Näringslivet är klimatfrågans lösning

NYHET Publicerad

KOMMENTAR Årets klimatmöte i Marrakech går mot sitt slut. Om rätt förutsättningar för innovation och utveckling ges kommer näringslivet att spela en avgörande roll för att klimatutmaningen klaras, skriver Maria Sunér Fleming, klimat- och energiexpert, som varit på plats under mötet.

Maria Sunér Fleming

Maria Sunér Fleming är ansvarig för frågor som rör energi- och klimatpolitik såväl i Sverige som på EU-nivå.

Foto: Ernst Henry Photography

Årets klimatmöte, COP22, i Marrakech går mot sitt slut. Den mobilisering, spänning och intensitet – och till sist enorma glädje - som fanns vid förra årets möte i Paris, har här i Marrakesh förbytts i ett mer normalt stämningsläge. Att Parisavtalet ratificerats och trätt i kraft i rekordfart är givetvis mycket glädjande, men nu är det är dags att gå från löften och ambitioner till handling.

Någon uttryckte det som att ”löften och ambitioner är såå 2015, nu är det dags för handling och att prata om vad vi faktiskt gör.” Förhoppningen här i Marrakesh har varit att påbörja arbetet med att sätta mer kött på benen kring Parisavtalet. Hur rapportering och uppföljning ska ske, vad som faktiskt ska ingå i de löften enskilda länder gör, och hur processen kring de femårsvisa översynerna ska se ut, är exempel på frågor som diskuteras. Det kommer dock ta fler flera år innan dessa frågor klarats av.

Det har också hänt flera positiva saker under 2016, utanför förhandlingarna här. En internationell överenskommelse om att begränsa det globala flygets utsläpp har slutits inom ramen för ICAO, den internationella flygorganisationen. Det är den första sektor som på global nivå kommit överens om gemensamma åtgärder för att minska utsläppen. Det har också slutits avtal inom ramen det så kallade Montrealprotokollet, om att från 2019 helt fasa ut åtta starka klimatgaser, tusentals gånger starkare än koldioxid. Dessa gaser används idag framförallt i luftkonditioneringsanläggningar.

Trump skapar oro

Men det finns orosmoment. Som en elefant i rummet, som ingen egentligen pratar om – eller möjligtvis refererar till som ”han som inte ska nämnas vid namn” – står den tillträdande amerikanske presidenten Donald Trump. USAs delegation vare sig kan eller vill inte uttala sig om vilka förändringar som kommer att ske i klimatpolitiken med den nye presidenten, men försäkrar att arbetet i USA kommer att fortsätta. Fast kanske på ett annat sätt, mer drivet av enskilda stater, städer och företag.

Vissa spekulerar i att USA kommer att dra sig ur allt internationellt klimatarbete. Men svaret är att ingen vet just nu. Kina har här på plats varit tydliga med att oavsett vad USA gör kommer de stå fast vid Parisavtalet. Dynamiken i det globala klimatarbetet kanske förändras, men arbetet går vidare är budskapet som lyfts fram.

Näringslivet en positiv kraft

Näringslivet nämns från många håll som en positiv kraft i lösningen på klimatfrågan. Inte bara från näringslivet självt utan också från politiker, forskare och andra intresseorganisationer. Fler och fler företag går från att prata om mål och ambitioner till faktisk handling. Det gäller både att minska utsläpp från egna verksamheter, men också att ta fram smarta produkter och lösningar som bidrar till minskade klimatutsläpp globalt. Det är här näringslivet har sin tydliga roll i klimatarbetet – att genom innovation göra lösningarna konkurrenskraftiga och ta dem marknaden.

Näringslivets engagemang manifesterades bland annat i bildandet av Marrakesh Business Action for Climate. Initiativet har letts av det Marockanska näringslivsorganisationen och stöttas av 42 arbetsgivar- och näringslivsorganisationer från hela världen, däribland Svenskt Näringsliv tillsammans med företrädare från USA, Indien, Japan, Brasilien, EU och stora delar av Afrika. Ett av de viktiga budskapen är att näringslivet vill fortsätta vara en aktiv part i arbetet med genomförandet av Parisavtalet.  

Kanske är det så att denna typ av initiativ kommer att få ökad betydelse. Att näringslivets engagemang och innovation fortsätter att driva klimatfrågan framåt, snarare än politiken. Ett tydligt exempel på innovationens kraft är att utsläppen av koldioxid har stabiliteteras under de senaste tre åren. Detta är delvis tack vare att nya teknologer blivit konkurrenskraftiga på marknadens villkor, och att det blivit billigare och enklare att minska klimatutsläppen än vad man tidigare trott.

Jag åker hemåt med en starkare övertygelse om näringslivets viktiga roll i klimatarbetet. Näringslivet, givet att de får rätt förutsättningar för innovation och utveckling, kommer att spela en avgörande roll för att klimatutmaningen klaras. Oavsett vad som händer i politiken i enskilda länder, eller i de internationella klimatförhandlingarna.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Ett potentiellt verktyg för att stärka den cirkulära ekonomin

KOMMENTAR Ett produktpass kan fungera som ett potentiellt effektivt verktyg i den cirkulära ekonomin, anser Svenskt Näringsliv. ”Vi har tagit fram ett underlag med synpunkter kring hur ett system med produktpass bör utformas för att det ska bli funktionellt och effektivt”, skriver Jenny Svärd, expert cirkulär ekonomi
NYHET Publicerad:

EU:s gröna giv kräver tydliga spelregler

KLIMATNEUTRALT EU Europa ska bli världens första klimatneutrala kontinent. Men det krävs tydliga och långsiktiga spelregler för att företagen ska våga investera, menar Lina Håkansdotter, chef för klimat och hållbarhet. ”Därför finns det anledning till oro om vägen är otydlig.”
NYHET Publicerad:

Klimatomställning kräver stabil elförsörjning

ENERGI Elnäten måste klara av att transportera elen dit den behövs. Ett problem är långa tillståndsprocesser. ”Det krävs en aktiv el-politik annars kan vi fimpa idén om ett fossilfritt Sverige”, sa Eva Vitell, Vattenfall, vid ett seminarium.
NYHET Publicerad:

Viktiga perspektiv saknas i regeringens klimathandlingsplan

KOMMENTAR Klimatet är en central utmaning, och mycket måste göras för att begränsa den globala uppvärmningen i linje med Parisavtalets mål. Därför är det bra att regeringen nu har presenterat sin klimathandlingsplan för mandatperioden, även om viktiga perspektiv saknas och mycket måste konkretiseras, skriver Linda Flink Wredh, expert på energi och klimat.
NYHET Publicerad:

Jacke: ”Energipolitiken kräver bred politisk uppslutning”

HÅLLBARHET Klimatomställningen ställer nya krav på energipolitiken som behöver utvecklas för att möta framtida behov, enligt vd Jan-Olof Jacke. ”Vi ser att det kommer att behövas en bred politisk uppslutning kring dessa frågor.”
NYHET Publicerad:

Näringslivet kraftsamlar kring elförsörjningen

ENERGI Svenskt Näringsliv har dragit igång projektet "Kraftsamling elförsörjning", som syftar till att säkra Sveriges behov av el till 2045.
NYHET Publicerad:

Ökat elbehov kräver stora investeringar

ELFÖRSÖRJNINGEN Elbehovet i Sverige kommer att öka med minst 60 procent fram till 2045, visar en beräkning från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Hon leder arbetet mot ett hållbart samhälle

PÅ NY TJÄNST Det blir Lina Håkansdotter, som vid årsskiftet, tar över som chef för avdelningen hållbarhet och infrastruktur på Svenskt Näringsliv. Som civilingenjör tror hon stenhårt på att näringslivet har en avgörande roll i att klara omställningen till ett hållbart samhälle. "Det är möjligt att åstadkomma förändring och hitta lösningar även på stora utmaningar."
NYHET Publicerad:

Storsatsning på elförsörjningen

ENERGI Varningssignaler om en akut elbrist duggar tätt. I kölvattnet följer inställda företagsetableringar och infrastruktur- och byggprojekt som äventyras. Svenskt Näringsliv sätter fokus på problemen i ett nytt projekt och ger förslag som tryggar elförsörjningen.
NYHET Publicerad:

Svenskarna positiva till klimatsmart kärnkraft

ENERGI Flertalet svenskar tror på kärnkraften, även i framtiden, visar en ny undersökning från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Nu behövs kraftsamling kring Sveriges elförsörjning

ENERGI Elförsörjningen är en strategiskt långsiktig fråga för det svenska samhället. Det handlar om att klara klimatomställningen och den digitalisering av olika samhällsfunktioner som nu sker. Det är avgörande att den hanteras på ett sätt som är samhällsekonomiskt och klimatmässigt effektivt.
NYHET Publicerad:

Kärnkraft – för klimatets skull?

KLIMAT En fortsatt kärnkraftsproduktion är helt nödvändig för att Sverige och världen ska nå klimatmålen och samtidigt möta ett ökande energibehov. Det menar Staffan Qvist, en av författarna till boken Klimatnyckeln: en fungerande lösning på världens största problem.
NYHET Publicerad:

Skatter hotar elförsörjningen i storstadsregioner

KOMMENTAR Beskedet om nedläggning av kraftvärme i såväl Stockholm som Malmö till följd av beslutade skattehöjningar, bekymrar energi- och klimatexpert Linda Flink. ”Besluten är på väg att försätta elförsörjningen i flera av Sveriges storstadsregioner i allvarliga situationer”, skriver hon.
NYHET Publicerad:

Utsläppsfri el krävs för en klimatsmart och digital framtid

KOMMENTAR Genomförandegruppen inom ramen för Energiöverenskommelsen har stora utmaningar att ta tag i gällande elsystemet som inte diskuterades innan överenskommelsen gjordes. Den kraftigt ökade elanvändningen, leveranssäkerheten och att elnätet inte räcker till är tre sådana utmaningar, skriver energiexperten Maria Sunér Fleming.
NYHET Publicerad:

Företagen kraftsamlar kring cirkulär ekonomi

MILJÖ Klimatfrågan är en av vår tids största utmaningar och den är starkt kopplad till vår materialanvändning. En del av lösningen är därför att ställa om från linjära materialflöden till cirkulära, poängterar Svenskt Näringsliv i en ny rapport.
NYHET Publicerad:

Näringslivet visar vägen till en omställning

KOMMENTAR Svenskt Näringsliv lanserar idag en rapport om hur arbetet med en konkurrenskraftig cirkulär ekonomi bör bedrivas. "Frågan är viktig för det svenska näringslivet av flera anledningar; att säkra en framtida råvarutillgång, och för att bidra till ett mer hållbart samhälle", skriver Jenny Svärd, ansvarig för miljöpolicy.
NYHET Publicerad:

Marknadsekonomi och innovation utgångspunkten i klimatarbetet

KOMMENTAR Ambitionerna är höga och engagemanget stort hos svenska företag för att klara klimatutmaningen. De flesta sektorer i näringslivet har färdplaner för hur de ska nå netto-noll utsläpp 2045, skriver vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Så ska den svenska industrin bli klimatneutral

ENERGI Det krävs en kraftig ökning av el- och bioenergianvändningen för att den svenska industrin och transportsektorn ska kunna bli klimatneutrala år 2045. Utmaningen är särskilt stor på bioenergisidan. Det framkom på ett seminarium som Svenskt Näringsliv arrangerade nyligen, där rapporten "Klimatneutral Konkurrenskraft" diskuterades.
NYHET Publicerad:

Jan-Olof Jacke: Vi behöver mer el för att klara klimatet

ENERGI Bra förutsättningar för investeringar och forskning, och användande av olika tekniker. Det är vd Jan-Olof Jackes recept för att säkra tillgången på klimatneutral el i Sverige.
NYHET Publicerad:

Klimatets regelbok ett steg mot lika konkurrensvillkor

KLIMATKONFERENS På lördagen avslutades FN:s klimatmöte i Polen. Det är mycket positivt att regelboken för Parisavtalet kommit på plats, även om vissa delar fortfarande är olösta och de samlade globala ambitionerna fortsatt är för svaga, kommenterar klimat- och energiexpert Linda Flink.