Kärnkraft
Foto: BJÖRN LARSSON ROSVALL / TT

Kärnkraft – för klimatets skull?

NYHET Publicerad

KLIMAT En fortsatt kärnkraftsproduktion är helt nödvändig för att Sverige och världen ska nå klimatmålen och samtidigt möta ett ökande energibehov. Det menar Staffan Qvist, en författarna till boken Klimatnyckeln: en fungerande lösning på världens största problem.

Staffan Qvist

Staffan Qvist som tillsammans med Joshua S Goldsteins skrivit boken Klimatnyckeln: en fungerande lösning på världens största problem.

Det var på ett seminarium arrangerat av Svenskt Näringsliv på fredagen som Staffan Qvist presenterade sina och medförfattaren Joshua S Goldsteins argument för att inte avveckla kärnkraften.

– För att nå klimatmålen kommer världen att behöva halvera utsläppen under vart och ett av de kommande årtiondena. Den allra viktigaste frågan just nu är hur, och hur snabbt, världen faktiskt kan åstadkomma detta.

I boken pekar författarna på att de industrialiserade länder och regioner som idag producerar fossilfri energi alla har en väl utbyggd kärnkraft. Sverige och Frankrike är två exempel.

– Men jag vill understryka att jag inte på något sätt är emot att vi använder sol och vind. Vi ska fortsätta att bygga ut de energisystemen. Men min huvudpoäng är att vi inte kan utesluta några spelare på om vi ska lyckas uppnå en fossilfri energiproduktion, säger Staffan Qvist.

Men omställningen kräver att politikerna håller huvudet kallt och gör ordentliga analyser av läget. Han lyfter fram den tyska energiomställningen Energiewende, där kärnkraften avvecklats och landet istället storsatsat på vind och sol, som ett katastrofalt exempel. I stället har Tyskland blivit beroende av import av smutsig el.

– När det blåser bra i Tyskland så lyckas man. Men när det inte gör det så är landet beroende av smutsig el. Om världen följer deras exempel så kommer vi inte lyckas. I min värld ska vi inte vara fossilfria ibland och smutsiga ibland. Det handlar om en hundraprocentig omställning.

Men i Sverige idag är den stora diskussionen om kärnkraft över huvudtaget har en plats i energimixen. Qvist anser att de flesta argumenten emot kärnkraft inte håller. De argument emot kärnkraft som främst används idag är att den är för dyr och att marknaden därför inte vill investera.

Staffan Qvist menar att det mest handlar om politiskt ideologiskt drivna frågor där politikerna redan bestämt sig för utfallet.

–Marknaden har producerat ett billigt men förödande fossilt system som förstört klimat och skadat människor. När vi nu ska ställa om och byta system så har vi helt godtyckligt bestämt oss för att de styrmedlen vi har för att korrigera marknaden ska gå till vind och sol.

– Och som sagt, jag har inget emot vind och sol, men detta handlar om politiska beslut där man tagit ut svaret i förskott utan att göra den grundläggande analysen. Det är inte seriöst, fortsätter han.

Att stänga av en fossilfri produktion som kärnkraften i förtid är därför inte en bra hållbar väg framåt utifrån klimatmålen och det framtida energibehovet.

– Att driftförlänga kärnkraften är det helt klart det mest kostnadseffektiva klimatprojektet, konstaterar Staffan Qvist.

När det kommer till frågan om kärnavfallet menar Qvist att den är överdriven och egentligen inte en stor fråga.

– Den avhandlades ju när vi startade de första kärnkraftverken. Idag har också Finland ett godkänt avfallssystem som de håller på att bygga. Att sedan föra ned några extra stavar är ju inte ett problem.

Här finns det en länk till seminariet: Kärnkraft – en klimatnyckel?

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Svenskarna positiva till klimatsmart kärnkraft

ENERGI Flertalet svenskar tror på kärnkraften, även i framtiden, visar en ny undersökning från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Nu behövs kraftsamling kring Sveriges elförsörjning

ENERGI Elförsörjningen är en strategiskt långsiktig fråga för det svenska samhället. Det handlar om att klara klimatomställningen och den digitalisering av olika samhällsfunktioner som nu sker. Det är avgörande att den hanteras på ett sätt som är samhällsekonomiskt och klimatmässigt effektivt.
NYHET Publicerad:

Kärnkraft – för klimatets skull?

KLIMAT En fortsatt kärnkraftsproduktion är helt nödvändig för att Sverige och världen ska nå klimatmålen och samtidigt möta ett ökande energibehov. Det menar Staffan Qvist, en av författarna till boken Klimatnyckeln: en fungerande lösning på världens största problem.
NYHET Publicerad:

Skatter hotar elförsörjningen i storstadsregioner

KOMMENTAR Beskedet om nedläggning av kraftvärme i såväl Stockholm som Malmö till följd av beslutade skattehöjningar, bekymrar energi- och klimatexpert Linda Flink. ”Besluten är på väg att försätta elförsörjningen i flera av Sveriges storstadsregioner i allvarliga situationer”, skriver hon.
NYHET Publicerad:

Utsläppsfri el krävs för en klimatsmart och digital framtid

KOMMENTAR Genomförandegruppen inom ramen för Energiöverenskommelsen har stora utmaningar att ta tag i gällande elsystemet som inte diskuterades innan överenskommelsen gjordes. Den kraftigt ökade elanvändningen, leveranssäkerheten och att elnätet inte räcker till är tre sådana utmaningar, skriver energiexperten Maria Sunér Fleming.
NYHET Publicerad:

Företagen kraftsamlar kring cirkulär ekonomi

MILJÖ Klimatfrågan är en av vår tids största utmaningar och den är starkt kopplad till vår materialanvändning. En del av lösningen är därför att ställa om från linjära materialflöden till cirkulära, poängterar Svenskt Näringsliv i en ny rapport.
NYHET Publicerad:

Näringslivet visar vägen till en omställning

KOMMENTAR Svenskt Näringsliv lanserar idag en rapport om hur arbetet med en konkurrenskraftig cirkulär ekonomi bör bedrivas. "Frågan är viktig för det svenska näringslivet av flera anledningar; att säkra en framtida råvarutillgång, och för att bidra till ett mer hållbart samhälle", skriver Jenny Svärd, ansvarig för miljöpolicy.
NYHET Publicerad:

Marknadsekonomi och innovation utgångspunkten i klimatarbetet

KOMMENTAR Ambitionerna är höga och engagemanget stort hos svenska företag för att klara klimatutmaningen. De flesta sektorer i näringslivet har färdplaner för hur de ska nå netto-noll utsläpp 2045, skriver vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Så ska den svenska industrin bli klimatneutral

ENERGI Det krävs en kraftig ökning av el- och bioenergianvändningen för att den svenska industrin och transportsektorn ska kunna bli klimatneutrala år 2045. Utmaningen är särskilt stor på bioenergisidan. Det framkom på ett seminarium som Svenskt Näringsliv arrangerade nyligen, där rapporten "Klimatneutral Konkurrenskraft" diskuterades.
NYHET Publicerad:

Jan-Olof Jacke: Vi behöver mer el för att klara klimatet

ENERGI Bra förutsättningar för investeringar och forskning, och användande av olika tekniker. Det är vd Jan-Olof Jackes recept för att säkra tillgången på klimatneutral el i Sverige.
NYHET Publicerad:

Klimatets regelbok ett steg mot lika konkurrensvillkor

KLIMATKONFERENS På lördagen avslutades FN:s klimatmöte i Polen. Det är mycket positivt att regelboken för Parisavtalet kommit på plats, även om vissa delar fortfarande är olösta och de samlade globala ambitionerna fortsatt är för svaga, kommenterar klimat- och energiexpert Linda Flink.
NYHET Publicerad:

Avgörandets stund för klimatmötet

HÅLLBAR TILLVÄXT FN:s klimatkonferens i Polen är inne på sin andra och sista vecka. Förhandlingarna rör sig framåt, men svåra frågor återstår, rapporterar Svenskt Näringslivs klimat- och energiexpert på plats i Polen.
NYHET Publicerad:

Klimatmöte: Ambitionsnivån måste höjas, rejält

HÅLLBAR UTVECKLING Maria Sunér Fleming, klimatexpert, hoppas att världens länder enas om regelverken för Parisavtalet och att det blir tydligt att man är beredd att öka sina ansträngningar för att hejda den globala uppvärmningen. Dessutom önskar hon att näringslivets positiva insatser för klimatet uppmärksammas på mötet i Katowice.
NYHET Publicerad:

Jacke: Elkrisen stoppar nya investeringar

ENERGI Sverige har elbrist. Oron sprider sig inom näringslivet för att investeringar och jobb flyttar utomlands. ”Det är bra att vindkraften byggs ut. Men den har inte alls samma leveranssäkerhet som kärnkraften”, säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Nordiska näringslivet duckar inte för klimatutmaningen

HÖG AMBITIONSNIVÅ EU:s klimatpolitik för 2050 bör vara ambitiös, så att den lever upp till Parisavtalet, och skapa förutsättningar för företag att bidra med klimatnytta anser det nordiska näringslivet. En stark och tydlig signal, som visar att klimatutmaningen tas på allra största allvar, enligt vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

EU behöver en målsättning om ett netto-noll klimatutsläpp 2050

DEBATT Svenska företag ligger i framkant i sitt klimatarbete. Det finns ett starkt engagemang i hela näringslivet. Klimat ses som en strategisk fråga såväl i produkt- och tjänsteutveckling som i styrningen och ledningen av den egna verksamheten, skriver Caroline af Ugglas, vice VD och Maria Sunér Fleming, enhetschef energi, infrastruktur och miljö.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv bedriver ingen lobbykampanj mot skärpta klimatmål

KOMMENTAR Ett internt diskussionsdokument från organisationen Business Europe har de senaste dagarna givit upphov till en rad missuppfattningar och ett antal i sak felaktiga artiklar som lyfter frågan om Svenskt Näringslivs arbete med klimatfrågor.
NYHET Publicerad:

Långsiktighet måste vara i fokus i EU:s klimatpolitik

KOMMENTAR De senaste dagarna har det florerat uppgifter om Business Europes inställning till att höja EU:s klimatmål till 2030, och ett underlags-PM har spridits i svensk och europeisk media. Det här tar fokus från arbetet som ska leda till minskade utsläpp, enligt Svenskt Näringsliv
NYHET Publicerad:

Tyska arbetsgivare går i bräschen för klimatet

KLIMAT Tyska arbetsgivarorganisationen, BDI, har räknat ut hur man nationellt kan reducera utsläppen med upp till 95 procent fram till 2050. "Vi tittade först på var dagens klimatmål skulle ta oss, utifrån nuvarande kunskap och teknik", sa Carsten Rolle, chef för energi- och klimatpolitiska frågor, på ett seminarium i Näringslivets hus.
NYHET Publicerad:

Miljöskatter missar målet

SKATTER Majoriteten av de skatter och styrmedel som används för att komma till rätta med miljöproblem är uddlösa, visar en ny rapport. Bonus malus bestraffar innehav av fordon, inte utsläppen i sig, konstaterar professor Runar Brännlund.