Utländska experter fast i svensk byråkrati

NYHET Publicerad

SKATTER Trots liknande expertskatt är Sverige betydligt sämre än Danmark på att attrahera utländsk spetskompetens. Enligt skattejuristen Anders Lilja är förklaringarna flera. ”Inte minst är ansökningsprocesserna i Sverige dyra, långsamma och tungrodda”, sade han under ett seminarium.

Den så kallade expertskatten infördes i svensk lagstiftning år 2001. Tanken var att lägre skatt för utländska experter skulle attrahera spetskompetens till Sverige, och på så vis stärka den framtida konkurrenskraften.

Ett av kraven för att forskare, företagsledare och nyckelpersoner ska beviljas skattelättnader är att arbetet avser specialistuppgifter som är svåra att rekrytera inom Sverige. Det kan till exempel handla om forskare och experter som arbetar med avancerad produktionsutveckling, ny teknologi och så vidare.

Men trots höga tankar om expertskatten har den i mångt och mycket varit en besvikelse. Jämfört med andra länder har inflödet av utländska experter varit magert.

– Under 2012 gjordes därför justeringar i det svenska expertskattesystemet för att fler skulle omfattas av skattelättnaden. Regelverket kompletterades med en löneregel som innebär att utländska experter som tjänar över cirka 89 000 kronor i månaden också beviljas skattelättnader. Men enkelt uttryckt så har åtgärden inte nått upp till förväntningarna, långt ifrån, säger Anders Lilja, skattejurist på Svalner skatt och transaktion, som på uppdrag av Svenskt Näringsliv författat rapporten Utländsk spetskompetens – en nyckelfråga för Sverige.

Danmark har däremot lyckats väldigt bra med att attrahera högkvalificerad arbetskraft, trots liknande skattesystem som Sverige. Danmark har blivit lite av Sveriges förebild, berättar Anders Lilja. 2015 omfattades omkring 5 500 experter av skattelättnader i Danmark. I Sverige var den siffran endast cirka 2 000.

– Och då ska man komma ihåg att den svenska ekonomin är nästan dubbelt så stor som den danska. Sverige skulle behöva femdubbla attraktionskraften för att komma ikapp Danmark, säger han.

Vad är det då som skiljer de båda länderna? Varför lyckas inte Sverige attrahera spetskompetens på samma sätt som sin granne? Enligt Anders Lilja är förklaringarna flera. Inte minst är ansökningsprocesserna i Sverige dyra, långsamma och tungrodda.

– I Sverige kan skattelättnader för experter sökas på två olika grunder, antingen baserat på kompetensregeln eller löneregeln. När det gäller kompetensregeln brister den i förutsebarhet. Det är svårt att på förhand förutse vilka personer som uppfyller kraven för skattelättnader och inte, inte minst när det gäller kategorin nyckelpersoner, säger han.

I andra fall är kraven för att betecknas som expert väldigt högt ställda, betonar han. I Sverige måste en utländsk forskare ha doktorsexamen plus ett par års postdoktoral tjänstgöring för att beviljas skattelättnad. Dessutom måste det föreligga rekryteringssvårigheter inom landet.

– I Danmark ställs varken krav på postdoktoral tjänstgöring eller rekryteringssvårigheter. Sverige borde lära av Danmark där processen är enklare och generösare. Kompetensregeln borde tas bort för alla arbetstagargrupper utom forskare. Löneregeln räcker gott och väl, säger han.

Men även löneregeln är förknippad med vissa problem, betonar han.

– Löneregeln har förenklat ansökningsprocessen, men frågan är om inte lönenivån bör justeras? I Sverige måste en person tjäna över cirka 89 000 kronor i månaden för att beviljas skattelättnader. I Danmark ligger den gränsen betydligt lägre. Lönenivån borde kanske sänkas till runt 67 000 kronor, det är betydligt lämpligare, säger han.

Dessutom anser Anders Lilja att tidsfristen för att ansöka om skattelättnader förlängs från tre till sex månader. Idag avslås ansökningar som kommer in för sent, vilket kan visa sig vara kostsamt på sikt.

– Även kravet på att svenska medborgare inte kan beviljas skattelättnader borde slopas, precis som i Danmark, säger han.

Kerstin Nyquist, skatteexpert på Svenskt Näringsliv, betonar vikten av internationellt konkurrenskraftiga skatteregler.

– Det här är en otroligt viktig fråga för näringslivet, forskningen och vår framtida konkurrenskraft, säger hon.

Något måste hända nu, menar Lennart Tottie, tidigare på Forskarskattenämnden och Skatterättsnämnden.

– Vi kan inte tappa duktiga personer på det här sättet till våra värsta konkurrenter. Enkelheten i det danska systemet är skillnaden, säger han.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Tre av fyra underskattar skatterna på arbete

SKATT Tre av fyra underskattar skatterna på arbete. Dessutom tror tre av fyra att skatterna på arbete är mindre än 40 procent. Det visar en ny undersökning.
NYHET Publicerad:

Så mycket har Sverige förlorat på värnskatten

KOMMENTAR Värnskatten har funnits i snart 25 år. Under den tiden har Sverige gått miste om 280 miljoner arbetade timmar, skriver skatteexpert Johan Lidefelt.
NYHET Publicerad:

Slopad värnskatt påverkar inte inkomstskillnaderna

SKATT "Sverige har relativt små inkomstskillnader och kommer fortsatt att ha det även efter att värnskattens avskaffande", säger skatteexpert Johan Lidefelt.
NYHET Publicerad:

Krokodiltårar när värnskatten avskaffas

DEBATT Värnskatten ska avskaffas vid årsskiftet, enligt januariöverenskommelsen. Det sänker marginalskatterna och ökar drivkrafterna för utbildning, jobb och företagande, skriver Jonas Frycklund, biträdande chefekonom och Johan Lidefelt, nationalekonom.
NYHET Publicerad:

Näringslivstoppar sågar svenska skatter: "På väg åt fel håll"

SKATTER Höga skatter på arbete, ägande och entreprenörskap bromsar Sveriges konkurrenskraft, påpekade tunga näringslivsföreträdare och forskare under ett seminarium i samband med att Näringslivets Skattedelegation firade 100 år. ”Världen förändras och vi kan inte bara nöja oss med att hänga med, vi måste ta täten”, sa Jacob Wallenberg, ordförande Investor.
NYHET Publicerad:

Högst skatt i världen – nu ger han upp

SKATT Serieentreprenören Bror Lövbrand fick världens högsta skatt. Nu har han lämnat högskattekommunen Dorotea och tagit jobben med sig. ”Jag orkade inte se ett samhälle raseras”, säger han till Entreprenör.
NYHET Publicerad:

Tre av fyra svenskar underskattar skatten på en genomsnittlig lön

SKATTER Vanliga löntagare får i verkligheten inte behålla hälften av lönen, visar en ny undersökning.
NYHET Publicerad:

Sänkt skatt ger mer pengar i statskassan

SKATTER Höjs skatten över en viss nivå motverkar den sitt syfte. Då blir det istället mindre pengar till staten. Om den statliga skatten och värnskatten togs bort skulle det vara en helt självfinansierande reform, säger en nationalekonom.
NYHET Publicerad:

Massiv kritik mot regeringens nya vårdskatt

SKATT Regeringen vill förmånsbeskatta privat vård som betalas av arbetsgivaren, något som mötts av stark kritik från företagare. 72 procent av remissinstanserna är negativa till förslaget eller avstyrker det helt. "Förslaget är helt feltänkt och kontraproduktivt", säger Catharina Bäck, socialförsäkringsexpert.
NYHET Publicerad:

Höjd arbetsgivaravgift miljonsmäll för företag

ARBETSGIVARAVGIFT Tre företagare vittnar om hur regeringens beslut att fördubbla arbetsgivaravgifterna för ungdomar slår mot resultatet och verksamheten i stort. Det är nedslående siffror som ger illavarslande besked – det kommer att bli betydligt svårare för ungdomar att komma in på arbetsmarknaden i framtiden.
NYHET Publicerad:

Hög marginalskatt skrämmer bort kvalificerad arbetskraft

ALMEDALEN Höga marginalskatter, på upp till 60 procent, gör det allt svårare att rekrytera unga talanger till svenska företag. Viljan att utvecklas och vidareutbilda sig i yrkeslivet hämmas likaså. Lägre skattenivåer gör Sverige mer konkurrenskraftigt, konstaterade nationalekonom Johan Lindefelt.
NYHET Publicerad:

"Schabbla inte bort guldläget, regeringen"

DEBATT Regeringens företagarfientliga skattepolitik schabblar bort ett guldläge istället för att utnyttja det. Skattehöjningar på 80 miljarder kronor har lagts fram under mandatperioden, bland andra flygskatten och entreprenörsskatten. Det slår hårt mot konkurrenskraften och företagandet. Ansvaret vilar tungt på det politiska systemet, skriver Johan Fall, skattechef.
NYHET Publicerad:

Jobbmål kräver radikala reformer

ENKLA JOBB Regeringens mål är att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet 2020. Det förutsätter 340 000 nya jobb. För att de ska skapas krävs genomgripande åtgärder, anser vd Carola Lemne.
NYHET Publicerad:

Sänkt skatt ger mer kvalificerad arbetskraft

WEBB-TV Locktoner från svenska företag biter inte på högutbildade. De väljer att jobba i andra länder. För att rekrytera och behålla talanger krävs lägre skatt på arbete, visar den tredje rapporten i framtidsprojektet ”Ett utmanat Sverige”.
NYHET Publicerad:

Höga marginalskatter skadar välståndet

DEBATT Att göra Sverige till ett attraktivt land för högutbildad arbetskraft och talanger är en av våra viktigaste framtidsutmaningar och krävs för att utveckla välståndet. Därför är det nödvändigt att anpassa våra skatter på inkomster, främst marginalskatterna, till internationellt konkurrenskraftiga nivåer, skriver Caroline af Ugglas, Johan Fall och Tobias Krantz.
NYHET Publicerad:

”Det finns ingen gräddfil i vården”

SKATT Regeringen planerar att förmånsbeskatta privata vårdförsäkringar. Det slår i första hand mot småföretagare och människor med lägre inkomster. Det vittnar både sjukvårdsföretagare och försäkringsbolag om. ”Det finns ingen gräddfil i vården, bara ett desperat behov av specialistvård”, säger en läkare.
NYHET Publicerad:

Ny blogg sprider ljus över skattefrågorna

NY BLOGG Engagemang bland företagare, många politiska förslag och en händelserik omvärld gör att skatterna väntas diskuteras flitigt under 2017. Därför startas bloggen "Fokus på skatterna". "Vi ser att skattefrågorna hamnar högt på agendan framöver och bloggen ska fungera som en kanal för att nå ut med information, analyser och kommentarer," säger Johan Fall, chef för Svenskt Näringslivs skatteavdelning.
NYHET Publicerad:

Verkligt skattetapp när skattebasen urholkas

DEBATT Irlands fördelaktiga skattesystem lockar globala storföretag att lägga sin internationella bas där, vilket leder till stora vinster för ekonomin. Sverige halkar däremot efter. "Finansministern verkar inte förstå att de nya internationella skattereglerna i sig är en gigantisk utmaning för ett litet land som Sverige". Det skriver Krister Andersson, chef för skatteavdelningen i en debattartikel.
NYHET Publicerad:

Utländska experter fast i svensk byråkrati

SKATTER Trots liknande expertskatt är Sverige betydligt sämre än Danmark på att attrahera utländsk spetskompetens. Enligt skattejuristen Anders Lilja är förklaringarna flera. ”Inte minst är ansökningsprocesserna i Sverige dyra, långsamma och tungrodda”, sade han under ett seminarium.  
NYHET Publicerad:

De mest skadliga skatterna hotar förvärras ytterligare

KOMMENTAR Regeringen lägger sten på börda om man går vidare med att förvärra de mest skadliga skatterna. Det är skadligt för företagandet och jobben och försvårar ytterligare att uppnå målet om Europas lägsta arbetslöshet, skriver Johan Fall, skatteexpert på Svenskt Näringsliv, i en kommentar.