Marginalskatt diskuteras i Almedalen 2017
Foto: SÖREN ANDERSSON

Hög marginalskatt skrämmer bort kvalificerad arbetskraft

NYHET Publicerad

ALMEDALEN Höga marginalskatter, på upp till 60 procent, gör det allt svårare att rekrytera unga talanger till svenska företag. Viljan att utvecklas och vidareutbilda sig i yrkeslivet hämmas likaså. Lägre skattenivåer gör Sverige mer konkurrenskraftigt, konstaterade nationalekonom Johan Lindefelt.

– Högre lön är ingen morot längre i diskussionerna med de anställda. Längre semester eller andra förmåner är viktigare. Det är inte bra, vi måste kunna använda lön som incitament i utvecklingen av vår personal.

Det sa Anna-Lena Bohm, vd på Uniguide och satte fingret på det problem som Svenskt

Näringsliv tar upp i rapporten ”Talangjakten och marginalskatten”. Att Sverige har den högsta marginalskatten i världen är ingen nyhet, inte heller att den statliga inkomstskatten numera omfattar bland annat lärare, sjuksköterskor, poliser, tandläkare och personal i räddningstjänsten. Det är yrken som knappast räknas in i kategorin höginkomsttagare.

– Sverige är extremt i det att marginalskatten slår till och gör att man inte ens får behålla hälften av en inkomstökning från cirka 38 000 kronor per månad. Från och med nästa år är det 1,4 miljoner personer i landet som ingår i den gruppen, sa Tobias Krantz, chef för utbildning, forskning och innovation vid Svenskt Näringsliv.

I sin tur innebär det att en löneökning blir allt mindre lönsam när drygt hälften av den försvinner i skatt. Just den effekt som Anna-Lena Bohm pekade på: Hög skatt minskar viljan att utvecklas, vidareutbilda sig och ta ökat ansvar i jobbet.

– Det är inte svårt att förstå, varför jobba mer när det inte ger särskilt mycket mer i plånboken, fortsatte Tobias Krantz. Han vill därför döpa om marginalskatten till talangskatt.

– Vi har skatter på till exempel tobak och alkohol för att människor ska röka och dricka mindre, vad leder då en talangskatt till, frågade han retoriskt.

Att lön blir allt svårare att använda som argument i rekrytering är inte bara ett inhemskt problem. Arbetsgivare med ambition att locka talangfulla medarbetare från utlandet får svårt, särskilt i ett läge där Sverige är en del av den hårda globala konkurrensen om kreativa krafter. Där är det just efterfrågan på högutbildad och konkurrenskraftig arbetskraft som är i fokus och det är av den enkla anledningen att de är en kraftkälla inte bara för den aktuella arbetsgivaren utan också för landet i stort.

– De är med och driver på acceptansen för införande av ny teknologi, de har med sig breda nätverkskontakter och är en sporre för företagen där de verkar och blir därmed jobbskapande, sa Patrick Krassén, forsknings- och innovationsexpert på Svenskt Näringsliv som tillsammans med Johan Lidefelt, nationalekonom på Svenskt Näringsliv, har författat rapporten.

Sverige som land har en erkänd livskvalitet och bland annat goda kommunikationer, ett fungerande skolväsende, bra sjukvård – faktorer som idag ger plus i jakten på de eftertraktade talangerna inom bland annat it och industri. Kan de kombineras med ett lägre skattetryck och bättre ekonomisk utdelning för dem som satsar på högre utbildning och vidareutvecklingen i arbetet, ökar attraktionskraften för Sverige som land.

– En sänkning av marginalskatten går att räkna hem redan efter cirka fyra år. Det visar de erkända modeller som vi använt. Forskning visar att statlig inkomstskatt och särskilt värnskatten, är de mest skadliga skatterna i Sverige, sa Johan Lindefelt.

Rapportförfattarna beräknar att antalet arbetade timmar ökar med motsvarande 64 000 heltider om marginalskatten sänks. Det skulle göra Sverige mer konkurrenskraftigt. Det finns även en stor informationsbrist om hur negativt skatter påverkar produktivitet och arbetsvilja. Patrick Krassén och Johan Lindefelt avslutar rapporten med ett par förslag på reformer som skulle få Sverige att backa från tronen när det gäller länder med högst marginalskatt.

– Slopa värnskatten helt, halvera den statliga inkomstskatten till tio procent och höj gränsen för när den ska tas ut till 80 000 kronor i månaden. Det skulle ge Sverige en i internationell jämförelse konkurrenskraftig skattesats, säger Johan Lindefelt.

 

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Tre av fyra underskattar skatterna på arbete

SKATT Tre av fyra underskattar skatterna på arbete. Dessutom tror tre av fyra att skatterna på arbete är mindre än 40 procent. Det visar en ny undersökning.
NYHET Publicerad:

Så mycket har Sverige förlorat på värnskatten

KOMMENTAR Värnskatten har funnits i snart 25 år. Under den tiden har Sverige gått miste om 280 miljoner arbetade timmar, skriver skatteexpert Johan Lidefelt.
NYHET Publicerad:

Slopad värnskatt påverkar inte inkomstskillnaderna

SKATT "Sverige har relativt små inkomstskillnader och kommer fortsatt att ha det även efter att värnskattens avskaffande", säger skatteexpert Johan Lidefelt.
NYHET Publicerad:

Krokodiltårar när värnskatten avskaffas

DEBATT Värnskatten ska avskaffas vid årsskiftet, enligt januariöverenskommelsen. Det sänker marginalskatterna och ökar drivkrafterna för utbildning, jobb och företagande, skriver Jonas Frycklund, biträdande chefekonom och Johan Lidefelt, nationalekonom.
NYHET Publicerad:

Näringslivstoppar sågar svenska skatter: "På väg åt fel håll"

SKATTER Höga skatter på arbete, ägande och entreprenörskap bromsar Sveriges konkurrenskraft, påpekade tunga näringslivsföreträdare och forskare under ett seminarium i samband med att Näringslivets Skattedelegation firade 100 år. ”Världen förändras och vi kan inte bara nöja oss med att hänga med, vi måste ta täten”, sa Jacob Wallenberg, ordförande Investor.
NYHET Publicerad:

Högst skatt i världen – nu ger han upp

SKATT Serieentreprenören Bror Lövbrand fick världens högsta skatt. Nu har han lämnat högskattekommunen Dorotea och tagit jobben med sig. ”Jag orkade inte se ett samhälle raseras”, säger han till Entreprenör.
NYHET Publicerad:

Tre av fyra svenskar underskattar skatten på en genomsnittlig lön

SKATTER Vanliga löntagare får i verkligheten inte behålla hälften av lönen, visar en ny undersökning.
NYHET Publicerad:

Sänkt skatt ger mer pengar i statskassan

SKATTER Höjs skatten över en viss nivå motverkar den sitt syfte. Då blir det istället mindre pengar till staten. Om den statliga skatten och värnskatten togs bort skulle det vara en helt självfinansierande reform, säger en nationalekonom.
NYHET Publicerad:

Massiv kritik mot regeringens nya vårdskatt

SKATT Regeringen vill förmånsbeskatta privat vård som betalas av arbetsgivaren, något som mötts av stark kritik från företagare. 72 procent av remissinstanserna är negativa till förslaget eller avstyrker det helt. "Förslaget är helt feltänkt och kontraproduktivt", säger Catharina Bäck, socialförsäkringsexpert.
NYHET Publicerad:

Höjd arbetsgivaravgift miljonsmäll för företag

ARBETSGIVARAVGIFT Tre företagare vittnar om hur regeringens beslut att fördubbla arbetsgivaravgifterna för ungdomar slår mot resultatet och verksamheten i stort. Det är nedslående siffror som ger illavarslande besked – det kommer att bli betydligt svårare för ungdomar att komma in på arbetsmarknaden i framtiden.
NYHET Publicerad:

Hög marginalskatt skrämmer bort kvalificerad arbetskraft

ALMEDALEN Höga marginalskatter, på upp till 60 procent, gör det allt svårare att rekrytera unga talanger till svenska företag. Viljan att utvecklas och vidareutbilda sig i yrkeslivet hämmas likaså. Lägre skattenivåer gör Sverige mer konkurrenskraftigt, konstaterade nationalekonom Johan Lindefelt.
NYHET Publicerad:

"Schabbla inte bort guldläget, regeringen"

DEBATT Regeringens företagarfientliga skattepolitik schabblar bort ett guldläge istället för att utnyttja det. Skattehöjningar på 80 miljarder kronor har lagts fram under mandatperioden, bland andra flygskatten och entreprenörsskatten. Det slår hårt mot konkurrenskraften och företagandet. Ansvaret vilar tungt på det politiska systemet, skriver Johan Fall, skattechef.
NYHET Publicerad:

Jobbmål kräver radikala reformer

ENKLA JOBB Regeringens mål är att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet 2020. Det förutsätter 340 000 nya jobb. För att de ska skapas krävs genomgripande åtgärder, anser vd Carola Lemne.
NYHET Publicerad:

Sänkt skatt ger mer kvalificerad arbetskraft

WEBB-TV Locktoner från svenska företag biter inte på högutbildade. De väljer att jobba i andra länder. För att rekrytera och behålla talanger krävs lägre skatt på arbete, visar den tredje rapporten i framtidsprojektet ”Ett utmanat Sverige”.
NYHET Publicerad:

Höga marginalskatter skadar välståndet

DEBATT Att göra Sverige till ett attraktivt land för högutbildad arbetskraft och talanger är en av våra viktigaste framtidsutmaningar och krävs för att utveckla välståndet. Därför är det nödvändigt att anpassa våra skatter på inkomster, främst marginalskatterna, till internationellt konkurrenskraftiga nivåer, skriver Caroline af Ugglas, Johan Fall och Tobias Krantz.
NYHET Publicerad:

”Det finns ingen gräddfil i vården”

SKATT Regeringen planerar att förmånsbeskatta privata vårdförsäkringar. Det slår i första hand mot småföretagare och människor med lägre inkomster. Det vittnar både sjukvårdsföretagare och försäkringsbolag om. ”Det finns ingen gräddfil i vården, bara ett desperat behov av specialistvård”, säger en läkare.
NYHET Publicerad:

Ny blogg sprider ljus över skattefrågorna

NY BLOGG Engagemang bland företagare, många politiska förslag och en händelserik omvärld gör att skatterna väntas diskuteras flitigt under 2017. Därför startas bloggen "Fokus på skatterna". "Vi ser att skattefrågorna hamnar högt på agendan framöver och bloggen ska fungera som en kanal för att nå ut med information, analyser och kommentarer," säger Johan Fall, chef för Svenskt Näringslivs skatteavdelning.
NYHET Publicerad:

Verkligt skattetapp när skattebasen urholkas

DEBATT Irlands fördelaktiga skattesystem lockar globala storföretag att lägga sin internationella bas där, vilket leder till stora vinster för ekonomin. Sverige halkar däremot efter. "Finansministern verkar inte förstå att de nya internationella skattereglerna i sig är en gigantisk utmaning för ett litet land som Sverige". Det skriver Krister Andersson, chef för skatteavdelningen i en debattartikel.
NYHET Publicerad:

Utländska experter fast i svensk byråkrati

SKATTER Trots liknande expertskatt är Sverige betydligt sämre än Danmark på att attrahera utländsk spetskompetens. Enligt skattejuristen Anders Lilja är förklaringarna flera. ”Inte minst är ansökningsprocesserna i Sverige dyra, långsamma och tungrodda”, sade han under ett seminarium.  
NYHET Publicerad:

De mest skadliga skatterna hotar förvärras ytterligare

KOMMENTAR Regeringen lägger sten på börda om man går vidare med att förvärra de mest skadliga skatterna. Det är skadligt för företagandet och jobben och försvårar ytterligare att uppnå målet om Europas lägsta arbetslöshet, skriver Johan Fall, skatteexpert på Svenskt Näringsliv, i en kommentar.