Orimliga myndighetskrav hotar hunddagis

NYHET Publicerad

REGELKRÅNGEL Ord står mot ord. Och vilka ord som gäller beror på vilken inspektör på länsstyrelsen som tolkar de föreskrifter som gäller för att driva hunddagis. Det har skapat en rättsosäkerhet som påverkar möjligheterna att driva verksamheten vidare. "Fortsätter det så här blir jag tvungen att lägga ner verksamheten", säger Anne Fahlcrantz som driver två hunddagis i Stockholm.

Hunddagis
Foto: Bertil Ericson / TT

Elementen ska byggas in i träkonstruktioner. Lysrören måste ha skyddskåpor av plexiglas. Galler i dörrar måste tas bort, trots att det inte finns hundar i närheten.

Det är bara några av de ålägganden som Anne Fahlcrantz, som driver Skogsdungens Hunddagis i Stockholm, måste åtgärda. Annars kan hela verksamheten stängas av länsstyrelsen som har tillsynsansvaret.

– Men Brandskyddsmyndigheten säger att elelement inte får byggas in, så vilken myndighet ska jag lyssna på, säger hon uppgivet.

Problemet bottnar i det regelverk som Jordbruksverket utfärdat och som gäller för alla dem som driver ett hunddagis. Men Jordbruksverket har sedan lagt ut själva tillsynen av hunddagisen på landets länsstyrelser och samtidigt gett dem mandat att tolka reglerna och hur de omsätts i verkligheten. Det skapar en rättsosäkerhet, inte bara för att att reglerna tolkas olika från län till län utan också från inspektör till inspektör.

– Ofta är det olika inspektörer som kommer hit och den ena kräver att jag ska åtgärda något som en tidigare inte ens kommenterat.

Än mer besvärligt blir det när Anne Fahlcrantz själv läst på i reglerna från Jordbruksverket och kan konstatera att vad inspektören säger inte har stöd i regeltexten.

– Om jag protesterar och säger att ”så står det inte” får jag till svar att ”jo, det gör det”. Nej, säger jag då, ”jag har läst” men det avfärdas med att ”Jo, så är det”. Det blir en helt absurd situation där ord står mot ord och eftersom inspektörerna har hela makten kan de stänga verksamheten om de vill.

Vid sidan av ålägganden som innebär kostnader för reparationer, tillbyggnader och andra investeringar, påverkas också möjligheten att driva företag av de tolkningar som inspektörerna gör. När Anne Fahlcrantz ville utöka verksamheten från 24 till 32 hundar fick hon besked om att i så fall måste det anställas en person till, eftersom det fick vara maximalt 12 hundar per personal.

– Det är en direkt inskränkning av mina möjligheter att driva verksamheten ekonomiskt. Jag kan ju aldrig öka intäkterna och hur har de kommit fram till just 12 hundar? Och framför allt, är det samma regler för andra hunddagis, det vet jag ju inte.

– Jag tycker att Jordbruksverkets regler är bra, de kan till och med skärpas i vissa fall. Däremot är tolkningarna uppåt väggarna och inspektörerna driver katastrofscenerier in absurdum.

Anne Fahlcrantz har nu tröttnat på vad hon ser som en godtycklig behandling från länsstyrelsens sida och ifrågasatte protokollet från den senaste inspektionen, men utan att få gehör. Därför går nu ärendet vidare till förvaltningsrätten.

– Får vi inte rätt där lägger jag ner. Då går det inte att driva hunddagis längre.

Svenskt Näringsliv har sökt representanter på enheten för länsveterinärer på Länsstyrelsen i Stockholm. De vill dock inte uttala sig i det enskilda fallet.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Rapport: Länsstyrelsen får bakläxa

REGELKRÅNGLET Kritiken är bitvis hård, ilskan stor hos företagare och kommuner mot länsstyrelsens regeltillämpning ”Det allvarligaste är att handläggningen upplevs som rättsosäker”, säger projektledaren Daniel Andersson. 
NYHET Publicerad:

Skatteverket kräver företagen på ännu fler rapporter

REGELKRÅNGEL Regeringen vill införa ytterligare rapportskyldighet för företagen. Det medför orimliga kostnader, menar Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Riksdagen flaggar för förändringar om ”gold-plating”

EU-DIREKTIV Sverige är överdrivet lydigt när man inför hårdare lagar än EU kräver. Fenomenet "gold-plating", får nu riksdagen att agera.
NYHET Publicerad:

Jacke: Näringsministern måste minska regelkrånglet

REGLER OCH KRAV Regelförbättring är ingen svensk paradgren. Lär av Österrike och undvik ”goldplating”, uppmanar vd Jan-Olof Jacke. ”Näringsminister Ibrahim Baylan kan göra en viktig insats genom att på allvar ta itu med regelkrånglet.”
NYHET Publicerad:

Regelförbättringsarbetet får underbetyg

DEBATT Regelkrånglet fortsätter för svenska företag. Inga förbättringar har skett de senaste åren, enligt rapporten Regulatory Policy Outlook. 22 företrädare för näringslivet uppmanar regeringen att ta initiativ till möten för att vända den negativa trenden.
NYHET Publicerad:

”Brister i nya lagar slår mot näringslivet”

DEBATT Regeringen har under de senaste åren konsekvent producerat regler och låtit göra utredningar där det helt saknas konsekvensbeskrivningar. När även kritik från Lagrådet ibland helt ignoreras är rättssäkerheten på väg att urholkas, skriver chefsjurist Anders Thorstensson och ställföreträdande näringspolitisk chef Göran Grén.
NYHET Publicerad:

”Ifrågasättandet är obehagligt”

BYRÅKRATI 30 år som företagare gör ingen skillnad. Regelkrånglet tar kraft och energi. Anita Roll tycker fortfarande att ”det måste gå att göra enklare”. Ett av hennes råd i mötet med myndigheter är att inte känna sig i underläge.
NYHET Publicerad:

Regelnämndens vd: ”Regeringskansliet saknar helhetssyn”

BYRÅKRATI Regelregnet fortsätter plåga företagare. ”Utvecklingen går åt fel håll. Det saknas en helhetssyn från framför allt regeringskansliet”, konstaterar Andrea Femrell, vd för Näringslivets regelnämnd. Samtidigt är han försiktigt optimistisk, då krisinsikten ökar hos politiker.
NYHET Publicerad:

Ballonger hotas av EU:s kamp mot plastnedskräpning

REGELKRÅNGEL Mindre plastskräp i haven. Det är EU:s ambition med den lista över olika plastprodukter som ska förbjudas eller där företagen måste ta ansvar för nedskräpningen. Det drabbar ett svenskt företag trots att ballongerna inte är gjorda av plast och inte tillverkade i Sverige.
NYHET Publicerad:

Sverige ger upp kampen mot regelkrånglet

KRÅNGELSVERIGE Sverige tappar ytterligare mark i en internationell studie om arbetet mot regelkrångel. Politikerna tar inte frågan på allvar, de måste gå från ord till handling, hävdar regelexpert Göran Grén.
NYHET Publicerad:

Handlarna: Regelbörda fortfarande ett rött skynke

BYRÅKRATI Nästan 8 av 10 handelsföretag anser att regelbördan har ökat de senaste fem åren. Värst är det i dagligvaruhandeln och järn-, bygg- och färghandeln, visar en ny rapport från Svensk Handel.
NYHET Publicerad:

Regelkrånglet har ökat under Löfvens styre

SKATTER Regelkrånglet för företagare har ökat under den senaste mandatperioden, visar en ny rapport. ”Skatter, arbetsrätt och branschspecifika regler är områden som företagen lyfter upp som krångliga, trots Löfvens höga svansföring före mandatperioden”, säger Andrea Femrell, vd för Näringslivets regelnämnd.
NYHET Publicerad:

Transportbranschen hyllar nya domen – ”Oerhört glädjande”

DOM Nyligen kom en prejudicerande dom som får transportbranschen att pusta ut – Byberg & Nordin Buss vann mot Transportstyrelsen gällande kör- och vilotider. Men Transportstyrelsen, som förvisso håller med om att domen är prejudicerande, menar att det inte förändrar kommande fall.
NYHET Publicerad:

Kommunens fiskförbud upp i rätten

REGELKRÅNGEL Det har gått tre år sedan Jerk Åkerblad kunde erbjuda sina gäster färsk insjöfisk. Anledningen är att kommunen inte anser att fisken är säker att äta. "Varför får jag förbud i min kommun när samma hantering är ok i resten av Sverige", säger han.
NYHET Publicerad:

72 förslag till regelförenkling

BYRÅKRATI Näringslivets Regelnämnd presenterar 72 förslag på förenkling på 17 regelområden i en ny rapport. Orsaken är att krånglet inte bara fortsätter, utan ökar. Politiker får bakläxa för sitt förenklingsarbete.
NYHET Publicerad:

Livsmedelsverket kovänder: Går med på betalning i efterhand

REGLER En delseger har uppnåtts för alla företag som berörs av kommunal livsmedelskontroll: Livsmedelsverket kräver nu att de omstridda debiteringarna endast ska ske i efterhand, till skillnad från idag. "Äntligen", säger hotellägaren Richard Larson.
NYHET Publicerad:

Storbolag överens om kortare betaltider

SAMARBETE Några av Sveriges största bolag har enats om en hederskod för att korta betaltiderna till sina underleverantörer. Regeringens hot om lagstiftning är därmed undanröjt. ”Det känns fantastiskt bra”, säger Anna- Lena Bohm, ordförande i Svenskt Näringslivs SME- kommitté.
NYHET Publicerad:

Åkeriföretagen: Glömska straffas hårdare än fusk

REGELKRÅNGEL Det är billigare att fuska än att göra fel. Det är innebörden i en dom från Högsta förvaltningsdomstolen och som upprör åkerinäringen. Minsta fel i hanteringen av färdskrivarna bestraffas obönhörligen med höga böter medan fifflarna kommer undan med mindre belopp. "Det är en käftsmäll mot hela åkerinäringen", säger åkeriföretagen.
NYHET Publicerad:

Riskerar konkurs när Jordbruksverket sviker

REGELKRÅNGEL Jordbruksverkets försenade utbetalningar av EU-bidrag slår hårt mot många lantbrukare. Oskar Jonsson och Anna Brate i Österfärnebo riskerade konkurs vid årsskiftet. Jordbruksverket skyller förseningarna på it-krångel i kombination med otydligt regelverk. "Märklig ursäkt. Ingen myndighet skulle väl godta sena inbetalningar från mig på grund av dataproblem", säger Oskar Jonsson.
NYHET Publicerad:

Regelkrångel besvärligt för grisbilen

REGELKRÅNGEL Hemleveranser av hantverksproducerad mat till privathushåll och restauranger. Det är affärsidén för Edgården i Västerbotten. Nu kräver myndigheterna utökade kontroller av bland annat temperaturen där maten förvaras. Företagets egna kontroller räcker inte.