NYHET18 november 2021

Företagens klimatarbete hotas av elförsörjningen

Många företagare i Skåne är oroliga för att de inte kan få den el de behöver för framtida investeringar. Det hotar inte bara tillväxt och sysselsättning, utan även företagens klimatarbete.

”Ska Sverige nå de klimatmål som vi har förbundit oss till kommer det vara nödvändigt att öka mängden fossilfri och planerbar el”, skriver Carina Centrén i en kommentar.Foto: Mostphotos
Carina Centrén, regionchef Svenskt Näringsliv Skåne
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

En ny undersökning bland Svenskt Näringslivs företagarpanel visar att förtroendet brister för den svenska energipolitiken. Av de företag i Skåne som planerar att göra nya investeringar den närmaste tiden svarade mer än hälften, 64 procent, att de känner en tveksamhet kring om den extra el som de behöver kan levereras. Bara sex procent av alla företagare i Skåne känner ett stort förtroende för att energipolitiken kommer att kunna leverera den el som behövs i Sverige.

Detta är redan nu ett problem. Investeringar skjuts upp, läggs på is eller flyttas utomlands. Att detta kommer påverka jobb och sysselsättning är lätt att förstå, men osäkerheten riskerar också att drabba miljön. Mer än 4 av 10 företag i Skåne menar att deras klimatarbete kommer att försvåras om de inte kan genomföra sina planerade investeringar.

Tillgången till trygg och säker el kommer vara avgörande, för jobben, tillväxten och klimatet.
Carina Centrén

Ska Sverige nå de klimatmål som vi har förbundit oss till kommer det vara nödvändigt att öka mängden fossilfri och planerbar el. Kampen för att komma bort från fossila bränslen förs ofta genom att maskiner och produktion elektrifieras. Det ställer krav både på elproduktion och elnät. Till 2045 beräknas elbehovet i Sverige fördubblas, från 130 TWh till 260. Ändå har vi i närtid lagt ner fungerande kärnkraftverk, och krångliga tillståndsprocesser försvårar för de som vill bygga ny produktion av olika slag.

För Svenskt Näringsliv är fyra punkter prioriterade för att säkerställa att elförsörjningen kan tryggas även i framtiden.

För det första borde man sätta ett mål om att halvera handläggningstiderna för de tillståndsprocesser som krävs. Tid är pengar, och den osäkerhet som de långa tillståndsprövningarna skapar gör det mindre attraktivt att bygga ny elproduktion.

För det andra måste man säkerställa att den planerbara produktion som finns i dag kan fortsätta producera el även i framtiden. Avvecklandet av Barsebäck har gjort att elproduktionen i vår del av Sverige är låg i jämförelse med konsumtionen. Det behöver skapas förutsättningar för att bygga ny planerbar produktion.

För det tredje behöver vi sätta mål för elsystemets försörjningstrygghet och leveranssäkerhet. Förnybara alternativ som vind- och solkraft kommer vara viktiga inslag i framtidens elförsörjning, men dess produktion styrs av väder och går inte att planera efter det behov som finns. Ska Sverige vara konkurrenskraftigt behöver elsystemet vara tillförlitligt, alla dagar på året.

Och för det fjärde behöver vi ändra målet om 100 procent förnybart till 100 procent fossilfritt, för att möjliggöra för fler kraftkällor som har låga klimatavtryck.

Tillgången till trygg och säker el kommer vara avgörande, för jobben, tillväxten och klimatet.

ElsystemetEnergi och klimat
Skriven avCarina Centrén
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist