Patent: Så undviker vi att spela i gärdsgårdsserien

NYHET Publicerad

KOMMENTAR Sverige hamnade på nionde plats i listan över patentansökningar förra året. För att slippa åka ut från tio bästa-listan krävs att vi funderar mer på hur innovationspolitiken, utbildningen i immaterialrätt och stödet till uppfinnare ska se ut, skriver Christina Wainikka, policyexpert på immaterialrätt.

eu patent

Sverige är ett innovativt land. Vi tillhör topp tio i världen när det gäller patentansökningar. Men vid horisonten finns mörka moln.

World Intellectual Property Organization, WIPO, har precis publicerat statistik för antalet patentansökningar i världen inom det internationella patentsystemet PCT. Som alltid rymmer inte sådan statistik hela sanningen, men det är ändå en intressant läsning för den som vill se hur utvecklingen ser ut kring innovation och konkurrenskraft.

PCT är ett system för att göra internationella patentansökningar. De sökande som använder systemet vill kunna få patent i flera länder och rör sig alltså på en internationell marknad. Genom att se på från vilka länder de sökande kommer som gör PCT ansökningar kan man få en indikation över vad som rör sig ute i världen.

För första gången sedan systemet skapades står sökanden från Asien för över 50 procent av patentansökningarna inom PCT (50,5 procent). Europeiska sökanden stod för 24,5 procent av ansökningarna och nordamerikanska sökanden för 23,1 procent. Asien har de senaste åren tagit mycket stora kliv i användandet av patent.

Ser man på vilka länder vars sökande använder systemet dominerar tre länder stort. Flest gjorda PCT ansökningar i världen kom 2018 från sökanden från USA. De stod för 22,2 procent av PCT ansökningarna i världen. Detta är ett land som brukar ligga i topp, så detta är i sig inget konstigt. Faktorer som ligger bakom är inte bara att det är ett stort land där innovation ofta lyfts fram. Bland de verksamheter som söker många patent internationellt finns olika lärosäten, där det finns upparbetade system och en kultur av att kommersialisera forskning via immaterialrättigheter.

Nummer två på listan över ursprungsländer för de som gör patentansökningar inom PCT systemet kanske däremot förvånar. Det är nämligen Kina. De står numera för 21,1 av PCT ansökningar i världen. De ligger alltså tätt efter USA. Ni som förknippar Kina med att det är ett land som främst tillverkar saker som har uppfunnits någon annanstans behöver revidera er världsbild. Faktum är att de snabbt gått från produktionsland till innovationsland. Till detta kommer att de har en tydlig strategi kring hanteringen av innovationer genom olika immaterialrättigheter.

Trean på listan har gjort en liknande resa som Kina, nämligen Japan. Japanska sökanden står för 19,6 procent av ansökningarna. När det industriella undret tog fart i Japan dröjde det inte länge innan de själva började göra innovationer. De insåg också tidigt behovet av att arbeta strategiskt med patent. De immaterialrättsstrategier som japanska företag utvecklade för ett par decennier sedan har revolutionerat lika mycket som de produktionsmetoder de skapat och som exempelvis biltillverkare i hela världen anammat.

Hur ligger då Sverige till? Vi ligger på plats nio. Svenska sökanden står för 1,6 procent av ansökningarna. Med tanke på att vi då rakt inte står för 1,6 procent av världens befolkning kan vi klappa oss på axeln. Det är ett tydligt tecken på att vi är ett innovativt land. Vi tillhör förnärvarande topp tio i världen, vi tillhör därmed helt klart förstaligan.

Det finns dock ändå ett par mörka moln. Många av de vi brukar se som konkurrentländer, och inte minst många länder som vi kanske inte ens lagt in i den skaran, arbetar betydligt mer med innovationsfrågorna. De arbetar inte minst mycket mer aktivt med frågor kring alla de kunskapsbaserade tillgångarna.

Vi har ägnat för mycket tid åt att diskutera hotet med att en del länder runt om i världen tillverkar kopior av våra varor. Vi skulle behöva ägna betydligt mer tid för att se hur deras strategier kring innovation och immaterialrätt ser ut. Det kan konstateras att länder som konkurrerar med oss på en global arena tänkt över allt från hur utbildning i immaterialrätt ser ut till att optimera stödet till uppfinnare.

