Kärnkraft
Foto: BJÖRN LARSSON ROSVALL / TT

Kärnkraft – för klimatets skull?

NYHET Publicerad

KLIMAT En fortsatt kärnkraftsproduktion är helt nödvändig för att Sverige och världen ska nå klimatmålen och samtidigt möta ett ökande energibehov. Det menar Staffan Qvist, en författarna till boken Klimatnyckeln: en fungerande lösning på världens största problem.

Staffan Qvist

Staffan Qvist som tillsammans med Joshua S Goldsteins skrivit boken Klimatnyckeln: en fungerande lösning på världens största problem.

Det var på ett seminarium arrangerat av Svenskt Näringsliv på fredagen som Staffan Qvist presenterade sina och medförfattaren Joshua S Goldsteins argument för att inte avveckla kärnkraften.

– För att nå klimatmålen kommer världen att behöva halvera utsläppen under vart och ett av de kommande årtiondena. Den allra viktigaste frågan just nu är hur, och hur snabbt, världen faktiskt kan åstadkomma detta.

I boken pekar författarna på att de industrialiserade länder och regioner som idag producerar fossilfri energi alla har en väl utbyggd kärnkraft. Sverige och Frankrike är två exempel.

– Men jag vill understryka att jag inte på något sätt är emot att vi använder sol och vind. Vi ska fortsätta att bygga ut de energisystemen. Men min huvudpoäng är att vi inte kan utesluta några spelare på om vi ska lyckas uppnå en fossilfri energiproduktion, säger Staffan Qvist.

Men omställningen kräver att politikerna håller huvudet kallt och gör ordentliga analyser av läget. Han lyfter fram den tyska energiomställningen Energiewende, där kärnkraften avvecklats och landet istället storsatsat på vind och sol, som ett katastrofalt exempel. I stället har Tyskland blivit beroende av import av smutsig el.

– När det blåser bra i Tyskland så lyckas man. Men när det inte gör det så är landet beroende av smutsig el. Om världen följer deras exempel så kommer vi inte lyckas. I min värld ska vi inte vara fossilfria ibland och smutsiga ibland. Det handlar om en hundraprocentig omställning.

Men i Sverige idag är den stora diskussionen om kärnkraft över huvudtaget har en plats i energimixen. Qvist anser att de flesta argumenten emot kärnkraft inte håller. De argument emot kärnkraft som främst används idag är att den är för dyr och att marknaden därför inte vill investera.

Staffan Qvist menar att det mest handlar om politiskt ideologiskt drivna frågor där politikerna redan bestämt sig för utfallet.

–Marknaden har producerat ett billigt men förödande fossilt system som förstört klimat och skadat människor. När vi nu ska ställa om och byta system så har vi helt godtyckligt bestämt oss för att de styrmedlen vi har för att korrigera marknaden ska gå till vind och sol.

– Och som sagt, jag har inget emot vind och sol, men detta handlar om politiska beslut där man tagit ut svaret i förskott utan att göra den grundläggande analysen. Det är inte seriöst, fortsätter han.

Att stänga av en fossilfri produktion som kärnkraften i förtid är därför inte en bra hållbar väg framåt utifrån klimatmålen och det framtida energibehovet.

– Att driftförlänga kärnkraften är det helt klart det mest kostnadseffektiva klimatprojektet, konstaterar Staffan Qvist.

När det kommer till frågan om kärnavfallet menar Qvist att den är överdriven och egentligen inte en stor fråga.

– Den avhandlades ju när vi startade de första kärnkraftverken. Idag har också Finland ett godkänt avfallssystem som de håller på att bygga. Att sedan föra ned några extra stavar är ju inte ett problem.

Här finns det en länk till seminariet: Kärnkraft – en klimatnyckel?

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Ett potentiellt verktyg för att stärka den cirkulära ekonomin

KOMMENTAR Ett produktpass kan fungera som ett potentiellt effektivt verktyg i den cirkulära ekonomin, anser Svenskt Näringsliv. ”Vi har tagit fram ett underlag med synpunkter kring hur ett system med produktpass bör utformas för att det ska bli funktionellt och effektivt”, skriver Jenny Svärd, expert cirkulär ekonomi
NYHET Publicerad:

EU:s gröna giv kräver tydliga spelregler

KLIMATNEUTRALT EU Europa ska bli världens första klimatneutrala kontinent. Men det krävs tydliga och långsiktiga spelregler för att företagen ska våga investera, menar Lina Håkansdotter, chef för klimat och hållbarhet. ”Därför finns det anledning till oro om vägen är otydlig.”
NYHET Publicerad:

Klimatomställning kräver stabil elförsörjning

ENERGI Elnäten måste klara av att transportera elen dit den behövs. Ett problem är långa tillståndsprocesser. ”Det krävs en aktiv el-politik annars kan vi fimpa idén om ett fossilfritt Sverige”, sa Eva Vitell, Vattenfall, vid ett seminarium.
NYHET Publicerad:

Viktiga perspektiv saknas i regeringens klimathandlingsplan

KOMMENTAR Klimatet är en central utmaning, och mycket måste göras för att begränsa den globala uppvärmningen i linje med Parisavtalets mål. Därför är det bra att regeringen nu har presenterat sin klimathandlingsplan för mandatperioden, även om viktiga perspektiv saknas och mycket måste konkretiseras, skriver Linda Flink Wredh, expert på energi och klimat.
NYHET Publicerad:

Jacke: ”Energipolitiken kräver bred politisk uppslutning”

