingen ska enligt uppgörelsen i Januariavtalet reformeras. Av den anledningen bjöd Svenskt Näringsliv in tre ledande internationella experter på privat arbetsförmedling till ett halvdagsseminiarum.

En av experterna var Dan Finn, professor vid University of Portsmouth, som har forskat på reformering av arbetsförmedling. Han tryckte på några punkter när det gäller att designa det nya systemet för arbetsförmedling.

– Det är mycket viktigt att låta förväntningarna ligga på en realistisk nivå. Lova alltså inte för mycket. Man ska också kunna kontrollera kvaliteten på tjänsterna enkelt och så är det viktigt att undvika priskonkurrens. Försök inte att göra det för billigt, sa Dan Finn.

Han fick medhåll av Tony Wilson, Institute Director på Institute for Employment Studies i Storbritannien, som i många år har forskat kring arbetsmarknadstjänster.

– Mitt råd är att införa ett flexibelt och lyhört system som gör det enkelt att justera både för svagheter i systemet och förändringar i konjunkturen.

Margaret Kidd, ministerrådgivare och permanent medlem i Australiens delegation till OECD, menade att det är viktigt att den statliga myndigheten klarar att anpassa sig till det nya systemet.

– Underskatta inte behovet av att förändra utbildningsnivån hos personalen. Arbetsrollerna kommer att förändras. Det krävs mycket förändringsarbete hos personalen, sa hon.

Regeringen har gett Arbetsförmedlingen i uppdrag att påbörja reformeringsarbetet under 2020 och att det ska vara avklarat under 2021. Edward Hamilton, arbetsmarknadsexpert på Svenskt Näringsliv, ansåg anser att arbetet borde genomföras snabbt.

– Det är viktigt att vara offensiv nu för vi börjar inte från noll. Vi har tidigare erfarenheter att luta oss mot. Om Australien klarade sin reformering på ett till två år så borde vi också klara det, sa han.

Men Kristina Lovén Seldén, arbetsmarknadspolitisk expert vid TCO, menar arbetsmarknaden inte är en quick-fix.

– Tidsramen är alldeles för snäv. Förändringarna borde införas gradvis. Man ska inte underskatta faran i att skapa ett sämre system än dagens, sa hon.

Tidtabellen är en stor utmaning, menar Martin Kruse, upphandlingschef på Arbetsförmedlingen, men han hävdar också att myndigheten har stora erfarenheter av tidigare reformer.

– Vi har redan gjort en rad åtgärder för att kunna hantera den här förändringsprocessen, sa han.

För ett år sedan presenterade Svenskt Näringsliv ett reformpaket baserat på fyra principer i rapporten ”Bortom Arbetsförmedlingen”. Edward Hamilton konstaterar att det förslaget rimmar väl med de internationella experternas slutsatser.

– De trycker på just de fyra principer som vi har föreslagit. Det är att systemet ska vara kostnadseffektivt, att man ska kunna mäta leverantörernas resultat, avveckla subventionerade anställningar och istället lägga mer budgetpengar på stöd- och matchningsaktörerna och att mer ha transparens i genomförandet, sa han.

– Vi ligger alltså ganska rätt och det har att göra med att vi under flera års tid har lyssnat in på vad forskningen har att säga, sa Edward Hamilton.

 

Läs hela rapporten

Bortom Arbetsförmedlingen »

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Trendbrott: Snabb ökning av arbetslösheten

KOMMENTAR Hade regeringen lyckats med ambitionen att Sverige skulle ha EU:s lägsta arbetslöshet vid årsskiftet, så hade 330 000 fler varit sysselsatta. Istället har svensk arbetslöshet varit högre än genomsnittet i EU fyra månader i rad, skriver Jonas Frycklund, biträdande chefekonom.
NYHET Publicerad:

Regeringen måste vässa politiken för att möta ökande arbetslöshet

HÖSTBUDGET "Regeringens prognos för arbetslösheten är överspelad. Fyra månader i rad har den svenska arbetslösheten legat klart över snittet i EU. Nu måste regeringen vässa sin politik för att möta trendbrottet på arbetsmarknaden." Det säger Svenskt Näringslivs chefekonom Bettina Kashefi i en kommentar till regeringens budget.
NYHET Publicerad:

”Privata aktörer riskerar dö sotdöden innan reformen är sjösatt”

KOMMENTAR Privata aktörer ska ta över viktiga delar av Arbetsförmedlingen uppdrag. Under sommaren har det visat sig att samma leverantörer inte får tillräckligt många arbetslösa anvisade till sig. Det äventyrar möjligheterna till en framgångsrik reform, skriver arbetsmarknadsexpert Edward Hamilton.
NYHET Publicerad:

Arbetsförmedlingens matchning kritiseras av Riksrevisionen

ARBETSMARKNAD Riksrevisionen kritiserar Arbetsförmedlingen för brister i matchningsarbetet mellan arbetssökande och arbetsgivare. Revisionen pekar på att verksamheten aldrig har blivit utvärderad på ett systematiskt sätt. Dessutom uppges verksamheten vila på en svag kunskapsgrund. ”Något vi påpekat länge”, säger Svenskt Näringslivs Edward Hamilton.
NYHET Publicerad:

Internationella experter om AF-reform: "Lova inte för mycket"

ARBETSMARKNAD Hur ska Sverige bäst hantera reformeringen av Arbetsförmedlingen? Den frågan svarade tre internationella experter på vid ett seminarium nyligen.
NYHET Publicerad:

Privata jobbleverantörer efterlyser ett bättre betygssystem

ARBETSMARKNAD Satsningen Stöd & matchning, STOM, har varit ett sätt för Arbetsförmedlingen att förbättra resultatstyrningen – men systemet står inför flera utmaningar. Nu vill leverantörer av fristående arbetsförmedlingstjänster att systemet blir mer transparent och effektivt, för både arbetssökande och leverantörer.
NYHET Publicerad:

Nationalekonom: Tysk modell kan lösa integrationen

ARBETSMARKNAD Att utrikes födda har svårare att komma in på arbetsmarknaden än infödda svenskar beror på många olika saker, konstateras i en ny rapport. Och det krävs många olika lösningar – och snabba insatser. "Sverige skulle vinna mer på att komma igång tidigt", säger nationalekonomen Patrick Joyce.
NYHET Publicerad:

Alarmerande kockbrist – prövning för restaurangbranschen

KOMPETENSBRIST Bristen på kockar är så stor att många företagare tvekar att öppna eller expandera sin restaurang, enligt bransch- och arbetsgivarorganisationen Visita.
NYHET Publicerad:

Dyra extratjänster får bisarra konsekvenser

DEBATT Malmös hantering av extratjänster väcker frågor om arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Det krävs en omläggning från ineffektiva åtgärder till riktiga jobb i riktiga företag, skriver regionchef Carina Centrén och arbetsmarknadsexpert Edward Hamilton.
NYHET Publicerad:

Matchningsföretag drabbas när Arbetsförmedlingen kapar stöd

ARBETSMARKNAD Arbetsförmedlingen har ”slut på pengar” och anvisar betydligt färre arbetssökanden till fristående stöd- och matchningsföretag. Det drar undan mattan för en verksamhet som har hjälpt många människor till jobb, rapporterar Arbetsmarknadsnytt.
NYHET Publicerad:

Regeringen misslyckas med jobblöfte

ARBETSLÖSHET Regeringen har misslyckats med att uppfylla sitt stora vallöfte från 2014 – att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet år 2020. Istället halkar vi efter de andra EU-länderna. Orsaken är framförallt höga trösklar till arbetsmarknaden, menar John Hassler, professor i ekonomi vid Stockholms Universitet.
NYHET Publicerad:

Björklund sågar etableringsjobben – ”Otillräckligt”

ARBETSMARKNAD Liberalernas partiledare Jan Björklund är upprörd över den överenskommelse om etableringsjobben som arbetsmarknadens parter har gjort med regeringen. "Helt otillräckligt", säger han till Arbetsmarknadsnytt.
NYHET Publicerad:

Utbredd kompetensbrist oroar moderatledaren

VALET 2018 Moderatledaren Ulf Kristersson är bekymrad. Det som oroar honom är tudelningen och kompetensbristen på svensk arbetsmarknad. Det berättar Kristersson för Arbetsmarknadsnytt.
NYHET Publicerad:

Arbetsförmedlingen bör sluta förmedla jobb

ARBETSMARKNAD Arbetsförmedlingen kostar mycket, men ger för klena resultat. Därför föreslår Svenskt Näringsliv en rejäl förändring av myndigheten, som presenteras i den femte rapporten av framtidsprojektet ”Ett utmanat Sverige”.
NYHET Publicerad:

Så vill Svenskt Näringsliv reformera Arbetsförmedlingen

DEBATT Svenskt Näringsliv presenterar en rad konkreta reformförslag för Arbetsförmedlingen idag på DN Debatt. För trots de enorma summor som Arbetsförmedlingen konsumerar misslyckas myndigheten med sitt uppdrag.
NYHET Publicerad:

SUP46: Slöseri med tid att kontakta Arbetsförmedlingen

WEBB-TV I jakten på specialistkompetens väljer techbolag inte sällan informella kontakter för att hitta rätt medarbetare. Arbetsförmedlingen är inget alternativ. ”För oss är det förlorad tid att kontakta dem", säger Daniel Sonesson, vd för SUP46.
NYHET Publicerad:

Arbetsförmedlingen sämst på att förmedla jobb

ARBETSMARKNAD Företagen rankar Arbetsförmedlingen som den sämsta kanalen för att hitta personal, visar Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät. ”Arbetsförmedlingen kommer inte att överleva om man inte anpassar sig till verkligheten”, säger Johan Talenti, vd på Silentium.
NYHET Publicerad:

Välkommet besked om Arbetsförmedlingen

KOMMENTAR Alliansen lägger ner Arbetsförmedlingen om man vinner valet. Beskedet välkomnas av vd Carola Lemne. "Myndigheten har sedan länge visat att den inte klarar uppgiften att förmedla jobb på den svenska arbetsmarknaden", säger hon.
NYHET Publicerad:

Friåret i ny skepnad – knappast vad svensk arbetsmarknad behöver

KOMMENTAR En statlig utredning föreslår en ny modell kallad utvecklingsledighet. ”Att återigen satsa stora pengar på att ge de som redan har jobb betalt för att vara frånvarande från arbetet, är knappast vad svensk arbetsmarknad behöver, skriver arbetsrättsjurist Niklas Beckman. 
NYHET Publicerad:

Parterna och regeringen överens om etableringsjobb

ÖVERENSKOMMELSE Fack och arbetsgivare har nått en överenskommelse med regeringen om etableringsjobb för nyanlända och långtidsarbetslösa. Målet är att minst 10 000 personer ska komma i arbete.