Sveriges förmåga att få fram och hantera innovationer handlar inte bara om landets konkurrenskraft. Det talas också allt oftare om att innovation ska vara en del av de lösningar vi behöver för en hållbar framtid. För att nå de resultat vi behöver krävs inte bara en immaterialrätt i världsklass. Vi behöver också en innovationspolitik som omfattar de kunskapsbaserade tillgångarna. Annars finns risken att vi halkar ner i gärdsgårdsserien.

Läs mer:

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Stora kunskapsluckor om immaterialrätten – här är lösningen

IMMATERIALRÄTTIGHETER Sverige tar inte tillvara sina immateriella tillgångar. Förklaringen är bland annat en skriande kunskapsbrist på grund av ett ihåligt utbildningssystem och småföretag som inte har råd att anställa personer med specialistkompetens, visar en sammanställning.
NYHET Publicerad:

Det här händer när innovationer flödar över nationsgränser

KOMMENTAR I framtiden konkurrerar Sverige med kunskap. För exportföretag finns utmaningar med kunskapsekonomin. Svenskt Näringsliv har tagit fram förslag på hur Sverige kan agera bättre på det här området.
NYHET Publicerad:

Mager utdelning på innovationer

KOMMENTAR Sverige får inte nödvändig utväxling på de innovationer som görs. Därför krävs en tydlig immaterialrättsstrategi. Svenskt Näringsliv redogör för vilka utmaningar som finns på området och presenterar konkreta åtgärder som behöver vidtas i en seminarieserie.
NYHET Publicerad:

Sverige i innovationstopp – men är det en pyrrhusseger?

KOMMENTAR Sverige skuggar Schweiz i toppen på listan över innovativa länder. Framgången till trots, så finns det saker att fundera över i ett internationellt perspektiv. En är att den här typen av rankingar ofta ser mer bakåt än framåt, skriver Christina Wainikka, policyexpert immaterialrätt.
NYHET Publicerad:

Immaterialrätten: Avtal reder ut röran

SEMINARIUM Reglerna kring vad som gäller för patent, upphovsrätt och varumärken är komplicerade. Svenskt Näringsliv arrangerade ett seminarium där immaterialrätten diskuterades och det hetaste tipset till företagen blev: Avtala, avtala, avtala!
NYHET Publicerad:

Patent: Så undviker vi att spela i gärdsgårdsserien

KOMMENTAR Sverige hamnade på nionde plats i listan över patentansökningar förra året. För att slippa åka ut från tio bästa-listan krävs att vi funderar mer på hur innovationspolitiken, utbildningen i immaterialrätt och stödet till uppfinnare ska se ut, skriver Christina Wainikka, policyexpert på immaterialrätt.
NYHET Publicerad:

Immaterialrätten – slagfältet i handelskrigen

KOMMENTAR I allt fler sammanhang talas om risken för handelskrig mellan olika länder och regioner i världen. En protektionistisk inställning går stick i stäv med det som på många sätt byggt vårt välstånd. Men vi behöver faktiskt också lyfta blicken och diskutera hur svenska företagets kunskapsbaserade tillgångar kan skyddas i en internationell kontext, skriver Christina Wainikka, policyexpert för immaterialrätt.
NYHET Publicerad:

Revidera patentlagen nu!

KOMMENTAR Arbetet med en ny patentlag hamnade i malpåse. ”Det är angeläget att revideringsarbetet återupptas och påskyndas annars är risken att utredningen från 2015 ses som föråldrad”, skriver Christina Wainikka, policyexpert för immaterialrätt.
NYHET Publicerad:

Stigande patenttrend i Västra Götaland

IMMATERIALRÄTT. Innovativa, uppfinningsrika och kreativa företag är avgörande för att Västra Götaland och Sverige ska utvecklas. Göteborg är dessutom, med sina forskningsinstitut och innovativa företag, en viktig motor i ett innovativt Sverige. När Patent- och registreringsverket nyligen presenterade sin statistik för 2017, var det både glädjande och oroande utveckling för Västra Götaland.
NYHET Publicerad:

Snabb teknisk utveckling påverkar immaterialrätten

SEMINARIUM Den fjärde industriella revolutionen är här. Förändringarna är så snabba och genomgripande att alla måste skapa sig en förståelse av hur de kan komma att påverka företag och arbetsplatser. Det innebär utmaningar för kunskapsbaserade tillgångar.
NYHET Publicerad:

Nya förutsättningar för kunskapsbaserade tillgångar

KOMMENTAR Lagstiftningen som ligger till grund för big data, patent, upphovsrättigheter, varumärken och know-how har sin bakgrund i 1800-talsregleringar. Därför behöver Sverige en modern strategi för kunskapsbaserade tillgångar, skriver Christina Wainikka.
NYHET Publicerad:

Högskolan i Halmstad vill öka kunskapen om immaterialrätt

PATENT. Immateriella rättigheter blir allt viktigare för företag, i takt med teknikutveckling och globalisering.De står för en allt större del av värdet i samhällsekonomin och utgör en strategiskt viktig tillgång för företag. ”Därför är detta en viktig fråga även för våra högskolor. Att Högskolan i Halmstad redan arbetar med frågan och ser möjligheter till vidare utveckling är glädjande – framförallt för att ge studenterna den kunskap de behöver”, säger Christina Wainikka, policyexpert för immaterialrätt på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Brexitavtalet löser immaterialrättsliga knutar

KOMMENTAR Immaterialrätten får ett relativt stort utrymme i brexiavtalet. För svenska företag är de skrivningar som finns där betydligt bättre än vad som fruktats och också betydligt bättre än en del förslag som tidigare förekommit i diskussionerna, skriver Christina Wainikka, expert på immaterialrätt.
NYHET Publicerad:

Dystra siffror för Värmland gällande patentskydd

IMMATERIALRÄTT. Innovativa, uppfinningsrika och kreativa företag är avgörande för att Värmlands län och Sverige ska utvecklas. När Patent- och registreringsverket nyligen presenterade sin statistik för 2017, var det en oroande utveckling för Värmlands län.
NYHET Publicerad:

Jönköpings län är bra på att använda patent och mönsterskydd

IMMATERIALRÄTT. Innovativa, uppfinningsrika och kreativa företag är avgörande för att Jönköpings län och Sverige ska utvecklas. När Patent- och registreringsverket nyligen presenterade sin statistik för 2017, var det både glädjande och oroande utveckling för Jönköpings län.
NYHET Publicerad:

Halland söker fler patent men färre varumärken

IMMATERIALRÄTT. Innovativa, uppfinningsrika och kreativa företag är avgörande för att Halland och Sverige ska utvecklas. När Patent- och registreringsverket nyligen presenterade sin statistik för 2017, var det både glädjande och oroande utveckling för Hallands län.
NYHET Publicerad:

Stora skillnader i hur immaterialrättigheter används i Kronoberg

IMMATERIALRÄTT Patent- och registreringsverket har nyligen presenterat sin statistik för 2017. I denna statistik kan man bland annat se hur verksamheter i olika kommuner söker skydd för bland annat patent och varumärken. För Kronoberg kan konstateras att det är stora skillnader mellan olika kommuner i hur immaterialrättigheter används.
NYHET Publicerad:

Kalmar är duktiga på att använda immaterialrättigheter

IMMATERIALRÄTT Patent- och registreringsverket har nyligen presenterat sin statistik för 2017. I Kalmar län sticker Kalmar ut i jämförelse med andra kommuner i länet. Särskilt tydligt blir detta när det gäller ansökningar om varumärken, även om det även märks när det gäller patent- och mönsterrättigheter.
NYHET Publicerad:

Skåne är näst bäst på att söka patent

IMMATERIALRÄTT Uppfinningsrika och nydanande företag är avgörande för att Sverige ska utvecklas. Skåne drar sitt strå till stacken. Här finns många innovativa företag, vilket gör att Skåne ligger tvåa på listan över från vilka län flest nationella patentansökningar görs.
NYHET Publicerad:

Kraftig ökning av patentansökningar från Blekinge

IMMATERIALRÄTT Mellan 2016 och 2017 ökade antalet nationella patentansökningar från Blekinge, från 12 till 17. Det är en kraftig ökning. ”Förhoppningsvis visar detta på en positiv trend för innovationskraften i Blekinge. Det är positivt att det finns innovativa företag i hela Sverige”, säger Christina Wainikka, policyexpert för immaterialrätt på Svenskt Näringsliv.