HÅLLBARHET Klimatomställningen ställer nya krav på energipolitiken som behöver utvecklas för att möta framtida behov, enligt vd Jan-Olof Jacke. ”Vi ser att det kommer att behövas en bred politisk uppslutning kring dessa frågor.”
NYHET Publicerad:

Näringslivet kraftsamlar kring elförsörjningen

ENERGI Svenskt Näringsliv har dragit igång projektet "Kraftsamling elförsörjning", som syftar till att säkra Sveriges behov av el till 2045.
NYHET Publicerad:

Ökat elbehov kräver stora investeringar

ELFÖRSÖRJNINGEN Elbehovet i Sverige kommer att öka med minst 60 procent fram till 2045, visar en beräkning från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Hon leder arbetet mot ett hållbart samhälle

PÅ NY TJÄNST Det blir Lina Håkansdotter, som vid årsskiftet, tar över som chef för avdelningen hållbarhet och infrastruktur på Svenskt Näringsliv. Som civilingenjör tror hon stenhårt på att näringslivet har en avgörande roll i att klara omställningen till ett hållbart samhälle. "Det är möjligt att åstadkomma förändring och hitta lösningar även på stora utmaningar."
NYHET Publicerad:

Storsatsning på elförsörjningen

ENERGI Varningssignaler om en akut elbrist duggar tätt. I kölvattnet följer inställda företagsetableringar och infrastruktur- och byggprojekt som äventyras. Svenskt Näringsliv sätter fokus på problemen i ett nytt projekt och ger förslag som tryggar elförsörjningen.
NYHET Publicerad:

Svenskarna positiva till klimatsmart kärnkraft

ENERGI Flertalet svenskar tror på kärnkraften, även i framtiden, visar en ny undersökning från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Nu behövs kraftsamling kring Sveriges elförsörjning

ENERGI Elförsörjningen är en strategiskt långsiktig fråga för det svenska samhället. Det handlar om att klara klimatomställningen och den digitalisering av olika samhällsfunktioner som nu sker. Det är avgörande att den hanteras på ett sätt som är samhällsekonomiskt och klimatmässigt effektivt.
NYHET Publicerad:

Kärnkraft – för klimatets skull?

KLIMAT En fortsatt kärnkraftsproduktion är helt nödvändig för att Sverige och världen ska nå klimatmålen och samtidigt möta ett ökande energibehov. Det menar Staffan Qvist, en av författarna till boken Klimatnyckeln: en fungerande lösning på världens största problem.
NYHET Publicerad:

Skatter hotar elförsörjningen i storstadsregioner

KOMMENTAR Beskedet om nedläggning av kraftvärme i såväl Stockholm som Malmö till följd av beslutade skattehöjningar, bekymrar energi- och klimatexpert Linda Flink. ”Besluten är på väg att försätta elförsörjningen i flera av Sveriges storstadsregioner i allvarliga situationer”, skriver hon.
NYHET Publicerad:

Utsläppsfri el krävs för en klimatsmart och digital framtid

KOMMENTAR Genomförandegruppen inom ramen för Energiöverenskommelsen har stora utmaningar att ta tag i gällande elsystemet som inte diskuterades innan överenskommelsen gjordes. Den kraftigt ökade elanvändningen, leveranssäkerheten och att elnätet inte räcker till är tre sådana utmaningar, skriver energiexperten Maria Sunér Fleming.
NYHET Publicerad:

Företagen kraftsamlar kring cirkulär ekonomi

MILJÖ Klimatfrågan är en av vår tids största utmaningar och den är starkt kopplad till vår materialanvändning. En del av lösningen är därför att ställa om från linjära materialflöden till cirkulära, poängterar Svenskt Näringsliv i en ny rapport.
NYHET Publicerad:

Näringslivet visar vägen till en omställning

KOMMENTAR Svenskt Näringsliv lanserar idag en rapport om hur arbetet med en konkurrenskraftig cirkulär ekonomi bör bedrivas. "Frågan är viktig för det svenska näringslivet av flera anledningar; att säkra en framtida råvarutillgång, och för att bidra till ett mer hållbart samhälle", skriver Jenny Svärd, ansvarig för miljöpolicy.
NYHET Publicerad:

Marknadsekonomi och innovation utgångspunkten i klimatarbetet

KOMMENTAR Ambitionerna är höga och engagemanget stort hos svenska företag för att klara klimatutmaningen. De flesta sektorer i näringslivet har färdplaner för hur de ska nå netto-noll utsläpp 2045, skriver vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Så ska den svenska industrin bli klimatneutral

ENERGI Det krävs en kraftig ökning av el- och bioenergianvändningen för att den svenska industrin och transportsektorn ska kunna bli klimatneutrala år 2045. Utmaningen är särskilt stor på bioenergisidan. Det framkom på ett seminarium som Svenskt Näringsliv arrangerade nyligen, där rapporten "Klimatneutral Konkurrenskraft" diskuterades.
NYHET Publicerad:

Jan-Olof Jacke: Vi behöver mer el för att klara klimatet

ENERGI Bra förutsättningar för investeringar och forskning, och användande av olika tekniker. Det är vd Jan-Olof Jackes recept för att säkra tillgången på klimatneutral el i Sverige.
NYHET Publicerad:

Klimatets regelbok ett steg mot lika konkurrensvillkor

KLIMATKONFERENS På lördagen avslutades FN:s klimatmöte i Polen. Det är mycket positivt att regelboken för Parisavtalet kommit på plats, även om vissa delar fortfarande är olösta och de samlade globala ambitionerna fortsatt är för svaga, kommenterar klimat- och energiexpert Linda Flink.